Metoda na Cyryla

Metoda na Cyryla

Przed wizytą w Warszawie zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi polscy biskupi wysłali jasny sygnał do PiS: macie skończyć ze Smoleńskiem. Patriarcha Cyryl jest dla nich ważniejszy od prezesa Jarosława.
Tak otwartego konfliktu między episkopatem a PiS nie było jeszcze nigdy. Biskupi naruszyli smoleński dogmat PiS. „Smoleńsk jest tragedią samą w sobie. Wydarzenie takiej miary powinno się traktować w kategoriach symbolu, a nie w kategoriach politycznego interesu” – oznajmił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik. W wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej tak ocenił zwolenników PiS, którzy głoszą tezę, że w Smoleńsku doszło do zamachu na zlecenie Putina: „Człowiek mądry w takiej sytuacji opiera się na faktach, a nie na teoriach, a człowiek sumienia rozważa każde słowo i troszczy się, aby nie naruszało prawdy. Żeby o kimkolwiek, największym nawet wrogu, powiedzieć tak mocne słowa, trzeba znać fakty, mieć pewność. Tymczasem tej pewności nie ma. Dlatego ci, którzy posługują się takimi teoriami i hasłami, robią sobie i tragedii smoleńskiej największą szkodę!”.

Tak widowiskowe odrzucenie przez Kościół tematyki smoleńskiej to oczyszczenie przedpola przed rozpoczynającą się w tym tygodniu wizytą patriarchy Cyryla, zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi i zaufanego duchownego Kremla. Polscy biskupi liczą na to, że to będzie wizyta historyczna. I nie chcą, by Smoleńsk rzucił się na nią cieniem.

Niemiecki wzór

To ma być dokument na miarę słynnego listu Episkopatu Polski do biskupów niemieckich „Wybaczamy i prosimy o wybaczenie” z 1965 r., który stał się krokiem milowym na drodze do pojednania. W piątkowe południe na Zamku Królewskim w Warszawie patriarcha Cyryl oraz abp Michalik podpiszą wspólne przesłanie Cerkwi i Kościoła do wiernych. Znajdzie się w nim wezwanie do pojednania: „Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili Boga o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem”.

Według naszych informacji za podpisaniem deklaracji z Cerkwią byli wszyscy członkowie episkopatu. Łącznie z biskupami wyraźnie popierającymi PiS.

Czy deklaracja cerkiewno-kościelna ma znaczenie polityczne? Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. — Kreml nie redagował treści dokumentu, ale został o niej poinformowany przez Cerkiew i udzielił cichej aprobaty — opowiada osoba zaangażowana w przygotowanie wizyty Cyryla.

Kontekst polityczny wizycie Cyryla nadaje prezydent Bronisław Komorowski, który spotka się z patriarchą. – Moim zamiarem jest uczynienie z Katynia kwestii ważnej dla stosunków wewnątrz Rosji. Temu będzie służyła poświęcona przez patriarchę Cyryla cerkiew na drodze do katyńskiego cmentarza i jego wizyta w naszym kraju – mówi Komorowski w rozmowie z dziennikarzami „Wprost”.

Ci, którzy w przesłaniu widzą głównie warstwę religijną, uważają, że deklaracja umożliwi współpracę dwóch wyznań chrześcijańskich. I że to krok do spotkania patriarchy z papieżem, co byłoby przełomem.

Między Cerkwią moskiewską a Kościołem katolickim – zwłaszcza polskim – nie było w ostatnich latach chrześcijańskiej miłości. Poprzednik Cyryla, metropolita Aleksy II, nie życzył sobie wizyty Jana Pawła II w Rosji, choć papież o tym marzył. W Rosji księża katoliccy są przez Cerkiew podejrzewani o prozelityzm, czyli podbieranie wiernych. Te napięte stosunki uległy ociepleniu po śmierci Aleksego w grudniu 2008 r.

Zaczęło się od „dyplomacji ikonowej” – wizyty prawosławnych mnichów z klasztoru św. Niła Stołobieńskiego na wyspie Stołobnoje koło Ostaszkowa. We wrześniu 2009 r. odebrali oni na Jasnej Górze kopię ikony Matki Bożej, by po powrocie do klasztoru umieścić ją w kaplicy poświęconej pamięci Polaków zamordowanych w 1940 r. Wtedy właśnie po raz pierwszy pojawił się pomysł, aby Cerkiew i episkopat przygotowały deklarację wzywającą do porozumienia między narodami i religiami. Prace nad tekstem trwały niemal trzy lata. Pierwszy projekt dokumentu miał grubość pokaźnej księgi. – Patriarcha Cyryl sporo ryzykuje, bo jego gest wobec Kościoła katolickiego i Polaków może się spotkać z niezrozumieniem wśród wiernych – uważa dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. – Nasi księża w Rosji są uznawani nie tylko za przedstawicieli konkurencyjnego wyznania, ale często także za reprezentantów polskich interesów.

Jednak i Kościół w Polsce, i Cerkiew w Rosji mają coraz więcej problemów. Polskim biskupom władza zamknęła komisję zwracającą mienie zagrabione przez komunistów, chce zlikwidować Fundusz Kościelny, zablokowała koncesję cyfrową dla TV Trwam, rozważa wprowadzenie związków partnerskich i liberalnych przepisów in vitro. Cyryl podzielił rosyjską opinię publiczną, gdy ostro zaatakował skandalistki z grupy Pussy Riot, które w soborze Chrystusa Zbawiciela wyśpiewywały antyputinowskie pieśni. Z kolei na Ukrainie happenerki z grupy Femen przywitały go z obnażonymi piersiami. W dodatku Rosjanie coraz intensywniej interesują się majątkiem patriarchy. Tak więc i dla polskiego Kościoła, i dla Cerkwi podpisanie porozumienia to ucieczka do przodu, szansa na pokazanie, że duchowni z obu krajów są w stanie osiągnąć znacznie więcej niż politycy. Czy jednak rzeczywiście dokument otworzy drogę do pojednania wzorem listu do niemieckich biskupów? Według naszych rozmówców, zarówno z kręgów kościelnych, jak i politycznych, przełomu nie będzie. Inne są czasy, inne realia polityczne. Niewiele wyniknęło z listu biskupów Polski i Ukrainy, którzy w czerwcu 2005 r. wezwali do wzajemnego przebaczenia i pojednania między wiernymi Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego.

Pop z KGB

Wizyta Cyryla w Polsce i porozumienie Cerkwi z Kościołem wywołały oburzenie w PiS. Głos na ten temat zabrała Anna Fotyga, dawna szefowa MSZ w rządzie Kaczyńskiego. Na swoim blogu napisała: „Poważną przeszkodę stanowi ciemiężący ten naród ?system Putina? i polityka państwa rosyjskiego w stosunku do Polski. Nie została wyjaśniona do dziś rola jego urzędników w katastrofie smoleńskiej, a zła wola w wyjaśnianiu okoliczności jest oczywista. Od wielu lat śledzę również aktywność Cerkwi moskiewskiej, samego patriarchy Cyryla i mam problem z ich pozytywną oceną. (…) Komu służy to pojednanie? Dlaczego, choć to ważne wydarzenie, nikt nie zabiera głosu? Milczą historycy, religioznawcy, milczy laikat. Ta cisza jest przerażająca, dźwięczy mi w uszach” – oburza się Fotyga.

Cyryl to nie jest duchowny z bajki PiS. Urodzony i wychowany w ZSRR, oskarżany o współpracę z wszechpotężnym KGB, które w czasach Sojuza Cerkiew intensywnie inwigilowało. Nie jest patriarchą otwartym, raczej dogmatycznym orędownikiem wielkiej prawosławnej Rusi, bliskim Kremlowi, a czasem wręcz – jego narzędziem. – Trudno uchwycić bezpośredni związek między Cerkwią a Kremlem. Istnieje jednak wielowiekowa rosyjska tradycja sojuszu tronu z ołtarzem, do której obie strony często się odwołują, ponieważ czerpią z niej korzyści – mówi w rozmowie z „Wprost” dr Sławomir Dębski. – Po upadku komunizmu rosyjskie państwo pomagało Cerkwi w odzyskiwaniu i odbudowie świątyń, a Cerkiew legitymizowała nową władzę i jest jednym z instrumentów rosyjskiego oddziaływania na kraje sąsiednie, bo ma wiernych w państwach dawnego ZSRR.

Jednak episkopat dostrzega w Cyrylu kluczowego sojusznika. Gdy z Europy Zachodniej nad Wisłę napływają laicyzujące prądy, dogmatyczny i ortodosyjny Cyryl ręka w rękę z konserwatywnym polskim episkopatem może stanąć na straży czystości chrystusowego dziedzictwa w Europie Wschodniej. – To jest największe wyzwanie, przed jakim stoją oba kościoły: laicyzacja. Sam byłem zaskoczony, jak uważnie w moskiewskim patriarchacie obserwuje się działania Ruchu Palikota. Cerkiew obawia się przeniesienia radykalnych antyreligijnych haseł na rosyjski grunt – opowiada w rozmowie z „Wprost” wysokiej rangi urzędnik zaangażowany w przygotowanie wizyty.

Nie przypadkiem w swym głośnym wywiadzie dla KAI arcybiskup Michalik zachłystywał się dogmatycznymi tezami z książki Cyryla, podkreślając, że duchowość rosyjskiego patriarchy jest godna podziwu. Z punktu widzenia interesów Kościoła walka z laicyzacją i antyklerykalizmem to absolutny priorytet. Dlatego też hierarchowie każą PiS milczeć o Smoleńsku, bo to szkodzi sojuszowi katolicko-prawosławnemu w tej najważniejszej z wojen, wojnie o rząd dusz.

Zresztą i bez Cyryla Smoleńsk to dla Kościoła coraz poważniejszy problem. Biskupi mają coraz większe kłopoty z podziałami wśród wiernych zrodzonymi po katastrofie, wzmacnianymi wojną o krzyż i emocjami politycznymi. Coraz trudniej jest im prowadzić normalną działalność duszpasterską. I to w sytuacji, gdy do kościelnych wrót puka ta złowroga laicyzacja.

Po Smoleńsku Kaczyński próbował wkroczyć na wyłączne dominium Kościoła, tworząc wśród wiernych swe grono wyznawców. Tą „metodą na Cyryla” Kościół chciałby go uciszyć, a w konsekwencji utrudnić mu swobodne hasanie w elektoracie religijnym.

Wbrew pozorom Kościół hierarchiczny nigdy nie był szczególnie zainteresowany podtrzymywaniem smoleńskiego mitu. Sparzył się na samym początku: w czasie awantury o krzyż. Przecież to prominentny przedstawiciel episkopatu kard. Kazimierz Nycz firmował porozumienie, w ramach którego krzyż spod Pałacu Prezydenckiego miał zostać przeniesiony do stołecznego kościoła św. Anny. Zwolennicy PiS zablokowali wtedy procesję, co zapoczątkowało wielodniową wojnę. Biskupi przyjęli to z niesmakiem, bo nie lubią, gdy na ich terenie ktoś próbuje zawiadywać krzyżem. W pierwszą rocznicę katastrofy Kościół próbował wymóc na Kaczyńskim koniec żałoby i smoleńskich korowodów. Nic z tego. Kaczyński odpowiedział: – Publiczną żałobę będzie można zakończyć, gdy w Warszawie stanie pomnik ofiar katastrofy, prezydenta i jego małżonki.

Cyryl, namiestnik Putina

Ze względu na Smoleńsk i niechęć do Cyryla, uważanego za namiestnika Putina, PiS nie zejdzie ze swej ścieżki. – Przecież Cyryl Cerkwi bardzo szkodził, współpracując z KGB – mówi poseł Zbigniew Girzyński. Inny parlamentarzysta PiS dorzuca: – Po co podpisywać porozumienie z agentem?

Zupełnie inaczej widzi to europoseł Michał Kamiński. To dawny polityk PiS, znany z fascynacji prawosławiem, przyjaciel prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego Mirona Chodakowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej.– Trzeba nie znać kontekstu historycznego, by formułować takie zarzuty. To przecież Cerkiew w ZSRR poniosła największe ofiary. Do takich ofiar polscy duchowni katoliccy nie byli nigdy zmuszani – przekonuje Kamiński. – Ci, którzy krytykują to porozumienie, traktują Kościół i wiarę wyłącznie jako instrument własnej polityki. Polski episkopat powinien z tego wyciągnąć wnioski.

Wizyta Cyryla pokazuje jedno: Kościół potrafi wyciągać wnioski, które stają w poprzek politycznym schematom.
Okładka tygodnika WPROST: 33/2012
Więcej możesz przeczytać w 33/2012 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 33/2012 (1539)

 • Bezkarność czy bezsilność? 12 sie 2012, 12:00 Mówiąc wprost, sprawa robi się bardzo poważna. Sprawa syna premiera RP, współpracującego z grupą prywatnych spółek, o których można by powiedzieć wszystko – poza tym, że są przejrzyste i wiarygodne. Michał Tusk był doradcą... 4
 • Przerażająca ślepota państwa 12 sie 2012, 12:00 To nie jest bajka o dobrych i złych ludziach. Bez względu na to, jak bardzo Marcin Plichta wierzy w swoją z zacięciem lansowaną przed telewizyjnymi kamerami wersję zdarzeń, to historia ludzkiej chciwości. Wiary w to, że wystarczy być... 6
 • Ciekawość na Marsie, a tu… Pussy Riot 12 sie 2012, 12:00 PET Spektakularne wydarzenia są źródłem niezwykłej kreatywności internautów. Szczęśliwe lądowanie na Marsie Curiosity i rozpoczęcie przez niego misji wywołało kolejną falę memów. Łazik witała już grupa Marsjan z transparentem... 8
 • Liczba tygodnia 12 sie 2012, 12:00 500 000 AB Na taką kwotę w dolarach wyceniony został zegarek, który zdobił nadgarstek Yohana Blake’a podczas czwartkowego finału biegu na 200 m. Wyścig z Usainem Boltem drogi Yohan co prawda przegrał, ale za to zwrócił na siebie... 8
 • Z założenia monumentalny 12 sie 2012, 12:00 MB Pomnikowy Lech Kaczyński obejmuje swoją pomnikową małżonkę Marię. Oboje ubrani w płaszcze, lekko uśmiechnięci. Wyglądają, jakby zrobili sobie przerwę w spacerze i na chwilę przystanęli. Wiadomo już, że rzeźba ta ma stanąć w... 9
 • Trzy szybkie do... Rafała Rutkowskiego 12 sie 2012, 12:00 Z teatru schodzi pan do piwnicy. Razem z Grzegorzem Lewandowskim i Michałem Sufinem zakładacie na Chłodnej 25 w Warszawie pierwszy w Polsce klub komediowy. Po co? Rafał Rutkowski: Ja uwielbiam piwnice. Umożliwiają wejście w inny świat. Tam... 9
 • Złoty syn premiera Tuska 12 sie 2012, 12:00 Chciał iść własną drogą. Niezależnie od ojca. Narobił problemów i sobie, i premierowi. – Napiszcie, że jestem debilem – prosi Michał Tusk 12
 • Metoda na Cyryla 12 sie 2012, 12:00 Przed wizytą w Warszawie zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi polscy biskupi wysłali jasny sygnał do PiS: macie skończyć ze Smoleńskiem. Patriarcha Cyryl jest dla nich ważniejszy od prezesa Jarosława. 22
 • Polskie asy emigrują 12 sie 2012, 12:00 Naszej armii brakuje doświadczonych pilotów bojowych. A najlepszych, wyszkolonych za dziesiątki milionów złotych „eksportujemy” do USA. Bo byli niewygodni? 26
 • Kozioł smoleński 12 sie 2012, 12:00 Podczas każdej rozmowy z generałami, borowcami, gromowcami, dyplomatami czy politykami i tak w końcu pada: to kozioł ofiarny. To o generale Pawle Bielawnym, zastępcy szefa BOR, w zasadzie jedynym oskarżonym w „sprawie smoleńskiej”. 28
 • Złota ruletka po polsku 12 sie 2012, 12:00 Każdy chce zarobić, tak żeby się przy tym nie narobić. Możni tego świata, na przykład prezesi wielkich amerykańskich korporacji, mają mnóstwo takich możliwości. Na przykład mogą dostać od banków inwestycyjnych „gorące... 31
 • Bóg, honor, hipokryzja 12 sie 2012, 12:00 Tusk jest jak mąż, który przynosi pensję, ale nic ponadto – ocenia profesor Magdalena Środa. 32
 • Anatomia klęski 12 sie 2012, 12:00 Do Londynu wysłaliśmy 219 zawodników, wydaliśmy na nich 130 mln zł, a skończyło się katastrofą. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Nasz sport to głównie układy wsparte myślą trenerską sprzed lat. 36
 • Zajawki Zośki 12 sie 2012, 12:00 Ziomki z kamienicy na warszawskim Śródmieściu mówią na nią Klepa i dodają: szacun! Zośka ma trzy zajawki: Mariano, windsurfing i pomaganie dzieciom z biednych rodzin. 40
 • Jesienna deprecha 12 sie 2012, 12:00 Tradycyjna powakacyjna wojna o widza właśnie ruszyła. Lekko nie będzie. Telewizje tną koszty i ograniczają liczbę produkcji. Zobaczymy tylko pięć nowych seriali. W ramówkach nie ma też wielu wielkich show na żywo. Bo były za drogie. 42
 • Polak wszystko zniszczyć potrafi 12 sie 2012, 12:00 Jest mało zdarzeń, które można wykorzystać w polskiej wspólnocie pamięci, by poczuć się razem. Już powstania kościuszkowskie, listopadowe czy styczniowe nas nie wzruszają ani nie stanowią powodu do dumy. Zostały dwa wydarzenia:... 46
 • Na rodzinne wakacje. Kraina królów 12 sie 2012, 12:00 Kraina królów to przede wszystkim zabytki. Dla dzieci zwykle są one nudne. Aby je zachęcić do wycieczki, proponujemy wyprawę śladem daru św. Kingi do Bochni i Wieliczki czy zwiedzenie Smoczej Jamy zamiast komnat Wawelu. Czasami dobra jest umowa – dziś Wawel, za to jutro... 48
 • Igrzyska Borisa 12 sie 2012, 12:00 Kiedy piszę te słowa, półnagie kobiety, lśniące jak mokre wydry, grają w siatkówkę plażową na największym placu defilad w samym sercu Londynu. Choć powyższe zdanie jest zgodne z prawdą, to – przyznaję bez bicia – nie ja... 62
 • Więzień zastępczy 12 sie 2012, 12:00 Za kasę wezmą na siebie winę i pójdą do więzienia – zamiast sprawcy. Ding Zui, czyli kryminalni dublerzy, wrócili do chińskich sądów. Za cichym przyzwoleniem władzy. 66
 • Skradziony performance 12 sie 2012, 12:00 W trakcie zakończonego właśnie procesu Pussy Riot prokuratorzy w magiczny sposób sprawili, że atak młodych feministek na Władimira Putina stał się atakiem na Cerkiew, który w dodatku przyniósł Kremlowi same korzyści. 68
 • Sponsor płaci, sponsor smakuje 12 sie 2012, 12:00 Kilka miesięcy temu daliby się pokroić za najwyższą jakość delikatesowych specjałów. O produktach z dyskontów nie chcieli nawet mówić. Dziś najwyraźniej uważają, że szynka, w której jest 80 proc. mięsa, czy dżem, którego 100 g powstaje z zaledwie 35 g owoców, to żywność godna... 78
 • Podwójna stawka 12 sie 2012, 12:00 Adam Steltzner, z kolczykami w uchu i włosami zaczesanymi do tyłu w stylu muzyków rockabilly z lat 50., nie przypomina naukowca. Ten charyzmatyczny przystojniak, wyglądający jak brat bliźniak ulubionego aktora Quentina Tarantino Michaela... 80
 • Skaner 12 sie 2012, 12:00 Wyłącznik raka To może być – odpukać – przełom w walce z nowotworami. Naukowcy z amerykańskiego Case Western Reserve University odkryli zmutowany gen, który po dodaniu do komórek rakowych hamuje ich inwazję. – W naszej... 83
 • Czy tam coś jest? 12 sie 2012, 12:00 To jeden z najbardziej osobliwych grantów w historii badań naukowych: profesor filozofii John Martin Fischer będzie zgłębiał zagadnienie nieśmiertelności. Duszy. 83
 • Jestem szczęściarzem 12 sie 2012, 12:00 Coraz częściej porzuca Manhattan dla Europy. Po Londynie, Barcelonie i Paryżu nakręcił film w Rzymie. Nie zamierza rezygnować z intensywnej pracy i wciąż z dystansem patrzy na Hollywood. Z Woodym Allenem, którego „Zakochani w Rzymie” wchodzą właśnie na ekrany kin,... 84
 • Gdy nuda zabija 12 sie 2012, 12:00 Dla wielu Irvine Welsh wciąż pisze tę samą książkę – pełną wulgaryzmów, narkotyków i dziwnych bohaterów. Jednak wciąż ma tysiące fanów – dla nich po latach w Polsce ukazuje się „Ecstasy”. 88
 • Chcemy zmiany 12 sie 2012, 12:00 Dobra wiadomość dla tych, którzy tęsknią za dawną trójmiejską sceną alternatywną. Jej niepokorny duch odrodził się w Nasiono Records. 90
 • Księżniczka jak Pippi 12 sie 2012, 12:00 Legendarne studio Pixar stworzyło opowieść dla dzieci z dorosłym przesłaniem. Niby nic nowego, jednak „Merida waleczna” zaskakuje. Przede wszystkim absurdalnym humorem i silnymi kobietami w głównych rolach. 92
 • Recenzje 12 sie 2012, 12:00 FILM „Meridę Waleczną” animowaną w 3D naprawdę polecam – i młodym, i starszym. Chodzi nie tylko o to, że w najlepszym stylu opowiada baśniową historię pewnej dziewczynki – szkockiej królewny, ale że jej bohaterka... 93
 • Tydzień kultury polskiej 12 sie 2012, 12:00 Paweł Kukiz wściekł się, że z powodu jego konserwatywnych poglądów stacje radiowe odmówiły jego nowej płycie „Siła i honor” medialnego patronatu. Wokalista twierdzi, że padł ofiarą medialnej nagonki. Na miejscu Kukiza... 94
 • Nigdy nie mówię nigdy 12 sie 2012, 12:00 Mogliby być gwiazdami Off Festivalu, obok Iggy & The Stooges, Thurstona Moore’a i Swans. ale Afghan Whigs pod wodzą Grega Dulliego wystąpią na mniejszym koncercie – w warszawskim klubie Proxima. 94
 • Esencja z Szekspira 12 sie 2012, 12:00 Jedną z najlepszych współczesnych interpretacji „Hamleta” stworzył belgijski reżyser, Luk Perceval. Ten spektakl potwierdza jego wyjątkową pozycję w europejskim teatrze. 95
 • Prawie jak Molier 12 sie 2012, 12:00 Abdel Sellou stał się popularny dzięki francuskiemu filmowi „Nietykalni” – to na podstawie jego historii powstał scenariusz. Niedługo po premierze wydał autobiografię, która szybko stała się bestsellerem. Właśnie ukazała się w Polsce. 96
 • Będzie uroczo! 12 sie 2012, 12:00 Z braku lepszego zajęcia grupa polityków szykuje radosną zmianę przepisów, na mocy których życie kierowców znów będzie weselsze. W okresie od listopada do kwietnia jazda na oponach zimowych będzie przymusowa, a brak takowych karany... 97
 • Choroby lokomocyjne 12 sie 2012, 12:00 Biedny ten mój partner ze strony, Krzysztof Skiba. Biedny, jeśli ma rower, a jeszcze gorzej, gdy nim jeździ po Sopocie, bo teraz – za sprawą miejskich radnych – będzie się mógł rozpędzić tylko do 11 km/h. Wolno mu będzie... 97
 • Zapiekli 12 sie 2012, 12:00 Wracam do problemu rozsypania się dawnych reguł gry i do tego, jak teraz męczymy się, próbując stworzyć nowe. Człowiek do niedawna niewiele miał do powiedzenia na temat swego losu, określały nas miejsce urodzenia, pochodzenie, zawód i... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany