Wektory

Wektory

Lokatorzy nie do ruszenia?

MIROSŁAW SZYPOWSKI
Polska Unia Właścicieli Nieruchomości

Przyjęta przez Sejm ustawa o ochronie lokatorów w zakresie regulacji czynszów wprowadziła zmianę gorszą niż obowiązujące dotychczas prawo z 1994 r., zamroziła bowiem na wiele lat możliwość podnoszenia przez właścicieli opłat za mieszkania do poziomu niezbędnego do utrzymania budynków. Czynsz naliczany zgodnie z nową ustawą pokrywa zaledwie 40 proc. kosztów administrowania, nie mówiąc już o zapewnieniu jakiegokolwiek zysku. Pozostałe 60 proc. musi wyłożyć właściciel. Dla niego jest to zwyczajnie nieopłacalne. A zatem ustawa, która miała chronić lokatorów poprzez urzędowe ograniczenie wysokości czynszów, spowoduje, że budynki od ponad pół wieku nie remontowane (podlegały publicznej gospodarce lokalowej) zaczną się rozsypywać i lokator - nie z winy właściciela, ale ustawodawcy - będzie musiał opuścić mieszkanie. Przewidujemy, że ustawa, która miała służyć lokatorom i dbać o ich interesy, już niebawem da się im we znaki.
 
PIOTR MYNC
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Ustawa przyjęta niedawno przez posłów nie gwarantuje lokatorom nietykalności. Do jej zalet zaliczam przede wszystkim objęcie przepisami wszystkich lokatorów - osoby zajmujące mieszkania na podstawie dowolnego tytułu prawnego innego niż prawo własności. Niesłusznie piętnowane jest wprowadzenie zapisu o konieczności zawierania umowy z wynajmującym lokal minimum na trzy lata, co lokatorom daje poczucie stabilności. Korzystny dla lokatorów jest też zapis o konieczności podejmowania prób ugody z nie płacącymi czynszu lub rozłożenia zaległości na raty. Właściciele mogą mieć pretensje o kwestie związane z zamrożeniem czynszów, bo to rzeczywiście problem. Nie jesteśmy jednak za to odpowiedzialni. W projekcie przygotowanym przez rząd nie było o tym mowy; to posłowie tak zdecydowali. Podobnie rzecz się ma z rozszerzeniem obowiązku zapewnienia lokalu zastępczego dla bezrobotnych i obłożnie chorych - bez badania, czy jest to sytuacja przejściowa. Może to nadmiernie obciążyć gminy.


Okładka tygodnika WPROST: 32/2001
Więcej możesz przeczytać w 32/2001 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0