Przysypani węglem

Przysypani węglem

Problemem polskiego górnictwa nie jest węgiel z Rosji. Na krawędź bankructwa prowadzą kopalnie lata zaniechań, brak reform i strategii energetycznej.

Problem górnictwa węgla kamiennego nie powstał wczoraj. Już ćwierć wieku temu dosłownie spędzał sen z powiek kilku osobom spotykającym się regularnie przy tak zwanym podstoliku ds. górnictwa podczas obrad Okrągłego Stołu. W bocznej sali Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie ze strony Solidarności negocjacje w sprawie demontażu branży wydobywczej prowadził między innymi Alojzy Pietrzyk. Po zapoznaniu się z analizami sytuacji w górnictwie powiedział: – I za kilkadziesiąt lat nie rozwiążemy tego problemu.

Ustalenia przy tym podstoliku poszły w kierunku: rozmawiajmy o tym, co zrobić, żeby nie zaszkodzić górnikom – wspomina osoba, która obserwowała negocjacje w sprawie górnictwa. Warto przypomnieć, co zyskali wtedy górnicy – przywileje, choćby emerytury po 25 latach pracy pod ziemią, czy 100-procentowe dodatki za pracę w wolne soboty. Po stronie wyzwań: mglistą zapowiedź urynkowienia tej branży. Takie myślenie towarzyszy branży górniczej do dziś. Zamiast reform i prywatyzacji po kilku latach kopalnie pogrupowano w spółki państwowe, co skutecznie przykrywało ich problemy, ale ich nie rozwiązywało.

PRECEDENS KAZIMIERZA-JULIUSZA

Tydzień temu, 25 lat od Okrągłego Stołu, w sosnowieckiej kopalni Kazimierz- -Juliusz kolejna szychta nie wyjechała na powierzchnię. 52 górników zaczęło protest. W ten tradycyjny i sprawdzony sposób rozpoczęła się obrona nierentownej kopalni przed zapowiadaną likwidacją. I choć kopalnia jest głęboko pod kreską, to osiągnęli swoje. Mimo że koszt wydobycia węgla w tej kopalni jest rekordowy w skali europejskiej – ok. 600 zł za tonę. Dla porównania można dodać, że w Unii Europejskiej średni koszt węgla to ok. 250-300 zł za tonę. Z ewidentnie politycznych i socjalnych powodów, bo nie ekonomicznych, pracę kopalni, która miała być wygaszona do końca września tego roku, przedłużono na niewiadomo jak długo. A pracownicy otrzymali gwarancje zatrudnienia w innych kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

STRUKTURA KRYZYSU

Kazimierz-Juliusz ma historię ponadstuletnią. Prakopalnia powstała w miejscu dzisiejszej dzielnicy Sosnowca na początku XIX wieku – w Kazimierzu Górniczym. Jest to ostatnia czynna kopalnia Zagłębia Dąbrowskiego. Branża górnicza jest dziś w fatalnym stanie. To efekt zaniechań i nieudolności, kupowania przez polityków spokoju na Śląsku tanimi chwytami i obietnicami. Co zapewnia też spokój na ulicach Warszawy pod gmachami rządu i Sejmu. Górnictwo nie zarabia: ma wysokie koszty, przerost zatrudnienia, niewydolne i niekompetentne struktury na wszystkich poziomach. To wszystko razem powoduje, że tona polskiego węgla jest droższa niż tona tego samego węgla z Rosji. Nie ma innego powodu. Katowicki Holding Węglowy, w którym w 1993 roku skupiono 11 kopalń, w tym opisywaną Kazimierz-Juliusz, ma w tym roku już 700 mln zł straty.

WĘGIEL CORAZ GŁĘBIEJ

Problem polskiego górnictwa to także zacofanie, brak pieniędzy i pomysłów na modernizację i inwestycje. To bardzo ważny czynnik, a może i najważniejszy, bo tak naprawdę dotyczy przyszłości tej branży. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dzisiejsze kopalnie kończą się wraz z końcem eksploatowanych pokładów. Tak jest właśnie w kopalni Kazimierz-Juliusz. Ale to nie oznacza, że węgla na Śląsku brakuje czy szybko zabraknie. Przeciwnie. Górnośląskie Zagłębie Węglowe mimo kilkuset lat eksploatacji nadal będzie największym źródłem tego surowca. Państwowy Instytut Geologiczny szacuje, że zasoby węgla kamiennego (licząc tylko pracujące kopalnie) wystarczą na 40 lat. Jeżeli uwzględnić niezagospodarowane dziś złoża – aż na 100 lat.

Problem polega na tym, że kolejne pokłady znajdują się coraz głębiej i trzeba budować coraz głębsze szyby i nowe kopalnie. Zasoby węgla w pokładach nadających się w przyszłości do eksploatacji wynoszą: ponad 60 mld ton do głębokości 1000 metrów i 150 mld ton do głębokości 2000 metrów. Dokładne dane są nieznane choćby dlatego, że południowa granica Zagłębia nie jest zbadana. Pokłady węgla leżą tam pod grubą warstwą Karpat.

MIT RUSKIEGO WĘGLA

Problemem nie jest więc tani węgiel ze Wschodu. Problemem jest brak strategii funkcjonowania tej branży i jej rozwoju. Bo to, co się dzieje obecnie, przypomina zwykłe zarządzanie kryzysem. Pomysł takiego zarządzania jest oczywisty – odrzucić problem na kolejny rok, o kolejne wybory. W zasadzie nigdy nie powstał długofalowy bilans potrzeb energetycznych, który byłby mapą drogową dla branży górniczej. Od 2003 roku wydobycie węgla spadało, a od 2006 roku było już poniżej poziomu zużycia. Dziś Polska potrzebuje rocznie ok. 75 mln ton tego surowca. Kopalnie wydobywają 71 mln ton. Niewielką część z tego eksportują. W rachunku jest deficyt. Wobec tych danych, oczywiście to tylko statystyka, zupełnie inaczej brzmi górnicze larum, że polski węgiel niszczy niczym nieograniczony import ze Wschodu. Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza twierdzi wręcz, że wpływ ten na obecną sytuację Kompanii Węglowej jest ograniczony. W Rosji kupujemy tylko 8 proc. węgla potrzebnego w kraju. Głównymi problemami są niska efektywność wydobycia i wysokie koszty. Hubert Guzera, ekspert FOR, podkreśla, że postulowane ograniczenie importu z kierunku wschodniego będzie miało tylko jeden skutek: przerzuci koszty funkcjonowania Kompanii Węglowej na kieszenie odbiorców.

MILIONY TO NA SKŁADACH

Z audytu, jaki przeprowadziła firma Roland Berger w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym i Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wynika prosty wniosek: „kopalnie nie wykorzystują optymalnie swoich zasobów – sprzętu i ludzi. Ograniczenia kodeksowe, finansowe i organizacyjne powodują, że zakłady, wydobywając węgiel przez pięć dni w tygodniu,korzystają realnie z ok. 60 proc. swojego potencjału. Mimo to wydobycie jest nadal wyższe niż możliwości sprzedaży”. W 2012 r. na składach leżało ponad 8 mln ton węgla. Co według audytorów trzeba zrobić? Przepis na sukces też nie jest trudny. Nie tyle zmniejszać wydobycie, co strukturę. „Najlepsze kopalnie Kompanii Węglowej, jak Piast czy Ziemowit, mogłyby wydobywać więcej niż obecnie, zmniejszając tym samym koszty tony węgla. Ale to oznaczałoby konieczność zaprzestania wydobycia w kopalniach, gdzie eksploatacja – często z powodów geologicznych – jest zbyt kosztowna, a przez to nierentowna” – czytamy w raporcie. Według audytu w Kompanii Węglowej jest 5-6 kopalń, gdzie – w przypadku woli politycznej i zgody społecznej – można byłoby podjąć decyzję o jak najszybszym zamknięciu, a ich produkcję przejęłyby inne kopalnie. I z powodzeniem mogłyby wtedy konkurować z prywatną, bogatą lubelską Bogdanką.

TRANSPORT TEŻ KOSZTUJE

Ale wracając do problemu węgla z Rosji. Według ekspertów z FOR kluczowy jest też inny aspekt – to koszt transportu. To istotny składnik końcowejceny śląskiego węgla. Według szacunków na trasie ok. 250 km (np. Katowice – Warszawa) cena tony węgla zwiększa się o 30 proc. Jadąc do Gdańska – 500 km – cena wzrasta o 50 proc. Dlatego zdaniem ekspertów na północy kraju o wiele bardziej opłacalny jest zakup węgla pochodzącego z importu – z Rosji czy Białorusi. Lub z innych portów. Przekładając to na dane liczbowe. Po zamknięciu importu ze Wschodu odbiorcy zapłaciliby dodatkowe 400 mln zł – właśnie za transport ze Śląska. Do tego ok. 200 mln zł, bo śląski węgiel jest droższy. W sumie 600 mln zł, które ktoś straci, jeśli nie będzie mógł kupić taniej.

ZAMIAST REFORM NORMY I KONTROLE

Na razie politycy kombinują. W przeciwnym kierunku niż powinni. W sejmowej komisji ds. energetyki znajduje się projekt nowelizacji ustawy wprowadzający normy jakości węgla (ustawa ma zagwarantować 280 mln zł na kopalnię Kazimierz-Juliusz).

Projekt Platformy Obywatelskiej to system norm jakości węgla, kontroli i kar. W zamyśle ma ograniczyć import z Rosji, choć Ministerstwo Gospodarki twierdzi, że celem ustawy jest tylko eliminowanie z rynku węgla niskiej jakości – w tym także importowanego. Paradoksalnie zaproponowane wstępnie normy… wykluczają z rynku większość polskiego węgla. I otwierają naszych odbiorców na naprawdę wysokiej jakości węgiel rosyjski. Tak przynajmniej twierdzą krytycy tego pomysłu. Parametry mają więc być jeszcze skonsultowane z polskimi producentami. – Tą ustawą nie wyeliminujemy rosyjskiego węgla i to nie jest intencja, ale chodzi o to, żeby rynek węgla był lepszy, bardziej transparentny i rzetelny – przekonywał wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz.

KONCESJE I WALKA Z OSZUSTAMI

Kolejnym świeżym pomysłem jest projekt nowelizacji prawa energetycznego. Wprowadzałby koncesje na sprzedaż węgla i w ten sposób chroniłby tę branżę przed nieuczciwą konkurencją, prowadzoną szczególnie przez dostawców węgla z Rosji. Andrzej Czerwiński (PO): chcemy wprowadzić koncesje na obrót węglem, do tej pory sprzedaż nie wymagała koncesji. Obrót węglem nie zawsze prowadzony jest z zasadami uczciwej konkurencji.

Dziś, żeby handlować węglem, wystarczy zwykła działalność gospodarcza. W zasadzie niewymagane są certyfikaty sprzedawanego już Polsce surowca. Bardzo często sprzedawcy robią mieszanki – węgiel ze Śląska mieszają z rosyjskim o niższej jakości i sprzedają jako polski. Nikt oczywiście nie kwestionuje potrzeby walki z nieuczciwą konkurencją. Fałszowanie dokumentów przewozowych na granicy lub zawyżanie parametrów węgla (na przykład kaloryczność) przez firmy dystrybucyjne trzeba ścigać. Ale od czego mamy służby celne? Czy projektowane przepisy nie zostaną na papierze, czy nie są zwykłym mydleniem oczu?

WYBORCZE KOPALNIE

Śląsk to też potężna baza wyborcza, o której nie można przestać myśleć. Politycy myślą, ale tak jak w 1989 roku podczas obrad podstolika ds. górnictwa. A zamiast kolejnego systemu kar i koncesji powinni przedstawić projekt reformy tej gałęzi gospodarki. I sposób w jaki sposób pomóc górnikom tracącym pracę w nierentownych kopalniach. Górnictwo czekają zmiany. Albo rząd zajmie się realną restrukturyzacją i cięciem kosztów. To zmiana pozytywna. Albo kopalnie po prostu jedna po drugiej będą padać. To też w pewnym sensie zmiana. Tylko jest pytanie: czy lepiej kontrolować proces zmian, czy zarządzać nieprzewidywalnym kryzysem po kryzysie.

Na razie wygrała opcja pośrednia. Podtrzymywanie stanu nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. 680 pracowników kopalni Kazimierz- -Juliusz otrzymało nowe umowy. Z umów z kopalnia przeszli na garnuszek Holdingu Węglowego. Z gwarancją, że po likwidacji tej nierentownej kopalni znajdą zatrudnienie w innych kopalniach holdingu. Na początek państwo jednak spłaci długi Kazimierza-Juliusza i zapewni pieniądze na jej likwidację – gdy, jak głosi porozumienie, wydobycie węgla będzie już ekonomicznie nieuzasadnione. Problem tego porozumienia polega na tym, że to wydobycie jest już ekonomicznie nieuzasadnione.

GÓRNICTWO MOŻE BYĆ RENTOWNE

Jakie są więc perspektyw dla polskiego górnictwa? Warto jeszcze raz zacytować raport z audytu Roland Berger. Polskie spółki węglowe mogą być rentowne. Trzeba skoncentrować wydobycie w kopalniach, w których to się opłaca i dopasować produkcję węgla do potrzeb rynku. Do tego niezbędna jest reforma zatrudnienia i administracji. Wtedy problem importu rosyjskiego węgla nie będzie miał już w ogóle żadnego znaczenia. Niestety, żeby przeprowadzić tę operację, potrzebna jest zgoda polityczna i społeczna. Zgoda na zamknięcie kilku kopalń. Wydawałoby się, że tak mało, a tak wiele.

Okładka tygodnika WPROST: 41/2014
Więcej możesz przeczytać w 41/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 41/2014 (1649)

 • Zapiski z tygodnia 6 paź 2014, 6:00 2 października czwartek Jak służby inwigilują dziennikarzy Polskie służby specjalne non stop depczą jedną z najważniejszych zasad wolnego państwa – prawa dziennikarzy do zachowania tajemnicy zawodowej. Przyglądamy się temu... 4
 • Skaner 6 paź 2014, 6:00 POLITYKA Kalisz na prezydenta Ryszard Kalisz chce zostać kandydatem zjednoczonej lewicy na prezydenta RP. Od kilku lat był jednym z liderów w sondażach poparcia. W maju ubiegłego roku zaufanie do Ryszarda Kalisza deklarowało aż 45 proc.... 6
 • Hartman. Lewicowy Korwin-Mikke 6 paź 2014, 6:00 Właściwie o ostatnim wyczynie prof. Jana Hartmana najlepiej byłoby nie pisać nic. Ani słowa. Po co dowartościowywać takie wynurzenia? Nie pierwszy raz prof. Hartman szokuje. Podąża przy tym tą samą drogą, co Janusz Korwin-Mikke. Jeden... 12
 • Spokojnie, to tylko exposé 6 paź 2014, 6:00 Gdy słyszę, jak Ewa Kopacz mówi: „nie proszę o 100 dni spokoju, tylko o 100 dni współpracy”, to mam pewność, że sama to sobie przygotowała. To jest jej język – komentował na gorąco exposé wygłoszone przez nową... 12
 • Jałmużna dla bohatera 6 paź 2014, 6:00 Nie zniszczyła ich komuna, za to złamała III RP. Bici w przytułkach dla bezdomnych, umierający w biedzie. Politycy właśnie podjęli decyzję, że byli opozycjoniści nie dostaną zapowiadanych świadczeń socjalnych. 14
 • Kosmiczne jaja 6 paź 2014, 6:00 Nawet najwięksi zwolennicy stworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej obawiają się, że nowa instytucja może się stać kolejną synekurą dla ekipy rządzącej, a jej działalność będzie fikcją. 18
 • Wehikuł nie z tej ziemi 6 paź 2014, 6:00 Nowe PIR: ratowanie wizerunku czy próba wyprowadzenia majątku spółek? Ujawniamy kulisy upadku niedoszłego „koła zamachowego gospodarki”. 21
 • Mogę być narzędziem 6 paź 2014, 6:00 Mam nadzieję, że takie prezentowanie weteranów wojennych, jakie miało miejsce w Sejmie, zejdzie do miast, powiatów – mówi PPŁK LESZEK STĘPIEŃ, dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, jeden z bohaterów exposé Ewy Kopacz. 24
 • Szambo w salonie 6 paź 2014, 6:00 Znana feministka i obiecujący pisarz rozstają się w kłótni. Ona, żeby zdobyć przewagę w walce, ujawnia orientację seksualną osoby trzeciej. Czy ideologiczne guru może zrobić coś takiego i nadal pozostawać guru? 28
 • Elity bez makijażu 6 paź 2014, 6:00 Polskie elity intelektualne? To banda homofobów i hipokrytów, która właśnie zniżyła się do poziomu brukowca – mówi Karolina Korwin Piotrowska. 31
 • Przez łóżko? 6 paź 2014, 6:00 Pyskówka Dunin-Karpowicz tuż przed finałem Nike dostarczyła środowisku literackiemu niezliczonych rozkoszy. To tak miło zobaczyć, jak ktoś inny popełnia pijarowe samobójstwo, gmatwając się coraz głębiej we wzajemne, coraz... 34
 • Dom energooszczędny 6 paź 2014, 6:00 Domy energooszczędne i pasywne to opłacalność, nowoczesność, a także bardzo komfortowe warunki życia. 35
 • Kościelna rewolucja 6 paź 2014, 6:00 Dopuszczenie do komunii osób po rozwodzie żyjących w ponownych związkach oraz zmiana kościelnego podejścia do antykoncepcji i osób homoseksualnych – te kontrowersyjne tematy podejmą biskupi na rozpoczynającym się w Watykanie synodzie. 36
 • Kościół jak „Hobbit” 6 paź 2014, 6:00 Na rozpoczynający się synod powinny być zaproszone osoby po rozwodzie czy wierzący homoseksualiści. Niestety, biskupi lubią słuchać tych, którzy mówią to, co oni chcą usłyszeć – mówi Dominika Kozłowska, naczelna miesięcznika „Znak”. 37
 • Słoik rodzi się w mieście 6 paź 2014, 6:00 Młodzi Polacy z egzaltacją zabrali się za wekowanie przetworów. To najnowszy trend wielkich miast, który staje się wręcz deklaracją polityczną. 40
 • Młodzi finansiści 6 paź 2014, 6:00 Edukacja finansowa dzieci to jeden z najnowszych trendów w bankowości na świecie. Obecna oferta polskich banków stawia nas wśród pionierów rewolucji w myśleniu o finansach najmłodszych. 43
 • Przeprawa przez raka 6 paź 2014, 6:00 Zaczyna się od kłopotów z diagnozą, potem koszmar kolejek na badania i konsultacje. Pacjenci z nadzieją oczekują wejścia w życie pakietu onkologicznego. Lekarze nie bardzo wiedzą, jak to będzie wyglądało. 44
 • Nie poprawiam Pana Boga 6 paź 2014, 6:00 Jak ludzie widzą, że nie chcę ich wyśmiać, ale sprawić, by jak najlepiej się zaprezentowali, gotowi są zrobić wszystko – mówi Czesław Czapliński, fotograf, który robił zdjęcia m.in.: Jacksonowi, Nixonowi, Vonnegutowi i Cindy Crawford. 46
 • Rio jednak kusi 6 paź 2014, 6:00 Polska siatkówka to dobry biznes. Jesteśmy w piątce najbogatszych światowych lig – mówi Paweł Zagumny, czołowy rozgrywający biało-czerwonych. 50
 • Zarobić na ideałach 6 paź 2014, 6:00 Chcą promować wartości ewangeliczne, walczą o prawa gejów. Przedsiębiorcy zaangażowani ideowo pokazują, że biznes nie służy tylko do zarabiania pieniędzy. 54
 • Abecadło o Kisielu 6 paź 2014, 6:00 Ćwierć wieku temu Stefan Kisielewski, najwybitniejszy felietonista w historii Polski, wydał „Abecadło Kisiela”, zapis refleksji o ludziach jego epoki. „To nie statecznie uporządkowany alfabet wspomnień, ile raczej abecadło, i to takie, co właśnie z pieca... 58
 • Kierunek: Bornholm 6 paź 2014, 6:00 Uciekając motorówką przez Bałtyk, zasłonili się porwanymi z plaży dziećmi. Nie udało się, zostali skazani. Uważają się za ofiary reżimu. 60
 • Parasolowa rewolucja 6 paź 2014, 6:00 Bunt w Hongkongu uruchamia spór o kształt cywilizacji chińskiej. Szanse na happy end są iluzoryczne. Bardziej prawdopodobne są utrata przez metropolię autonomii albo rozlew krwi i chaos. 66
 • Gwiazdy są nagie 6 paź 2014, 6:00 Internet zalewa fala intymnych zdjęć celebrytek. Do akcji wkroczyło FBI, ale hakerzy mają przewagę: technologia pozwala nam już rejestrować każdą chwilę życia, ale wciąż nie pozwala zachować jej dla siebie. 68
 • Nowa żelazna kurtyna 6 paź 2014, 6:00 Putin odgradza Rosję od Zachodu. Popiera go większość społeczeństwa, ale coraz więcej ludzi na szczytach władzy i biznesu jest niezadowolonych. Zdobędą się na bunt? 70
 • Tu mówi Moskwa 6 paź 2014, 6:00 Słynny politolog Siergiej Markow nazywany jest ustami Kremla. Jego słowa oddają to, jak rosyjskie przywództwo postrzega wojnę na Ukrainie. Pokazują też przekaz, jakim Rosjanie karmieni są na co dzień w mediach. 72
 • Swoboda komunikacji dziękiusługom zintegrowanym 6 paź 2014, 6:00 Wybierając dostawcę usług, właściciele firm szukają takich partnerów, którzy są w stanie świadczyć je kompleksowo. 74
 • Bezpieczne oszczędzanie w czasach deflacji 6 paź 2014, 6:00 Miesiące wakacyjne przyniosły Polsce deflację, czyli spadek cen. To dla oszczędzających, przyzwyczajonych już do nieustannego spadku wartości pieniądza, sytuacja zupełnie nowa, skłaniająca do postawienia sobie pytania: gdzie w takim momencie bezpiecznie lokować swoje środki? 76
 • Dywersyfikacja, czyli alternatywne sposoby na niskie stopy procentowe 6 paź 2014, 6:00 Pozostające ciągle na rekordowo niskim poziomie stopy procentowe sprawiają, że trudno dziś znaleźć w standardowej ofercie instytucji finansowych produkty przynoszące satysfakcjonującą stopę zwrotu. Tradycyjne rozwiązania, takie jak... 78
 • Osiem przykazań inwestującego w fundusze 6 paź 2014, 6:00 Przed zainwestowaniem w jakikolwiek fundusz należy rozważyć kilka zasadniczych kwestii, tak żeby ewentualną decyzję podejmować w pełni świadomie, z jak największym zrozumieniem tematu i własnych potrzeb. Nie ma się z czym spieszyć, gdy chodzi o własne ciężko zarobione pieniądze. 80
 • Kres humanistów 6 paź 2014, 6:00 Czy komputery zastąpią historyków? Z pewnością tych, którzy nie wiedzą, co to big data. Informatyka już dziś rewolucjonizuje nauki humanistyczne. 82
 • Zapach choroby 6 paź 2014, 6:00 Bez bólu, bezpiecznie, bezinwazyjnie i wcześnie. Wiele schorzeń można zdiagnozować na podstawie zapachu pacjenta. W rozwoju tej metody ważny udział mają polscy naukowcy. 84
 • Żywa przynęta 6 paź 2014, 6:00 Wybrałem smutny kraj do mieszkania, bo sam jestem smutasem, pasuję do Polski – mówi John Porter, walijski muzyk, kompozytor i tekściarz. Właśnie pojawiła się jego najnowsza płyta „Honey Trap”. 86
 • Kalejdoskop kulturalny 6 paź 2014, 6:00 FILM Młodość w niepewnych czasach Filmy o ludziach dla ludzi – to hasło od dawna przyświecało Warszawskiemu Festiwalowi Filmowemu, którego 30. edycja zaczyna się 10 października. Także w tym roku na imprezie można znaleźć... 90
 • Bomba tygodnia 6 paź 2014, 6:00 Cienkie gacie Po tym, jak filmami „Last minute” i „Ciacho” Patryk Vega zdefiniował określenie „dno”, do kin wszedł jego film „Służby specjalne”. Podobno, według reżysera, nie można o nim... 98
 • Prostytucja kontra badania 6 paź 2014, 6:00 Film pod tytułem „Jak ratujemy górnictwo” wciąż trwa. Przy okazji wypływają coraz nowsze fakty dotyczące życia górników. Agencja pracy Sedlak & Sedlak wyliczyła, że zarobki w górnictwie w 2013 r. są o 85 proc. wyższe... 102
 • To, co najważniejsze 6 paź 2014, 6:00 Dr Zagłada straszy Znowu przemówił i znowu ostrzega. Amerykański ekonomista Nouriel Roubini, zwany „Kasandrą świata finansów”, przedstawił zagrożenia dla rynków finansowych i największych gospodarek. To on jako pierwszy... 103
 • Przysypani węglem 6 paź 2014, 6:00 Problemem polskiego górnictwa nie jest węgiel z Rosji. Na krawędź bankructwa prowadzą kopalnie lata zaniechań, brak reform i strategii energetycznej. 105
 • Wojna na burgery 6 paź 2014, 6:00 McDonald’s i Burger King od ponad 50 lat ostrzą sobie zęby na pozycję burgerowego lidera. W tej rywalizacji każdy chwyt jest dozwolony. 109
 • Udają, że pieką 6 paź 2014, 6:00 Kto to jest piekarz? Dziś trudno wyobrazić sobie takie pytanie, ale wszystko wskazuje na to, że za kilka lat ten zawód odejdzie w Polsce w zapomnienie. Podobnie jak szewc, zdun czy kuśnierz. Czy tradycyjne rzemiosło da się jeszcze ocalić? 114
 • Sześć znaków, że poszukiwane mieszkanie jest tym jedynym 6 paź 2014, 6:00 Poszukiwanie mieszkania (szczególnie pierwszego) to skomplikowany proces. Warto zwracać uwagę nie tylko na cenę, metraż i liczbę pokoi, ale i na to, co podpowiada serce. 116
 • Biznes i technologie 6 paź 2014, 6:00 Nowy hegemon Microsoft zaprezentował długo oczekiwany i jeszcze dłużej komentowany nowy Windows. Pierwsze zaskoczenie związane jest z numeracją, bo nowy system będzie miał numer 10, a nie spodziewany 9. Windows ma być tylko jeden, bez... 117
 • Jak mówić pracownikowi „nie” 6 paź 2014, 6:00 U podstaw skutecznego zarządzania leży umiejętność powiedzenia podwładnemu „nie”. Niestety, często wywołuje ona u nas silne poczucie winy. Jako szef musisz się więc nauczyć odmawiać skutecznie i bezboleśnie. 120
 • Dwie książki 6 paź 2014, 6:00 Świat to dane „Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie”, Victor Mayer- Schoenberger, Kenneth Cukier, Wyd. MT Biznes Od nauki po ochronę zdrowia, od bankowości po internet – ilość danych, które... 122
 • Kadry 6 paź 2014, 6:00 Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) Roman Łój został odwołany. Stanowisko stracił też jeden z wiceprezesów spółki. Do pełnienia obowiązków prezesa KHW rada nadzorcza oddelegowała ZYGMUNTA ŁUKASZCZYKA. Zarząd KHW chciał... 123

ZKDP - Nakład kontrolowany