Poczta

Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Egzamin z onkologii
Prócz wspomnianej w artykule "Egzamin z onkologii" (nr 20) konferencji krakowskiej, w lutym 1998 r. odbyło się w Polanicy zorganizowane przeze mnie spotkanie reprezentantów wszystkich akademii medycznych, w wyniku którego sformułowane zostały postulaty dotyczące rozwoju przeddyplomowej dydaktyki onkologicznej w kraju. Te właśnie postulaty zostały streszczone w podsumowaniu artykułu. Z upoważnienia uczestników konferencji rozesłałem je ponad rok temu do władz wszystkich akademii medycznych i wydziałów lekarskich w Polsce. Niestety, oddźwięk był mizerny - kolejne spotkanie, zorganizowane przez prof. Jana Bręborowicza w lutym tego roku w Poznaniu, wykazało, że poprzedni rok nie przyniósł żadnych zmian na lepsze. Nawet w Wojskowej Akademii Medycznej, macierzystej uczelni tak aktywnego na forum ogólnopolskim prof. Cezarego Szczylika, nie udało się zwiększyć wymiaru nauczania onkologii z dotychczasowych kilku godzin rocznie. Uczelnia ta nie zechciała także (jako jedyna) przysłać swego przedstawiciela na sygnalizowane z dużym wyprzedzeniem spotkanie. Bez wątpienia uczelnie są dziś w pełni autonomiczne w kształtowaniu swego programu dydaktycznego, nie może to jednak oznaczać spychania na margines nauczania o chorobach, które stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów. Kierownicy katedr, klinik i zakładów onkologii wszystkich akademii medycznych w Polsce z pewnością nie ustaną w wysiłkach w celu poprawy poziomu edukacji onkologicznej absolwentów medycyny, ale decyzje w tej materii zależą od wysokich rad wydziałów i senatów akademii medycznych. Na marginesie - w Akademii Medycznej we Wrocławiu od lat na nauczanie onkologii klinicznej przeznacza się 60 godzin, jest to jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Pominięcie naszej uczelni w artykule może sprawiać wrażenie, że nie doceniamy problemów onkologii w dydaktyce. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

prof. JAN KORNAFEL kierownik Katedry Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu


Piwo z Kafką
Nawiązując do artykułu "Piwo z Kafką" (nr 18), pragnę wyjaśnić, że zapowiadana już w ubiegłym roku możliwość wnoszenia opłat za podróż autostradą na okres krótszy niż rok ma wejść w życie dopiero w 2000 r. Według władz czeskich, naklejka na szybę ważna 24 godziny będzie wówczas kosztować 70 koron, a trzydniowa - ok. 150. Na razie obowiązuje roczna opłata w wysokości 800 koron. Szczegółowe informacje dla odwiedzających Czechy zawiera strona internetowa: http://www.filus.edu.pl/konsul.

JERZY JURA Cieszyn


"Charaktery" poprawiają charaktery
Pod takim hasłem organizujemy od czerwca do września 1999 r. wakacyjny konkurs. Proponujemy czytelnikom "Charakterów" dokonanie istotnych zmian w swoim życiu, jednocześnie radzimy, jak zrobić to efektywnie. W kolejnych numerach "Charakterów" wybitni psychologowie i psycho- terapeuci będą odpowiadać na pytania: dlaczego chcemy się zmieniać? Czy warto podejmować takie próby? Co można w sobie zmienić, nie przestając zarazem być sobą? A przede wszystkim - jak to zrobić, od czego zacząć, by nie powrócić do starych nawyków? Każda zakończona sukcesem próba dokonania nawet drobnej zmiany zwiększa zadowolenie z siebie i życia. To największa nagroda. Pragniemy jednak dodatkowo nagrodzić wysiłek naszych czytelników. Główną nagrodę konkursu rozlosujemy wśród osób, które razem z nami podejmą próbę zmiany. Ponadto wśród uczestników, którzy nadeślą oryginalne kupony oraz krótkie relacje z dokonanej zmiany, co miesiąc (ostatniego dnia danego miesiąca) rozlosujemy nagrody: książki, płyty, kasety, kosmetyki. W grudniowym numerze "Charakterów" podsumujemy wyniki konkursu i opublikujemy fragmenty najciekawszych relacji - dzienniczków zmiany.

DANUTA KRZEMIONKA zastępca redaktora naczelnego "Charakterów"


Prawda o eutanazji
Dotknięty listem Ewy Banaszkiewicz "Prawda o eutanazji" ("Poczta", nr 20) Krzysztof Piotr Żmichowski nadesłał do redakcji świadectwo pracy, z którego wynika, że jego umowa o pracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zarządzanym przez Fundację Animals została rozwiązana na mocy porozumienia stron.

Redakcja
Więcej możesz przeczytać w 22/1999 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0