Czy reforma górnictwa przynosi efekty?

Czy reforma górnictwa przynosi efekty?

JANUSZ STEINHOFF
wicepremier, minister gospodarki

Od dwóch lat realizujemy program reformy górnictwa węgla kamiennego. Spodziewam się, że już w 2000 r. powinien on przynieść spodziewane efekty. Zakres realizowanych przemian nie ma precedensu w innych krajach. Jednocześnie konieczne jest minimalizowanie ich negatywnych skutków społecznych. Z tego wynika potrzeba sfinansowania z budżetu państwa programu osłonowego dla osób odchodzących z pracy w kopalniach. Wydatkowanie tych środków należy traktować jako inwestycję w naprawę górnictwa, w poprawę jego efektywności. Celem transformacji jest obniżenie kosztów wydobycia węgla w Polsce. Następuje to m.in. poprzez eliminację zbędnych mocy produkcyjnych oraz dobrowolne odejście górników z kopalń. Niestety, prowadzi to do likwidacji znaczącej liczby miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. Szansą na odtworzenie utraconych miejsc pracy jest duża aktywność gospodarcza i inwestycyjna w regionie śląskim. Sprzyja temu funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej i rządowy program wspierania małej i średniej przedsiębiorczości.

ROMAN BYCZEK
koordynator branży surowcowo-energetycznej OPZZ

Analiza programu reformy górnictwa oraz założeń polityki energetycznej do 2020 r. pozwala stwierdzić, że górnictwo ma ulec likwidacji, a nie restrukturyzacji. Wydobycie węgla ma spaść do 80 mln ton w 2020 r., redukcje zatrudnienia obejmą do 2002 r. ok. 115 tys. osób. Po dobrym początku roku kopalnie w kwietniu znów dopłacały do wydobywanego węgla. Złożyło się na to kilka czynników - wzrost nakładów na niezbędne inwestycje, konieczność finansowania górniczego pakietu socjalnego, na co zabrakło pieniędzy w budżecie oraz alokacja części załóg z likwidowanych kopalń do innych, co spowodowało tam wzrost zatrudnienia i pogorszenie się wyników finansowych. Straty nie są jednak związane z brakiem efektywności i kosztami wydobycia, na co kładzie się akcent w programach naprawczych, ale z anarchią w handlu węglem. Węglem handluje około tysiąca podmiotów, powszechnie stosują one duże upusty, nie płacą kopalniom przez kilka miesięcy - to wszystko rodzi korupcję i przynosi ogromne straty. Rozwiązania problemów górnictwa należy szukać właśnie w systemie dystrybucji.
Okładka tygodnika WPROST: 25/2000
Więcej możesz przeczytać w 25/2000 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0