Przyszłość to innowacje

Przyszłość to innowacje

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zgodnie ze strategią Europa 2020 Polska powinna zwiększyć do 2020 r. wydatki na działalność badawczo-rozwojową do 1,7 proc. PKB. To duże wyzwanie.

Wśród polskich przedsiębiorców rośnie świadomość konieczności zwiększania nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej „The EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2011” najwięcej na ten cel przeznaczają firmy z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej – to średnio 15,3 proc. przychodów, podczas gdy np. w powszechnie uznawanej za innowacyjną branży IT jest to jedynie 9,6 proc. Polskę – która zgodnie z danymi Eurostatu w 2011 r. przeznaczyła na rozwój sektora badawczo-rozwojowego ok. 0,77 proc. PKB (przy średniej unijnej 2,03 proc.) – czeka jeszcze długa droga do transformacji obecnej gospodarki w gospodarkę innowacji. Osiągnięciu tego celu sprzyja jednak rosnąca liczba krajowych przedsiębiorstw, które wzmacniając swoją działalność R&D, stymulują rozwój polskiego przemysłu.

Innowacje w służbie medycyny i farmacji

Przykładem potwierdzającym tezę, że dzięki własnej myśli innowacyjnej, chronionej patentem, można budować przewagę konkurencyjną, jest Grupa Adamed. Firma powstała dzięki własnym produktom stworzonym we współpracy z polskimi uczelniami. W ciągu ostatnich 16 lat na wynalazki Adamedu łącznie udzielono 36 patentów w działalności innowacyjnej i 39 w działalności generycznej. Kolejne 17 europejskich zgłoszeń patentowych jest rozpatrywanych. W laboratoriach Grupy Adamed opracowano według własnych patentów m.in. nową drogę syntezy amplodypiny. Wpłynęło to na wzrost dostępności terapii dla pacjentów – przed rokiem 1998 korzystało z niej 75 tys. osób, obecnie – ponad 1,3 mln. Tym samym firma przyczyniła się do ochrony milionów Polaków przed najgroźniejszymi powikłaniami nadciśnienia tętniczego. Z kolei we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym Grupa Adamed opracowała nową formę krystaliczną olanzapiny, a z Politechniką Warszawską – lek wziewny na astmę – formoterol w inhalatorze. Obecnie firma współpracuje z instytutami naukowo-badawczymi, 17 uczelniami (m.in. z uniwersytetami: Warszawskim, Jagiellońskim i Medycznym w Gdańsku) oraz firmami biotechnologicznymi. W ciągu ostatnich pięciu lat firma przeznaczyła ponad 200 mln zł na działalność badawczo-rozwojową.

W ostatnim czasie Grupa Adamed rozpoczęła budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego. Wartość tej inwestycji, której realizacja potrwa najbliższych 18 miesięcy, szacowana jest na 15 mln zł. W powstającym centrum znajdą się m.in. nowe laboratoria syntezy organicznej, laboratoria formulacji i technologii oraz nowe laboratoria analityczne. – Decyzja o rozpoczęciu budowy jest związana z długofalową strategią Grupy Adamed, która przewiduje wzmocnienie działań w obszarze badań i rozwoju, co zapewni firmie możliwość dostarczania wielu nowoczesnych produktów na rynek polski i rynki zagraniczne. W nowym centrum będą prowadzone zarówno udoskonalone projekty generyczne, oparte na własnych patentach, jak i projekty innowacyjne. Programy te będziemy realizowali samodzielnie lub we współpracy z parterami biznesowymi oraz ośrodkami uniwersyteckimi – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Grupy Adamed. Obecnie firma koncentruje się na wzmacnianiu oferty produktów z dziedziny kardiologii, psychiatrii, pulmonologii oraz ginekologii i onkologii. – Opracowywane przez nas produkty generyczne z wartością dodaną w przyszłości poprawią komfort życia wielu chorych, np. zamiast dwóch leków pacjenci będą mogli przyjmować jeden złożony z dwóch substancji aktywnych – dodaje Małgorzata Adamkiewicz.

Rozpoczynając w 2002 r. prace nad innowacyjnymi projektami badawczymi, Grupa Adamed była pionierem tego typu działalności w Polsce. Dziś firma prowadzi zaawansowane prace badawcze nad lekami innowacyjnymi w dwóch obszarach terapeutycznych – w onkologii i neuropsychiatrii. Celem pierwszego projektu jest opracowanie innowacyjnej, celowanej cząsteczki biotechnologicznej, której konstrukcja w formie proleku pozwala na jej aktywację w środowisku guza nowotworowego. To rozwiązanie zabezpiecza organizm przed skutkami niepożądanymi, takimi jak np. toksyczność ogólna. – Według ostatnich badań średnio co czwarty Polak w ciągu swojego życia jest narażony na choroby nowotworowe. Opracowanie skutecznej terapii w dziedzinie onkologii, która będzie pozbawiona skutków niepożądanych, jest wyzwaniem współczesnej medycyny. Ideą realizowanego przez Grupę Adamed projektu ONCO 3-CLA jest skonstruowanie terapii spersonalizowanej w taki sposób, aby cząsteczki rozpoznawały wyłącznie komórki transformowane nowotworowo, przy czym nie uszkadzały komórek zdrowych – wyjaśnia prof. Alicja Józkowicz z Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dziedzinie neuropsychiatrii firma koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnego leku na potrzeby terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, który pozbawiony byłby konsekwencji metabolicznych powodowanych przez dostępne obecnie na rynku cząsteczki. Opracowanie innowacyjnych terapii, upowszechnianie leków nowej generacji i poprawienie komfortu życia tysięcy chorych – to wszystko jest możliwe przede wszystkim dzięki opracowywanym patentom i stwarzaniu sprzyjających warunków do rozwoju polskiej myśli naukowej.

Budowanie konkurencyjnej gospodarki

Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte „Corporate R&D Report 2013”, polscy przedsiębiorcy wyrażają chęć rozwijania działalności badawczo-rozwojowej. Aż 75 proc. z nich deklarowało, że poziom wydatków na R&D nie zmieni się lub wzrośnie w najbliższym roku do dwóch, a nawet pięciu lat. Jednocześnie badanie wykazało, że polscy przedsiębiorcy wciąż nie mają wystarczającej wiedzy o finansowaniu tego typu inicjatyw. O istnieniu preferencji i ulg dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową wie mniej niż połowa (41 proc.) ankietowanych, przy czym zaledwie co szósty (16 proc.) kiedykolwiek z nich korzystał.

Mimo że Polska znajduje się obecnie na 24. miejscu w rankingu innowacyjności 27 państw Unii Europejskiej, to właśnie dzięki inwestycjom w rozwój nowych technologii ma szansę na realizację unijnych celów. Przykłady Szwecji czy Niemiec – krajów uznanych we wspomnianym wcześniej rankingu Komisji Europejskiej za najbardziej innowacyjne w Europie – pokazują, że budowanie pozytywnego klimatu wokół innowacji korzystnie wpływa na gospodarkę państwa i wzmacnianie jego przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Stworzenie odpowiednich warunków dla wzmacniania działalności badawczo-rozwojowej pozwoli polskiej gospodarce i polskim przedsiębiorcom konkurować na zagranicznych rynkach nie tylko relatywnie niskimi kosztami pracy, lecz także dzięki produktom z przewagą konkurencyjną uzyskaną dzięki np. nowym technologiom. ■

Więcej możesz przeczytać w 40/2013 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 40/2013 (1597)

 • Straszna wolność 29 wrz 2013, 20:00 Żywię głęboką nieufność wobec osób, które co niedziela przeżywają współczucie i miłość do cierpiącego Jezusa na krzyżu, a pozostają ostentacyjnie obojętne (a nawet agresywne) wobec tych, którzy cierpią rzeczywiście. Nawet... 6
 • Skaner 29 wrz 2013, 20:00 Gołą nogą w islam Ta noga należy do Anke Van Dermeersch, Miss Belgii z 1991 r., dziś deputowanej ultraprawicowej partii Vlaams Belang. Plakat wyprodukowany przez grupę Kobiety przeciw Islamizacji w oryginalny sposób pokazuje skalę... 8
 • Majątek w dobrych rękach 29 wrz 2013, 20:00 Family office to znacznie więcej niż doradca inwestycyjny czy private banking. To centrum zarządzania majątkiem rodziny. 13
 • Drużyna elektromontera 29 wrz 2013, 20:00 W filmie „Wałęsa. Człowiek z nadziei” brakuje wątku o ludziach, którzy pomagali Lechowi Wałęsie, a potem popadli w zapomnienie. 14
 • Wieżą w generała 29 wrz 2013, 20:00 „Tower”, czyli wieża, to kryptonim operacyjnego rozpracowania przez SKW wiceministra obrony Waldemara Skrzypczaka. Materiały zebrane na generała są słabe, ale jego przyszłość w MON wcale nie jest pewna. 20
 • Raj pedofilów 29 wrz 2013, 20:00 Na Dominikanie na seks z dziećmi przymyka się oko. Polscy księża musieli komuś podpaść. Dlatego zostali oskarżeni – mówi Katarzyna Izydorczyk, która na Dominikanie prowadzi fundację i pensjonat. 26
 • Warszawski falstart 29 wrz 2013, 20:00 Referendum warszawskie, które miało politycznie pogrążyć Hannę Gronkiewicz-Waltz, prawdopodobnie zapewni jej trzecią kadencję na stanowisku prezydenta Warszawy. 30
 • Leming w Kościele 29 wrz 2013, 20:00 Tzw. niepokorni mają tego pecha, że ich znam prywatnie. Wiele o nich mogę powiedzieć, ale nie to, że są niepokorni - mówi ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz, dyrektor Religia TV. 34
 • Kronika niepolska 29 wrz 2013, 20:00 Nic nie zdziesiątkowało Polski bardziej – ani II wojna światowa, ani komunistyczne wywózki, ani dramatycznie niska demografia, ani dramatycznie wysoka emigracja – niż katastrofa smoleńska. W ciągu zaledwie trzech i pół roku... 40
 • Strasznie śmieszni dziennikarze 29 wrz 2013, 20:00 Czasami praca dziennikarza budzi szczery rechot publiczności i czytelników. O najzabawniejszych wpadkach w swojej książce opowiedział Maciej Mazur z „Faktów” TVN. 42
 • Dotacje to nie wszystko 29 wrz 2013, 20:00 Chciałeś aplikować o wsparcie z unijnych dotacji i okazało się, że pula środków została wyczerpana? Nic straconego. Aplikuj o kredyt lub pożyczkę z unijnym dofinansowaniem. 44
 • Cena błędu 29 wrz 2013, 20:00 Każdy może się pomylić. Także lekarz. Tyle że jego błąd kosztuje życie i zdrowie. Bezcenne. Coraz częściej jednak sądy muszą ich wartość wyceniać i wyceniają wysoko. A szpitale? Robią wszystko, by konsekwencji nie ponieść. 47
 • Obrót bezgotówkowy - korzyści dla wszystkich 29 wrz 2013, 20:00 Dokonywanie płatności bez zaangażowania gotówki przy zakupach to wygoda, oszczędność czasu, redukcja kosztów oraz bezpieczeństwo. 50
 • Życie na podsłuchu 29 wrz 2013, 20:00 Zegarek jak u agenta 007, dyktafon w zapalniczce albo podsłuch w telefonie to już nie science fiction, lecz zwyczajna rzeczywistość. I to polska. 53
 • Warto rozmawiać 29 wrz 2013, 20:00 Ani ja, ani kibice nie możemy brać odpowiedzialności za wyskoki każdego oszołoma – mówi Bogusław Leśnodorski, prezes Legii, w rozmowie z tygodnikiem „Wprost”. 56
 • Kobiety, które biją mężczyzn 29 wrz 2013, 20:00 Wołanie o pomoc czy manipulacja? Kobiety coraz częściej traktują niebieską kartę jako narzędzie do walki z byłym partnerem. 58
 • Śmierć bankom 29 wrz 2013, 20:00 Polacy zaczynają pozywać banki za nieuczciwe kredyty we frankach. Jeśli sądy przyznają im rację, na wojnę z bankami może wyruszyć kilkaset tysięcy zadłużonych. 62
 • Lista 100 Najbogatszych Polek 29 wrz 2013, 20:00 Prezentujemy Listę 100 najbogatszych Polek, kobiet, które miały odwagę wziąć sprawy we własne ręce i robią to z powodzeniem. 66
 • Każdy z nas nosi w sobie historie 29 wrz 2013, 20:00 Każdy ma taką opowieść, która może go zainspirować do zmiany - mówią Dorota Drozdowska-Szymborska i Dorota Szatkowska, założycielki studia DoDo4Story. 90
 • Dżihadyści z internetu 29 wrz 2013, 20:00 Spełnia się czarny sen ekspertów od terroryzmu: islamska ekstrema rzuca do walki zwerbowanych w sieci rekrutów, którzy urodzili się i wychowali na Zachodzie. 104
 • Siłaczka do Rezerwy 29 wrz 2013, 20:00 Już niedługo najpotężniejszą kobietą świata nie będzie kanclerz Niemiec Angela Merkel, tylko niziutka pani z Brooklynu, o której pewnie nigdy nie słyszeliście. 108
 • Efekt „dzień po” 29 wrz 2013, 20:00 Lubimy się bawić i drinkować, nie lubimy mieć kaca. Wygląda na to, że do aptek trafił specyfik, który zapobiega niemiłym skutkom „dnia następnego”. 110
 • Awantura o klimat 29 wrz 2013, 20:00 Klimatolodzy dostali białej gorączki. Raport ONZ wywołał skandal, zanim jeszcze się pojawił. Czy to możliwe, że globalne ocieplenie ustało? 112
 • Cel i transparentność – na to stawiam 29 wrz 2013, 20:00 Rozmowa z Panią Anną Włodarczyk-Moczkowską, Prezesem Zarządu Gothaer TU S.A. 114
 • Wizja i konsekwencja 29 wrz 2013, 20:00 Współcześnie obserwujemy coraz więcej przykładów działania przedsiębiorstw, które wśród źródeł swoich sukcesów wymieniają rozwiniętą współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Ta współpraca może przybierać różne formy i obejmować zróżnicowanych partnerów, natomiast gdy mówimy o... 115
 • Przyszłość to innowacje 29 wrz 2013, 20:00 Zgodnie ze strategią Europa 2020 Polska powinna zwiększyć do 2020 r. wydatki na działalność badawczo-rozwojową do 1,7 proc. PKB. To duże wyzwanie. 116
 • Na zakręcie 29 wrz 2013, 20:00 Przed premierą „Wałęsy. Człowieka z nadziei” z odtwórczynią roli Danuty Wałęsy, Agnieszką Grochowską, rozmawia Krzysztof Kwiatkowski. 118
 • Kobiety uciekają 29 wrz 2013, 20:00 Warto przestać psioczyć na feminizm i spojrzeć nań inaczej – być może jedną z jego ról było ostrzeżenie Zachodu przed największym społecznym kryzysem w jego historii. 122
 • Kalejdoskop kulturalny 29 wrz 2013, 20:00 Spójrz no Fundacja Deutsche Bank i Zachęta Narodowa Galeria Sztuki po raz szósty dają możliwość wglądu w to, co się dzieje w polskiej (młodej) sztuce. Wystarczy zajrzeć na konkursową wystawę „Spojrzenia” w Zachęcie... 124
 • Złoto dla zuchwałych 29 wrz 2013, 20:00 To nie diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety, ale złoto! 130
 • Moda w kratkę 29 wrz 2013, 20:00 Moda na jesień i zimę nie zaskakuje. Kilka kontynuacji z poprzednich miesięcy, czasem w nowych zestawieniach. 132
 • Upcykling na salonach 29 wrz 2013, 20:00 Z potrzeby życia w zgodzie z naturą i w poszanowaniu środowiska, lecz także z miłości do piękna powstają perły designu. 134
 • Bomba tygodnia 29 wrz 2013, 20:00 Hieny Anna Przybylska wypowiedziała wojnę paparazzim. Nagrywa filmiki z nimi i umieszcza na Instagramie. Przez chwilę oni widzą, jak to jest, kiedy ktoś robi zdjęcie bez zgody fotografowanego. Przybylska, jedna z ulubionych aktorek, stała... 139
 • Nici liftingujące - przełom w odmładzaniu 29 wrz 2013, 20:00 Ta nowość zrewolucjonizowała techniki mało inwazyjne. Dała nam, lekarzom, nowe możliwości odmładzania, a pacjentom gwarancję bezpieczeństwa – pisze Barbara Walkiewicz-Cyrańska o niciach liftingujących. 143
 • Odmładzanie na miarę 29 wrz 2013, 20:00 Odmładzanie to kompleksowy i długotrwały medyczny program terapeutyczny, a nie usługa zamawiana przez pacjenta. 144
 • Super-nici 29 wrz 2013, 20:00 Od 30. roku życia w skórze zaczynają przeważać procesy zaniku nad procesami syntezy elementów elastycznych – mówi dr Karina Felberg z Ce-Ce Beauty Clinic. 146
 • Odmładza i ujędrnia 29 wrz 2013, 20:00 Radiesse® umożliwia modelowanie konturu twarzy, pozwalając zachować jej naturalny wygląd. Bez pomocy skalpela wygładza zmarszczki, odmładzając skórę. 148
 • Uroda ważna jak dyplom 29 wrz 2013, 20:00 Zabiegi chirurgii plastycznej poprawiają wygląd i sprawiają, że pacjenci czują się, jak gdyby odmłodnieli – mówi Grażyna Kretowicz-Kwiatkowska, właścicielka krakowskiej Prywatnej Kliniki Chirurgii Plastycznej „Estetika Nova”. 150
 • Chirurgia skuteczna i bezpieczna 29 wrz 2013, 20:00 Korekcja wyglądu zwiększa wiarę we własne siły, ułatwia realizowanie celów i marzeń – mówi Małgorzata Keller-Skomska, chirurg plastyczny z Prywatnej Kliniki Chirurgii Plastycznej „Estetika Nova” w Krakowie. 150
 • Okulary do lamusa 29 wrz 2013, 20:00 Laserowa operacja wad wzroku to znaczna poprawa komfortu życia – mówi dr Jan Grzeszkowiak z kliniki okulistycznej Lexum. 153
 • Życie to ruch 29 wrz 2013, 20:00 Najważniejsze jest dla nas holistyczne podejście do pacjenta – mówi dr n. med. Grzegorz Adamczyk, ordynator Centrum Medycznego Gamma. 154
 • Sposób na raka 29 wrz 2013, 20:00 NanoKnife to technika selektywnego usuwania komórek rakowych stosowana w Centrum Medycznym Klara. 156
 • Mały dzielny pacjent 29 wrz 2013, 20:00 Jak sprawić, aby dziecko nie bało się dentysty – wyjaśnia dr Agnieszka Sicińska, dyrektor medyczny Eurodentalu. 157
 • Zahartowany znaczy zdrowy 29 wrz 2013, 20:00 Odporność dziecka należy wspomagać, najlepiej naturalnymi metodami. Oto kilka wskazówek, jak zahartować malucha. 162
 • Aloes - cudowny lek 29 wrz 2013, 20:00 Natura podarowała nam coś, czego nie sposób przecenić – roślinę, która uzdrawia. 163
 • Spa dla ciała i ducha 29 wrz 2013, 20:00 W Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 40 znajduje się nowe MetropoliSpa – 400 mkw. luksusu dla ciała i duszy. To jedyne spa w tym mieście. 164