Śląski gigant świętuje

Śląski gigant świętuje

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rafako SA zna niezawodny przepis na biznesowy sukces: nie zmieniać branży przez 65 lat, dywersyfikować przychody, z podwykonawcy stać się samodzielnym wykonawcą dużych kontraktów.

Ile czasu zajmuje jednej firmie pokonanie drogi dzielącej szczere pole na Śląsku od parkietu giełdowego w Warszawie? Dokładnie 44 lata i jedną zmianę ustroju gospodarczego, jeśli nazwa firmy brzmi Rafako SA. Na rynku firma istnieje nieprzerwanie już 65. rok. – W wolnej Polsce nie znajdziemy ani jednego wielkiego projektu energetycznego, który powstałby bez udziału ich inżynierów, ekspertów czy projektantów. Mało jest firm, które tak dobrze zniosły transformację jak Rafako i mądrze przeszły drogę od państwowych zakładów do prężnej, prywatnej, polskiej firmy – przekonuje prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, były premier, europoseł PO i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim (ITRE).

OD ZERA DO SUKCESU

Szczere pole w Raciborzu to nie metafora, tylko adres ulokowania nowego zakładu w 1949 r. Ale za to było blisko do dużego węzła kolejowego, śląskich zakładów metalurgicznych, złóż surowców, a także do przyszłych pracowników mieszkających na Śląsku i patrzących z nadzieją na rozwój nowego zakładu. Nie bez znaczenia był też projekt budowy kanału Odra-Dunaj, który miał pomóc w transporcie elementów wytworzonych w nowej fabryce, noszącej wówczas nieco za długą, ale za to precyzyjną nazwę: Zakład Budowy Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznych, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, Zakład nr 11 w Raciborzu. Kanał do dziś nie powstał. Na szczęście budujący wówczas zakład robotnicy o tym wiedzieć nie mogli. Zgodnie z planem zbroili plac budowy, budowali drogi dojazdowe i bocznice kolejowe, a dla dyrekcji zakładu wyszykowali XIX-wieczny Dom Strzelecki, należący przed wojną do Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Dyrekcja przyszłego giganta skapitulowała i przeniosła się z Krakowa do Raciborza, gdzie do dziś urzęduje.

Zaledwie dwa lata później Związek Radziecki przysłał pierwsze transporty z maszynami, które trzeba było zamontowaćw nowych halach produkcyjnych, i szybko przeszkolić załogę do ich obsługi. Dziś fabryka zatrudnia około 2 tys. osób i jest największym pracodawcą w regionie. Często pracują w niej całe rodziny. Nawet podwykonawcy energetycznego giganta to przeważnie małe firmy z okolic Raciborza. Zdaniem szefów firmy jest duża szansa, że kolejne projekty Rafako zatrzymają na Śląsku młodych inżynierów i absolwentów śląskich uczelni, którzy wbrew rodzinnym tradycjom nie wyjadą w poszukiwaniu pracy do Niemiec, tylko zostaną w kraju. Rafako ma bowiem długą historię kooperacji z uczelniami. – Współpraca Politechniki Śląskiej z Rafako polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, doraźnych konsultacji i ekspertyz, specjalistycznych szkoleń kadry Rafako oraz na kształceniu studentów dla spółki – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, prorektor do spraw współpracy międzynarodowej Politechniki Śląskiej.

Pierwsze kotły opuściły fabrykę w 1953 r. Były to kotły wodne PLM 1.25 i WLM 2.5 oraz niewielkie OR-y, czyli kotły rusztowe. Zmieniła się też nazwa zakładu na mniej skomplikowaną: Fabryka Urządzeń w Budowie. Raciborscy pracownicy nigdy nie zasypiali gruszek w popiele. Pierwszy kocioł o wydajności 230 t pary na godzinę nosi jeszcze wyraźne ślady myśli technicznej radzieckich konstruktorów, ale na początku lat 60. załoga produkowała już wyłącznie wyroby swojego pomysłu o tej samej wydajności. Pierwsze zagraniczne zamówienie trafia do Fabryki Urządzeń Technicznych w Raciborzu z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, ale raciborska fabryka produkuje także na rynek krajowy. Śląskie kotły montowano w papierni w Ostrołęce, elektrowni w Koninie, Turoszowie, Łagiszy, Łaziskach i Adamowie, a także w elektrociepłowni na Żeraniu. Pojawia się szansa na budowę elektrowni z dużymi blokami o mocy nawet do 500 MW, będą więc potrzebne kotły przepływowe. Dyrekcja się nie zastanawia, tylko kupuje licencję w Szwajcarii, ale jednocześnie fabryka nadal prowadzi badania nad własnymi, oryginalnymi projektami. W biurze konstrukcyjnym pracuje wtedy aż 200 osób. Tak powstają kotły wodne WP-70 i WP-120, a także pierwszy kocioł olejowy ze szczelnymi ścianami membranowymi. Po kolejnej zmianie nazwy Fabryka Kotłów w Raciborzu wysyła swoje produkty do Wietnamu, Chin, na Cejlon, do Turcji, Indii, Jugosławii, Bułgarii, Czech, NRD i na Węgry. Lata 70. to także produkcja podze społów dla elektrowni jądrowych. Kontrola produktów jest tak szczegółowa, że zajmuje tyle samo czasu co ich produkcja. Raciborskie stabilizatory ciśnienia i wytwornice pary trafiają do elektrowni jądrowych w ówczesnej Czecho słowacji oraz do NRD. Sukces jest tak duży, że wszystkie fabryki z branży kotłowej w granicach województwa katowickiego zostają podporządkowane Rafako: Centralne Biuro Produkcji Kotłów z Tarnowskich Gór, Fabryka Palenisk Mechanicznych z Mikołowa, Fabryka Kotłów Przemysłowych z Sosnowca, Zakłady Budowy Kotłów z Katowic-Ochojca i Gliwicka Fabryka Konstrukcji Stalowych. Wtedy fabryczny gigant dostaje poważny cios – w Związku Radzieckim brakuje stali szlachetnej, a w kasie fabryki dewiz na jej kupno za granicą. Zaczynają się strajki. Stan wojenny tylko pogłębia te problemy. Brak łączności i utrata kontaktu z podległymi zakładami mocno utrudniają zakończenie prac nad nowym rodzajem kotła.

Koniec stanu wojennego to również kolejna zmiana nazwy fabryki – na Raciborską Fabrykę Kotłów Rafako. W tym samym czasie w Warszawie zapada jednak decyzja o połączeniu wszystkich zakładów energetycznych w jedno zjednoczenie. Rafako długo się opiera, bo dyrekcja fabryki obawia się marginalizacji dotychczasowych osiągnięć i w konsekwencji upadku produkcji, ale wstąpić do zjednoczenia Megat musi.

W PRYWATNE RĘCE

Ze zjednoczenia firma wychodzi jednak po kilku latach obronną ręką i z nową nazwą Spółka Pracownicza Rafako Sp. z o.o. wkracza w kapitalistyczną rzeczywistość lat 90. Nie ma mowy o kontynuowaniu produkcji podzespołów dla energetyki jądrowej. Czas na produkcję technologii proekologicznych oraz na zdobycie uprawnień towarzystw kwalifikacyjnych i dozorów kotłowych: amerykańskich, francuskich, holenderskich, niemieckich i rosyjskich. W 1993 r. fabryka decyduje się na prywatyzację i rejestrację pod znaną już nazwą Fabryka Kotłów Rafako SA. W myśl umowy prywatyzacyjnej ze Skarbem Państwa Rafako dostaje 50 proc. akcji, 20 proc. trafia do pracowników, 5 proc. do kadry kierowniczej, a 25 proc. – do sprzedaży publicznej. Niestety, cztery lata później dwumetrowa fala powodziowa zalewa park maszynowy Rafako. Usunięcie skutków powodzi w 1997 r. zajmie firmie wiele miesięcy i przyniesie duże straty. W XXI w. Rafako wchodzi, pozostając na skraju utraty płynności finansowej. Od upadku zakład ratuje produkcja instalacji odsiarczania spalin, sprzedaż dużej części produkcji do Chin oraz wdrożenie procesu zarządzania przez jakość. To się opłaca tak bardzo, że trzy lata temu Rafako wchodzi w skład Grupy PBG.

– Ta inwestycja była moim przemyślanym krokiem na drodze do budowy grupy, która będzie mogła realizować projekty w różnych segmentach związanych z rynkiem energii – tłumaczy Jerzy Wiśniewski, założyciel i główny akcjonariusz Grupy PBG. W 2014 r. Rafako podpisuje dwie znaczące umowy na realizacje inwestycji pod klucz. Mowa o budowie dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy w PGE Elektrowni Opole SA i bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. – Rafako wywalczyło sobie pozycję jednego z liderów w branży energetycznej. Historyczne zaplecze spółki, obszerna wiedza i imponujące doświadczenie profesjonalnej kadry są źródłem tego, co nazywamy reputacją i siłą marki. Zaangażowanie, sumienność, kupiecka rzetelność i otwartość na potrzeby klienta sprawiły, że Rafako jest dzisiaj jednym z najistotniejszych partnerów biznesowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, realizując projekty o łącznej wartości 10 mld zł – podsumowuje Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rafako ma także w planach pozyskanie grantów unijnych na innowacje. Spółka ma największą grupę projektową w Europie. Ambicją firmy jest produkt o randze światowej z potencjałem na kilkanaście lat. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy działalność innowacyjna pójdzie w kierunku paliw alternatywnych dla węgla kamiennego lub brunatnego, czy nowych komponentów do produkcji produktów firmy. Kto wie, czy Rafako nie wybuduje także wkrótce nowego zakładu. W końcu Rafako SA jest dziś największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki.

W ostatnich dniach konkurs na prezesa zarządu wygrała po raz pierwszy w 65-letniej historii Rafako kobieta – Agnieszka Wasilewska-Semail. Rada nadzorcza wysoko oceniła jej ogromne doświadczenie na krajowym i zagranicznym rynku bankowym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów na Uniwersytecie Leuven w Belgii swą karierę w sektorze finansowym zaczynała od pracy w jednym z największych belgijskich banków. Od 2007 r. pracowała w PKO BP, gdzie jako dyrektor pionu sprzedaży korporacyjnej i pionu relacji z klientami strategicznymi zajmowała się dużymi projektami restrukturyzacyjnymi oraz strukturyzacją finansowania i realizacji największych projektów energetycznych. – Rafako to dla mnie ogromne wyzwanie i odpowiedzialność – ale ja nie boję się ani wyzwań, ani odpowiedzialności – mówi nowa prezes zarządu Rafako Grupa PBG. Gwarancją przyszłości tej spółki są z jednej strony lata doświadczeń i potwierdzona licznymi realizacjami jakość prac, z drugiej potencjał rynku zamówień. Żebyśmy jednak mogli wygrywać kolejne przetargi i zdobywać zamówienia, czeka nas reorganizacja finansowania spółki, która pozwoli na skonsumowanie jej ogromnego potencjału. Chciałabym także zbudować zupełnie nowy dialog z akcjonariuszami i instytucjami finansowymi, dialog oparty na przewidywalności wyników i strategii stałego, stabilnego wzrostu – zapowiada Agnieszka Wasilewska-Semail.

Już wkrótce akcjonariusze mają poznać nową strategię firmy, może nie od razu na kolejne 65 lat, ale na pewno na kolejne dobre lata... �

Więcej możesz przeczytać w 38/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 38/2014 (1646)

 • Zapiski z tygodnia 15 wrz 2014, 6:00 6 września, sobota Multi-kulti legło w gruzach Po ulicach przechadzają się mężczyźni ubrani w pomarańczowe kurtki z napisem „szariatowa policja”. Wpadają do sklepów i salonów gier. Pouczają właścicieli, że łamią prawo... 4
 • Tym krajem nikt nie rządzi 15 wrz 2014, 6:00 Godzina prawdy nadchodzi. Ósmy rok rządów PO. I myślę, że odium za niezrealizowane obietnice spadnie na ten nowy rząd i osobiście na Ewę Kopacz – mówi Wanda Nowicka, marszałkini Sejmu. 6
 • Rigamonti w Polskim Radiu 24 15 wrz 2014, 6:00 WIADOMO KIEDY, WIADOMO Z KIM. „W poniedziałek, u Rigamonti” – nowy program radiowy naszej dziennikarki Magdaleny Rigamonti. Wśród gości politycy, dziennikarze, sławy. Rozmowy nie tylko o polityce, ale też o tym, co ważne i... 7
 • Czas na Apple Watch 15 wrz 2014, 6:00 Wielkie święto Apple. Gigant z Cupertino zaprezentował masę nowości. Wśród nich kolejna generacja iPhone’a. iPhone oznaczony symbolem 6 będzie miał ekran o przekątnej 4,7 ca la i rozdzielczości 1334x750 pikseli, nowy procesor A8,... 7
 • Pełzający komunizm 15 wrz 2014, 6:00 W polskiej rzeczywistości pojawił się nowy trend. Wracają pomysły rodem z głębokiego PRL. Do takich zaliczam ostatnią propozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wszystkie firmy mają płacić obowiązkowy abonament na media... 8
 • Kartka dla Rosjanina 15 wrz 2014, 6:00 Wyobraźmy sobie, że spacerujemy ulicami Moskwy lub Irkucka i chcemy gdzieś wstąpić, by coś zjeść. Na drzwiach restauracji jest jednak kartka: „Polaków nie obsługujemy”. Wojciech Cejrowski chwali właściciela sopockiej... 8
 • Stolik Kopacz 15 wrz 2014, 6:00 Premier bez zaplecza. Na razie głównym strategiem i doradcą Ewy Kopacz jest Donald Tusk. 10
 • Trudna partia 15 wrz 2014, 6:00 Ewa Kopacz jeszcze nie została premierem, a lista kłopotów w PO, które ją czekają, jest coraz dłuższa. 13
 • PiS bez nadprezesa 15 wrz 2014, 6:00 Jarosława Kaczyńskiego opuścił Stanisław Kostrzewski, inżynier finansowy partii. Człowiek, który zna wszystkie jej tajemnice. 16
 • Polska broń dla Ukrainy 15 wrz 2014, 6:00 Mimo zaprzeczeń resortu obrony na ostatnim szczycie NATO Polska porozumiała się z Ukrainą w sprawie dostaw broni – dowiedział się „Wprost”. 18
 • Szukam liberałów 15 wrz 2014, 6:00 Chciałbym, żeby na polskiej scenie politycznej pojawiła się poważna, wolnościowa partia złożona z młodych ludzi. Gdyby taka wiarygodna organizacja powstała, to bym ją poparł – deklaruje prof. Leszek Balcerowicz, który 25 lat temu został wicepremierem w rządzie Tadeusza... 20
 • E-miliony Palikota 15 wrz 2014, 6:00 Dwa miliony złotych z dotacji budżetowej otrzymała jednoosobowa firma syna skarbniczki Twojego Ruchu na wątpliwy program E-Partia. Działacze i posłowie żądają rozliczenia partyjnych wydatków. 24
 • Po prostu Legia Warszawa 15 wrz 2014, 6:00 Ja jako rektor nie byłem taki naiwny i nie dałem się podsłuchać. Wiedziałem, że jak jest ważna rozmowa, to trzeba wyjść na Planty – Jerzy Stuhr opowiada o swoim nowym filmie, w którym rozprawia się z Solidarnością, Kościołem i naszym wewnętrznym Piszczykiem. 28
 • Bankowanie przed trzydziestką 15 wrz 2014, 6:00 Pokolenie „młodych bankujących” zmienia oblicze oferty bankowej. Są praktycznie całą dobę online i oczekują, że szybka, wygodna i mobilna będzie również ich bankowość. 33
 • Seksualny rekord świata 15 wrz 2014, 6:00 Współczesnych autorów literatury światowej, którzy zdolni są mną wstrząsnąć lub chociaż wywołać nikły uśmiech na twarzy, można policzyć na palcach jednej ręki, a właściwie na dwóch palcach: Wiktor Pielewin i Elfriede Jelinek.... 34
 • Śmiertelne błędy bez kary 15 wrz 2014, 6:00 Zdarza im się pomylić białaczkę z ząbkowaniem, a nowotwór złośliwy z anemią. Śmieją się z przerażonych rodziców. Wskutek błędów pediatrów umierają dzieci. 36
 • Katohipsterzy 15 wrz 2014, 6:00 Zdystansowani od kościelnego mainstreamu katoliccy hipsterzy pokazują, że w awangardowym podejściu do wiary nie ma nic złego. 40
 • Jestem ambasadorem Polski 15 wrz 2014, 6:00 Lubię Polaków i utożsamiam się z Polską, chociaż wiele rzeczy chciałbym w tym naszym społeczeństwie zmienić – mówi Sylwester Wardęga, najpopularniejszy showman polskiego YouTube. 44
 • Lans na babcię 15 wrz 2014, 6:00 Seniorzy coraz odważniej wkraczają w świat młodych ludzi. I odwrotnie. Moda na imprezy międzypokoleniowe wyrasta na gruzach stereotypów. 48
 • Łowczynie jeleni 15 wrz 2014, 6:00 Pochodzą z normalnych rodzin, najczęściej studiują, szukają pracy za godne pieniądze. Kelnerki z ekskluzywnego klubu go-go! 51
 • Polowałem na Sowietów 15 wrz 2014, 6:00 W sytuacjach skrajnych w człowieku budzą się zwierzęce odruchy. Przed oczami stają mi sceny, które przynoszą mi wstyd – opowiada Zbigniew Lubieniecki, autor autobiograficznej książki „Łowca”. 54
 • Nowe państwo Szkocja 15 wrz 2014, 6:00 Pół roku temu niepodległość Szkocji była abstrakcją. Dziś, na kilka dni przed referendum, jej zwolennicy i przeciwnicy idą w sondażach łeb w łeb. Głosując na „tak”, Szkoci robią w Europie rewolucję. 58
 • Berlin do sprzątania 15 wrz 2014, 6:00 O burmistrzu Berlina Klausie Wowereicie mówiono, że zamiast rządzić, zarządza chaosem. W końcu poległ i zostawił po sobie najmniej niemieckie miasto w Niemczech. 62
 • Burzliwe dzieje złotego 15 wrz 2014, 6:00 Historię pieniądza w równym stopniu wyznaczają wynalazki zmierzające do udoskonalania jego formy i sposobu funkcjonowania, jak i nieustanne starania o to, by zachował on swoją wartość. Burzliwe dzieje złotego wskazują jednak, że nasi przodkowie nie zawsze potrafili radzić... 64
 • Zagraniczne banki polskie 15 wrz 2014, 6:00 Niedługo do historii mogą przejść nazwy dwóch kolejnych polskich banków. Czy Polska może czuć się bezpiecznie pod dominacją zachodnich gigantów bankowości? 69
 • Targi dla energetyki 15 wrz 2014, 6:00 RYSZARD MIGDALSKI – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU PROGRAMOWEGO TARGÓW ENERGETAB, DYREKTOR DS. TARGÓW I SZKOLENIA W ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ENERGETAB – trzydniowe międzynarodowe targi energetyczne rozpoczną się w Bielsku-Białej 16... 72
 • Pod maską energetyki 15 wrz 2014, 6:00 Elektrownia jest jak samochód. Żeby prąd płynął ciągle i był tani, „pod maską” muszą być podzespoły z najwyższej półki. Tylko że wtedy sekret ich przewagi wykradają… szpiedzy konkurencji. 74
 • Efektywność energetyki wzrośnie dzięki innowacjom 15 wrz 2014, 6:00 Firmy z branży energetycznej coraz chętniej angażują się w projekty badawczo-wdrożeniowe, których celem jest poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej. 82
 • Elektrobudowa wkracza w inny wymiar 15 wrz 2014, 6:00 Tworzymy historię polskiej myśli technicznej w dziedzinie elektrotechniki – mówi dr inż. Adam Gawłowski, dyrektor marketingu oddziału spółki Rynek Dystrybucji Energii ELEKTROBUDOWA SA. 84
 • Śląski gigant świętuje 15 wrz 2014, 6:00 Rafako SA zna niezawodny przepis na biznesowy sukces: nie zmieniać branży przez 65 lat, dywersyfikować przychody, z podwykonawcy stać się samodzielnym wykonawcą dużych kontraktów. 86
 • Szybciej, prościej, oszczędniej 15 wrz 2014, 6:00 Inteligentne liczniki energii sukcesywnie wypierają te tradycyjne i stają się bazą dla usług przyszłości w energetyce. 90
 • Rosjanin, który chce rządzić światem 15 wrz 2014, 6:00 Rosyjski matematyk Grigorij Perelman wie, jaki kształt ma wszechświat. Zdobył za to milion dolarów, lecz nagrody nie przyjął. Dziś żyje jak kloszard. 92
 • Koniec, czyli początek 15 wrz 2014, 6:00 Otwiera się przed nami unikalna szansa, by wreszcie zostawić za sobą cały balast humanizmu i racjonalizmu z ich władczą, męską, imperialną obłudą. Przekonuje nas o tym włoska filozofka Rosi Braidotti w wydanej właśnie feministycznej książce „Po człowieku”. 96
 • Smutne oczy gołębia 15 wrz 2014, 6:00 Wenecki Złoty Lew dla Roya Anderssona przypomniał o jednym z najciekawszych autorów kina europejskiego. O artyście, który przejmującą sztukę potrafi tworzyć z przeciętności. 100
 • Kalejdoskop kulturalny 15 wrz 2014, 6:00 Gdyńskie gatunki Festiwal w Gdyni, najważniejszy przegląd rodzimej produkcji, jest dowodem, że polskie kino staje się coraz bardziej różnorodne. W konkursie zostanie zaprezentowanych 13 tytułów. Są wśród nich zarówno obrazy... 102
 • Bomba tygodnia 15 wrz 2014, 6:00 „Przyjaciele” Tomasz Jacyków dołączył do zacnego grona celebrytów, którzy zabrali głos w obronie Joanny L. Przypomnijmy: aktorka, mając 1,2 promila alkoholu we krwi, spowodowała kolizję w Warszawie. „Zarówno hydraulicy... 106
 • Nieśmiertelny socjalizm 15 wrz 2014, 6:00 Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, powiedział, że nie ma projektu zakupu kopalni węgla od Kompanii Węglowej. To zaskoczenie, bo od kilku tygodni trwają publiczne deklaracje szefów państwowych firm energetycznych, którzy... 110
 • To, co najważniejsze 15 wrz 2014, 6:00 Bat na gaz Na Polaków znów padł blady strach. W połowie ubiegłego tygodnia Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że otrzymuje z Rosji 45 proc. gazu mniej. Żeby zabezpieczyć niedobór, spółka uruchomiła dostawy przez... 111
 • Niebezpieczna gra 15 wrz 2014, 6:00 Akcja Gazpromu po raz kolejny pokazuje, że błękitne paliwo jest dla Rosjan czymś więcej niż tylko przedmiotem handlu – mówi Tomasz Chmal, ekspert ds. energetycznych Instytutu Sobieskiego. 113
 • Kogo boli embargo 15 wrz 2014, 6:00 Wbrew temu, co w propagandowym zacięciu mówią politycy, wojna gospodarcza oznacza zawsze straty dla obu stron. Czy Zachód może zadawać dotkliwe ciosy, samemu pozostając dość bezpiecznym? 115
 • Ameryka pomoże 15 wrz 2014, 6:00 Polskie firmy w amerykańskim stylu ruszyły na podbój USA. Czy to wystarczy, by zrekompensować embargo Rosji? 120
 • Pieniądze nie do przełknięcia 15 wrz 2014, 6:00 Jedzenie owadów to norma dla większości mieszkańców naszej planety. Namawiają do tego nawet specjaliści z UE i ONZ. Nowa moda dotarła również do Polski, a restauratorzy zwietrzyli interes. 124
 • Pułapka średniego wzrostu 15 wrz 2014, 6:00 Polskie Davos zdominowały w tym roku pytania, jak wojna na Ukrainie wpłynie na polski rozwój gospodarczy. 127
 • Biznes i technologie 15 wrz 2014, 6:00 Wielki i większy Wielkieś więto Apple. Gigant z Cupertino zaprezentował całą masę nowości. Wśród nich kolejna generacja iPhone’ów. iPhone oznaczony symbolem 6 będzie miał ekran o przekątnej 4,7 cala i rozdzielczości 1334 x 750... 129
 • Mocne tąpnięcie 15 wrz 2014, 6:00 Piotr Dziura, członek zarządu Gerda Brokers MINIONY TYDZIEŃ to przede wszystkim dynamiczne osłabienie złotego oraz gwałtowne pogorszenie się nastrojów na warszawskiej giełdzie. Złoty ucierpiał nie tylko wskutek sytuacji na globalnym... 130
 • Pięć zasad karania pracowników 15 wrz 2014, 6:00 Umiejętne karanie to – obok systemu nagród – jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania firmą. Tylko pamiętaj: jesteś dla swoich podwładnych szefem, a nie rodzicem czy tym bardziej sędzią. 131
 • Pogrzeb króla mody 15 wrz 2014, 6:00 W kilka lat z małej lokalnej firmy zrobił globalną ikonę mody. W wieku 66 lat zmarł Yves Carcelle, twórca potęgi Louis Vuitton. 133
 • Dwie książki 15 wrz 2014, 6:00 Kupowanie wartości Fundamentem kariery inwestycyjnej – przekonuje Howard Marks – jest wartość. Trzeba wiedzieć, ile co jest warte i jeśli jest tanie, to kupić i trzymać. Proste? Nie tak do końca. Bo trzeba szukać wartości,... 134
 • Kadry 15 wrz 2014, 6:00 Zmiany w zarządzie spółki Hawe – Krzysztof Witoń został odwołany ze stanowiska prezesa firmy. Na jego miejsce rada nadzorcza powołała PIOTRA KUBASZEWSKIEGO. Spółka zajmująca się budową sieci światłowodowych nie wyjaśniła,... 135