Euromoneta

Euromoneta

Dodano: 
Nagroda Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej
Gdy w zeszłym roku odbierałem Europrize, wyraziłem nadzieję, że za rok wyróżnienie ustanowione przez Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej pozostanie w rękach członka naszego rządu. Cieszę się, że tak się stało - powiedział ubiegłoroczny laureat, premier Jerzy Buzek, przekazując nagrodę ministrowi spraw zagranicznych Bronisławowi Geremkowi. Drugi rok z rzędu wyróżnienie przypada Człowiekowi Roku tygodnika "Wprost". - Jeszcze bardziej nas to upewnia w tym, że dokonaliśmy wyboru najlepszego z możliwych - powiedział Cristiano Pinzauti, przewodniczący forum.
Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej, zrzeszające 1500 zagranicznych firm z państw UE, ustanowiło coroczną nagrodę dla osoby najbardziej zasłużonej dla rozwoju relacji między Polską a unią. - W tym roku jury miało łatwy wybór. Uhonorowało bowiem osobę, która od lat stara się, by Polska miała dobry wizerunek za granicą, a obecnie stoi na czele polskiego szturmu do bram Unii Europejskiej. Rok 1999 był bardzo dobry z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej: zostaliśmy przyjęci do NATO i konsekwentnie dążymy do członkostwa w unii - powiedział Jerzy Buzek. Premier podkreślał, że przedstawiciele forum, przekazując Europrize członkowi jego gabinetu, może przyznali nagrodę zespołową. - Nie sposób się bowiem integrować ze strukturami europejskimi bez zgodnej współpracy całego rządu - mówił.
- Sukcesy naszej polityki zagranicznej są efektem sukcesu gospodarczego. Nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby trudu nie podjęli przedsiębiorcy lokujący swój kapitał w naszym kraju - powiedział Bronisław Geremek, dziękując za wyróżnienie. - Zagraniczni inwestorzy pomagają naszej dyplomacji, gdyż są bardzo dobrymi ambasadorami Polski w swoich krajach - dodał. Jego zdaniem, uhonorowanie Europrize przedstawiciela rządu wskazuje na to, że przyznają oni rację polskiej polityce prowadzonej przez gabinet Jerzego Buzka. Laureat otrzymał powiększoną brązową monetę przypominającą euro. - Będę przez cały rok dobrze strzegł tej nagrody. Przypominać mi ona będzie zarówno Unię Europejską, jak i strefę euro. Do unii mamy blisko, a do euro trochę dalej, ale jesteśmy na dobrej drodze do jednego i drugiego celu - mówił Geremek.
Zagraniczni przedsiębiorcy zrzeszeni w forum zainwestowali w Polsce 15 mld USD. Na co dzień zajmują się nie tylko pomnażaniem pieniędzy, lecz aktywnie uczestniczą w kształtowaniu polskiej polityki gospodarczej. Ich opinii regularnie słuchają członkowie rządu. Przedstawiciele forum włączeni zostali między innymi w prace Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Gospodarki, powołanego przez wicepremiera Leszka Balcerowicza. Podkreślają, że corocznie przyznawana przez nich nagroda jest symbolem ich zaangażowania w rozwój naszego kraju i wyrazem poparcia dla integracji z Unią Europejską.
W 1999 r. forum wraz z tygodnikiem "Wprost" zorganizowało pierwszą konferencję ekonomiczną "Polska globalna - jak inwestycje zagraniczne pomnażają bogactwo narodów". Wzięli w niej udział najważniejsi przedstawiciele polskiego życia politycznego i gospodarczego, między innymi marszałek Sejmu Maciej Płażyński, wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz oraz prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się 5 kwietnia tego roku. Z gratulacjami dla laureata pospieszyli minister obrony Janusz Onyszkiewicz, minister skarbu Emil Wąsacz, minister gospodarki Janusz Steinhoff i minister transportu Tadeusz Syryjczyk, wiceminister spraw wewnętrznych Bogdan Borusewicz, wiceminister gospodarki Marcin Święcicki i wiceminister skarbu Alicja Kornasiewicz oraz prof. Aldona Kamela-Sowińska. Przybyli również wicemarszałek Sejmu Jan Król, szef Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzej Wiszniewski, doradca prezydenta ds. gospodarczych prof. Marek Belka, a także podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras. Licznie stawili się dyplomaci, na przykład ambasadorowie Włoch, Wielkiej Brytanii i Danii. Świat biznesu reprezentowali Maria Wiśniewska (prezes Pekao SA), Enrico Pavoni (prezes Fiat Polska) i Mirosław Gryszka (szef ABB).

Okładka tygodnika WPROST: 6/2000
Więcej możesz przeczytać w 6/2000 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0