Dwóch Sikorskich

Dwóch Sikorskich

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Pogrzeb gen. Władysława Sikorskiego
Pogrzeb gen. Władysława Sikorskiego / Źródło: Domena publiczna
Czy w 1993 r. w Newark wyjmowano z trumny nie generała Sikorskiego, tylko zupełnie inną osobę?

W Polsce niepisany obyczaj pozwala o zmarłych mówić albo dobrze, albo wcale. O poległych – wyłącznie dobrze. Tym samym o generale Władysławie Sikorskim, naczelnym wodzu Wojska Polskiego w latach wojny i premierze rządu polskiego na uchodźstwie, poległym w tajemniczej katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 r. na Gibraltarze, przyjęło się mówić jak najlepiej. Że zginął na posterunku, że „dobrze przysłużył się Polsce", że wytyczył drogę, którą idzie cały naród, że „symbolizował Polskę Walczącą". Nikt nie mówi głośno tego, o czym wielu zawsze wiedziało, że należał do być może największych, ale także najbardziej niejednoznacznych i kontrowersyjnych postaci naszej najnowszej historii.

Wojna Sikorskiego z marszałkiem Piłsudskim o kształt Niepodległej, o charakter wojska i polityki, wytyczyła historię dwudziestolecia międzywojennego. I nikt nie mówi głośno tego, że śmierć generała była przede wszystkim tragicznym epizodem w tej wojnie między Polakami. Tym samym, że otwarcie jego wawelskiej trumny, czego domaga się Towarzystwo Miłośników Historii, może przy okazji dochodzenia prawdziwej przyczyny śmierci ujawnić najgłębiej skrywane tajemnice polskiej historii najnowszej.

Wódz bez munduru

Jeśli prawdziwa jest wiadomość o "puczu na Gibraltarze" – o przygotowaniach do niego donosił pułkownikowi Michałowi Protasewiczowi, szefowi VI (specjalnego) oddziału Sztabu Naczelnego Wodza, 25 czerwca 1943 r. z Lizbony płk Stanisław Kara z Oddziału II – to może warto zadać sobie pytanie o przyczyny owego puczu, o zmierzające do buntu nastroje w wojsku, o próby targnięcia się na życie naczelnego wodza przez jego żołnierzy. W odpowiedzi okazałoby się, że w wielu żołnierskich i oficerskich środowiskach otwarcie formułowane było w tych miesiącach żądanie ustąpienia Sikorskiego ze stanowiska. Takie żądanie zapisuje m.in. gen. Władysław Anders w marcowym liście do naczelnego wodza. Takie żądanie stawiają grupy młodszych oficerów w armii na Wschodzie. Zapewne ogromny wpływ na żołnierskie nastroje w tych dniach ma niedawno ujawniona sprawa katyńska oraz tzw. paszportyzacja w Rosji Sowieckiej, która pozostających tam Polaków pozbawiała polskiego obywatelstwa.

Dla każdego Polaka, także żołnierza, fakty te wskazywały na klęskę dotychczasowej polityki zagranicznej. Ale przecież nie bez wpływu na nastroje w wojsku i na emigracji pozostawały działania gen. Sikorskiego, powołującego specjalne komisje do badania przyczyn klęski wrześniowej, tworzącego we Francji i w Wielkiej Brytanii specjalne obozy dla niewygodnych oficerów i polityków. Tysiące ludzi bez przyczyny, a często pod fałszywymi zarzutami trafiało na wyspę Bute w Szkocji tylko dlatego, że mieli w swym żołnierskim życiorysie epizod legionowy lub w przedwrześniowej Polsce piastowali jakieś, choćby nieznaczące stanowiska. Była to dziwna, niewytłumaczalna wojna Sikorskiego z własnym narodem, który nadal pielęgnował legendę Piłsudskiego i czynu niepodległościowego legionów.

Było niepojęte, że nawet po klęsce Francji w czerwcu 1940 r., podczas której Sikorski był obwiniany o wyniszczenie polskiego wojska, nadal publicznie oskarżał Śmigłego, Sławoja-Składkowskiego czy Becka o spowodowanie klęski wrześniowej i prześladował oficerów, którzy jego zdaniem, za tę klęskę ponosili winę. W Sztabie Naczelnego Wodza szeptano prawdziwą, bo potwierdzoną przez płk. Mariana Utnika (w nagraniu) opowieść o tym, jak to w czerwcu roku 1940 generał Sikorski, który udał się na inspekcję walczących polskich oddziałów, nagle znalazł się w sytuacji zagrożenia i mógł trafić do niemieckiej niewoli. Natychmiast nakazał towarzyszącym oficerom zrzucenie mundurów i przebranie się w ubrania cywilne. Jak się okazało, tylko on pozbył się munduru. Zarówno płk Protasewicz, jak i towarzyszący Sikorskiemu oficer w stopniu porucznika mundurów nie zdjęli. Sikorski tłumaczył, że gdyby on, naczelny wódz, trafił w niemieckie ręce, byłby to koniec Polski. I nikt nie odważył mu się zaprzeczyć. Wieczorem, gdy okazało się, że niebezpieczeństwo minęło, polski naczelny wódz pozbawiony munduru znalazł się w niezręcznej sytuacji. Nie chciał w cywilnym ubraniu wracać do sztabu, gdzie naraziłby się na nieżyczliwe komentarze i ironiczne spojrzenia. We francuskim miasteczku płk Protasewicz zdołał znaleźć i namówić do uszycia munduru jakiegoś starego krawca. Podobno szył on całą noc, odtwarzając pod dyktando Protasewicza wszystkie generalskie szczegóły uniformu. Kompromitacji więc nie było, a Protasewicz za oddanie sprawie Polski i naczelnego wodza otrzymał, jak relacjonuje płk Utnik, order Virtuti Militari.

Wódz, były agent

Lista zarzutów, pretensji i oskarżeń wobec gen. Sikorskiego była ogromna. I zapewne, ktoś kiedyś wreszcie je uczciwie opisze. Znajdą się na niej pytania o brak zainteresowania losem polskich oficerów, którzy trafili do sowieckiej niewoli. O ile oflagami w Rzeszy Sikorski żywo się interesował, o tyle obozy w Rosji i los tam internowanych polskich oficerów nie interesował go w ogóle. Nie sposób powiedzieć – dlaczego. Być może sądził, że nic im nie zagraża. Podobnie niepojęty jest jego stosunek do okupowanej, walczącej Polski. W głębokim, ukrywanym konflikcie z dowództwem ZWZ, a potem Armii Krajowej gen. Sikorski wspierał organizacje wrogie AK, przez specjalnych kurierów z Francji, a następnie z Anglii do końca 1942 r. przesyłał im wielkie fundusze. Wyposażał dziwnych, nie wiadomo skąd wziętych ludzi w najwyższe plenipotencje.

Działał Sikorski tak jak przed laty w Departamencie Wojskowym, gdy Wacław Sieroszewski w 1916 r. pisał w liście: „Wyzbywszy się resztek obywatelskich skrupułów i otoczywszy się doborem podobnych sobie ludzi, zostawiłeś Pan innym troskę o sprawy (...), a sam stałeś się narzędziem politycznej intrygi. Różnica między fałszem a prawdą przestała istnieć dla Pana. Dlaczego? Dla kogo? Nie wiadomo! To historia tajnych archiwów dopiero wyjaśni". Ten zapisany między wierszami zarzut współpracy agenturalnej zostanie powtórzony w wielu dokumentach i relacjach. Adam Skwarczyński w 1925 r. zapisał w broszurze „O Władysławie Sikorskim": "W chwili kiedy kierownictwo nawą państwową bardziej niż kiedykolwiek wymaga przestrzegania godności i pilnowania zasady niezależności od obcych, pozostawanie u steru państwa ludzi w całej swojej działalności wykazujących brak programu, niewspółmierne z tym ambicje osobiste – i giętki kark wobec »obcych potencyj« jest w najwyższym stopniu niebezpiecznym". By nie pozostać gołosłownym, przytoczył wiele meldunków i raportów Sikorskiego skierowanych do wywiadu austriackiego, do płk. Hranilovica czy mjr. Morawskiego. Do podobnych meldunków i raportów Sikorskiego dla austriackiego wywiadu dotarł w 1998 r. w swej "Lodowej ścianie" dr Ryszard Świętek. W latach 90. udało się dotrzeć do znajdujących się w Vincennes dokumentów Francuskiej Misji Wojskowej w Warszawie, w tym do meldunku gen. Duponta dla ministra wojny, marszałka Focha. Dokument z 22 stycznia 1922 r., kiedy Sikorski był szefem sztabu generalnego, ujawnia Francuzom treść posiedzenia rządu z 18 stycznia, poświęconego sprawom polityki zagranicznej oraz wojskowej. W piśmie do Focha gen. Dupont stwierdza: „Dane do tego opracowania zostały dostarczone jako przyjacielska i ściśle prywatna przysługa mojemu szefowi gabinetu, komendantowi La Rocque, przez szefa gabinetu gen. Sikorskiego, z inicjatywy i według wskazówek tego ostatniego. Wydaje mi się konieczne zwrócić Pańską uwagę na bardzo poufny charakter tego dokumentu oraz na konieczność zachowania absolutnej tajemnicy, jeśli chodzi o źródło informacji, które zawiera, po pierwsze, by oszczędzić Generałowi Sikorskiemu poważnych trudności, po drugie, by zachować korzyści, jakie wynikają z posiadania źródła informacji szczególnie wartościowego". Być może dopiero znając przywołane dokumenty, można zrozumieć, dlaczego – co zanotował w dziennikach Maciej Rataj – gdy po śmierci Gabriela Narutowicza, w grudniu 1922 r. zaproponowano na prezydenta kandydatury Sikorskiego i Wojciechowskiego, zaprotestował premier Jędrzej Moraczewski, przypominając agenturalną przeszłość generała. To spowodowało, że kandydatura Sikorskiego upadła.

Gdzie jest generał?

Czy otwierać trumnę Sikorskiego? Przeciwko temu opowiada się coraz więcej osobistości i historyków. Dlaczego? Dla kogo? Nie wiadomo! W ostatnich dniach pojawił się argument trudny do pominięcia. Tadeusz Szumowski, dziś ambasador RP w Irlandii, ujawnił się jako świadek, jeden z dwudziestu obecnych podczas wyjmowania z trumny ciała Sikorskiego w 1993 r. w Newark w Anglii. Stwierdza on: „Obejrzałem bardzo dokładnie całe ciało generała, bo jako historyk doskonale znałem teorie spiskowe na temat okoliczności jego śmierci. Jedyne obrażenia, jakie były widoczne, to złamane nogi"! Oto otrzymaliśmy bezcenne świadectwo. Można zderzyć je ze świadectwem człowieka, który ciało Sikorskiego wkładał do tej trumny 5 lipca 1943 r. około godz. 12.00: „Zwłoki generała Sikorskiego wykazywały złamanie podstawy czaszki, ranę przez całą głowę z mózgiem na wierzchu (prawa skroń, prawe oko, nos i usta), połamane ręce i nogi i poważne obrażenia wewnętrzne". Cytuję za protokołem przesłuchania świadka, sporządzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Londynie 9 grudnia 1943 r. Po lekturze obu świadectw nie ulega wątpliwości, że kogo innego wkładano do trumny na Gibraltarze, a kogo innego wyjmowano 50 lat później w obecności konsula Szumowskiego. To dwa różne ciała, jedno ze zmasakrowaną twarzą, drugie bez śladu obrażeń.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, to rozwiewa je inny fragment świadectwa. "Można było bez problemu – stwierdza Tadeusz Szumowski – rozpoznać rysy twarzy generała. Został pochowany tak, jak zginął – w koszulce i gimnastycznych spodenkach". Pomijając absurd tego wnioskowania, bo kto słyszał, by mając pod ręką dziesiątki (także polskich) mundurów, chować człowieka „tak jak zginął", warto przywołać świadectwo Ludwika Łubieńskiego: „Generał był częściowo rozebrany – miał na sobie tylko spodnie, koszulę i jeden trzewik". Muszą to więc być dwa ciała, bo trudno uwierzyć, że ktoś generałowi udającemu się w ostatnią drogę zabrał spodnie i koszulę.

Ludzie już się zakładają. Doświadczona i rozumna większość jest zdania, że do ekshumacji nie dojdzie, a trumna ze swą tajemnicą jest bezpieczna. Na zawsze. I tylko młodzi, naiwni i niżej podpisany wierzą, że to Polacy powinni pisać własną historię, nawet wówczas, gdy jest trudna.

Więcej możesz przeczytać w 29/2008 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 2
 • a,sikorski   IP
  mysle ze jest 2,,,,
  • bez-nazwy   IP
   Na pewno p. gen. Sikorski jest postacia bardzo kontrowersyjna, ale uratowal tysiace Polakow z lagrow i nieludzkiej ziemi i za to jestem Mu wdzieczna, bo dzieki Niemu przezyli moi bliscy.Nie jest mi obojetne jak zginal, chce to wiedziec . Dziekuje p. Dariuszowi Baliszewskiemu i Tadeuszowi Kisielewskiemu za badania prawdy o Generale.Czekam tez na wyniki ekshumacji na Wawelu. Prawdy nie da sie ukryc, mozna ja tylko przeniesc w czasie.A to byloby dotkliwe, bo nie dozyje.

   Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2008 (1334)

   • Na stronie - Przymusowi przyjaciele Kiszczaka 13 lip 2008, 22:00 To groteskowe i oburzające, żeby były oberesbek miał większą władzę niż prezydent i premier Rzeczypospolitej 3
   • Najgorzej mówiący politycy 13 lip 2008, 22:00 Polszczyzna 6
   • Skaner 13 lip 2008, 22:00 6
   • Książę Sarkozy 13 lip 2008, 22:00 Francja 7
   • Indeks Coca-Coli 13 lip 2008, 22:00 Afryka 7
   • Liberałowie bez liberalizmu 13 lip 2008, 22:00 Biznes 7
   • Benedykt XVI Show 13 lip 2008, 22:00 Watykan 7
   • Dossier 13 lip 2008, 22:00 "Miałyśmy z mamą umowę: pół godziny spóźnienia – obcinamy centymetr grzywki" Justyna Pochanke w "Pani", wspominając kary stosowane w jej domu rodzinnym "Kto ma za sąsiada niedźwiedzia, ten musi się... 8
   • PYTANIA NIEPOLITYCZNE -  Przytyłem w czasie ciąży 13 lip 2008, 22:00 Rozmowa z Mariuszem Kamińskim, posłem PiS, świeżo upieczonym ojcem 8
   • Ludzie 13 lip 2008, 22:00 Paris od kulisParis Hilton planuje realizację reality-show z udziałem największych skandalistek w Hollywood. Hilton zaprosiła Britney Spears i Lindsday Lohan, żeby razem z nią odkryły przed kamerami szczegóły ze swojego prywatnego życia,... 9
   • Wielkie ucieczki 13 lip 2008, 22:00 Zwierzęta 9
   • Najbogatsze polskie młode gwiazdy 13 lip 2008, 22:00 Pieniądze 10
   • Kolejka po iPhone'a 13 lip 2008, 22:00 Technologie 12
   • Zapytaj Wprost - Agnieszka Radwańska 13 lip 2008, 22:00 Federera wolę od Nadala 14
   • Poczta 13 lip 2008, 22:00 Niemcy w rządzie TuskaAutor komentarza "Niemcy w rządzie Tuska" (nr 23), odnosząc się do zapowiedzi podpisania umowy o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, stwierdza: "okazało się, że statut... 15
   • Playback 13 lip 2008, 22:00 Generał Czesław KiszczakFot. J. Gunowski/Agencja Gazeta 15
   • Wprost przeciwnie - Witamy w Trzecim Świecie 13 lip 2008, 22:00 Pogróżki Rosji pod adresem Polski nie wywołały reakcji. Z politycznej kalkulacji czy z ducha PRL? 16
   • Z życia koalicji 13 lip 2008, 22:00 To jednak ćwoki. Nawet kpiny z Kaczora posłowie PO muszą dostawać na piśmie, bo sami by na nie w życiu nie wpadli. A i te, które dostają, są beznadziejne. Chłopaki, zróbmy interes: my wam będziemy przesyłać do wykorzystania nasze... 18
   • Z życia opozycji 13 lip 2008, 22:00 Najsłynniejszy polski Mulat pochodził po ulicy. Niech chodzi i się cieszy. W spacerniaku Andrzej Lepper nie będzie miał tyle przestrzeni. Grzechu Napieralski pojechał do Hiszpanii, by poznać swego idola José Luisa Rodrigueza Zapatero.... 19
   • Dlaczego jesteśmy szczęśliwi 13 lip 2008, 22:00 Jak Winston Churchill uważamy, że bycie kimkolwiek innym niż optymistą jest po prostu nieprzydatne 20
   • Optymiści na przekór 13 lip 2008, 22:00 Przez wieki pesymizm był naszą barwą ochronną, teraz nastał czas optymizmu 26
   • Ucieczka z Lizbony 13 lip 2008, 22:00 Wielkie przywiązanie części polskich elit politycznych do traktatu lizbońskiego musi dziwić 28
   • Nieczyste ręce 13 lip 2008, 22:00 Rozmowa z Wojciechem Miłoszewskim, prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie 30
   • Policja Billa Gatesa 13 lip 2008, 22:00 Policjanci przyjmują wartościowe prezenty za walkę z piractwem 32
   • Przepis na bohatera 13 lip 2008, 22:00 Prawdziwi bohaterowie są zwyczajni, wręcz przyziemni, unikają wielkich słów i nie są łasi na władzę i zaszczyty 34
   • Postać tygodnia - Marcin Libicki 13 lip 2008, 22:00 Abstynent w Brukseli 38
   • Wprost z blogu 13 lip 2008, 22:00 Dziwna kraina dziwnego sportuAndrzej "Barnaba" www.barnaba.bloog.plływam sobie i z każdym nawrotem dziwna mnie jakaś myśl nachodzi. Dziwny to kraj, w którym prezes związku sportowego (PZPN) medialnie równy jest prezydentowi,... 39
   • Trójka bez sternika 13 lip 2008, 22:00 40
   • Kosmetyka rolnika 13 lip 2008, 22:00  Zapowiadana przez rząd rewolucja w KRUS to zwykły humbug.Za komuny reformy były zjawiskiem permanentnym i składały się z dwóch części: szumnych zapowiedzi i kosmetycznych zmian. Taką reformę szykuje nam rząd PO-PSL, który po... 40
   • Obama pod Warszawą 13 lip 2008, 22:00 Niemcom, niezbyt przychylnym USA, udało się zaprosić Obamę, Polakom - nie. 40
   • Sprzedani za Euro 13 lip 2008, 22:00 Pamięć o ofiarach jest dla polskich polityków mniej ważna niż zdjęcie z Juszczenką.Polityka historycznej amnezji ma się świetnie. Uśmiechy liderów innego państwa i potencjalne zyski z Euro wymuszają zapomnienie o 50 tys. ofiar... 40
   • Ryba po polsku - Zapis na zapisy 13 lip 2008, 22:00 Trzeba zakazać sporządzania dokumentów, notatek, kwitów, pisania listów, maili i esemesów 41
   • Giełda 13 lip 2008, 22:00 42
   • iPhone pożądania 13 lip 2008, 22:00 Konkurenci sieci komórkowej Orange, która pierwsza oficjalnie wprowadzi do Polski iPhone’a, obawiają się odejścia części klientów, jeśli sami nie zaoferują im modnej zabawki. Analitycy policzyli, że w wypadku sieci Plus może to... 42
   • Fakro skarży Veluksa 13 lip 2008, 22:00 „Financial Times" poinformował, że polski producent okien dachowych Fakro z Nowego Sącza zwrócił się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań antymonopolowych wobec duńskiej grupy Velux. Chodzi o system rabatów premiujący... 42
   • Nierobotni bezrobotni 13 lip 2008, 22:00 Bezrobotni, którzy przez co najmniej rok byli bez pracy, będą mogli uzyskać z unii 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wcześniej osoby rozpoczynające własny biznes otrzymywały równowartość pięciu średnich... 42
   • Biznes na autostradzie 13 lip 2008, 22:00 Na każdy kilometr odcinka autostrady A-4 ze Stanisławic do węzła Krzyż w Tarnowie (50,84 km) przypada nawet sto i więcej prywatnych działek, które skarb państwa będzie musiał wykupić od ich właścicieli, by poprowadzić planowaną... 42
   • Cena przezorności 13 lip 2008, 22:00 Ministerstwo Zdrowia chce znieść tzw. podatek Religi. Obecnie płacą go firmy ubezpieczeniowe, co miesiąc oddając do NFZ 12 proc. zebranych pieniędzy. Niestety, niedługo wejdzie w życie nowy kodeks cywilny, dopuszczający możliwość... 42
   • Być jak Michał Wiśniewski 13 lip 2008, 22:00 Jak polscy celebryci radzą sobie w biznesie 44
   • Uzdrowicielka króliczka 13 lip 2008, 22:00 Kobiety ratują imperium "Playboya" 48
   • W kieszeni u Chińczyka 13 lip 2008, 22:00 Głód gotówki pcha firmy w objęcia Chińczyków, Rosjan i arabskich szejków 50
   • Zysk z długu 13 lip 2008, 22:00 Jak zarobić na kredycie hipotecznym 56
   • Know-How 13 lip 2008, 22:00   60
   • Doping w głowie 13 lip 2008, 22:00 Placebo poprawia osiągnięcia sportowe tak samo jak środki dopingujące. Tak twierdzą uczeni z Garvan Institute w Sydney, którzy przez osiem tygodni podawali jednej grupie sportowców zakazane preparaty zwiększające wydolność fizyczną, a... 60
   • Atrkcyjna nowość 13 lip 2008, 22:00 Ludzie ulegają pierwszemu wrażeniu, ale nie świadczy to o ich powierzchowności. Taka reakcja jest zakorzeniona w naszej biologii – dowodzą badania neurologów z University College London. Wszystko to, co nowe, aktywuje w mózgu układ... 60
   • Koniec opryszczki 13 lip 2008, 22:00 Wirusa opryszczki (HSV-1) będzie można wreszcie całkowicie zwalczyć. Dotychczas zarazek bawił się z lekami w ciuciubabkę – przechodził w stan uśpienia, a po jakimś czasie znów się ożywiał, wywołując opryszczkę na wargach lub... 60
   • Wspomaganie miłości 13 lip 2008, 22:00 Aby stworzyć satysfakcjonujący związek, powinniśmy pobierać nauki? Terrence Real, amerykański terapeuta rodzinny, nie ma co do tego wątpliwości. Kobiety są dziś silniejsze, bardziej niezależne i wymagające niż dawniej, a mężczyźni... 60
   • Narkotyk uśmiechu 13 lip 2008, 22:00 Mózg matek reaguje na uśmiech dziecka tak samo jak na narkotyk – odkryli uczeni z Children’s Hospital w Teksasie. Przebadali oni 28 kobiet, których dzieci miały 5-10 miesięcy. Kiedy matki dostrzegały uśmiech maleństw,... 60
   • Strachy na wakacje 13 lip 2008, 22:00 Sześć mitów o niebezpieczeństwach letniego wypoczynku 62
   • Bujda wodna 13 lip 2008, 22:00 Producenci wód butelkowych nabijają nas w butelkę 66
   • Zespół św. Pawła 13 lip 2008, 22:00 Dlaczego coraz więcej osób całkowicie zmienia swe życie i poświęca się dla innych? 68
   • Zieleń polarna 13 lip 2008, 22:00 Za kilka lat po Grenlandii i Arktyce będzie można chodzić w podkoszulku 72
   • Dwóch Sikorskich 13 lip 2008, 22:00 Czy w 1993 r. w Newark wyjmowano z trumny nie generała Sikorskiego, tylko zupełnie inną osobę? 74
   • Górna półka - Technoterroryzm 13 lip 2008, 22:00 W listopadzie 1968 r. grupa członków lewackiej organizacji Beaver 55 rozmagnesowała pamięci taśmowe w centrum komputerowym firmy Dow Chemical Co. To był pierwszy akt technoterroryzmu. Przez kolejne dekady tego rodzaju ataki pozostawały w... 77
   • Bez granic 13 lip 2008, 22:00 78
   • Wilczyca odmłodzona 13 lip 2008, 22:00 Rzeźba wilczycy kapitolińskiej karmiącej legendarnego założyciela Rzymu Romulusa i jego brata Remusa jest dużo młodsza, niż dotychczas sądzono. Według najnowszych badań, których wyniki ogłosił archeolog Adriano la Regina na łamach... 78
   • Planeta porwanych 13 lip 2008, 22:00 Irak utrzymuje światowy prymat pod względem liczby porwań. Według najnowszego raportu przygotowanego przez Amerykańskie Narodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu, spośród 5 tys. osób uprowadzonych w 2007 r. przez terrorystów na całym... 78
   • Wyjątkowa Ameryka 13 lip 2008, 22:00 Książka 78
   • Cytat tygodnia 13 lip 2008, 22:00 "To może być dobry sposób, żeby ich wykończyć" John McCain, republikański kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, komentując informacje o rosnącym eksporcie amerykańskich papierosów do Iranu 78
   • Amerykanie do domu! 13 lip 2008, 22:00 Europa Zachodnia jest już zmęczona Ameryką, a Ameryka - Europą 80
   • Pogromczyni mężczyzn 13 lip 2008, 22:00 Francuska pierwsza dama nadal jest Włoszką 84
   • Rząd światowy 13 lip 2008, 22:00 Sześć tysięcy osób wpływa na losy świata 86
   • Pasaż 13 lip 2008, 22:00 90
   • Grill polski 13 lip 2008, 22:00 W grillowaniu jesteśmy tak dobrzy, że polska reprezentacja zwyciężyła dwa lata temu na mistrzostwach świata w tej dziedzinie. To nasze hobby jest namiastką dawnych biesiad szlacheckich. Grillowanie u nas nie ma jednak jeszcze kontekstu... 90
   • Wulkan ogrodowy 13 lip 2008, 22:00 Podczas garden party można zaszpanować przed gośćmi oryginalnymi dekoracjami ogrodowymi. Na przykład lampionami Magma marki Menu, przypominającymi krater wulkanu, z którego wydobywa się lawa. Latarenki wykonane z oszklonego dolomitu są... 90
   • Stolik, który piecze 13 lip 2008, 22:00 Stoliki i grille coraz częściej mają z sobą coś wspólnego. Producenci do tych ostatnich mocują deski, które służą za blat kuchenny i sprawiają, że cały proces przyrządzania potrawy może się odbyć na świeżym powietrzu. Czasem do... 90
   • Mistrz nie przypala 13 lip 2008, 22:00 Nazwa zobowiązuje. Grill Master (ang. mistrz) firmy Barbecook ma szanse zadowolić najbardziej wymagających. To grill węglowy z tradycyjnym rożnem, rusztem i żeliwnym wokiem. Wszystkie są podgrzewane kotłem wyposażonym w Quickstart, system... 90
   • Grillowanie z mrożeniem 13 lip 2008, 22:00 Piecze, mrozi i otwiera butelki z piwem – taki jest Ice Grill, reklamowany jako limuzyna wśród grillów. To pierwszy grill z lodówką – można z niej korzystać nawet podczas pieczenia mięsiwa. Po grillowaniu wystarczy 10 minut, by... 90
   • Teczka na hamburgery 13 lip 2008, 22:00 Grill Pizzoni ma na koncie dwie prestiżowe w świecie projektowania nagrody: RED Dot Design Awards i IF International Forum Design. Nic dziwnego – nieczęsto widuje się grill, który można złożyć jak teczkę i nosić na ramieniu. Do... 90
   • Laser 13 lip 2008, 22:00 94
   • Temat tygodnia: Bollyinwazja 13 lip 2008, 22:00 Bollywood coraz poważniej myśli o światowej ekspansji. W 2007 r. aż 6 filmów, z przebojowym „Om Shanti Om" na czele, gościło w dziesiątce najchętniej oglądanych obrazów w Wielkiej Brytanii. Indyjski multimiliarder Anil... 94
   • Wydarzenie miesiąca: Rockowe rekolekcje 13 lip 2008, 22:00 W ostatnim roku nie brakowało spektakularnych powrotów na scenę gwiazd z poprzednich dekad, takich jak Led Zeppelin, Genesis i The Police. Udany comeback zaliczyli The Jesus And Mary Chain, jedna z najważniejszych grup lat 90., Portishead,... 94
   • Lektury z temperaturą 13 lip 2008, 22:00 Letnie czytanie wedle wskazań termometru 96
   • Krucjata architektury 13 lip 2008, 22:00 Zachodni architekci podbijają Wschód za cenę odchodzenia od racjonalnych norm własnego świata 100
   • Wencel gordyjski - Rzeczpospolita Kolejowa 13 lip 2008, 22:00 Dlaczego spółka PKP Intercity utrzymuje skansen? 104
   • Ueorgan Ludu 13 lip 2008, 22:00 Kaczyński realizuje program PO * Specjalna ściągawka dla wybranych * Nowa wersja Bitwy pod Grunwaldem * Pełzająca UE 105
   • Krótko po wolsku - Hitler bez głowy 13 lip 2008, 22:00 Nie postał sobie Adolf Hitler w berlińskim gabinecie figur woskowych. Już w dniu otwarcia stracił głowę i przez moment zastanawiałem się, czy to przypadkiem aktor Olbrychski nie wybrał się tam na gościnne występy? Chciałoby się rzec... 105
   • Skibą w mur - Wesołe życie trupa 13 lip 2008, 22:00 Wygodne trumny są w stanie konkurować z najlepszymi hotelami 106