Kłamstwo szpitalne

Kłamstwo szpitalne

Nawet jeśli jesteś teraz na zagranicznej wycieczce, sprawdź, czy jednak nie leżysz w polskim szpitalu
Doktor Marek Durlik jest ofiarą kryminogennego systemu funkcjonowania ochrony zdrowia, który stworzyło państwo. Były dyrektor warszawskiej kliniki MSWiA, którego praktyki polegające na wyłudzaniu pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniło Centralne Biuro Antykorupcyjne, jest tylko jednym z setek dyrektorów szpitali postępujących podobnie. Gdy niedawno NFZ przeprowadził kontrolę wykonania kilku typów procedur medycznych w 194 szpitalach, okazało się, że średnio co szósta była rozliczona nieprawidłowo, a w niektórych placówkach nawet co trzecia.Lekarze i menedżerowie szpitali oskarżają urzędników funduszu o zaniżanie kosztów usług medycznych i przekazywanie zbyt małych pieniędzy, więc oszukują ich, aby wyciągnąć tych pieniędzy więcej. Dodajmy do tego notoryczne łapówkarstwo, przekręty z wykorzystaniem majątku szpitali czy zwykłe marnotrawstwo, a tragiczny obraz polskiego sektora ochrony zdrowia będzie pełny.
Na utrzymanie tego niewydolnego systemu w 2008 r. wydamy prawie 47 mld zł naszych składek zdrowotnych, niemal o jedną trzecią więcej niż dwa lata temu. Ale politycy wmawiają nam, że to za mało. Mimo że składka rosła regularnie od lat, premier Donald Tusk chce zafundować nam kolejną jej podwyżkę, aby do worka bez dna wsypać jeszcze więcej pieniędzy podatników. Od 2010 r. Polak zarabiający średnią pensję krajową (3 tys. zł brutto) zapłaci z tego tytułu rocznie o 312 zł więcej. Jednocześnie PO na gwałt odżegnuje się ostatnio od własnych pomysłów prywatyzacji ochrony zdrowia, czyli tego, czego ona naprawdę potrzebuje.

Daleko od noszy
W marcu Polaków zbulwersowała sprawa matki z półrocznym dzieckiem, której nie przyjęto na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przy niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kartuzach. Odesłano ją po skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu. Gdy pojechała po nie do Sierakowic, było już za późno. Chłopczyk zmarł, najprawdopodobniej w wyniku sepsy. Do przyjęcia na SOR nie jest potrzebne skierowanie. Czy pracownikom kartuskiego szpitala można zarzucić tylko ignorancję? Tak się składa, że działalność przyszpitalnych oddziałów ratunkowych jest opłacana przez NFZ ryczałtem z góry. Cenniejszy jest jednak pacjent ze skierowaniem, bo wtedy może przebadać go sam szpital, a to się liczy jako porada specjalistyczna, którą NFZ wycenia odrębnie, w zależności od zrealizowanych w jej toku procedur medycznych. Sprytny dyrektor szpitala może pacjentów ze skierowaniem wysłać faktycznie na SOR, ale funduszowi zgłosić, że przebadano ich w szpitalu. W takim wypadku placówka otrzyma pieniądze za coś, co zostało już opłacone ryczałtem. Czyli zarobi podwójnie. Przestaje dziwić nacisk na posiadanie skierowań i wynikający z niego sztuczny problem kolejek do specjalistów. To tylko jeden z przykładów działania alternatywnego sektora szpitalnego, który służy wyłącznie wyłudzaniu pieniędzy podatników.
– Lekarze rodzinni otrzymują od NFZ po kilka złotych miesięcznie na każdego zarejestrowanego u nich pacjenta – chorego czy zdrowego. Powinni je przeznaczyć na leczenie tych, którzy są akurat chorzy, badania diagnostyczne i profilaktyczne oraz pokrycie kosztów utrzymania praktyki lekarskiej. To, co zostaje, jest ich dochodem. Unikają więc kierowania ludzi na badania, bo tracą pieniądze. W ten sposób niemal zaniknęła w Polsce profilaktyka – wskazuje Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Teoretycznie na każdego z mniej więcej 9 tys. lekarzy rodzinnych przypada średnio 3 tys. pacjentów (ale wielu ubezpieczonych u nikogo się nie zarejestrowało). Przy stawkach płaconych przez NFZ – przeciętnie 6-7 zł „za głowę" – tego rodzaju proceder może przynieść spore zyski. Koszty badań są przerzucane na pacjenta, który zapłaci za nie sam w jakiejś prywatnej klinice, albo szpital, do którego zostanie skierowany bez uprzednich badań. Tam pacjent wpada w tryby kolejnego młyńskiego koła. 20 kwietnia „Wprost" ujawnił, że agenci CBA, prowadzący dochodzenie w sprawie łapówek w stołecznym szpitalu MSWiA (tzw. sprawa doktora Mirosława G.), dysponują nagraniami rozmów wspomnianego byłego dyrektora tej placówki Marka Durlika, z których wynika, że namawiał lekarzy do wpisywania do kart pacjentów nigdy niewykonanych badań. Potwierdzają ten proceder także zeznania pacjentów świadków, którzy ze zdumieniem dowiadywali się ze swych kart choroby, jakie rzekomo badania przeszli i jakie leki przyjęli.

Cuda powszednie
Mechanizm czyszczenia kasy NFZ limituje tylko wyobraźnia lekarzy. Gdy zestawimy dokumenty z faktami, okaże się, że potrafią oni hospitalizować osoby, które w tym czasie siedzą zdrowe w domach, przyjąć pacjentów w nieistniejących gabinetach albo podać choremu bardzo drogie, refundowane przez państwo leki w taki sposób, że ten sobie zupełnie tego nie przypomina.
Niedawna kontrola NFZ, podczas której sprawdzono prawie 5000 procedur medycznych kilku typów, wykonanych w pierwszej połowie ubiegłego roku w prawie 200 szpitalach, wykazała nieprawidłowości w przeciętnie 16 proc. wypadków, ale w niektórych województwach odsetek sięgał 30-40 proc. (lubuskie, podkarpackie). Zakwestionowane procedury medyczne opiewały na kwotę prawie 900 tys. zł. Na przykład, gdy sprawdzono leczenie ostrych zapaleń trzustki, okazało się, że lekarze często prowadzili je mimo braku typowych objawów u pacjentów i negatywnych wyników badań. W co piątym wypadku nie przeprowadzono zresztą badań laboratoryjnych typowych dla chorób trzustki, a w co dziesiątym – badań USG jamy brzusznej. Potwierdziło się też zjawisko wykonywania badań w szpitalnych oddziałach ratunkowych w ramach przyznanego im ryczałtu, a przedstawiania ich jako przeprowadzonych w szpitalu w normalnym trybie, za które NFZ musi zapłacić osobno.
Podczas innej kontroli, przeprowadzonej przez wielkopolski oddział NFZ, wyszło na jaw, że niektórzy lekarze potrafili – wedle dokumentów – 106 razy wyciąć wyrostek robaczkowy temu samemu pacjentowi, innemu zdjąć z ręki gips 17 razy, zapisać wszystkim 200 mieszkańcom jednej z wsi aparaty słuchowe albo hospitalizować „martwe dusze" – nieżyjących już ludzi. – NFZ przekazuje pieniądze szpitalom za sprawozdane przez nie procedury medyczne, ujęte w tzw. katalogu świadczeń szpitalnych. Zawiera on około 1500 opisanych procedur, które wycenione są w punktach. W wypadku szpitalnictwa punkt to średnio 12 zł. Niestety, z biegiem czasu ów katalog coraz bardziej się rozrastał, a poszczególne pozycje były dzielone na bardziej szczegółowe. Na przykład warta 100 punktów procedura była dzielona na trzy, ale już po 50 punktów każda – mówi Edyta Grabowska-Woźniak, p.o. rzecznika prasowego NFZ.
Lekarze często nie bez racji narzekają, że fundusz zbyt nisko, bez uwzględnienia cen rynkowych, wycenia koszty procedur medycznych, więc czują się usprawiedliwieni, oszukując pacjentów-podatników. – W wypadku leczenia szpitalnego istnieje pokusa wykazywania procedur w rzeczywistości niewykonanych, a także tych, które zostały wykonane, lecz przedstawienia ich jako procedur o wyższej wartości. Ostatecznie to lekarz decyduje, jakie badania i zabiegi zostaną wykonane, a jakie znajdą się w sprawozdawczości, zaś pacjent nie ma żadnej możliwości weryfikacji. Podstawowym narzędziem likwidacji takich pokus jest utworzenie odpowiednich zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych – wyjaśnia Marek Twardowski, wiceminister zdrowia. Podstawą obecnego systemu jest walka o punkty. Liczy się dopisanie do „głowy" jak największej liczby badań i zabiegów, najlepiej tych skomplikowanych, bo to oznacza więcej punktów, czyli większy strumień pieniędzy z NFZ. Stąd przytaczane przez urzędników funduszu wypadki kuriozalne (jak noworodek, któremu rzekomo wykonano 37 badań i zabiegów podczas jednej hospitalizacji) czy wręcz niebezpieczne (jak pacjent, któremu zalecono w ramach rehabilitacji krioterapię dwa razy dziennie). Walcząc o pieniądze, niektóre szpitale od razu kontraktują z NFZ tyle usług, że w żaden sposób – przy posiadanych „mocach przerobowych" – nie będą ich w stanie wykonać. Aby mieć więc podkładkę, wykonują fikcyjne zabiegi albo leczą nieistniejących pacjentów. – Mimo że nie było żadnej epidemii od czasu wprowadzenia w 1999 r. reformy służby zdrowia, mamy o mniej więcej 30 proc. więcej osób leczonych w szpitalach – informuje Sandauer.
Publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), żyjących z kontraktów z NFZ, mamy prawie 17 tys., a gabinetów lekarskich – prawie 49 tys. Ujawniane patologie to rezultat jedynie wyrywkowych kontroli NFZ albo przypadkowych informacji uzyskiwanych przez policję ABW lub CBA w toku rozpoznawania innych spraw. Czyli wierzchołek góry lodowej.

Refundacja defraudacja
Drugą pozycję w wydatkach NFZ po leczeniu szpitalnym (20,8 mld zł) stanowi refundacja leków (7,1 mld zł) – kolejne pole nadużyć, na którym „orzą" aptekarze, lekarze ze szpitali i podstawowej opieki. Kwoty refundacji rosną z roku na rok. W lutym Julia Pitera, minister w kancelarii premiera ds. walki z korupcją, gromko zapowiedziała walkę z „lewymi" receptami. Z raportów NFZ wyłonił się bowiem obraz swoistej mafii lekowej, wyłudzającej pieniądze z funduszu. Lekarze mają wypisywać recepty na leki refundowane bez wiedzy pacjentów, wykorzystując znane im numery PESEL. Na ich podstawie aptekarze mają odbierać od NFZ refundację. Interes im się opłaca, bo do wielu leków fundusz dopłaca więcej, niż wynosi koszt ich zakupu w hurtowni. Lekarze poza swoją „dolą" dostają od aptekarzy na wyposażenie gabinetów leki, które faktycznie nie zostały sprzedane. Jak twierdzi NFZ, z 4,8 mld zł przeznaczonych
na refundację leków w pierwszej połowie ubiegłego roku, aż 773 mln zł zostało wydanych „niewłaściwie". Tyle że nikt nie kwapi się do ograniczenia albo likwidacji listy leków refundowanych czy generalnej racjonalizacji wydatków na leki. Na przykład ostatnio prezes NFZ Jacek Paszkiewicz wydał zarządzenie, że fundusz będzie finansował jedynie te leki stosowane w chemioterapii, które uzyskają pozytywny atest Agencji Oceny Technologii Medycznych. Leki tego rodzaju są wyjątkowo drogie i nader chętnie stosowane w szpitalach, mimo że sami onkolodzy przyznają, że w części wypadków najwyżej przedłużają nieco życie albo po prostu nie działają. Zaprzestanie publicznego finansowania leczenia przynajmniej tymi środkami, które nie przeszły odpowiednich badań, było decyzją sensowną. Ale gdy tylko wybuchł „spontaniczny" protest różnych organizacji osób chorych na raka, często sponsorowanych przez producentów leków do chemioterapii, minister zdrowia Ewa Kopacz skapitulowała i 16 kwietnia unieważniła decyzję szefa NFZ.

Śpiący na pieniądzach
Gigantyczne pieniądze wyciekają też z systemu ochrony zdrowia z powodu marnotrawstwa w państwowych placówkach. Jeśli postawimy tezę, że w systemie ochrony zdrowia marnuje się 20-30 proc. wszystkich funduszy, to nie popełnimy raczej błędu.
Sama struktura szpitali jest chora. Na przykład, jak dowiedział się „Wprost", jedna z firm deweloperskich oferowała 3 mld zł za grunt, na którym stoi publiczny ZOZ Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya (w samym centrum stolicy). Za taką kwotę można by postawić minimum trzy szpitale na przedmieściach (koszt planowanego Szpitala Południowego na Ursynowie, i to po dwukrotnym zwiększeniu szacunków, wyniesie 450 mln zł). Co więcej, deweloper zgodziłby się poczekać z przejęciem gruntów do czasu wybudowania nowego szpitala. Kierownictwo rozpadającej się starej placówki ofertę odrzuciło. W każdym tego typu wypadku natychmiast w powietrzu wisi groźne hasło „prywatyzacji", podnosi się wrzask profesorskiej kliki, że likwiduje się miejsce pracy o wielkich tradycjach, roztaczane są wizje emerytów konających w drodze do dalej położonych szpitali.
Fatalna jest organizacja pracy w państwowych szpitalach. Porównanie z wynikami placówek prywatnych wskazuje, że państwowe wykorzystują często 30-40 proc. swoich możliwości w zakresie liczby wykonywanych zabiegów. Albo jeśli nie ma rzeczywistej potrzeby wykonywania tylu operacji, zatrudniają zbyt wielu pracowników.
Nikt nie ponosi tam za nic odpowiedzialności, a zwłaszcza
za kontrolę wydatków. Wystarczy przypomnieć aferę z zakupami sprzętu medycznego, które wpędzały szpitale w długi. Wiedząc, że dane urządzenie będzie wykorzystywane w znikomym stopniu, dyrektor szpitala i tak je zamawiał. To, co zostało kupione za publiczne pieniądze, było potem wykorzystywane przez wyrosłą przy szpitalu prywatną fundację, której pacjenci płacili za leczenie według rynkowych stawek. Szefem fundacji był często dyrektor szpitala.
Co gorsza, niewydolne państwowe molochy są promowane przez rząd i NFZ (wiadomo – państwowy szpital nie może upaść), w pierwszej kolejności otrzymując zlecenia na badania profilaktyczne, opłacane z funduszy unijnych. Nie wywiązują się z zadań, a niewykorzystane pieniądze przepadają.

Dziesięcina Tuska
Wszyscy finansujemy cały ten „pożar w burdelu", o którego sfilmowaniu marzył Alfred Hitchcock. Z naszej pensji na NFZ odciągane jest dziś 9 proc. (po wcześniejszym odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne). W 2007 r. fundusz otrzymał z tego tytułu prawie 42 mld zł. W tym czasie Polacy wydali dodatkowo 23 mld zł na leczenie w prywatnym sektorze ochrony zdrowia. Coraz częściej składkę zdrowotną traktujemy bowiem nie jako zapłatę za możliwość skorzystania z usług medycznych – te należy wykupić po cenach rynkowych w prywatnych klinikach – lecz bliżej nieokreśloną daninę, skazaną na zniknięcie w czeluściach systemu państwowego.
Z jednej strony mamy lekarzy naciągających NFZ, z drugiej strony – pacjentów, którzy korzystają z publicznej służby zdrowia nawet wtedy, gdy jej faktycznie nie potrzebują, zwiększając koszty jej funkcjonowania. – Jeżeli ludzie nie płacą za coś z własnej kieszeni, tylko za pośrednictwem budżetu, nabierają złudnego przekonania, że jest to „darmowe", i przestają postępować racjonalnie – zauważa Przemysław Wipler, dyrektor Instytutu Jagiellońskiego (centrum studiów strategicznych), które przygotowuje projekt reformy służby zdrowia. Gdy w Czechach od stycznia tego roku wprowadzono niewielkie opłaty za usługi zdrowotne w systemie publicznym (na przykład dzień pobytu w szpitalu kosztuje 8 zł, wezwanie pogotowia – 12 zł), liczba wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu spadła o 36 proc., a karetki wzywane są o 44 proc. rzadziej.
Premier Tusk sprzeciwia się wprowadzeniu u nas drobnych opłat za korzystanie ze służby zdrowia, gdyż „byłyby to zbyt dotkliwe dla najuboższych, rodzin wielodzietnych i ludzi w podeszłym wieku". Można rzec, że nie wolno kazać ludziom płacić dwa razy za to samo (w formie składki na NFZ i opłat). Tyle że jedynym pomysłem rządu PO-PSL na poprawę sytuacji jest zwiększenie od 2010 r. składki zdrowotnej o punkt procentowy – do 10 proc. Czyli i tak zapłacimy więcej, ale zamiast sami decydować, do kogo trafią dodatkowe fundusze, znów zrobi to za nas państwo. Ze skutkiem identycznym jak wcześniej.

System niedoskonały
– System, w którym popyt jest nieograniczony, bo formalnie każdemu przysługuje pełne prawo do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia, a limituje się podaż, gdyż NFZ wyznacza limity świadczeń, musi być niewydolny – mówi Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im Adama Smitha. Przykładem są Niemcy. Od 1970 r. wydatki na służbę zdrowia wzrosły tam o 1000 proc., podczas gdy PKB w tym czasie zwiększył się 538 proc. (czyli wydatki rosły dwukrotnie szybciej niż PKB). Niemcy przeznaczają dziś na służbę zdrowia 250 mld euro (Polacy – 10,75 mld euro) i jest to tyle, ile wynosi nasz roczny PKB. Mimo to system bankrutuje i w 2006 r. musiano wprowadzić kwartalną opłatę za korzystanie z lekarza (w wysokości
10 euro) oraz podnieść koszty wykupu lekarstw. Niemiecki system jest tak samo podatny na wyłudzenia jak polski. Gdy w 2006 r. Niemiecka Medyczna Służba ds. Ubezpieczenia Zdrowotnego (MDK) na zlecenie kas chorych zbadała rachunki wystawiane przez szpitale, okazało się, że ponad dwie trzecie z nich było zawyżonych.
Wyobraźmy sobie, że Sejm uchwalił ustawę o prawie każdego obywatela do „bezpłatnej żywności". Finansowaniem wydawania posiłków zajął się Narodowy Fundusz Żywieniowy (NFŻ), finansowany ze specjalnej składki ubezpieczenia żywnościowego wynoszącej 25 proc. zarobków. Darmowe jedzenie można otrzymywać w państwowych Zakładach Opieki Żywnościowej (ZOŻ). NFŻ ustala stawki, które muszą wystarczyć kucharzom na przygotowanie konkretnych dań. Jak nietrudno się domyślić, prawo do darmowego jedzenia błyskawicznie zmieniło się w prawo do czekania na nie w kolejce. Towar najszybciej dostają koledzy i znajomi kucharzy oraz ci, którzy płacą im łapówki – reszta czeka i kona z głodu. Jeśli ten system wygląda na horror w wypadku dostępu do żywności, to czemu stosujemy go przy dostępie do usług medycznych?
Marek Twardowski
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Jednym z elementów reformy systemu opieki zdrowotnej jest decentralizacja i demonopolizacja płatnika. W pierwszym etapie dojdzie do podziału Narodowego Funduszu Zdrowia na kilka publicznych instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcjonowanie kilku takich instytucji przyczyni się do lepszego zarządzania systemem świadczeń zdrowotnych: zwiększy jego elastyczność oraz poprawi trafność decyzji, gdyż będą one podejmowane bliżej szczebla wykonawczego. Rozwój nauk medycznych przy jednoczesnym wzroście zróżnicowanych potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych wymagają od takiej organizacji szybkiego dostosowywania się do nowych warunków. Podział NFZ oraz dopuszczenie z czasem innych ubezpieczycieli do rynku ubezpieczeń zdrowotnych, w tym niepublicznych około roku 2012, powinny doprowadzić do optymalizacji działania całego systemu.

Edyta Grabowska-Woźniak
p.o. rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia
Pojawia się problem sztucznego mnożenia procedur wykonywanych w szpitalach – faktycznie albo fikcyjnie – aby uzyskać od NFZ więcej pieniędzy. Zjawisko można już uznać za systemowe i mimo stałego zwiększenia finansowania pacjenci nie odczuwają żadnych zmian na lepsze. Chcemy temu przeciwdziałać, odchodząc od tzw. katalogu świadczeń szpitalnych i wprowadzając nowe rozwiązanie – tzw. jednorodne grupy pacjentów. Po pierwsze, lekarze będą mieli obowiązek umieszczania w sprawozdaniach kodów międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD 10), co wymusi właściwe oznaczanie rozpoznanych chorób i zastosowanie odpowiadającego im leczenia również wyrażonego za pomocą kodów międzynarodowej klasyfikacji procedur (ICD 9). Lekarz będzie leczył pacjenta, a nie dopasowywał do niego procedury. Po drugie, NFZ zakupi program informatyczny, który na podstawie sprawozdań w ICD 10 i ICD 9 będzie przyporządkowywał poszczególnych hospitalizowanych pacjentów do określonych grup kosztowych, tym samym wyceniając zastosowane w ich wypadku leczenie. Szpitale nie będą kalkulować, ile pieniędzy uzyskają przy zastosowaniu danych procedur wobec pacjenta, więc pole do nadużyć się zmniejszy. Nowy system znacznie uprości też przeprowadzanie przez NFZ kontroli. Rozwiązanie obecnie jest testowane w 20 szpitalach. Jesteśmy na etapie opracowywania wniosków i ostatecznych weryfikacji. Chcielibyśmy, aby nowy system został wdrożony od 1 lipca, bo wówczas zaczną obowiązywać nowe umowy NFZ ze szpitalami.

SZPITALNE KANTY
Wyniki kontroli realizacji 4868 wybranych procedur medycznych, wykonanych od stycznia do maja 2007 r. w 194 szpitalach
Warmińsko-Mazurskie 60 691 zł
Podlaskie 38 900 zł
Mazowieckie 125 865 zł
Łódzkie 137 018 zł
Podkarpackie 113 230 zł
Małopolskie 45 035 zł
Lubelskie 13 650 zł
Pomorskie 40 000 zł
Świętokrzyskie 1550 zł
Opolskie 7738 zł
Dolnośląskie 30 085 zł
Wielkopolskie  9213 zł
Kujawsko-Pomorskie 21 670 zł
Zachodniopomorskie 28 600 zł


Okładka tygodnika WPROST: 20/2008
Więcej możesz przeczytać w 20/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2008 (1325)

 • Na stronie - Objawienie Tuska 11 maj 2008, 22:00 Łatwiej się onanizować, niż tworzyć związki, w których uprawia się seks 3
 • Gosiewski zataił dochody 11 maj 2008, 22:00 PiS 6
 • Polka kręci we Włoszech 11 maj 2008, 22:00 Film 6
 • Skaner 11 maj 2008, 22:00 6
 • Marszałek Komorowski ogranicza własne przywileje 11 maj 2008, 22:00 Sejm 7
 • Aniołki Suskiego 11 maj 2008, 22:00 PiS 7
 • Dossier 11 maj 2008, 22:00 PO jest jak Titanic – jeszcze gra orkiestra, a już widać góry lodoweJacek Kurski w „Dzienniku" o rządach Platformy Obywatelskiej Specjaliści od wizerunku nie dopilnowali ułożenia rąk premiera. A mianowicie wystawał mu... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Mam sentyment do wujkowatych 11 maj 2008, 22:00 Rozmowa ze Stefanem Niesiołowskim, wicemarszałkiem Sejmu i profesorem biologii 8
 • Ludzie 11 maj 2008, 22:00 Mucha ambasadorem zwierząt Zwierzęta zyskały sobie w Sejmie nowego sojusznika. Posłanka PO Joanna Mucha, uważana za najpiękniejszą wśród parlamentarzystek, zaangażowała się w prace Koalicji dla Zwierząt – porozumienia... 9
 • Nielegalne reklamy 11 maj 2008, 22:00 Gwiazdorskie procesy 9
 • Który poseł dał przeciek? 11 maj 2008, 22:00 Śledztwo 10
 • Olbrychski szuka scenarzystów 11 maj 2008, 22:00 Historia 10
 • Znikający Joker z twarzą Ledgera 11 maj 2008, 22:00 Zabawki 10
 • Króliki pogrążą gangstera 11 maj 2008, 22:00 Gang mokotowski 10
 • Urzędniczy seksprzewodnik 11 maj 2008, 22:00 Turystyka 12
 • Gang żoliborski oskarżony 11 maj 2008, 22:00 Mafia 12
 • Libeskind w Warszawie 11 maj 2008, 22:00 Książka 12
 • Andrzej Krauze bez znieczulenia 11 maj 2008, 22:00 12
 • Poczta 11 maj 2008, 22:00 EkonomisieZ mądrości polskiej „szkoły ekonomii medialnej" od zawsze wynikał  zachwyt dla mechanizmu rynkowego z niewidzialną ręką rynku – hojną, umożliwiającą ominięcie raf prawnych. Dopiero później okazało się... 14
 • Playback 11 maj 2008, 22:00 Minister zdrowia Ewa Kopacz i premier Donald Tusk 14
 • Plus ujemny - Kołyska elektryczna 11 maj 2008, 22:00 Jak można wymagać od inteligentnych młodych ludzi, by czytali ze zrozumieniem tekst, którego zrozumieć nie sposób 15
 • Wprost przeciwnie - Wielka dezintegracj 11 maj 2008, 22:00 Nie tylko w Europie Wschodniej ludzie chcą się wyrwać spod panowania innych narodów 16
 • Z życia koalicji 11 maj 2008, 22:00 Dziś cała rubryka o PSL. Spoko, tak sobie tylko żartujemy.Przepracowanie tego gabinetu jest powszechnie znane. Co innego jednak o tym wiedzieć, a co innego słyszeć to z ust człowieka najbardziej kompetentnego, czyli członka rządu... 18
 • Z życia opozycji 11 maj 2008, 22:00 Niejaki Gadzinowski z SLD przy poparciu PiS został wiceprzewodniczącym rady programowej telewizji publicznej, tej, co to ma jednego klienta. Z tego wynikać może, że niebawem TVP będzie musiała obsługiwać drugiego klienta. Może być... 19
 • Sędziowie ponad prawem 11 maj 2008, 22:00 Funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości mianowali się kastą nowych Mojżeszów 20
 • Strażnicy systemu 11 maj 2008, 22:00 Rozmowa z Bogdanem Szlachtą, profesorem UJ, prawnikiem, filozofem, politologiem 26
 • Stare złe małżeństwo 11 maj 2008, 22:00 W SLD wiele się musiało zmienić, żeby wszystko zostało po staremu 28
 • Szkoła miernoty 11 maj 2008, 22:00 System oświaty, zamiast pobudzać dzieci do ambitnych zadań, ma dbać o ich dobre samopoczucie 32
 • Postać tygodnia - Radosław Sikorski 11 maj 2008, 22:00 Falstart męża stanu 34
 • Wprost z blogu 11 maj 2008, 22:00 W tej rubryce możecie przeczytać najciekawsze wpisy z blogów, które znalazły się w serwisie www.blogbox.com.plBlogbox to biblioteka blogów, gdzie gromadzone są najlepsze specjalistyczne blogi zebrane z całej sieci. MediaUcieczka w... 36
 • Trójka bez sternika 11 maj 2008, 22:00 38
 • Liberał komunista 11 maj 2008, 22:00 Jeśli wgląd w konta każdego przedsiębiorcy jest liberalizmem, to wołam: komuno, wróć! 38
 • Władza dwugłowa 11 maj 2008, 22:00 Niedługo Dmitrij Miedwiediew może rozpocząć walkę o realną władzę 38
 • Zły początek, złe zakończenie 11 maj 2008, 22:00 W sprawie Nangar Khel akt oskarżenia może w ogóle nie powstać 38
 • Ryba po polsku - Bitwa pod Hundefutter 11 maj 2008, 22:00 Niech będzie pochwalony ten, kogo chwalimy 40
 • Giełda 11 maj 2008, 22:00 42
 • Kościół kierowców 11 maj 2008, 22:00 „Boże, daj nam siłę, byśmy obniżyli te wysokie ceny" – modlili się na jednej ze stacji benzynowych w Waszyngtonie członkowie ruchu Prayer at the Pump (Modlitwa przy Dystrybutorze). Przywódca ruchu Rocky Twyman uznał, że... 42
 • Zakorkowane miliony 11 maj 2008, 22:00 Miliard euro rocznie traci Bułgaria z powodu ulicznych korków – wyliczyła rządowa Agencja Efektywności Energetycznej. Gdyby kierowcy pracowali, zamiast siedzieć w samochodach  w godzinach szczytu, wytworzyliby dodatkowy PKB o... 42
 • Dyskryminowani przez ulgę 11 maj 2008, 22:00 Rekompensatę dla osób, które nie mogą korzystać z pełnej ulgi podatkowej na dzieci, proponują posłowie lewicy. Chodzi o tych, którzy podatków nie płacą w ogóle (na przykład rolników) lub płacą mniej, niż wynosi ulga. –... 42
 • Globalny bochenek 11 maj 2008, 22:00 Największy wzrost cen w ostatnich miesiącach dotyczył żywności i energii. Najgorsza sytuacja jest w krajach naszego regionu, ale Polska na tym tle wypada stosunkowo najlepiej. Szef NBP Sławomir Skrzypek tłumaczy, że obecny wzrost cen w... 42
 • Kruk w Vistuli 11 maj 2008, 22:00 Polski odpowiednik Louis Vuitton Moët Hennessy, największego na świecie producenta dóbr luksusowych, chce stworzyć Rafał Bauer, prezes firmy Vistula & Wólczanka SA. Pomóc w osiągnięciu tego celu ma fuzja ze spółką jubilerską Kruk... 42
 • Zmowa ryżowa 11 maj 2008, 22:00 Kartel ryżowy na wzór OPEC, czyli Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, chce stworzyć Tajlandia. Kraje importujące to zboże obawiają się, że Tajlandia chce utrzymania jego obecnych, najwyższych w historii cen. Wzrost kwot... 42
 • Kłamstwo szpitalne 11 maj 2008, 22:00 Nawet jeśli jesteś teraz na zagranicznej wycieczce, sprawdź, czy jednak nie leżysz w polskim szpitalu 44
 • Składka na Tuska 11 maj 2008, 22:00 Nad Polską znów krąży widmo megadziury budżetowej 52
 • Niezatapialny dolar 11 maj 2008, 22:00 Amerykańska waluta odbuduje swoją pozycję 54
 • 2x2=4 - Jak zepsuć złotego 11 maj 2008, 22:00 Nasi posłowie są odważni. Długów się nie boją, zwłaszcza gdy nie muszą ich spłacać z własnej kieszeni 59
 • Know-how 11 maj 2008, 22:00   60
 • Piramidalne skamieliny 11 maj 2008, 22:00 Sfinks i piramida Cheopsa w Gizie zawierają setki tysięcy morskich skamieniałości – odkrył prof. Ioannis Liritzis z Aegean University. Większość z nich to numulity – kopalne otwornice. To kolejny dowód przemawiający za... 60
 • Buty Sarkozy’ego 11 maj 2008, 22:00 Nicolas Sarkozy i Carla Bruni mogą mieć kłopoty ze ścięgnem Achillesa. Noszą złe obuwie. Prezydent w butach na obcasie próbuje dorównać wzrostem swojej żonie. Z tego samego powodu Carla Bruni chodzi w płaskim obuwiu. Ortopedzi... 60
 • Głos płodności 11 maj 2008, 22:00 Dni płodne u kobiety można rozpoznać po jej głosie, który w tym czasie staje się bardziej uwodzicielski niż w pozostałych dniach cyklu miesięcznego. Uczeni z University of New York sugerują, że dzieje się tak za sprawą oddziaływania... 60
 • Suma wiedzy 11 maj 2008, 22:00 Podobno nic nie udaje się tak dobrze jak sukces. Na pewno sukcesem są trzy publikacje – przeglądy największych koncepcji, dzieł i historie ich autorów. To suma wiedzy najznakomitszych umysłów i krótka historia 150 idei oraz... 60
 • Małpy na Marsie 11 maj 2008, 22:00 Rosjanie przygotowują do podróży na Marsa… makaki. W ten sposób chcą sprawdzić, jak działa na żywy organizm panujące tam promieniowanie. Badacze sprawdzą także, jak małpy zareagują na długi pobyt w stanie nieważkości, w... 60
 • STRASZNA BIEDRONKA 11 maj 2008, 22:00 Zarłoczna biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) jest juz w zachodniej Polsce. Potwierdza to Marek Przewozny z Zakładu Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ten owad ma nienasycony apetyt. Jeszcze dziesiec lat... 60
 • Anoreksja na pół etatu 11 maj 2008, 22:00 Po anoreksji i bulimii pojawiło się nowe zaburzenie łaknienia – gwałtowne objadanie się 62
 • Wirus stadionowy 11 maj 2008, 22:00 Kraje Unii Europejskiej znowu stały się inkubatorami groźnych chorób zakaźnych 68
 • Telefon roślinny 11 maj 2008, 22:00 Rośliny potrafią się ostrzegać przed niebezpieczeństwem 72
 • Nowa epoka lodowcowa? 11 maj 2008, 22:00 Czy po globalnym ociepleniu nastąpi wielkie ochłodzenie 74
 • Gry majowe 11 maj 2008, 22:00 Ciekawe, że współcześni obrońcy ideałów demokratycznych sprzed 82 lat koncentrują się zwykle na postpezetpeerowskiej lewicy 78
 • Hańba obojętnych 11 maj 2008, 22:00 Przed 1939 rokiem oraz w pierwszych latach wojny wolny świat odwrócił się do Żydów plecami 82
 • Górna półka - Trójca z Białego Domu 11 maj 2008, 22:00 Światowe przywództwo – tak Zbigniew Brzeziński nazwał przedmiot, z którego egzamin jako pierwsi zdawali trzej ostatni prezydenci Stanów Zjednoczonych. To oni są bohaterami najnowszej książki Brzezińskiego „Druga szansa".... 85
 • Bez granic 11 maj 2008, 22:00   86
 • Mozart po chińsku 11 maj 2008, 22:00 Muzyka Mozarta może się okazać pierwszym zwiastunem ocieplenia stosunków między Chinami a Watykanem. W ubiegłym tygodniu Chińska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Yu Longa, wspólnie z chórem opery z Szanghaju, zagrała... 86
 • Cytat tygodnia 11 maj 2008, 22:00 „Każdy amerykański prezydent dąży wyłącznie do wojny" Michaił Gorbaczow, były przywódca ZSRR, w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Daily Telegraph" 86
 • Kwiz 11 maj 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie1. Ile rządów powstało we Włoszech od zakończenia II wojny światowej a) 62b) 20c) 802. W którym kraju Unii Europejskiej pije się najwięcej alkoholu?a) Czechy b) Polskac) Luksemburg3. Który z krajów UE... 86
 • Mur berliński bis 11 maj 2008, 22:00 Władze Berlina, dla zainteresowanych historią miasta z czasów NRD, rozpoczęły kampanię popularyzowania wiedzy o murze berlińskim. W pięciu punktach w okolicach Bramy Brandenburskiej można wypożyczyć multimedialny przenośny przewodnik,... 86
 • Złota pułapka Moskwy 11 maj 2008, 22:00 Władze Rosji chcą się pokazać Europie w roli nowoczesnych inwestorów z kraju o ugruntowanej demokracji 88
 • Hegemoni Europy 11 maj 2008, 22:00 Prawdziwym kłopotem dla Unii Europejskiej nie jest polityka Polski, Czech czy Litwy, lecz Niemiec, Francji i Włoch 92
 • Swojaki polityki 11 maj 2008, 22:00 Zmniejszyły się podziały rasowe, rosną podziały podług stosunku do książek, gazet, upodobań kulinarnych 94
 • Kawior dla Angeli 11 maj 2008, 22:00 Atakowana przez Schrödera kanclerz Merkel realizuje jego kurs, tylko bardziej elegancko 98
 • Euromowa 11 maj 2008, 22:00 Brukselski żargon stał się odrębnym językiem unii 100
 • Dokąd zmierza Rosja 11 maj 2008, 22:00 Po rozpadzie ZSRR Rosja zmieniła się z państwa jednej partii w państwo jednego rurociągu 102
 • Pasaż 11 maj 2008, 22:00 106
 • Gadające samochody 11 maj 2008, 22:00 Bohater amerykańskiego serialu „Huff" uznał, że ma nawrót schizofrenii, bo słyszy, jak samochód mówi mu, dokąd ma jechać. Dzisiaj odwrotnie – nieufność budzą raczej auta małomówne. W 2007 r. w Europie sprzedano 18... 106
 • Niezbędnik komiwojażera 11 maj 2008, 22:00 Jakiego telefonu potrzebuje biznesmen? Takiego z baterią umożliwiającą nawet siedem godzin rozmów, pakietem MS Office i technologią HSDPA, by m.in. łatwo przesyłać i odbierać pliki. No i z nawigacją. Ten warunek spełnia Smartphone... 106
 • Asystent pasa ruchu 11 maj 2008, 22:00 Urządzenia firmy Navigon mają funkcję asystenta pasa ruchu. Dzięki niej kierowca dostaje podpowiedź, który pas ruchu najlepiej zająć. Navigon 8110 pozwala ponadto zobaczyć, jak dalej wygląda droga. Funkcja Reality View umożliwia... 106
 • Kino w korku 11 maj 2008, 22:00 Nokia 500 to urządzenie, które łączy funkcje nawigacyjną i komunikacyjną; przez system Bluetooth współpracuje z telefonem komórkowym. Nokia 500 prowadzi też do adresów zapisanych w pamięci i dzięki usłudze Traffic Message Channel... 106
 • Kieszonkowy nawigator 11 maj 2008, 22:00 TomTom One to najlepiej sprzedająca się seria przenośnych nawigatorów na świecie. Nowe modele wyposażono w system audio, dzięki któremu instrukcje głosowe słychać przy włączonym radiu, hałasie z zewnątrz czy gromadce... 106
 • Przewodnik rowerzysty 11 maj 2008, 22:00 Firma Asus wychodzi z założenia, że nawigacja potrzebna jest także rowerzystom. R300 nie różni się zanadto od akcesoriów do samochodu, ale można je przytwierdzić do kierownicy. Gadżet jest lekki (140 g), a specjalny pokrowiec chroni go... 106
 • Laser 11 maj 2008, 22:00 110
 • Wydarzenie tygodnia: Noc Muzeów 11 maj 2008, 22:00 11 lat temu pomysł wydawał się karkołomny: berlińskie muzea odwiedzane za dnia przez ziewające z nudów wycieczki szkolne miałyby się zapełnić w nocy? A jednak! Pierwsza Lange Nacht Der Museen okazała się rewolucją w konserwatywnym... 110
 • Kraków 11 maj 2008, 22:00 Noc w Krakowie otworzy parada zabytkowych samochodów – ruszą sprzed gmachu Muzeum Narodowego. W Muzeum Książąt Czartoryskich do podziwiania „Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci. Ulicami Krakowa będzie krążył Artystyczny... 110
 • Poznań 11 maj 2008, 22:00 Centrum Kultury ZamekPiękna dama upozowana na „Dziewczynę z perłą" Vermeera będzie czekać na tych, którzy odważą się ją namalować. Rekonstrukcja atelier malarskiego z XVII wieku oraz pokaz przygotowywania farb.Muzeum... 110
 • Łódź 11 maj 2008, 22:00 Muzeum Sztuki Projekcja filmu „Angelus" Lecha Majewskiego oraz filmów Katarzyny Kozyry i Andrzeja Dudka Durera. Odważni będą mogli się zabawić w Witkacego i wziąć udział w autoseansie spirytystycznym. 110
 • Gdańsk 11 maj 2008, 22:00 Centralne Muzeum Morskie Można będzie się zapoznać z morskim ceremoniałem, posłuchać szant i opowieści flisackich, a także odbyć rejs statkiem po Motławie. Dla zwiedzających zostanie otwarty okręt-muzeum „Sołdek".CSW... 110
 • Warszawa 11 maj 2008, 22:00 Muzeum Wojska PolskiegoMiłośnicy historii będą mogli wsiąść do ciężkiego sprzętu – czołgów i wozów pancernych z czasu II wojny, które na tę noc zostaną uruchomione.Muzeum Drukarstwa WarszawskiegoChętni będą mogli... 110
 • Wrocław 11 maj 2008, 22:00 Muzeum Narodowe we WrocławiuOtwarcie muzealnego skarbca i prezentacja arcydzieł złotnictwa. Wśród rarytasów wiele bezcennych starodruków. Pokaz czerpania papieru przygotowany przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. 110
 • Wszyscy jesteśmy aktorami 11 maj 2008, 22:00 10 najbardziej charakterystycznych ról w polskim obiegu medialnym 112
 • Lot Swobodnego Ducha 11 maj 2008, 22:00 LSD w ciągu jednej dekady na zawsze zmienił kulturę popularną 116
 • Listy do Polaków 11 maj 2008, 22:00 Książki, które mnie ukształtowały 118
 • Wencel gordyjski - Mania gigantomanii 11 maj 2008, 22:00 Aby osiągnąć wielkość, nie wystarczy sztucznie powiększyć sobie biust albo kupić megafurę 120
 • Ueorgan Ludu 11 maj 2008, 22:00 Seksafera - czy Ziobro krył Łyżwińskiego? * Chińczycy walczą o Wolny Śląsk 121
 • Krótko po Wolsku - Bóbr a sprawa polska 11 maj 2008, 22:00 Do wszystkich kłopotów w stosunkach polsko-rosyjskich dołączyły jeszcze bobry. Rozkopały mianowicie granice z obwodem kaliningradzkim, nielegalnie pobudowały tam tamy, kanały, żeremia, tak że służby graniczne mogą się poruszać... 121
 • Skibą w mur - Ucieczka od polityki 11 maj 2008, 22:00 Ludzie odkryli, że ciekawsze od zrobienia zadymy w Sejmie jest to, jak zrobić oczko wodne w ogrodzie 122

ZKDP - Nakład kontrolowany