Wektory

Wektory

Dodano: 
Gorzko nam?

Elżbieta Barys
posłanka AWS Prawica

Tworzenie holdingu Polski Cukier ma sens, jeżeli będzie to na tyle duże przedsiębiorstwo, by mogło być rentowne. Mała firma nie ma szans na skuteczną konkurencję z zagranicznymi koncernami działającymi w całej Europie, dysponującymi ogromnym kapitałem. Dlatego do holdingu powinno należeć 49 cukrowni. Niestety, w dziwnych okolicznościach sprzedano już pięć zakładów z grupy kalisko-konińskiej, mimo że wcześniej prezydent podpisał ustawę, na mocy której w skład holdingu miały wejść wszystkie nie sprywatyzowane cukrownie. Takie postępowanie można by zaskarżyć do Trybunału Stanu. Obecnie grozi nam także sprzedaż 16 cukrowni śląskich inwestorowi francuskiemu. Jeżeli transakcja ta dojdzie do skutku, stworzenie holdingu Polski Cukier straci sens. Zwłaszcza że cena buraków na Śląsku jest niższa niż na przykład na wschodzie Polski i tamtejsze zakłady mogłyby być liderem przedsiębiorstwa. Szkoda, że w naszym kraju lobbing jest ważniejszy niż prawo. W ten sposób pozbawia się państwo dochodów, jakie mógłby przynosić holding.
 
Jan Wyrowiński
poseł Unii Wolności

Produkcja cukru z buraków cukrowych utrzymywana jest w Polsce - podobnie jak w Unii Europejskiej - wyłącznie dzięki barierom izolującym nasz rynek od światowego. Koszt produkcji tony cukru wynosi w Polsce około 450 USD, na giełdzie londyńskiej zaś - niemal 270 USD. W rzeczywistości więc to konsumenci utrzymują przemysł cukrowniczy. Problem polega na tym, by płacili za to jak najmniej. W tym celu trzeba umacniać konkurencję i tworzyć mechanizmy wymuszające na producentach obniżenie kosztów działalności. Można to osiągnąć tylko przez kosztowną restrukturyzację i modernizację branży. Czy Krajowa Spółka Cukrowa może temu podołać? Mam wiele obaw z tym związanych, ponieważ w holdingu zabraknie inwestora strategicznego. Będą natomiast rozproszeni, nie dysponujący kapitałem i reprezentujący sprzeczne interesy plantatorzy i pracownicy. Czy nie pójdą oni na łatwiznę, traktując wymuszanie wysokich interwencyjnych cen cukru jako najtańszą metodę poprawy efektywności spółki? Najlepszym rozwiązaniem dla zakładów pozostających w rękach państwa byłoby szybkie sprzedanie ich inwestorom strategicznym, a nie wcielanie do KSC.


Okładka tygodnika WPROST: 30/2001
Więcej możesz przeczytać w 30/2001 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0