GIEłDA

GIEłDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
4,17 tys. ECU wynosi wartość rocznej produkcji przeciętnego gospodarstwa rolnego w Polsce. W krajach Unii Europejskiej o najbardziej zaawansowanym rolnictwie - Holandii i Danii - wielkość ta jest trzydziestokrotnie wyższa. Najsłabiej rozwinięte Portugalia i Grecja wytwarzają przeszło dwukrotnie więcej..
Warszawa jest jednym z najdroższych miast w Europie. Według firmy konsultingowej Corporate Resources Group, życie w tym mieście kosztuje znacznie więcej niż w Berlinie, Rzymie, Brukseli i Budapeszcie. Poziom życia określa cena "koszyka", w którym znajduje się ponad 200 produktów i usług. Wartość "koszyka" nowojorskiego zawsze wynosi 100 punktów.
- Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zapowiada zakończenie prywatyzacji sektora energetycznego do końca roku 2002. Według ekspertów rządowych, cena energii elektrycznej może być uwolniona już w styczniu 1999 r., a nie - jak zakłada prawo energetyczne - w grudniu 1999 r. Polski sektor energetyczny to 19 wielkich elektrowni, 36 dużych i średnich elektrociepłowni oraz ponad 100 małych ciepłowni miejskich.

- Huta Stalowa Wola, Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA oraz Zakłady Samochodowe Star SA zajmują trzy pierwsze miejsca w rankingu firm przemysłu zbrojeniowego, przygotowanym - według kryterium przychodów - przez ekspertów z Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa.

- Od 1 lipca organizowanie imprez turystycznych wymaga uzyskania koncesji wydawanych przez prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Dotychczasowe wpisy do ewidencji gospodarczej firm turystycznych zachowują ważność do 31 grudnia 1998 r.

- 500 tys. zł za obraz "Powrót ze spaceru" Tadeusza Makowskiego zapłacił anonimowy nabywca podczas aukcji w DA Agra Art. Dotychczasowym rekordzistą na polskim rynku dzieł sztuki było płótno "Thanatos" Jacka Malczewskiego - w 1996 r. osiągnęło wartość
420 tys. zł.

- Handel artykułami rolnymi z krajami CEFTA stanowi 6 proc. obrotu całego handlu rolno-spożywczego Polski. Mimo wzrostu eksportu, naszą wymianę z tymi państwami zdominował import. W 1997 r. ujemne saldo obrotów wyniosło 125 mln USD (przed rokiem 157 mln USD).

- 75 proc. akcji Centrali Produktów Naftowych SA trafi wkrótce do Nafty Polskiej SA. Decyzję w tej sprawie podjął minister skarbu państwa. W wyniku połączenia CPN z Petrochemią Płock powstanie nowa firma, której 30 proc. akcji zostanie sprzedanych na giełdach w Warszawie i Londynie..
Więcej możesz przeczytać w 29/1998 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0