Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano: 
Bomba w opakowaniu

Kartonik po soku składa się z kilku warstw, w tym plastiku, papieru, a w środku aluminium. Nie jest możliwa utylizacja takiego opakowania - stanowi ono odpad na wieki. W artykule "Bomba w opakowaniu" (nr 3) Eryk Mistewicz słusznie zauważa, że rozwiązaniem nie jest ani spalanie śmieci, ani budowanie kolejnych wysypisk. I przeciw jednemu sposobowi, i przeciw drugiemu buntują się społeczności lokalne i naukowcy. Nie ma bowiem bezpiecznego sposobu utylizacji takich odpadów. Ratunkiem jest podglądanie innych krajów i wykorzystanie sprawdzonych tam mechanizmów ekonomicznych i prawnych. W gestii polskiego Ministerstwa Środowiska leży wprowadzenie ustawy o odpadach produktowych i depozytowych. Jest to jedyna droga pozbycia się tak dużego przyrostu odpadów komunalnych (w dodatku bez obciążania budżetu państwa) i nie powinien mieć na to wpływu silny lobbing producentów kartoników, puszek i plastikowych butelek. Ma rację autor artykułu, zauważając hipokryzję autorów kampanii reklamowych, promujących de facto zwiększanie zużycia opakowań jednorazowych przez młodych ludzi.

ANDRZEJ JEDYNAK
ChojniceCukier wyborczy

W związku z dyskusją na temat kryzysu w cukrownictwie ("Cukier wyborczy", nr 5) warto przypomnieć, że administracyjne sterowanie rynkiem cukru wprowadzono w 1994 r., wydając ustawę o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Miała ona zbawić ten sektor, rzekomo zagrożony zniszczeniem przez wolny rynek. W 1994 r. przedstawiciele tych samych ugrupowań, które dziś ubolewają, że wprowadzenie przepisów administrujących rynkiem cukrowniczym się nie sprawdziło, byli najgorętszymi zwolennikami ustawy usuwającej rozwiązania rynkowe. Może zamiast nowych mechanizmów ręcznego sterowania czy tworzenia monopolu w postaci superholdingu zaproponować parlamentowi po prostu uchylenie poprzedniej ustawy?

M.G. Łowicz
Okładka tygodnika WPROST: 6/2000
Więcej możesz przeczytać w 6/2000 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0