W służbie terrorystów

W służbie terrorystów

Komisja weryfikacyjna WSI opisała relacje polskiego przemysłu zbrojeniowego z podejrzewanymi o terroryzm handlarzami bronią. „Wprost” ujawnia treść tego dokumentu.

Gdy 16 lutego 2007 r. w „Monitorze Polskim” został ujawniony raport z likwidacji WSI, wiele kontrowersji wzbudził fragment opisujący relacje oficerów wojskowych służb z arabskimi terrorystami. Autorzy dokumentu z niewiadomych powodów stwierdzili, że Adnan Khashoggi, saudyjski multimilioner i najbardziej wpływowy handlarz bronią na świecie, to ta sama osoba co… Monzer al-Kassar, syryjski terrorysta, trudniący się handlem nie tylko bronią, ale także narkotykami. Tymczasem to dwie różne osoby.

Jednak obaj pośredniczyli w sprzedaży polskiego uzbrojenia za granicę. Komisja weryfikacyjna już po publikacji raportu w archiwum zlikwidowanych WSI odkryła dokumenty na ten temat. Znajdowały się one w opatrzonej klauzulą „ściśle tajne” opasłej teczce zatytułowanej „Handlarze”. Na tej podstawie powstał materiał, który posłużył potem do stworzenia znajdującego się w sejfie Kancelarii Prezydenta aneksu do raportu z likwidacji WSI. „Wprost” ujawnia ustalenia weryfikatorów na temat arabskich handlarzy bronią i związków WSI z terroryzmem.

Interesy z Aa-Kassarem

W PRL monopol na handel bronią miał Centralny Zarząd Inżynierii (CZInż) Ministerstwa Handlu Zagranicznego (potem przemianowanego na Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą). To on decydował o nawiązywaniu współpracy z pośrednikami mającymi pomóc w sprzedaży polskiego uzbrojenia za granicę. Weryfikatorzy WSI w dokumencie, do którego dotarł „Wprost”, wskazują, że pod koniec lat 70. CZInż związał się z al-Kassarem. Ten urodzony w 1945 r. Syryjczyk, znany służbom na całym świecie jako Monzer Galion i Edin Hasan Salah, nie cieszył się jednak dobrą reputacją. „Utrzymywał związki i dostarczał broń dla wielu organizacji terrorystycznych, w tym m.in. dla Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny George’a Habasha, Frontu Wyzwolenia Palestyny Abu Abbasa, Al-Fatah oraz szyickich organizacji Amal. […] Poza handlem bronią zajmował się też przemytem narkotyków. Al-Kassar miał kontakty z syryjskim wywiadem wojskowym, KGB, wywiadem bułgarskim oraz służbami wielu innych krajów” – czytamy w dokumencie komisji weryfikacyjnej WSI.

Z dokumentu wynika, że w 1983 r. al-Kassar i CZInż stworzyli wspólnie spółkę Alkatronic, a trzy lata później założyli kolejną firmę – Overseas Company. „Spółka Alkatronic obsługiwała m.in. transakcje związane ze sprzedażą polskiej broni do Iranu, jednak wskutek przeciwdziałania austriackiej policji [siedziba główna Alkatronic mieściła się w Wiedniu] spółka ta została rozwiązana w 1985 r.” – czytamy w dokumencie stworzonym przez weryfikatorów. Ich zdaniem o ścisłej współpracy przedstawicieli polskiego rządu z al-Kassarem w połowie lat 80. świadczył posiadany przez terrorystę tajny magazyn broni pod Warszawą. To właśnie na ten fakt zwracali uwagę przedstawiciele krajów NATO, którzy ostro krytykowali Polskę za wspólne interesy z Syryjczykiem. Międzynarodowe protesty pod adresem PRL dotyczące współpracy z al-Kassarem szczególnie nasiliły się po ataku palestyńskich terrorystów na włoski statek „Achille Lauro” w 1985 r. Akcję tę miał bowiem finansować właśnie Syryjczyk, a broń, w którą uzbrojeni byli terroryści, pochodziła z PRL. W efekcie w 1987 r. al-Kassar musiał opuścić Polskę. Był to jednak dopiero początek jego problemów.W czerwcu 1992 r. został aresztowany w Hiszpanii w związku z podejrzeniem o finansowanie zamachu terrorystycznego na samolot pasażerski Pan Am, którego katastrofa miała miejsce nad Lockerbie.

Komisja weryfikacyjna podkreślała, że w latach 80. korzystający z polskiej gościnności al-Kassar utrzymywał kontakty z innymi terrorystami, często przebywającymi na terenie naszego kraju. Wśród nich z Palestyńczykiem Abu Nidalem, który w PRL prowadził spółkę SAS Trade & Investment Co. Według dokumentu firma zajmowała się „organizowaniem transakcji zakupu w Polsce broni i uzbrojenia dla zagranicznych odbiorców” i podpisywała umowy z należącą do al-Kassara i CZInż – Overseas Company.

Spółka Abu Nidala nie funkcjonowała jednak długo. Wskutek protestów przedstawicieli amerykańskiego rządu polskie władze zdecydowały się zamknąć biznes terrorysty. Palestyńczyk był zresztą podejrzewany o udział w blisko stu zamachach na całym świecie.

Grupa z Marbelli

Polskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe prowadziły interesy nie tylko z al-Kasserem. „Spora część kontraktów realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa w latach 80. realizowana była za pośrednictwem lub przy współudziale międzynarodowego handlarza broni – A. Khashoggiego, którego rola w międzynarodowym handlu bronią była wówczas akceptowana przez ZSRR” – czytamy w dokumencie komisji weryfikacyjnej WSI.

Urodzony w 1935 r. w Arabii Saudyjskiej Adnan Khashoggi był uważany za jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Posiadał m.in. legendarny jacht „Nabila”, który zagrał w jednym z filmów o agencie brytyjskiego wywiadu Jamesie Bondzie. Późniejszy multimilioner swoje pierwsze kontakty biznesowe zawdzięczał ojcu, który był nadwornym lekarzem króla Arabii Saudyjskiej. Skądinąd wiadomo, że w latach 50. pośredniczył w kupnie amerykańskich ciężarówek dla rodziny bin Ladenów. Było to możliwe dzięki relacjom z Mohammedem bin Ladenem, ojcem Osamy, późniejszego lidera Al-Kaidy. Weryfikatorzy WSI wskazali, że Khashoggiemu w ciągu kilkunastu lat udało się stworzyć najpotężniejszą nieformalną organizację zajmującą się handlem bronią na świecie – tzw. Grupę z Marbelli. W dokumencie komisji weryfikacyjnej jako członek tej grupy został wymieniony właśnie al-Kassar.

Formalnie Khashoggi swoje interesy prowadził przez międzynarodową grupę finansową Triad. Weryfikatorzy nie opisali jednak żadnych transakcji przeprowadzonych w Polsce przez należące do niej podmioty. Tymczasem szczegółowe informacje na temat są dostępne w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, do których dotarł „Wprost”. Wynika z nich m.in., że grupa biznesowa Khashoggiego w 1979 r. rozpoczęła współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym. Pomagała m.in. Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego „Bumar” (obecnie Polski Holding Obronny) zawrzeć opiewający na 179 mln dolarów kontrakt z hiszpańską spółką Focoex.

W aktach IPN można również przeczytać, że Triad uczestniczył m.in. w sprzedaży do Egiptu 100 silników Wola do czołgów T-55, produkowanych przez Zakłady Mechaniczne im. Marcelego Nowotki w Warszawie, a także 200 wozów zabezpieczenia technicznego (WZT-2). Oprócz tego znajduje się tam również lista osób pracujących w Triad. Widnieją na niej m.in. Libańczycy – Abdul Rahman El-Assir i Rabith El-Assir. Ten pierwszy do połowy lat 80. był po Khashoggim faktycznie drugą osobą w organizacji. Pozycję stracił, gdy rozwiódł się z siostrą saudyjskiego multimilionera – Samirą. Człowiekiem Khashoggiego i pracownikiem grupy Triad był też Gene Gutowski, urodzony we Lwowie hoollywoodzki producent filmowy, zaangażowany w produkcję m.in. „Pianisty” w reżyserii Romana Polańskiego. To właśnie Gutowski w latach 80. jako przedstawiciel Triad brał często udział w spotkaniach dotyczących sprzedaży za granicę polskiego uzbrojenia.

WSI akceptowały terrorystów

Weryfikatorzy WSI w dokumencie, do którego dotarliśmy, twierdzą, że Zarząd II Sztabu Generalnego (wywiad wojskowy PRL) nie tylko akceptował współpracę polskiego przemysłu zbrojeniowego z terrorystami, ale też poprzez swoich oficerów bezpośrednio utrzymywał z nimi kontakty. Nic się nie zmieniło po 1989 r., po stworzeniu Wojskowych Służb Informacyjnych. Dowodem na to – jak wynika z materiału komisji – ma być fakt, że al-Kassar w latach 1992-1994 wielokrotnie przebywał w Polsce, m.in. prowadząc rozmowy z Cenzinem na temat sprzedaży uzbrojenia. Dzięki jego pomocy w 1992 r. ppłk. Jerzemu D. udało się sprzedać polską broń do Chorwacji i Somalii, która była w tym czasie objęta embargiem. Podpułkownik utrzymywał z al-Kassarem kontakty od początku lat 80. W okresie 1982-1987 pełnił on bowiem funkcję attaché handlowego w ambasadzie PRL w Trypolisie (Libia).

W dokumencie komisji można jednak przeczytać, że kontakty z syryjskim terrorystą utrzymywał też inny oficer Zarządu II Sztabu Generalnego, potem WSI – X (nazwisko w dokumentach komisji weryfikacyjnej). Formalnie to on w latach 1986-1987 nadzorował działalność Overseas Company. W przypisie przy nazwisku X można przeczytać, że założył on również handlującą bronią firmę Intermador, robiącą interesy m.in. z bułgarskimi firmami kontrolowanymi przez tamtejszych oficerów wywiadu wojskowego. Na początku lat 90. al-Kassar starał się też rozwijać nawiązane jeszcze w PRL kontakty z wpływowymi wojskowymi. Z materiałów komisji weryfikacyjnej WSI wynika, że utrzymywał bliskie związki z gen. Ryszardem Wieczorkiem, gen. Adamem Tylusem i gen. Jerzym Lewitowiczem.

O kontakty w Polsce po 1989 r. zabiegał też Khashoggi, który miał – według weryfikatorów – spotkać się m.in. z wiceministrem budownictwa w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego – Eugeniuszem Krawczykiem. Dzięki niemu miał z kolei dotrzeć do ówczesnego wiceministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego. „Głównym celem tego rodzaju działań A. Khashoggiego i al-Kassara było uzyskanie wsparcia dla swoich działań na polskim rynku zbrojeniowym” – czytamy w materiale komisji weryfikacyjnej WSI.

Zmierzch bogów

Ze wspomnianego dokumentu można się też dowiedzieć, że w połowie lat 90. ścigany przez służby wielu krajów al-Kassar zaczął mieć problemy także w Polsce. W 1994 r. na wniosek Urzędu Ochrony Państwa jego nazwisko znalazło się na liście osób niepożądanych w RP. Kilka lat później wydano za nim list gończy w związku z nieprawidłowościami przy kontraktach zawieranych przez Cenrex. Już wtedy znajdował się na muszce Amerykanów. Ostatecznie w 2008 r. został aresztowany w Hiszpanii. Po błyskawicznym procesie przed sądem federalnym w Nowym Jorku został skazany m.in. za nielegalny handel bronią oraz terroryzm.

Z dokumentów komisji weryfikacyjnej WSI wynika również, że w połowie lat 90. kłopoty w interesach zaczął mieć też Khashoggi, który wcześniej zawsze mógł liczyć na akceptację prowadzonej działalności przez ZSRR, a potem Rosję. „Kontakty i transakcje A. Khashoggiego z międzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi były dobrze znane stronie radzieckiej. Cofnięcie poparcia Rosji dla A. Khashoggiego nastąpiło dopiero w połowie lat 90., gdy zaczął on realizować transakcje sprzedaży broni do Czeczenii” – napisali weryfikatorzy. Podkreślili również, że w tym czasie Khashoggi próbował swoich sił w handlu paliwami. Usiłował m.in. uruchomić wydobycie ropy naftowej z bogatych złóż w Sudanie. Jednak ambitne plany uniemożliwił mu trwający wówczas w tym kraju konflikt zbrojny.

Lista pośredników

„WSI nie reagowały na zjawisko pośrednictwa w polskim obrocie specjalnym ludzi mających związki z międzynarodowym terroryzmem bądź mających złą reputację w międzynarodowym obrocie bronią i sprzętem wojskowym. Nie informowały także o konsekwencjach, jakie tego rodzaju »pośrednictwo« może przynieść dla Polski na arenie międzynarodowej” – podkreśliła komisja weryfikacyjna WSI. W dokumencie znalazła się lista pośredników, z których pomocy przy sprzedaży uzbrojenia korzystały polskie przedsiębiorstwa. Oprócz Khashoggiego i al-Kassara na liście sporządzonej przez weryfikatorów znalazło się też kilka innych nazwisk handlarzy bronią z Bliskiego Wschodu.

W Jemenie był to C., który doprowadził m.in. do podpisania umowy na dostawę starów z fabryki w Starachowicach. Z kolei D. w imieniu Cenreksu negocjował kontrakt na sprzedaż Jemenowi karabinów AKMS. Aktywny w relacjach z polskimi przedsiębiorstwami był też Irakijczyk M., właściciel firmy w Sanie, który w imieniu swoich jemeńskich klientów zamierzał kupić w Polsce części zapasowe do śmigłowców. W Syrii interesy Bumaru Łabędy reprezentował z kolei S., właściciel zarejestrowanej w Warszawie firmy Idimex. Z kolei A., reprezentujący jedną z jordańskich firm zbrojeniowych, próbował zrealizować transakcję dostawy polskiego sprzętu wojskowego do Iraku.

Na liście sporządzonej przez weryfikatorów znalazło się też nazwisko Abdula Rahmana El-Assira i jego brata Rabitha (obydwaj byli pracownikami grupy Triad). W Polsce najbardziej znany był ten pierwszy, ponieważ w ostatnich latach robił liczne interesy z Bumarem. Polskie media wskazywały, że ten urodzony w 1950 r. Libańczyk poprzez m.in. spółkę Golden Vision pomagał polskiemu przedsiębiorstwu w zawieraniu największych kontraktów zbrojeniowych w Iraku i Gruzji. Z kolei w 2009 r. brał udział w zakończonej fiaskiem prywatyzacji polskich stoczni. Libańczyk jako przedstawiciel katarskiego inwestora wpłacił 26 mln zł wadium na zakup majątku stoczni szczecińskiej i gdyńskiej. Ostatecznie transakcji nie sfinalizowano.

Okładka tygodnika WPROST: 34/2014
Więcej możesz przeczytać w 34/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 34/2014 (1642)

 • Zapiski z tygodnia 18 sie 2014, 6:00 10 sierpnia, niedziela To ja zabrałem darmowe leki To ja złożyłem wniosek o odrzucenie tego projektu. To ja zabrałem te darmowe leki emerytom – radośnie pochwalił się na blogu i Twitterze senator Platformy Obywatelskiej Jan Filip... 4
 • Ściśle tajne akta Macierewicza 18 sie 2014, 6:00 „Wprost” ma ściśle tajne dokumenty komisji Antoniego Macierewicza, która pisała raport z weryfikacji WSI. Materiały, w których negatywnie opisywany jest obecny prezydent, wyciekły już w 2007 r. 6
 • Dokument uwięziony w lochu 18 sie 2014, 6:00 Aneks do raportu WSI w wersji, którą otrzymałem, nie ujrzy światła dziennego dopóty, dopóki będę prezydentem – powiedział mi nieoficjalnie w grudniu 2007 r. Lech Kaczyński. 9
 • Komorowski i nagrania od WSI 18 sie 2014, 6:00 Weryfikatorzy WSI próbowali dobrać się do skóry Bronisławowi Komorowskiemu. Czym? Nagraniami z WSI i kwestią spotkań z handlarzami bronią. 13
 • Pro Civili – nowa odsłona 18 sie 2014, 6:00 Z dokumentów, do których dotarł „Wprost”, wynika, że Wojskowa Akademia Techniczna była infiltrowana przez obcy wywiad. 16
 • WSI i mafia 18 sie 2014, 6:00 Dokumenty, do których dotarł „Wprost”, nie potwierdzają tezy o ścisłych powiązaniach WSI ze zorganizowanymi grupami przestępczymi w Polsce. Dziwne, bo takie związki niewątpliwie były. 20
 • Raport to szaleństwo 18 sie 2014, 6:00 Macierewicz miał rację, że WSI to gangrena. Tylko źle się do tego wziął, ten jego raport to szaleństwo, a merytorycznie – śmieć – tłumaczy Jarosław „Masa” S. 22
 • Moskiewskie tropy 18 sie 2014, 6:00 WSI ochraniały interesy rosyjskiej branży zbrojeniowej pod pozorem osłony kontrwywiadowczej Polski – twierdziła komisja Macierewicza. Dowody? Nie powalają. 24
 • W służbie terrorystów 18 sie 2014, 6:00 Komisja weryfikacyjna WSI opisała relacje polskiego przemysłu zbrojeniowego z podejrzewanymi o terroryzm handlarzami bronią. „Wprost” ujawnia treść tego dokumentu. 27
 • Od PRL do IV RP 18 sie 2014, 6:00 Wojskowe Służby Informacyjne były przedstawiane jako wielka scentralizowana organizacja przestępcza. Z tego opisu w przedłożonym w lutym 2007 r. raporcie Macierewicza pozostało niewiele. 30
 • Polski VIP 18 sie 2014, 6:00 Władza i pieniądz publiczny, czyli nieodrobiona lekcja. Nie ma jednakowych zasad ani mechanizmów kontroli. Jest złość wyborców. I pomysły, które wcale nie rozwiążą problemu. 32
 • Tania książka – droga książka 18 sie 2014, 6:00 Na fali mojej manii robienia wszystkiego na odwrót niż tzw. statystyczna większość postanowiłem wybrać się na zakupy po „drogie książki”. Książki drogie w znaczeniu takim, że nie cena ani promocja decydują o ich zakupie... 35
 • Wypinam pierś i idę 18 sie 2014, 6:00 W Polsce kobieta po pięćdziesiątce staje się przezroczysta, nie wypada jej być atrakcyjną, mówić o seksie, a co dopiero ten seks uprawiać – mówi Agnieszka Perepeczko, aktorka i autorka książek. 36
 • Maleńczuk do przyjaciół Moskali 18 sie 2014, 6:00 Maciej Maleńczuk w najnowszej piosence „Sługi za szlugi” wyraża coraz powszechniejsze odczucie Polaków. Już nie tylko Putin jest naszym wrogiem, zawiedli nas sami Rosjanie. 40
 • Wese-licho 18 sie 2014, 6:00 Remizy, stodoły i ślubne stroje w stylu vintage. Pracownicy polskich korporacji coraz częściej chcą, by ich wesele różniło się od prozy wielkomiejskiego życia. 44
 • Złapani na dziecko 18 sie 2014, 6:00 Kobiety bez zahamowań dzielą się złotymi radami, jak skutecznie usidlić mężczyznę na dziecko. A potem zmusić do ślubu lub przynajmniej do płacenia alimentów. 48
 • Społeczni konserwatorzy zabytków 18 sie 2014, 6:00 Polacy oszaleli na punkcie zapomnianych lokalnych zabytków, które od lat niszczały w ich sąsiedztwie. Walka o ich uratowanie to trend, który ogarnia kraj. 51
 • Zabawy głupie i głupsze 18 sie 2014, 6:00 Masz 48 godzin, aby podjąć wyzwanie i wypić duszkiem kufel piwa, oblać się wodą albo podpalić. Nowa moda podbija sieć. 54
 • Polowanie na Wampira 18 sie 2014, 6:00 Piętnastą ofiarą „Wampira z Zagłębia” jest bratanica Edwarda Gierka. To wtedy milicja zatrudnia amerykańskiego profilera. Po ośmiu latach poszukiwań udaje się złapać seryjnego mordercę kobiet. A przynajmniej wszystkim się tak wydaje. 56
 • Dojechać i wrócić 18 sie 2014, 6:00 W przypadku kolizji, cokolwiek zrobiliśmy, zawsze będziemy winni, jeśli w naszej krwi zostanie wykryty alkohol – mówi Krzysztof Hołowczyc, kierowca rajdowy. 60
 • Śmierć innowiercom 18 sie 2014, 6:00 Kampania przemocy rozpętana przez armię dżihadystów w Iraku sięgnęła apogeum. Rzeźnicy z samozwańczego Państwa Islamskiego masowo mordują wyznawców mniejszości religijnych. Czy ktoś ich powstrzyma? 62
 • Utracony raj Amazonii 18 sie 2014, 6:00 W deszczowych lasach Amazonii kryje się jeszcze 80 nieznanych światu plemion. Jedno z nich właśnie w rozpaczy wybiegło z dżungli. Chce nam powiedzieć coś ważnego. 66
 • Ten pierwszy dzień 18 sie 2014, 6:00 Rodzice, spokojnie, to nie pierwsze pokolenie, które zasiada w szkolnych ławach. A dziś szkoła jest generalnie znacznie bardziej przyjazna dzieciom niż była 20-30 lat temu – mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. 70
 • Jabłko w tornistrze 18 sie 2014, 6:00 Powrót do szkół po wakacyjnej przerwie to okazja, by przypomnieć, jak ważną rolę w procesie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży odgrywa właściwa dieta. 72
 • Jak wybrać przedszkole? 18 sie 2014, 6:00 Najpierw trzeba poznać dziecko. Dopiero znając jego potrzeby, temperament i pasje, wybieramy dobre przedszkole. 74
 • Wykorzystanie nowych technologii w edukacji 18 sie 2014, 6:00 Współczesne komputery, smartfony czy tablety nie tylko bawią, lecz także uczą, wykorzystując do tego coraz powszechniejszy dostęp do bezprzewodowego internetu. Dotyczy to praktycznie każdej grupy wiekowej. 76
 • Mocne plecy w szkole 18 sie 2014, 6:00 Szkoła może się przyczyniać do kłopotów dzieci z kręgosłupem. Wiele jednak w rękach rodziców – właściwa postawa, odpowiednie miejsce do odrabiania lekcji i rozsądnie spakowany plecak znacznie ograniczą zagrożenie skoliozą. 78
 • Dobrze namagnezowani 18 sie 2014, 6:00 Nadpobudliwość, problemy z koncentracją, osłabiona odporność u dziecka mogą wskazywać na niedobór magnezu. Ten z kolei odbija się na rozwoju psychomotorycznym przedszkolaków i uczniów. 79
 • Jasne poddasze 18 sie 2014, 6:00 Wnętrza na poddaszu mają wiele uroku, ale każdy, kto w nich mieszkał, wie, że mają też swoje wady. Duchota, słabe doświetlenie czy brak wizualnego kontaktu z ziemią to częste problemy, z którymi borykają się ich właściciele. Te mankamenty można jednak zniwelować, dobierając... 80
 • Zawód: gracz 18 sie 2014, 6:00 W gry wideo gra ponad 13 mln Polaków. Ale tylko kilku z nich potrafi, grając na komputerze, zbić prawdziwy majątek. 86
 • Władcy dzieci 18 sie 2014, 6:00 Toksyczna miłość rodzica może zrujnować życie dziecka. Jak ją rozpoznać i – co ważniejsze – jak sobie z nią radzić? 90
 • Goodbye Williams 18 sie 2014, 6:00 Robin Williams potrafił rozweselić każdego – z wyjątkiem siebie. Genialny aktor przegrał walkę z depresją. 92
 • Kalejdoskop kulturalny 18 sie 2014, 6:00 Boiko na dobranoc Anna Maziuk Ci Bojkowie to najdziwniejsze plemię wzdłuż i wszerz Karpat” – czytamy we wstępie albumu towarzyszącego wystawie zdjęć Jana Brykczyńskiego „Boiko”. Mieszkańcy oddalonej o kilka... 94
 • Bomba tygodnia 18 sie 2014, 6:00 Usta jak marzenie Małgorzata Rozenek szaleje z miłości do Radosława Majdana. W związku z tym, niestety, upodabnia się coraz bardziej do Pani Dody. Najpierw na urodzinowe party piłkarza przyszła ubrana w stylu swojskiej divy. Teraz, wzorem... 98
 • Fiskus oszalał 18 sie 2014, 6:00 18 płatności podatku rocznie. 286 godzin spędzonych na wypełnianiu druczków. Prawie 42 proc. zarobionych pieniędzy zjedzonych przez państwo. Tak wygląda obraz polskiego podatnika według najnowszego raportu Paying Taxes 2014. Polska... 103
 • To, co najważniejsze 18 sie 2014, 6:00 Alior przejmuje SKOK Alior Bank przejmie SKOK im. św. Jana z Kęt. Taką decyzję w ubiegłym tygodniu podjęła Komisja Nadzoru Finansowego. – Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK –... 104
 • Polski koszmar podatkowy 18 sie 2014, 6:00 Polski podatnik, nawet gdyby chciał płacić fiskusowi wszystko zgodnie z przepisami, nie ma na to szansy. System jest niespójny, niezrozumiały nawet dla urzędników i pełen zaskakujących niespodzianek. 106
 • Przepisy gorsze od podatków 18 sie 2014, 6:00 Podatki nie mogą osłabiać motywacji do pracy, oszczędzania i inwestowania, bo od tego zależy wzrost gospodarczy – mówi o wadach polskiego systemu podatkowego Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. 111
 • Wielki problem wielkich miast 18 sie 2014, 6:00 Za 30 lat dwie trzecie ludności świata będzie mieszkało w miastach. W pewnym momencie życie w zakorkowanych, przeludnionych i niebotycznie rozrośniętych metropoliach stanie się nie do zniesienia. 112
 • Kiedy zgaśnie światło 18 sie 2014, 6:00 W czasie ostatnich upałów prawie co tydzień padały kolejne rekordy poboru mocy w Polsce, a elektrownie się psuły. Bez inwestycji w energetykę już wkrótce może zabraknąć prądu. 117
 • Condo rakieta 18 sie 2014, 6:00 Jak dwóch 30-latków w kilka lat zdominowało rynek hotelowy w Polsce. 120
 • Wykorzystanie nowych technologii w edukacji 18 sie 2014, 6:00 Współczesne komputery, smartfony czy tablety nie tylko bawią, lecz także uczą, wykorzystując do tego coraz powszechniejszy dostęp do bezprzewodowego internetu. Dotyczy to praktycznie każdej grupy wiekowej. 122
 • Biznes i technologie 18 sie 2014, 6:00 Okulary w telefonie Znów przyszedł SMS i ledwo widzisz małe literki na ekranie swojego smartfona? Dzięki naukowcom z MIT nie będziesz już musiał zakładać okularów, bo znajdziesz je w swoim telefonie. Amerykanie nałożyli na ekran... 124
 • Rosja odpuszcza, rynkowi lżej 18 sie 2014, 6:00 Kamil Maliszewski, analityk rynków walutowych i CFD w Domu Maklerskim mBank Obecny tydzień upływał dość spokojnie. Odreagowanie, które widzieliśmy na rynkach akcyjnych, zawdzięczamy głownie opadnięciu emocji związanych z kwestią... 125
 • Złoto nie obawia się wojny 18 sie 2014, 6:00 Od początku roku złoto zdrożało o prawie 9 proc. Wzrostowa tendencja zakończyła się jednak w marcu, niemal jednocześnie z aneksją Krymu przez Rosję. 126
 • Pięć przykazań Ikara, czyli jak nie upaść po awansie 18 sie 2014, 6:00 Po zdobyciu kierowniczego stanowiska warto zakopać wojenny topór. I podzielić się z innymi świeżo zdobytą władzą. 127
 • Kadry 18 sie 2014, 6:00 Waldemar Wójcik trafił na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Rada Nadzorcza chce, żeby to Wójcik był naczelną osobą do współpracy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników i innymi... 129

ZKDP - Nakład kontrolowany