Kłamstwo gibraltarskie

Kłamstwo gibraltarskie

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Co się znajdowało w zaginionej czarnej teczce Sikorskiego?

Wielu od początku wiedziało, że to kłamstwo. „Ta śmierć dramatyczna w przełomowej chwili wojny – pisał w swym dzienniku ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński – kiedy najważniejsze i najbardziej odpowiedzialne decyzje miały zapaść przy naszym współudziale i kiedy, jak się zdaje, dochodzi do skutku od dawna zapowiedziane spotkanie Stalina z Rooseveltem i Edenem (w miejsce Churchilla), jest dziwnym dopustem Opatrzności. Tak dziwnym i tak dla nas groźnym, że powszechnie między Polakami powstało podejrzenie, czy Opatrzności nie wyręczyła zbrodnicza ręka".

Polacy od początku, od 4 lipca 1943 r., kiedy z Gibraltaru przyszła wiadomość o tragicznej śmierci generała Sikorskiego i towarzyszącej mu ekipy, zaczęli stawiać pytania. Początkowo, gdy jeszcze nie znano podstawowych faktów, pytania naiwne. Przede wszystkim o czarną teczkę Sikorskiego, która zaginęła, a w której miały się znajdować dokumenty o kapitalnym znaczeniu dla powojennej niepodległości i integralności ziem Rzeczypospolitej. Wierzono, że Sikorski woził zawsze przy sobie jakieś brytyjskie gwarancje, a także po otrzymaniu w czerwcu 1943 r. tajemniczego listu od Roosevelta – gwarancje amerykańskie. Polacy wierzyli, że sprawa polska była na najlepszej drodze do dobrych rozwiązań przy pomocy Ameryki i Anglii. Gdyby nie ta tragiczna katastrofa.

Przestępstwo pospolite

Dzisiaj gdy już wiemy, że mityczna czarna teczka generała była w istocie pusta, a w tajemniczych listach Roosevelta i Churchilla nie było nic tajemniczego, wiemy także, że sprawa polska w tym momencie wbrew polskim nadziejom nie była już na żadnej drodze. Poza drogą do Teheranu, gdzie została zakończona zaocznym wyrokiem skazującym. Jest znamienne, że natychmiast po konferencji w Teheranie, 9 grudnia 1943 r., polskie Ministerstwo Sprawiedliwości mimo zakończonego śledztwa brytyjskiego, brytyjskich oficjalnych oświadczeń i komunikatów wykluczających sabotaż, a cóż dopiero zamach, rozpoczyna śledztwo w sprawie śmierci Sikorskiego na Gibraltarze z artykułu 1. Dekretu Prezydenta RP z 29 kwietnia1940 r. o zabezpieczeniu i zbieraniu dowodów w sprawach o przestępstwa pospolite. To nie błąd korektorski ani redakcyjna pomyłka. Prokurator Sądu Najwyższego dr Tadeusz Cyprian rozpoczął przesłuchania w sprawie śmierci gen. Sikorskiego, kwalifikując zdarzenie jako przestępstwo pospolite.

Czyje przestępstwo? Tego nie wiadomo. Znamy tylko jeden protokół przesłuchania. Dla badacza nie ulega jednak wątpliwości, że nie rozpoczyna się całego procesu dla jednego przesłuchania, jednego świadka. Nie ulega też wątpliwości, że polskich świadków tragicznych zdarzeń na Gibraltarze było wielu, a może nawet bardzo wielu. Wbrew dotychczasowym ustaleniom Polska była na Gibraltarze reprezentowana nie wyłącznie przez ppor. Ludwika Łubieńskiego (notabene wysokiego oficera służby kontrwywiadu brytyjskiego MI5), oficjalnie pełniącego tu służbę oficera łącznikowego do gubernatora gen. F.N. Masona MacFarlane’a, ale także przez grupę polskich oficerów Oddziału VI, grupę oficerów Oddziału II, grupę oficerów obsługujących tzw. Wydział do spraw Ewakuacji oraz grupę oficerów Polskiej Misji Morskiej na Gibraltarze.

Stała obecność kilkudziesięciu polskich oficerów w tym newralgicznym punkcie jest oczywista dla każdego, kto cokolwiek wie o tej wojnie. Tu bowiem, na Gibraltarze, na co dzień pojawiają się polskie okręty, tędy przechodzą do Anglii setki i tysiące polskich żołnierzy ze wszystkich zakątków Europy. Jest ich tak wielu, że w kwietniu 1943 r. trzeba było na Gibraltarze powołać na stałe pluton polskiej żandarmerii. Ale to właśnie, co ukryto przed nami, to owa liczna polska obecność w tym miejscu w pierwszych dniach lipca 1943 r., podczas wizyty gen. Sikorskiego – obecność równie liczna jak zawsze.

Kłopotliwe pytania

Bez wątpienia prokuratorzy IPN, którzy w najbliższych miesiącach będą podejmować decyzję co do celowości otwarcia trumny Sikorskiego i przeprowadzenia badań sądowo-medycznych mających ustalić prawdziwą przyczynę śmierci generała, albo już dysponują danymi dotyczącymi tych polskich, gibraltarskich oficerów, albo już konsultują sprawę z wybitnymi gibraltarskimi profesorami historii – Garlickimi, Wawrami czy Kisielewskimi, by owe dane uzyskać. Nie przeszkadzając w tym wielkim polskim śledztwie i patriotycznym dziele odkrycia prawdy, może warto dodać owym wybitnym polskim umysłom do rozważenia kilka pytań ważnych dla tej historii.

Skoro katastrofa zdarzyła się o 23.07, to jak było możliwe, by pierwsze depesze skierowane do Londynu, że „wszyscy zginęli", zostały wysłane tuż po północy, czyli po 40-50 min. Pytanie to wydaje się o tyle zasadne, że kutry ratunkowe wyruszyły z portu gibraltarskiego w kierunku tonącego samolotu natychmiast po wypadku. A skoro miały do przepłynięcia (w prostej linii, nie licząc kluczenia po torach wodnych między gęsto ustawionymi minami) w jedną stronę 15 km i z powrotem z ciałami do portu drugie 15 km (wokół skały), to razem musiały przepłynąć około 30 km. Przyjmując, że poszukiwanie i wyławianie ciał również musiało pochłonąć w nocy choćby kilka minut, to z wyliczeń wynikałoby, że kutry musiałyby rozwijać prędkość 50-60 km/h. Nawet dzisiaj najnowocześniejsze jednostki nie potrafiłyby tego dokonać.

A nawet gdyby brytyjskie dane dotyczące akcji ratowniczej przyjąć za prawdopodobne, to czy w ciemną noc po znalezieniu dwóch osób żywych (pilot i brygadier Whitley, który zmarł na łodzi ratowniczej) i dwóch ciał (Sikorski i Klimecki) można było godzinę po wypadku wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że wszyscy zginęli i informować o tym Londyn? Wydaje się, że ktoś, kto wysyłał depeszę tej treści pięć minut po północy, musiał już wówczas widzieć wszystkie ciała i znać całą prawdę.

Dziwna akcja ratownicza

Mało wiarygodne są oświadczenia brytyjskie o zaginięciu kilku ciał, m.in. córki generała, Zofii Leśniowskiej. Te ciała rzekomo miały unieść prądy morskie. W zatoce po wschodniej stronie skały prądy morskie są minimalne. Co ważniejsze, Gibraltar w obronie przed włoskimi miniaturowymi łodziami podwodnymi operującymi z hiszpańskiego Algeciras był otoczony stalową siatką. Gdyby któreś z ciał rzeczywiście uniósł prąd morski, znalazłoby się najpewniej na owej siatce.

Nie potrafimy też wyjaśnić innego fenomenu. Oto po rzekomej katastrofie ogromnego samolotu (24 tony), jego rozbiciu i zatonięciu 450-500 m od brzegu, gdy w wodzie znalazły się tony benzyny lotniczej, bo liberator już bez międzylądowania miał dolecieć pod Londyn, a więc był zatankowany do pełna, do wody z benzyną, do unoszących się nad falami oparów paliwa samoloty brytyjskie zrzucały race, by oświetlić miejsce wypadku. Ku zdziwieniu nawet brytyjskiej komisji śledczej nie włączono reflektorów, które z morza mogły oświetlić przestrzeń, natomiast zrzucano race, które powinny pomnożyć ofiary, zabijając w płomieniach uczestników akcji ratowniczej. Morze nie zapłonęło być może dlatego, że żaden z pytanych o to świadków wypadku i akcji ratowniczej nie pamięta, by czuł wówczas zapach benzyny. Jak gdyby ten samolot już w założeniu dowódców miał przelecieć najwyżej kilkaset metrów, a tym samym nie był zatankowany do pełna.

Akcja ratownicza zasługuje na szczególne zdziwienie i uwagę prokuratora. Oto bowiem gibraltarskie lotnisko było wówczas przede wszystkim lądowiskiem dla wodnopłatów. Dlaczego nie użyto w akcji ratowniczej jednego z kilkudziesięciu samolotów zdolnych do lądowania na wodzie? Mógłby się znaleźć przy tonącym liberatorze w ciągu kilku minut, tym bardziej że – jak wskazują wszystkie świadectwa – pogoda była znakomita, a morze spokojne.

Tajemnica kalendarza

Z perspektywy 65 lat gibraltarskiego śledztwa wszystko w tej wymyślonej czy skłamanej historii wydaje się zagadkowe. Dlaczego polski „Orkan", który przybył do Gibraltaru po ciała poległych, zabrał na pokład tylko trumnę gen. Sikorskiego. Dlaczego, o czym świadczą jednobrzmiące relacje marynarzy z „Orkana", brytyjska warta honorowa przy trumnie nie dopuszczała do jej otwarcia, choć żądał tego dowódca okrętu, komandor Hryniewiecki? Dlaczego, o czym mówią dokumenty, wszystkie znalezione polskie ciała „są pozbawione jakiejkolwiek odzieży na sobie"? Dlaczego obraz rozległych śmiertelnych obrażeń w relacji tych, którzy wkładali Sikorskiego do trumny na Gibraltarze w 1943 r., całkowicie różni się od obrazu zwłok generała w relacji tych, którzy wyjmowali Sikorskiego z trumny w Newark w 1993 r. i nie zauważyli jakichkolwiek obrażeń?

Dlaczego tyle pytań? Można z pokorą publicysty wskazać wielkim polskim historycznym umysłom maleńką wskazówkę prowadzącą do istoty tej śmierci czy, jeśli ktoś woli, tej zbrodni. O tym, że gen. Sikorskiego zamordowano, świadczy nie fakt, że gdzieś oto porwana przez Anglików zaginęła czarna teczka, z którą się nie rozstawał, a w której zawarte były dokumenty na wagę polskiej niepodległości. W rzeczywistości zaginął bowiem kalendarz generała, w którym zapisywał każdego dnia wszystko, co ważne. Wszystkie spotkania, rozmowy, plany i nadzieje. I ten bezcenny dokument, z którym Sikorski rzeczywiście nigdy się nie rozstawał, zaginął.

Jeśli ktoś uwierzy, że ów dziennik zatonął nieopodal Gibraltaru, to nie uwierzy, by w tej samej chwili znikły kalendarze Sikorskiego z notatkami z lat 1942, 1941, 1940 czy 1939. A znikły. Z Londynu. Z gabinetu naczelnego wodza. I nikt ich więcej nie widział. I nikt nie miał już o nich więcej pamiętać. W czyje trafiły ręce? Brytyjskie czy polskie? Zapewne na te pytania kiedyś da się odpowiedzieć. Tymczasem są to tylko pytania ze śledztwa o, jak się wydaje, przestępstwo pospolite.

Więcej możesz przeczytać w 30/2008 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 3

Spis treści tygodnika Wprost nr 30/2008 (1335)

 • Na stronie - Rząd na urlop! 20 lip 2008, 22:00 Polska musi odpocząć od ministrów rządu Tuska 3
 • Wprost od czytelników 20 lip 2008, 22:00 Pasożyty podatkowe                                                                                                                               ... 3
 • Skaner 20 lip 2008, 22:00 6
 • Poseł czytający 20 lip 2008, 22:00 Na urlopie głównie czytamy i nadrabiamy kulturalne zaległości – deklarują posłowie. Jan Ołdakowski (PiS) kupił już najnowsze części komiksu „Hellboy” oraz drugą serię serialu „Lost”. 6
 • Korupcja 20 lip 2008, 22:00 Karnowski nagrany własnym dyktafonem 6
 • Obama ze Schwarzeneggerem 20 lip 2008, 22:00 USA 6
 • Yoko Ono w Warszawie 20 lip 2008, 22:00 Sztuka 6
 • Siła złotego 20 lip 2008, 22:00 Biznes 6
 • Dossier 20 lip 2008, 22:00  „Moja fryzura to manifest polityczny" Erykah Badu dla Gazety.pl „Nie jestem jeszcze w ciąży. Żałuję, bo chętnie bym była. Trudniej zajść w ciążę, gdy ma się 40, a nie 25 lat" Carla Bruni w rozmowie z... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Przeleciałabym się z Cymańskim 20 lip 2008, 22:00 Rozmowa z Jolantą Szczypińską, posłanką PiS, entuzjastką skoków spadochronowych 8
 • Ludzie 20 lip 2008, 22:00   Wajda na wystawieRysunki, zdjęcia i filmy dokumentalne Andrzeja Wajdy można oglądać na wystawie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Wszystkie zgromadzone prace nawiązują do etnograficznych zainteresowań reżysera. (KIC) Baczyńska... 8
 • Dzieci na sprzedaż 20 lip 2008, 22:00 Show-biznes 8
 • Bluzg niedyplomatyczny 20 lip 2008, 22:00 Polityka 10
 • Skarb w nogach Heidi 20 lip 2008, 22:00 Moda 10
 • Gotowe na wszystko i koniec 20 lip 2008, 22:00 Film 10
 • Zapytaj Wprost - Michał Listkiewicz 20 lip 2008, 22:00 Na 10 pytań czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost" odpowiada Michał Listkiewicz. Długoletni prezes PZPN i sędzia piłkarski. Wśród sukcesów Listkiewicza wymienia się m.in. wybór Jerzego Engela, a potem Leo... 12
 • Poczta 20 lip 2008, 22:00 Niemcy w rządzie TuskaWedług rzecznik MNiSW Katarzyny Dziedzik, „nie było podstaw do ingerencji rządu polskiego w treść statutu" Niemiecko-Polskiej Fundacji Naukowej, bo „do tej pory nie podpisano umowy" o tym... 13
 • Playback 20 lip 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski 13
 • Wprost przeciwnie - Więcej gazu 20 lip 2008, 22:00 Takich mamy byłych prezydentów, na jakich nas stać. 15
 • Z życia koalicji 20 lip 2008, 22:00 Pomorski skarbnik PO, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, chciał dostać dwa mieszkania. Jedno dla kolegi, drugie dla mamy. Dla siebie nic nie chciał, bo taki bardziej bezinteresowny jest. Od Julki z PO chciał. Julka – czy jakoś tak... 16
 • Z życia opozycji 20 lip 2008, 22:00 Prezydent Kaczyński nie chce już blokować traktatu lizbońskiego, a nawet będzie namawiał Vaclava Klausa, żeby i on nie blokował. Zmiana frontu dokonała się po wpływem zabiegów Nicolasa Sarkozy’ego, który podobno oczarował... 17
 • Dlaczego państwo gnębi kierowców 20 lip 2008, 22:00 Tylko w postaci podatków zawartych w cenie paliwa w 2008 r. kierowcy zapłacą około 35 mld zł haraczu 18
 • Odmóżdżeni 20 lip 2008, 22:00 Nie dyktatura ogłupiających mediów, nie wojna wszystkich ze wszystkimi ani wyimaginowana agresja są największym problemem polskiej polityki. Najgorszy jest całkowity brak pomysłów. 26
 • Naiwniacy unii 20 lip 2008, 22:00 Warszawie nadal się wydaje , że unijna dyplomacja polega tylko na tworzeniu dobrej atmosfery 28
 • Dyplomatołek habilitowany 20 lip 2008, 22:00 Leksykon rządów miłości Tuska, czyli jak politycy zmieniają zasady polskiej mowy 30
 • Pani Zemsta 20 lip 2008, 22:00 Publiczny odwet na byłym kochanku to nowa moda wśród porzuconych i zawiedzionych 32
 • Postać tygodnia - Michał Borowski 20 lip 2008, 22:00 Gdy na początku lipca „Dziennik" zarzucił Michałowi Borowskiemu, że skłamał w oświadczeniu majątkowym, jego los wydawał się przesądzony. Według dziennikarzy, Borowski, szef Narodowego Centrum Sportu (buduje m.in. stadion... 36
 • Wprost z blogu 20 lip 2008, 22:00 Rzeczpospolita troglodytów Mirosław Skowron  www.blog.media.com.pl Nie jest tajemnicą, że polskie partie nie są partiami w politologicznym rozumieniu tego słowa. Nie ma w nich systemów kształtowania elit, programów bądź kariery.... 37
 • Trójka bez sternika 20 lip 2008, 22:00 38
 • ADHD Sarkozy 20 lip 2008, 22:00 Nicolas Sarkozy chce wszystkie problemy Unii Europejskiej rozwiązać w parę miesięcyNicolas Sarkozy, prezydent Francji, za wszelką cenę chce pokazać, jak bardzo angażuje się w stojące przed nim zadania. Zachowuje się tak, jakby... 38
 • Kpina podatkowa 20 lip 2008, 22:00   Instytucje państwowe łamia prawo, które to państwo ustanawia.Polskie władze i państwowe spółki uchylają się od płacenia podatków. Władze Warszawy, na których czele stoi była prezes NBP Hanna Gronkiewicz‑Waltz,... 38
 • Koniec złodziejstwa 20 lip 2008, 22:00 Amerykańscy kongresmeni bronią polskich obywateli.Nie obrażajmy się na Kongres USA za rezolucję nawołującą do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce. Powinni się za to wstydzić nasi parlamentarzyści. Dla kolejnych rządów... 38
 • Ryba po polsku - Zabójcy wakacji 20 lip 2008, 22:00 Ludu, polski ludu, cóżeś zawinił Tuskowi, że psuje ci letnie wywczasy 39
 • Giełda 20 lip 2008, 22:00 40
 • Irlandia za dużo płaci 20 lip 2008, 22:00 O obniżenie minimalnej stawki płac z 8,65 euro do 7,65 euro za godzinę zaapelowało do rządu Irlandzkie Stowarzyszenie Małych Firm (SFA). Paticia Callan z SFA uważa, że irlandzki rynek pracy jest niekonkurencyjny, zwłaszcza w porównaniu z... 40
 • Polski serial eksportowy 20 lip 2008, 22:00 Polskie seriale nieźle sprzedają się za granicą. Liderem od końca lat 90. jest „Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego. Sprzedano go do ponad 70 krajów świata. W czołówce eksportowej są też „Czterej pancerni i pies"... 40
 • Korrida deweloperów 20 lip 2008, 22:00 W Polsce budują ekskluzywne osiedla, a w rodzimej Hiszpanii wierzyciele depczą im po piętach. Martinsa-Fadesa, hiszpański deweloper, który razem z Prokomem buduje w Warszawie osiedle Ostoja Wilanów, jest bliski bankructwa. Szefowie spółki... 40
 • Tankowanie podatkowe 20 lip 2008, 22:00 Ministerstwo Finansów nie tylko nie obniży akcyzy na benzynę i olej napędowy, ale jeszcze podwyższy stawkę tego podatku na gaz do samochodów (LPG). Informację o planach resortu potwierdził portalowi Money.pl Jacek Kapica, wiceminister... 40
 • Ekobalanga 20 lip 2008, 22:00 W Londynie powstanie pierwszy na świecie klub ekologiczny. Surya Club będzie miał tzw. piezoelektryczną podłogę, pobierającą energię od stąpających po niej ludzi. Pod nawierzchnią będą ukryte małe kryształki, które będą się... 40
 • Droga wiadomość tekstowa 20 lip 2008, 22:00 Unijna komisja ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów bierze pod lupę SMS-y. Średni koszt wiadomości wysłanych w roamingu między październikiem 2007 r. a marcem 2008 r. wyniósł 0,29 euro. To dziesięć razy więcej niż koszt SMS-a... 40
 • Portfel wczasowicza 20 lip 2008, 22:00 Podczas tegorocznego lata wydamy na urlopach 25 mld złotych 42
 • Tani nieLOT 20 lip 2008, 22:00 Czy LOT zostanie tanią linią niemieckiej Lufthansy? 46
 • Pałac pełnomorski 20 lip 2008, 22:00 Pięciopokładowy jacht "Rising Sun" Larry'ego Ellisona ma 82 pokoje, boisko do koszykówki, gabinety spa, fitness, piwniczkę z winami i kino 48
 • Bananowa katastrofa 20 lip 2008, 22:00 Jedzmy banany, tak szybko odchodzą 52
 • 2 x 2 = 4 -  Zakładnicy socjalizmu 20 lip 2008, 22:00 Nie można uzdrowić finansów państwa bez uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstw 55
 • Know- How 20 lip 2008, 22:00 56
 • Samba afrykańska 20 lip 2008, 22:00 Brazylijska samba wywodzi się z… Afryki, a konkretnie z Angoli. Jazz także nie powstałby bez inspiracji muzyką afrykańską. Taniec i muzyka tego kontynentu mają większy wpływ na współczesną kulturę, niż przypuszczamy.... 56
 • Alchemia gotowania 20 lip 2008, 22:00 Surowe produkty wcale nie mają najwięcej witamin 58
 • Lep na konsumentów 20 lip 2008, 22:00 Coraz popularniejszym sposobem przyciągania uwagi konsumentów są tzw. guerillas – informacje umieszczane na murach, chodnikach czy na lustrach. Badania dr. Grzegorza Pochwatki ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie... 58
 • Plemniki na diecie 20 lip 2008, 22:00 W leczeniu niepłodności u mężczyzn skuteczne mogą być dieta i aktywność fizyczna. Nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy jąder zwiększa temperaturę, w której jest przechowywana sperma. To osłabia nasienie. Sperma szczupłych mężczyzn... 58
 • Wielkie rośnięcie 20 lip 2008, 22:00 Od 140 lat kolejne pokolenia są coraz wyższe. Dawniej wzrost populacji zależał od warunków ekonomicznych. Dość wysocy byli nasi średniowieczni przodkowie. Mała gęstość zaludnienia pozwalała im żyć w dostatku. Najniżsi byliśmy... 58
 • Pułapka na komary 20 lip 2008, 22:00 Samica komara z gatunku Aedes aegypti starannie wybiera miejsce, w którym składa jaja. Umieszcza je nie w jednym, ale w kilku zbiornikach wody. Komarzycę wabi zapach niektórych związków chemicznych wydzielanych przez bakterie żyjące w... 58
 • Homo zwierzak 20 lip 2008, 22:00 Rozmowa z Jane Goodall, brytyjską etolog 62
 • Wiertarka Inków 20 lip 2008, 22:00 Trepanacja czaszki jest jedną z najstarszych i najlepiej opanowanych operacji w dziejach ludzkości 66
 • Kłamstwo gibraltarskie 20 lip 2008, 22:00 Co się znajdowało w zaginionej czarnej teczce Sikorskiego? 70
 • Konkwistador Bobkowski 20 lip 2008, 22:00  25 czerwca 1948 r. Andrzej Bobkowski wszedł na pokład płynącego do Ameryki Środkowej transatlantyku „Jagiełło". Opuszczał Francję nie ze strachu, ale na znak protestu przeciw temu, co działo się w Europie, a co było... 73
 • Bez granic 20 lip 2008, 22:00   74
 • Polowanie na doktora śmierć 20 lip 2008, 22:00 Aribert Heim zwany „doktor śmierć", jeden z najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy nazistowskich, wkrótce może stanąć przed sądem. Efraim Zuroff, szef Centrum Szymona Wiesenthala w Jerozolimie, w ramach kampanii poszukiwania... 74
 • Najdroższe parkingi - w Londynie 20 lip 2008, 22:00 Londyn jest dla zmotoryzowanych najdroższym miastem na świecie. Tak wynika z raportu Colliers International, korporacji zajmującej się m.in. doradztwem inwestycyjnym. Według Colliers, przeciętny londyńczyk w 2007 r. wydawał co miesiąc... 74
 • Rydwany znów w Rzymie 20 lip 2008, 22:00 Circus Maximus, najstarszy i największy cyrk starożytnego Rzymu, wkrótce znowu może się stać areną wyścigów rydwanów. Franco Calo, włoski biznesmen i miłośnik historii starożytnej, jesienią 2009 r. zamierza zorganizować tam... 74
 • Cytat tygodnia 20 lip 2008, 22:00 „Stalin to nasza marka i symbol rozpoznawany na całym świecie, tak samo jak logo Coca-Coli"Aleksander Lubimow, szef telewizji Rossija, tłumacząc, dlaczego Stalin zajmuje wysoką pozycję w organizowanym przez stację plebiscycie na... 74
 • Książka 20 lip 2008, 22:00 Szach i korzenie fundamentalizmu Mohammad Reza Pahlawi, ostatni szach Iranu, to bohater książki prof. Houchanga Nahavandiego. Irański historyk, wykładowca amerykańskich uczelni, zainteresował się szachem odsuniętym od władzy w... 74
 • Hipokryci z Brukseli 20 lip 2008, 22:00 Zasada podwójnych standardów szkodzi unii bardziej niż wszyscy eurosceptycy 76
 • Mądrzy Czesi przed szkodą 20 lip 2008, 22:00 Porozumienie z USA w sprawie radaru jest dla Czech ważniejsze niż Unia Europejska, pewniejsze niż NATO 80
 • Koniec francuskiego nieróbstwa 20 lip 2008, 22:00 Nikolas Sarkozy przekonuje Francuzów do porzucenia narodowego sportu 82
 • Państwo równoległe 20 lip 2008, 22:00 Walki z korupcją w Rosji nie wygrał ani car, ani bolszewicy, ani Władimir Putin 84
 • Kariera Marka Thatchera 20 lip 2008, 22:00 Jak jedyny syn żelaznej damy stał się międzynarodowym aferzystą 86
 • Pasaż 20 lip 2008, 22:00 88
 • Lato w komórce 20 lip 2008, 22:00 Od 1 czerwca płacimy mniej za telefonowanie z aparatów stacjonarnych na komórkowe. TP SA zlikwidowała też różnice cenowe w połączeniach do sieci komórkowych – niezależnie od pory dnia stawka jest taka sama. Ponadto pojawiły się... 88
 • Telefon kosmopolity 20 lip 2008, 22:00 Ładny i mały (waży zaledwie 105 gramów), by spodobał się kobietom. Zaawansowany technologicznie, by przypadł do gustu mężczyznom. Taki ma być P320, nowy telefon firmy Asus. Komórka, która pracuje w systemie Microsoft Windows 6.1... 88
 • (E)xpresja stylu 20 lip 2008, 22:00 Tworząc nową serię telefonów, Nokia pomyślała o fashion victims i szpanerach, którym zależy na odjazdowym wyglądzie komórki. Supernova spełnia ten warunek – telefony spod tego znaku mają żywe kolory, które można zmieniać... 88
 • Konkurent iPhone 20 lip 2008, 22:00 Niemieccy internauci uznali Touch Diamond firmy HTC za najbardziej pożądany model komórki. Telefon pokonał iPhone’a, który uplasował się na drugiej pozycji. Touch Diamond wyróżnia trójwymiarowy ekran dotykowy, który obraca się... 88
 • Obrazki z (wirtualnej) wystawy 20 lip 2008, 22:00  Motorola nawiązała współpracę z Kodakiem, by w wakacje zaprezentować prawdziwie fotograficzny telefon. Tak powstał Motozine ZN5, który po rozsunięciu osłony obiektywu zmienia się w szybki aparat cyfrowy, m.in. z technologią... 88
 • Mały bar 20 lip 2008, 22:00  Aparat fotograficzny 3Mpix, odtwarzacz mp3, radio FM z RDS (czyli pokazujące informacje ze stacji na wyświetlaczu), edytor wideo i przeglądarka plików biurowych – to niektóre z zalet U800, nowego telefonu Samsunga z serii Ultra.... 88
 • Laser 20 lip 2008, 22:00 92
 • Temat tygodnia: Śpiewający inaczej 20 lip 2008, 22:00 Ślub z prezydentem Francji na pewno nie jest jedyną przyczyną popularności trzeciego albumu Carli Bruni – „Comme si de rien n’était" (Jakby nic się nie stało), który trafił na francuski rynek 11 lipca. Wydany w 2003... 92
 • Hity letniego clubbingu 2008 20 lip 2008, 22:00 Jaki jest największy taneczny hit obecnego sezonu? W radiach bezwzględnie króluje hymn dresiarzy, czyli przezabawny „Będę brał cię w aucie" Sokoła i Pono z udziałem Franka Kimono. Ale o przeboju tanecznym decyduje sama... 92
 • Nagrzane ciała 20 lip 2008, 22:00 Nadmorskie kurorty to materiał dla antropologów: sprawdź, czy jesteś dziewczyną surfera, dresa czy śledzia 94
 • Turystyka kanapowa 20 lip 2008, 22:00 Podróże z dreszczykiem i niespodziankami 100
 • Wencel gordyjski - Wołyń na Atlantydzie 20 lip 2008, 22:00 Są dyplomaci, którzy konflikty historyczne traktują jak pornografię 103
 • Krótko po wolsku - Kartki na seks 20 lip 2008, 22:00  Z państwem opiekuńczym jest jak z papierem toaletowym – może się rozwijać aż do skończenia rolki. Oczywiście najłatwiej jest się rozwijać poprzez zakazy. Zakazy wydawane w trosce o obywatela. Można budować i poszerzać... 104
 • Leci w sieci 20 lip 2008, 22:00 Astrolodzy zapowiedzieli pojawienie się Perseidów spadających gwiazd nad północno-wschodnim horyzontem. Wielu internautów zareagowało zabobonnie, ale były też trzeźwe głosy.  A poza tym ożywiła się podaż wakacyjnych żartów o... 104
 • Ueorgan Ludu 20 lip 2008, 22:00 Prezydent Kaczyński uratuje TVP * Czy berlińskie bliźniaki przyćmią nasze, krajowe? *Niechorze - policji udało się opanować sytuację * Nowi Krzyżacy cz. II - wersja prawdziwa 105
 • Skibą w Mur - Dzień bez 20 lip 2008, 22:00 Koniecznością staje się ogłoszenie dnia bez biustonosza, a w wyjątkowo upalną pogodę nawet dnia bez majtek 106