Giełda

Giełda

43

miliardy złotych - jak podał GUS - wyniosło saldo ujemne w obrotach handlu zagranicznego w pierwszych trzech kwartałach 2001 r. W porównaniu z 2000 r. eksport wzrósł o 10,1 proc., a import zmalał o 1,6 proc.


Co trzeci bezrobotny Polak pozostaje bez pracy co najmniej od roku. Dla wielu z nich zasiłek stał się wygodnym sposobem na życie. W krajach UE sytuacja bezrobotnych jest jeszcze trudniejsza. Co drugi nie może znaleźć pracy przynajmniej przez rok. Stopa bezrobocia w państwach UE jest jednak dwukrotnie niższa niż w Polsce.

  • Exbud, niegdyś największa w Polsce firma budowlana, zamierza zwolnić cztery tysiące pracowników. Redukcja zatrudnienia to efekt fatalnych wyników finansowych. W 2000 r. Exbud zanotował 103 mln zł strat, a w trzech kwartałach tego roku - 203 mln zł. Właściciel Exbudu, międzynarodowy holding Skanska AB, masowe zwolnienia przewiduje także w swoich firmach w innych krajach.
  • Prokuratura Okręgowa w Warszawie na wniosek wicepremiera Jarosława Kalinowskiego wszczęła śledztwo w sprawie komputerowego systemu kontroli gospodarstw rolnych (IACS). Podejrzenia wzbudza rozstrzygnięcie przetargu na wprowadzenie systemu oraz fakt, że rekrutacją i szkoleniem pracowników mających obsługiwać w przyszłości IACS zajmuje się firma prywatna. Jeżeli system nie będzie działał do 1 stycznia 2004 r., rolnicy nie dostaną dopłat do produkcji nawet po naszym przystąpieniu do UE.
  • Nowością na polskim rynku finansowym jest wprowadzona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Royal PBK SA polisa ubezpieczeniowo-inwestycyjna, która pozwala uchronić oszczędności przed opodatkowaniem. Składka (minimalnie 5 tys. zł) lokowana jest w funduszu stabilnego wzrostu, a środki z niego - w obligacje i bony skarbowe gwarantowane przez skarb państwa oraz depozyty bankowe. W ciągu dziesięciu lat możliwe jest częściowe lub całkowite wycofanie pieniędzy bez dodatkowych opłat i podatku.
  • Rentowność funduszu wynosi 12-14 proc.
    Rząd zrealizuje część postulatów pracodawców, na przykład dotyczących nazbyt dużych obciążeń. - 
  • Całkowita zmiana kodeksu pracy jest niepraktyczna. W Sejmie, w którym znaczna część większości reprezentuje związki zawodowe, a dużą część mniejszości stanowią populiści, nowy kodeks mógłby być jeszcze mniej korzystny dla pracodawców. Musimy znaleźć rozsądny kompromis z rozsądnymi ludźmi - uważa wiceprezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Cristiano Pinzauti.
  • 10 grudnia odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej PGNiG, podczas którego ma zostać zmieniony zarząd. Najpoważniejszym kandydatem na prezesa jest Michał Kwiatkowski, prezes Węglokoksu, największego polskiego eksportera węgla. Obecny prezes PGNiG Andrzej Lipko był krytykowany przez polityków SLD za podpisanie umów na dostawy gazu ziemnego z Norwegii i Danii.
Okładka tygodnika WPROST: 49/2001
Więcej możesz przeczytać w 49/2001 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0