Cyfrowe rozpoznanie

Cyfrowe rozpoznanie


Coraz więcej dokumentów powstaje w wersji elektronicznej. Ale nierzadko ten, na którym chcemy pracować, otrzymujemy w wersji papierowej. Niejednokrotnie ma on dużą objętość. I wówczas czekają nas godziny i dni przepisywania. Lepiej ułatwić sobie zadanie, korzystając z programu do komputerowego rozpoznawania druku.
Recognita Plus 5.0 to najnowsza wersja najpopularniejszego oprogramowania typu OCR (optical charakter recognition - optyczne rozpoznawanie pisma). Do komputera wprowadzany jest obraz strony z tekstem (wykorzystuje się do tego skaner), następnie program rozpoznaje kształt liter i zamienia je na znaki elektroniczne.
Recognita Plus 5.0 identyfikuje 114 języków (z wszystkimi narodowymi znakami), nie tylko alfabety łacińskie, ale także grekę i języki oparte na cyrylicy (rosyjski, białoruski, bułgarski, serbski i ukraiński). Otrzymany ze skanera tekst w oknie Recognity możemy natychmiast poprawić, korzystając z własnego słownika programu lub słownika opracowanego przez użytkownika. Pomocny w korekcie tekstu jest moduł "uczenia się", który domaga się od programu, by zapamiętał dowolny znak lub ciąg znaków i zastosował go jako wzór przy dalszym sprawdzaniu dokumentu.
W najnowszej wersji programu bardzo rozbudowano moduły zachowujące układ strony. Umieszczone na zeskanowanej stronie obrazy są od razu wyodrębniane i nie przeszkadzają w sczytywaniu i przetwarzaniu tekstu. Recognita rozpoznaje również tabele i zapisuje je, precyzyjnie zachowując ich układ.
Zaletą programu jest silna integracja z aplikacjami, w których będziemy pracować po uprzednim rozpoznaniu tekstu (zaawansowane edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i programy do obsługi poczty elektronicznej). Recognita umożliwia bezpośrednie i bezproblemowe połączenie z Wordem (w wersji 6.0/7.0/97 czy 2000), Excelem, programami pocztowymi Microsoft Exchange oraz Outlookiem.
Mimo technologicznego zaawansowania, Recognita nie zwalnia użytkownika z aktywnego uczestniczenia w rozpoznaniu i przetwarzaniu tekstu. Biorąc pod uwagę stopień czytelności tekstu, skuteczność programu można oceniać na 90-99 proc. (JB)
Okładka tygodnika WPROST: 25/2000
Więcej możesz przeczytać w 25/2000 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0