Zbrodnia na Gibraltarze

Zbrodnia na Gibraltarze

Dodano:   /  Zmieniono: 6
4 lipca 1943 roku w pałacu gubernatora Gibraltaru zostali zamordowani gen. Sikorski, gen. Klimecki, płk Marecki i por. Ponikiewski

Co takiego wydarzyło się przed laty na Gibraltarze, że po 65 latach nadal nie wolno zajrzeć do tej polskiej tragicznej trumny? Żeby choć ustalić, kto tak naprawdę w niej spoczywa. Jakaż to straszna prawda nie może po tylu latach ujrzeć światła dziennego? W 65. rocznicę katastrofy gibraltarskiej nie uda się jednoznacznie wyjaśnić największej zagadki w naszych dziejach najnowszych.

Nadzieje na to, że przeprowadzone dzisiaj badania sądowo-medyczne szczątków generała Władysława Sikorskiego, o co występowało Towarzystwo Miłośników Historii, pozwoli raz na zawsze ustalić prawdziwą przyczynę śmierci polskiego przywódcy czasów wojny, zostały rozwiane przez niezawisły polski sąd.

Premier w bieliźnie

O tym, że nie było żadnej katastrofy lotniczej i że mamy do czynienia z zamachem – jak to określają odnalezione dokumenty, z „puczem na Gibraltarze" – wie dzisiaj pewnie każdy Polak. Wie to po wieloletnim śledztwie prowadzonym przez telewizyjną „Rewizję nadzwyczajną" i po symulacji komputerowej lotu samolotu Sikorskiego, przeprowadzonej w 1993 r. przez naukowców z Politechniki Warszawskiej na zamówienie tego programu. O co więc chodzi i co powoduje, że najważniejsze dokumenty tej tajemniczej sprawy, nie tylko zresztą brytyjskie, ale także niemieckie, francuskie, rosyjskie czy amerykańskie są dzisiaj niedostępne, a mgliste obietnice ich ujawnienia dotyczą roku 2043, czyli setnej rocznicy zdarzenia?

Ukrywa się przede wszystkim dokumenty sądowo-medyczne, wyniki obdukcji lekarskiej ciała generała Sikorskiego i pozostałych ofiar. Już bowiem to, co ujawniono, czyli angielskie oświadczenia lekarskie, iż wszystkie ofiary „katastrofy" zmarły nie na skutek utopienia, lecz „śmiertelnych urazów głowy", w świetle polskich ustaleń naukowych jednoznacznie wskazujących na fakt, że „samolot miękko wodował na falach morza", wydaje się dziwne i mało prawdopodobne. Tak jak musi zastanawiać, dlaczego wszystkie polskie ofiary „katastrofy” zostały odnalezione z ranami twarzy uniemożliwiającymi identyfikację. Według por. Ludwika Łubieńskiego, polskiego przedstawiciela na Gibraltarze, identyfikacja tych ludzi była możliwa jedynie na podstawie elementów umundurowania.

Podobnie niepojęte wydaje się to, że ciała generała Sikorskiego i pozostałych odnalezionych polskich ofiar „katastrofy", jak stwierdza w swym oficjalnym raporcie dla polskich władz por. Ludwik Łubieński, „pozbawione były jakiejkolwiek odzieży na sobie". Poproszony o wyjaśnienie tego Łubieński tłumaczył, iż najpewniej w samolocie rozebrali się, szykując się do snu. Wydaje się to tyleż dziwne, co absurdalne, bo podczas lotu temperatura w samolocie spadała do tak niskich wartości, że pasażerowie byli na drogę zaopatrzeni w dodatkowe koce. Trudno więc uwierzyć, że Sikorski, który odbywał swój bodaj siódmy lot, o tym nie wiedział i rozbierał się w samolocie. Zdjęcia jego szczątków spoczywających w wawelskiej trumnie jednoznacznie wskazują na to, że ciało zostało złożone do trumny w bieliźnie.

Trudno zaprzeczyć, że jest to zagadka wręcz nie do wyjaśnienia. Chyba że się przyjmie, iż śmierć nastąpiła nie na pokładzie samolotu, ale po prostu w łóżku podczas snu. Na marginesie, warto też głośno zapytać, kto i dlaczego pochował polskiego premiera i naczelnego wodza w bieliźnie, bez munduru, bez różańca i choćby tradycyjnego splecenia rąk. Jest to pytanie tym bardziej zasadne, że jednocześnie zdecydowano o wystawieniu trumien Sikorskiego i Klimeckiego w gibraltarskiej katedrze katolickiej. Z polską wartą honorową zmieniającą się co dwie godziny przez trzy dni, ściślej – przez 90 godzin, co zanotowali żołnierze pełniący tę wartę. Kto i dlaczego najpierw bez najmniejszego szacunku "rzucił" do trumny ciało Sikorskiego, a następnie w upalnym lipcowym gibraltarskim klimacie nakazał na ponad trzy dni wystawienie ciała, którego przecież nie miał kto żegnać, bo Polaków na Gibraltarze było tylu, ilu w oddziale pełniącym wartę.

Zagadek w kwestii stanu odnalezionych ciał i charakteru śmiertelnych obrażeń jest znacznie więcej i trudno się dziwić historykom domagającym się ekshumacji wszystkich ofiar, nie tylko Sikorskiego, ale także gen. Tadeusza Klimeckiego, płk. Andrzeja Mareckiego, por. Józefa Ponikiewskiego czy Jana Gralewskiego.

Aresztowane zdjęcia

Drugą grupą starannie ukrytych dokumentów są materiały fotograficzne i filmowe. Oto, choć trudno w to uwierzyć, natychmiast po „katastrofie gibraltarskiej" zostały wydane z Londynu rozkazy nakazujące rekwizycję wszystkich zdjęć wykonanych na Gibraltarze podczas pobytu generała Sikorskiego i przesłanie ich do Londynu. Także zdjęć prywatnych. Na mocy tego rozkazu swój aparat fotograficzny utracił jeden z marynarzy „Ślązaka", który przebywał w szpitalu i nie wyszedł ze swym okrętem w morze. A słysząc o obecności Sikorskiego na Gibraltarze, przyszedł, by zrobić kilka zdjęć. Należy przypuszczać, że zdjęć wykonano wiele, a nawet bardzo wiele. Jednym z punktów programu Sikorskiego na Gibraltarze była dekoracja gubernatora Noela Masona-MacFarlane’a i kilku brytyjskich oficerów najwyższymi polskimi odznaczeniami. Wydarzeniu temu towarzyszyła, co oczywiste, zarówno brytyjska, jak i polska obsługa prasowa. Nie ma jednak choćby jednego zdjęcia z tej uroczystości. Dlaczego? Czyją obecność na Gibraltarze chcieli ukryć Brytyjczycy, rekwirując i ukrywając do dzisiaj zdjęcia z ostatnich dwóch dni życia Sikorskiego? Czy jakichś Anglików, jakichś Polaków czy może Rosjan z ambasadorem Majskim? Jest to pytanie tym istotniejsze, że, jak się okazuje, z wszystkich tych wydarzeń na Gibraltarze kręcono film. Do jego tzw. ścinków dotarła niedawno ekipa TVN realizująca swój wielki serial dokumentalny o katastrofie.

Nieznani operatorzy angielscy, a może także polscy, zarejestrowali i dekorację gubernatora MacFarlane’a, i spotkanie Sikorskiego z grupą tzw. mirandczyków – 95 Polaków, którzy przez Hiszpanię, Portugalię i Gibraltar udawali się do Anglii do polskich oddziałów. Zarejestrowano także fragmenty akcji ratunkowej, wrak liberatora w morzu, nieznane, ukryte obrazy tej tajemniczej historii. Są to jedynie fragmenty, ścinki, świadczące o tym, że tragedia gibraltarska ma swoją dokumentację, pełniejszą, niż nam się dotychczas wydawało. Czy na pełną projekcję tego filmu świat będzie musiał poczekać jeszcze 35 lat? Najpewniej tak. Przy okazji być może Anglicy ujawnią inne dokumenty podróży bliskowschodniej Sikorskiego, na przykład dokumenty tzw. międzylądowań. Jak wiadomo, wszystkie samoloty odbywające rejs między Kairem a Gibraltarem musiały lądować na Malcie bądź na lotniskach polowych niedawno wyzwolonej Afryki Północnej. Fakt owego międzylądowania jest potwierdzany w dziesiątkach rejsów. I tylko w sprawie rejsu liberatora AL-523 z Sikorskim na pokładzie dokumenty uparcie milczą. Dlaczego? Dlaczego zostało to ukryte?

Dwie zbrodnie gibraltarskie

Najpewniej prawda zostanie ujawniona w 2043 r. Jaka prawda? Można się tylko domyślać. Czy prawda o tym, jak Anglicy uratowali 4 lipca 1943 r. świat? Uratowali przed nieuchronnym zerwaniem sojuszu sprzymierzonych, przed separatystycznym pokojem Stalina z Hitlerem, przed kompromitacją ich polskiego sojusznika. Nie ulega wątpliwości, że oskarżonymi o śmierć Sikorskiego w świetle ukrytych przed historią dokumentów będą Polacy. To oni dokonali „puczu na Gibraltarze" i zabili swego naczelnego wodza. Anglicy – i to cała ich wina – fakt ten ukryli i, mistyfikując wypadek lotniczy, ocalili jedność sprzymierzonych. I po części będzie to prawda. W świetle zgromadzonych dokumentów i świadectw bardzo dużo wskazuje bowiem na polskie wykonawstwo zamachu w pałacu gubernatora. Będzie to jednak tylko część prawdy, bo za ową polską grupą likwidacyjną stali Anglicy, którzy ułatwili im całą logistykę – dowieźli Polaków na Gibraltar, aby następnie po wykonaniu zadania ukryć ich w swoich szeregach.

Będzie to tylko po części prawda, bowiem, o czym wreszcie trzeba powiedzieć, są dwie zbrodnie gibraltarskie. Pierwsza, w której po południu 4 lipca 1943 r. w pałacu gubernatora zostali zamordowani gen. Sikorski, gen. Klimecki i płk. Marecki, a także adiutant por. Józef Ponikiewski, i zbrodnia druga, późnym wieczorem, ok. 22.00, kiedy w samolocie, by uprawdopodobnić wypadek lotniczy, Anglicy zabiją swego płk. Cazaleta, brygadiera Whitleya i nieszczęsnego polskiego kuriera z Warszawy Jana Gralewskiego. Zabiją też dwóch członków załogi liberatora, a ściślej złożą ich, jak pozostałych, na ołtarzu wspólnej alianckiej sprawy. Każdemu, komu dzisiaj wyda się to nieludzkie, okrutne czy nieprawdopodobne, warto przypomnieć, że wówczas toczyła się okrutna wojna, w której życie kilku ludzi nie miało żadnego znaczenia wobec perspektywy niemieckiego zwycięstwa, czy, co straszniejsze, perspektywy powtórnego sojuszu niemiecko-sowieckiego w 1943 roku.

Fakt przeprowadzenia zamachu na Sikorskiego na Gibraltarze podczas rozmów ze specjalnie tu ściągniętym sowieckim ambasadorem Iwanem Majskim i próba uwikłania Rosjan w jego śmierć w tym momencie wojny wyznaczały ramy niesłychanie groźnej prowokacji politycznej, której skutki mogłyby się z brytyjskiej perspektywy okazać nieobliczalne. I choć Polakowi szalenie trudno będzie przyjąć tę prawdę, tak jak zresztą niełatwo ją odkrywać i ujawniać, to jednak trudno nie zrozumieć brytyjskiego punktu widzenia i trudno owej mistyfikacji katastrofy lotniczej nie uznać za majstersztyk w rozumieniu operacji specjalnych. Jednocześnie, jakkolwiek to by zabrzmiało, trudno nie dostrzec w tej historii najgłębszego dna polskiego dramatu. Z jednej strony tych, którzy dopuścili się zbrodni zamachu, z wiarą, że to jedyna droga, by ocalić już sprzedaną przez Anglików i Amerykanów Polskę przed sowiecką niewolą. Z drugiej strony tych, którzy w najlepszej wierze wykonywali wszystkie brytyjskie rozkazy i polecenia, jak się okazało, prowadzące przez Teheran do Jałty i Poczdamu i którzy za swą polityczną naiwność i dobroduszność w Gibraltarze płacili cenę życia.

Jeśli powyższa rekonstrukcja zdarzeń ma jakiś głębszy sens, to tylko taki, że my, Polacy, bez względu na stanowisko londyńskie, moskiewskie czy berlińskie w tej sprawie sami powinniśmy – i to niezwłocznie – otworzyć trumny i wykonać wszystkie konieczne badania. Aby wtedy, kiedy padną pod naszym adresem oskarżenia, a niechybnie wcześniej czy później padną, umieć z nimi polemizować czy w ogóle mieć coś do powiedzenia w swojej własnej sprawie.

Więcej możesz przeczytać w 28/2008 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 6
 • peacemeaker@wp.pl   IP
  Raport Komisji Śledczej powołanej do zbadania przyczyn katastrofy został ocenzurowany .
  \" Na miejsce katastrofy do Gibraltaru udał się marszałek lotnictwa Bowhil który na podstawie rozmów z pilotem Prhalem opracował informacje . (!)
  W oparciu o nie w dniu 18 lipca 1943 roku marszałek lotnictwa Portal przesłał premierowi \"
  raport w moim posiadaniu

  Mam pytanie do autora tekstu :
  Czy Szanowny Pan mógłby podać chociaz jedno , jedno jedyne nazwisko świadka który widział jak Generał Sikorski w nocy 4 lipca 1943 roku wchodził na Pokład Liberatora AL 523 ?

  W Raporcie Komisji nie ma nawet wzmianki o takiej osobie . Na 100 % ustalono ze weszli tam 2 cywile , o innych pasazerach nic sie nie wspomina . Komisja przesłuchała 32 świadków którzy tej tragicznej nocy byli na pasie startowym , w jego poblizu bądź też mieli cokolwiek wspólnego z działaniami jakie podjeto po upadku maszyny do wody .

  Jezeli chodzi o zdjęcia i aparaty fotograficzne - to jeszcze długo po II wśw nie wolno tam było nawet posiadac aparatu foto bez specjalnej zgody . Poprostu ...zakaz fotografowania .
  Moze Autor napisze kto w imieniu Władz Brytjskich przesłał i podpisał depesze kondolencyjną przesłana na ręce Hrabiego Raczyńskiego ?
  • Darek   IP
   Chcialbym zapytac o porownanie dwoch zdjec gen. Sikorskiego zamieszczonych dzis 4.09.2008 w gazecie wyborczej.Otoz na pierwszym kolorowym general na pagonie ma 3 gwiazdki(General Broni) niby zdjecie pochodzi z 1942roku.Natomiast na kolejnym czarnobialym widac juz tylko 2 gwiazdki (General Dywizji) i sugeruje sie ze jest to fotka w dniu kanastrofy/zamachu z 4lipca 1943roku.Pytanie logicznie sie nasuwajace czyzby to nie byl general Sikorski lub zdjecie pochodzi z wczsniejszego okresu?Bo inaczej oznaczaloby to ze zostal zdegradowany do mniejszego stopnia....
   • longinw@poczta.fm   IP
    Uwazam ze powinno poddac sie badaniom zwloki wszystkich zabitych w katastrofie ! Dlaczego tylko Gen.Sikorskiego?
    Do chwili odtajnienia WSZYSTKICH akt zwiazanych z katastrofa polscy dyplomaci powinni bojkotowac lotniska zarzadzane przez wladze brytyjskie - na znak protestu. Demonsttracja ta wydaje sie moze smieszna ale czytajac artykuly na temat smierci/pochówku i skandalicznego traktowania sprawy przez \"Angoli\" nie widze innego rozwiazania jak bojkot.
    Czy pomoze - nie wiem ale Polska powinna sie domagac poszanowania pamieci zwoich zolnierzy !
    • mexnw4@yahoo.co.uk   IP
     Na czym mila polegac kompromitacja
     polskiego sojusznika?
     • mata_hari   IP
      Wielka praca detektywistyczna! W dodatku wykonywana przez Dariusza Baliszewskiego przy braku przychylnosci niechetnych jak zwykle Polakow -  niechetnych, bo zawsze wiernych polskiemu kundlizmowi. Oby tym razem doceniono gigantyczna prace myslowa historyka i obysmy jak najpredzej mogli poznac dokumenty zebrane w formie ksiazki.

      Spis treści tygodnika Wprost nr 28/2008 (1333)

      • Na stronie - Młodość durna i wiek męski 6 lip 2008, 22:00 Część polskiego biznesu „podpisała” swój pierwszy milion 3
      • Wprost od czytelników 6 lip 2008, 22:00 EkowariatkiDziwi mnie, że autorka artykułu „Ekowariatki" (nr 27) tak ostro skrytykowała znane kobiety za to, że angażują się w obronę praw zwierząt czy ochronę środowiska. Nie wspomniała np. o Paulu McCartneyu, który jest... 3
      • Wakacje z Tuskiem 6 lip 2008, 22:00 Polityka 6
      • Nerwy Sarko 6 lip 2008, 22:00 Francja 6
      • Skaner 6 lip 2008, 22:00 6
      • Polityka hip-hopu 6 lip 2008, 22:00 USA 7
      • Zagubiony elektorat 6 lip 2008, 22:00 Biznes 7
      • Kto ostrzegł gangsterów z Magdalenki? 6 lip 2008, 22:00 Policja 7
      • Dossier 6 lip 2008, 22:00 "Osobiście nazywam go Dużym Kaczorem"Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka PiS, w TVN 24 o Jarosławie Kaczyńskim"Wprawdzie papież jest Niemcem, ale Pan Bóg jest Hiszpanem!"Zbigniew Girzyński, poseł PiS, na swoim blogu po... 8
      • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Gosiewski ma w sobie coś 6 lip 2008, 22:00 Rozmowa z Iwoną Arent, uznaną za najpiękniejszą posłankę klubu PiS 8
      • Odgrzewane kotlety 6 lip 2008, 22:00 Telewizja 8
      • Ludzie 6 lip 2008, 22:00 Rusin aktorkąKinga Rusin zadebiutuje jako aktorka. Dziennikarka zagra w drugiej części „Rejsu" Marka Piwowskiego. Ma się wcielić w rolę dziennikarki. Reżyser planuje rozpoczęcie zdjęć do filmu pod koniec wakacji. (UBI)Emigrant... 9
      • 10 najbogatszych rodzin Europy 6 lip 2008, 22:00 Pieniądze 10
      • "Top Gear" na gazie 6 lip 2008, 22:00 Telewizja 12
      • Makbet w wersji pop 6 lip 2008, 22:00 Teatr 12
      • Midas Kylie 6 lip 2008, 22:00 Nagrody 12
      • Zapytaj wprost - Nie współpracowaliśmy z SB 6 lip 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika "Wprost" odpowiadają Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk, autorzy książki "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii". 14
      • Poczta 6 lip 2008, 22:00 Lekcja socjalizmuW artykule „Lekcja socjalizmu" (nr 22) podany został przykład z opublikowanego przez wydawnictwo eMPi2 podręcznika do podstaw przedsiębiorczości „Szansa dla przedsiębiorczych" Mariana Pietraszewskiego... 15
      • Playback 6 lip 2008, 22:00  Premier Donald Tusk i prezydent Lech Kaczyński 15
      • Wprost przeciwnie - Klawe nieróbstwo 6 lip 2008, 22:00 Posada deputowanego do europarlamentu jest prosta, łatwa i przyjemna 16
      • Z życia koalicji 6 lip 2008, 22:00 Nasze Słońce Peru spotkało się z Michelem Platinim. Podczas rozmowy Donald Tusk przekonywał Francuza, że Peru powinno grać w mistrzostwach Europy.Rozmawiano też o przygotowaniach do Euro 2012. Po rozmowie tryskał wprost optymizmem i... 18
      • Z życia opozycji 6 lip 2008, 22:00 Podobno rząd chciał się wypiąć na Amerykę, ale wtedy do USA wyruszyła Anna Fotyga i uratowała nam „tarczę rakietową". Z pozoru brzmi idiotycznie, bo Fotyga nie doprowadza do szału jedynie przydrożnych kamieni, a i to tylko... 19
      • Polityka Airlines 6 lip 2008, 22:00 Politycy i urzędnicy wydali kilkanaście milionów złotych na bezsensowne podróże zagraniczne 20
      • Droga pani prezydent 6 lip 2008, 22:00 Hanna Gronkiewicz-Waltz obarczy każdą warszawską rodzinę długiem w wysokości 16 tys. zł 24
      • Pegeery zdrowia 6 lip 2008, 22:00 Prywatna służba zdrowia upodabnia się do państwowej 28
      • Klaus Kaczyński 6 lip 2008, 22:00 Lech Kaczyński jeszcze płynie, ale kra już nad nim zamarza 32
      • Tajemnica koperty 6 lip 2008, 22:00 Czy szef pionu śledczego IPN w Gdańsku przyczynił się do zaginięcia dokumentów dotyczących TW Bolka? 34
      • Postać tygodnia - Jan bez akt 6 lip 2008, 22:00 Jan Olszewski 36
      • Wprost z blogu 6 lip 2008, 22:00 PolitykaArchipelag PRLw.s_media Aleksander Ścios www.cogito62.salon24.plPolacy po dwunastu latach kontaktu z Wałęsą nie są w stanie osądzić, czy jest on bohaterem, łajdakiem, czy błaznem. Dzieje się tak dlatego, że niewielu Polaków... 37
      • Trójka bez sternika 6 lip 2008, 22:00 38
      • Policzek z Warszawy 6 lip 2008, 22:00 Warszawa nie powinna się domagać pieniędzy od Waszyngtonu 38
      • Czas antyekonomii 6 lip 2008, 22:00 Wiara w inwestorów to najlepszy sposób na zażegnanie giełdowej bessy 38
      • Zabójcy nadziei 6 lip 2008, 22:00 Niewielka grupa złych ludzi może rzucić odium na całe społeczeństwo 38
      • Ryba po polsku - Encyklopedyści 6 lip 2008, 22:00 Głupota triumfująca, lansowana przez media, zaczyna być warunkiem życiowego sukcesu 39
      • Giełda 6 lip 2008, 22:00 40
      • Teczka na giełdzie 6 lip 2008, 22:00 Informacja o współpracy Leszka Czarneckiego, głównego udziałowca Getin Holding, LC Corp i Noble Banku, z tajnymi służbami PRL spowodowała falę wyprzedaży akcji jego firm. Wartość giełdowa trzech spółek miliardera po podaniu tej... 40
      • Zadyszka Irlandii 6 lip 2008, 22:00 Irlandzka gospodarka, która do niedawna miała najwyższe wskaźniki wzrostu gospodarczego w Europie i była określana mianem celtyckiego tygrysa, zmierza ku recesji. PKB Irlandii spadł w pierwszym kwartale 2008 r. o 1,5 proc. – podało... 40
      • Klapa Grada 6 lip 2008, 22:00 Tradycyjne uderzenie w giełdowy dzwon, szampan, pompatyczna muzyka, a po kilku godzinach – klapa. Aż o 18,5 proc. spadła cena akcji Azotów Tarnów podczas ich giełdowego debiutu. To pierwsza duża spółka sprywatyzowana przez rząd... 40
      • Lunch za dwa miliony 6 lip 2008, 22:00 Za 2,11 mln USD chiński finansista Zhao Danyang wygrał licytację przeprowadzoną na eBay, której stawką był lunch z najbogatszym człowiekiem świata i guru inwestorów Warrenem Buffettem. Miliarder już po raz szósty sprzedał prawo do... 40
      • Gates na emeryturze 6 lip 2008, 22:00 Po 33 latach pracy Bill Gates oficjalnie pożegnał się etatem w Microsofcie. Najbogatszy emeryt świata (ma majątek wart 58 mld USD) poświęci się działalności charytatywnej. Fundacja Billa i Melindy Gatesów przeznacza setki milionów... 40
      • Złomowisko Czarnobyl 6 lip 2008, 22:00 Każdego dnia z okolic zamkniętej elektrowni jądrowej w Czarnobylu wywozi się 100 ton metalowego złomu – donosi ukraiński tygodnik „Korrespondent". Połowę radioaktywnego złomu przechwytują rządowe służby, reszta... 40
      • Biznes zadowolonych 6 lip 2008, 22:00 Zdumiewającym optymizmem wykazali się polscy przedsiębiorcy w ankiecie, którą w Europie Środkowej i Wschodniej przeprowadziły niemieckie izby gospodarcze. 70 proc. właścicieli firm w Polsce chce zwiększyć zatrudnienie w 2008 r. (na... 40
      • Krawiec klasy średniej 6 lip 2008, 22:00 Zara, czyli od dyktatury do demokracji w świecie mody 42
      • Strefa łapówkowa 6 lip 2008, 22:00 Polski mały biznes jest gnębiony, a zagraniczne koncerny wspierane finansowo 46
      • Mercedesożercy 6 lip 2008, 22:00 Legendarna marka luksusowych samochodów przegrywa z młodymi wilkami 48
      • Diabeł jada w McDonaldzie 6 lip 2008, 22:00 Czy jesteśmy jeszcze klientami, czy już marionetkami 52
      • 2x2=4 - Smutna alternatywa 6 lip 2008, 22:00 Demokracja to miecz Damoklesa nad sprawującymi władzę 54
      • Know-How 6 lip 2008, 22:00   56
      • Dieta lepsza od ruchu 6 lip 2008, 22:00 Nawet intensywna aktywność ruchowa dzieci nie zmienia ich wskaźnika BMI, czyli stosunku masy ciała do wzrostu. Brytyjscy uczeni z Peninsula Medical School w Plymouth nie zauważyli różnicy między BMI dzieci, które ćwiczyły regularnie, a... 56
      • Miażdżyca w transie 6 lip 2008, 22:00   Nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans bardziej przyczyniają się do miażdżycy niż nasycone kwasy tłuszczowe. Do niedawna sądzono, że jest odwrotnie. Dzienne spożycie zaledwie 5,6 grama kwasów trans może zwiększyć ryzyko... 56
      • Wegetariańskie dinozaury 6 lip 2008, 22:00 W  czasach dinozaurów bycie jaroszem nie gwarantowało lekkiego życia. W świecie roślin dominowały bowiem ciężko- lub wręcz w ogóle niestrawne rośliny. Nie były też dobrym źródłem energii. Jak na takiej diecie... 56
      • Morderca w mózgu 6 lip 2008, 22:00   Czy guz mózgu może być odpowiedzialny za zachowania aspołeczne? Do niedawna sądzono, że decydujący wpływ na zaburzenia zachowania ma okres wychowania i dorastania. Dziś coraz bardziej zwraca się uwagę na biologiczne podłoże... 56
      • Trucizna z Biblii 6 lip 2008, 22:00   Mnisi, którzy w średniowieczu przepisywali biblijne teksty, zostali otruci. Uczeni z Uniwersytetu Południowej Danii odkryli, że kości znalezione na cmentarzu klasztoru Cystersów w Øm zawierają rtęć. Medykamenty zawierające... 56
      • Łowca raka 6 lip 2008, 22:00 Prof. Jan Lubiński rewolucjonizuje onkologię 58
      • Wakacyjny afrodyzjak 6 lip 2008, 22:00 Najlepszym sposobem na udany seks jest wyjazd na urlop 64
      • Handlowcy na czterech łapach 6 lip 2008, 22:00 Nawet najbardziej prymitywne zwierzęta potrafią posługiwać się pieniędzmi 68
      • Łysina Cezara 6 lip 2008, 22:00 Czczą fantazją są nasze wyobrażenia o tym, jak wyglądali władcy, twórcy i filozofowie 70
      • Zbrodnia na Gibraltarze 6 lip 2008, 22:00 4 lipca 1943 roku w pałacu gubernatora Gibraltaru zostali zamordowani gen. Sikorski, gen. Klimecki, płk Marecki i por. Ponikiewski 72
      • Grzech Churchilla 6 lip 2008, 22:00 Polski rząd powinien się domagać od Brytyjczyków wyjaśnienia tzw. katastrofy gibraltarskiej 76
      • Górna półka - Pieśni Polaków 6 lip 2008, 22:00 Co może muzyka? Może nas ogłuszyć albo wyciszyć. Rzucić na kolana albo porwać do tańca. Podnieść albo przygnieść. Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego może to wszystko. Wiadomo: jego III Symfonia, zwana symfonią pieśni żałosnych,... 77
      • Bez granic 6 lip 2008, 22:00 78
      • Rejs "Argo" 6 lip 2008, 22:00 2 lipca, Grecja – replika statku „Argo", którym mityczny Jazon wypłynął na wyprawę w poszukiwaniu złotego runa, przepływa przez Kanał Koryncki. Załogą łodzi są obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej. 78
      • Encyklopedia bezpieczeństwa 6 lip 2008, 22:00  Jakie są zagrożenia międzynarodowego bezpieczeństwa po zakończeniu zimnowojennego podziału świata? W jaki sposób współczesne państwa próbują sobie zagwarantować bezpieczeństwo? Odpowiedzi na te i podobne pytania udzielono w... 78
      • Cytat tygodnia 6 lip 2008, 22:00   „Cywilizowana Europa zaakceptowała jawne barbarzyństwo" Hugo Chávez, prezydent Wenezueli, o nowym unijnym prawie imigracyjnym zezwalającym na aresztowanie nielegalnych imigrantów, deportowanie ich i wydawanie zakazu powrotu. 78
      • Kwiz 6 lip 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie 78
      • Obama na celowniku 6 lip 2008, 22:00  Barack Obama, kandydat demokratów na prezydenta USA, naraził się wpływowemu lobby posiadaczy broni zrzeszonych w National Rifle Association. NRA przeznaczy 50 mln USD na akcję, która ma przekonać właścicieli broni, by nie głosowali... 78
      • Po co byliśmy w Iraku 6 lip 2008, 22:00 Misje wojskowe wcale nie muszą się kończyć militarnym zwycięstwem, żeby były politycznym sukcesem 80
      • Demobil Europa 6 lip 2008, 22:00 Aby stać się naprawdę mocarstwem, Unia Europejska musi mieć czym zaprowadzać pokój 84
      • Odniemczanie Lizbony 6 lip 2008, 22:00 Czescy politycy odrzucają traktat lizboński także ze strachu przed zachodnim sąsiadem 86
      • Durni Polacy i mądrzy Niemcy 6 lip 2008, 22:00 Głównym hamulcowym unii jest prezydent RFN, a nie Polski 88
      • Plan Gorbaczowa 6 lip 2008, 22:00 W Moskwie otworzą szampana, gdy kryzys z przyjęciem traktatu lizbońskiego będzie rozwiązany 89
      • Pasaż 6 lip 2008, 22:00 90
      • Kawokracja 6 lip 2008, 22:00 Kawa jest jedyną używką, do której regularnego spożywania przyznają się gwiazdy. Jednorazowy kubek z café latte w ręku to gadżet modniejszy od minipieska w torebce, a Madonna i Nicole Richie praktycznie nie ruszają się bez niego z... 90
      • Królewskie łyżeczki 6 lip 2008, 22:00 Marka Lavazza jest równie znana z kawy, jak z kalendarza, który sławą zaczyna prześcigać dotychczasowy numer jeden – kalendarz Pirelli. Dla wielbicieli tych charakterystycznych fotografii włoska firma wprowadziła na rynek ozdobioną... 90
      • Mała czarna według Clooneya 6 lip 2008, 22:00 Jednym z najbardziej znanych kawoszy w Hollywood jest George Clooney. Aktor zdecydował się nawet zostać twarzą marki Nespresso. Jego udział w kampanii reklamowej ma symbolizować dbałość o jakość, klasę i dobry styl. Clooney, który... 90
      • Lądowanie UFO 6 lip 2008, 22:00 Zaparzacz do kawy nie musi przypominać tradycyjnego sprzętu kuchennego, lecz może być awangardowym elementem wystroju. Model Inka marki Alessi wygląda jakby obejmował go zielony przybysz z kosmosu. Naczynie wykonane jest z żaroodpornego... 90
      • Falujący spodek 6 lip 2008, 22:00 Kawa elegancko podana smakuje lepiej. Firma Villeroy & Boch stworzyła serię porcelany NewWave Caffe Chocolate Drops, która już samym wyglądem przywodzi na myśl aromat kawy. Kubek i falujący spodek z wgłębieniem na filiżankę w... 90
      • Śmietanka z ukrycia 6 lip 2008, 22:00   Gadżet trochę z gatunku zbędnego luksusu, ale wyjątkowo pomysłowy. Utilo marki Blomus to dyspenser do śmietanki do kawy w jednorazowych opakowaniach. Służy do chowania niezbyt estetycznych plastikowych pojemniczków, spodoba się... 90
      • Laser 6 lip 2008, 22:00 94
      • Wakacje w krótkich majteczkach 6 lip 2008, 22:00 Czym zająć pociechy latem? Między uciechami pod chmurką proponujemy kilka kulturalnych ofert, które nie tylko urozmaicą wakacyjne szaleństwa, ale też w przyjemny sposób pomogą edukować najmłodszych, usilnie próbujących zapomnieć o... 94
      • Kung-fu w rozmiarze XXL 6 lip 2008, 22:00  Niekwestionowany dziecięcy przebój lata. Film już kilka dni po premierze uplasował się na pierwszym miejscu amerykańskiego box office. Bohaterem animacji jest handlujący makaronem, leniwy i tłuściutki miś panda Pu, który marzy o... 94
      • Wakacje z Mona Lisą 6 lip 2008, 22:00 Sztuka dorosłych w wersji dla najmłodszych. Autor książki z najważniejszymi dziełami w historii malarstwa zestawia pasujące do nich tematyką wiersze dla dzieci, co jest świetnym zabiegiem mnemotechnicznym. Płótnom Picassa czy Arcimbolda... 94
      • Trójwymiarowe potwory 6 lip 2008, 22:00 Wydawnictwo unikatowe i zachwycające. Informacje o ponad 50 gatunkach dinozaurów opakowane – dosłownie – w piękny materiał ilustracyjny, którego główną atrakcją są wychodzące (dosłownie) z każdej kartki ogromne... 94
      • Pochodzenie Supermana 6 lip 2008, 22:00 Ponoć encyklopedie to najnudniejsze książki świata. Propozycja wydawnictwa La- rousse obala tę teorię. Znajdują się tu odpowiedzi na 200 pytań najczęściej zadawanych przez dzieci. Lektura równie pożyteczna, co sympatyczna, ilustrowana... 94
      • Lato na scenie 6 lip 2008, 22:00   Podczas wakacji większość teatrów dla dorosłych ma wolne, za to otwierają się letnie sceny dla dzieci. W Warszawie podczas „Lata z bajką" organizowanego przez Teatr Literacki spektakle będą pokazywane do końca... 94
      • Śpiewać każdy może 6 lip 2008, 22:00 Seria popularnych składanek „The Best… Ever!" wzbogaciła się o pozycję dla dzieci. Na czterech płytach CD znajduje się zestaw ponadczasowych dziecięcych przebojów w wykonaniu samych znanych i lubianych, m.in. Michała... 94
      • Straż dzienna i straż nocna 6 lip 2008, 22:00 Lipiec jest miesiącem filmów. Poza dwoma wielkimi festiwalami, warszawskim Latem Filmów i wrocławskim Era Nowe Horyzonty, zobaczymy aż 17 kinowych premier. Jak co roku latem dystrybutorzy filmów wychodzą z założenia, że iloraz... 94
      • Angelina ze spluwą 6 lip 2008, 22:00 Jeszcze rok temu Amerykanie śmiali się z Borata z Kazachstanu, a teraz on sam robi filmy! Timur Bekmambetov nakręcił najbardziej dochodowy film rosyjski „Straż nocna" i jego kontynuację „Straż dzienna”. To... 94
      • Ukradziona impreza 6 lip 2008, 22:00 Festiwal, który do tej pory był największą chlubą Torunia, przeniesiono w tym roku do Warszawy. W repertuarze 14. edycji jest aż 150 filmów. Poza głównym konkursem odbędzie się przegląd kina niezależnego i nowej fali, zobaczymy... 94
      • Kino pod gwiazdami 6 lip 2008, 22:00 Era Nowe Horyzonty to najlepszy festiwal filmowy w kraju i jeden z lepszych w tej części Europy. Tradycyjnie najważniejszą częścią imprezy będzie Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty obejmujący 16 nieznanych dotychczas w Polsce filmów,... 94
      • Irytujący superbohater 6 lip 2008, 22:00 Niegłupia komedia z Willem Smithem w roli głównej. Hancock to superbohater nieco inny niż z opowieści typu „Batman" czy „Spiderman”. Chociaż ratuje wielu ludzi, mieszkańcy Los Angeles mają go serdecznie dosyć. Bo... 94
      • Wybieg pod flagą biało-czerwoną 6 lip 2008, 22:00 Moda to jedyna dziedzina show-biznesu, w której Polacy odnoszą światowe sukcesy 96
      • Buraki hip-hopu 6 lip 2008, 22:00 Rockmani stanęli w obronie hipisowskich wartości i przeciw luksusowym dresom 100
      • Wencel gordyjski - Purobciach 6 lip 2008, 22:00 Nie ma już na świecie dorosłych. Są tylko dzieci i starcy. 104
      • Ueorgan Ludu 6 lip 2008, 22:00 Lizbonie – nie! Dublin-Warszawa – wspólna sprawa * Red. Blumsztajn oddał order, red. Maleszka nie dostał takiej szansy *Wino proste - paliwo ekologiczne wszechstronnego zastosowania * Polska - kraj bez pucybutów i bez TW * Prez. Platini dokonał przeglądu... 105
      • Krótko po wolsku - Droga do nieśmiertelności 6 lip 2008, 22:00 Kult jednostki jest jedną z najmniej opłacalnych inwestycji, na jakie mogą porwać się dyktatorzy. A przecież jest on prawidłowością, od której wolni są nieliczni. Rzadko się zdarza tyran żyjący wyłącznie doczesnością, pławiący... 105
      • Skibą w mur - Suche gardło 6 lip 2008, 22:00 Piewca Prawdy, zarażony wirusem wysuszającym jamę ustną, stracił ślinę i możliwość opluwania innych 106