Przysypani węglem

Przysypani węglem

Problemem polskiego górnictwa nie jest węgiel z Rosji. Na krawędź bankructwa prowadzą kopalnie lata zaniechań, brak reform i strategii energetycznej.

Problem górnictwa węgla kamiennego nie powstał wczoraj. Już ćwierć wieku temu dosłownie spędzał sen z powiek kilku osobom spotykającym się regularnie przy tak zwanym podstoliku ds. górnictwa podczas obrad Okrągłego Stołu. W bocznej sali Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie ze strony Solidarności negocjacje w sprawie demontażu branży wydobywczej prowadził między innymi Alojzy Pietrzyk. Po zapoznaniu się z analizami sytuacji w górnictwie powiedział: – I za kilkadziesiąt lat nie rozwiążemy tego problemu. Ustalenia przy tym podstoliku poszły w kierunku: rozmawiajmy o tym, co zrobić, żeby nie zaszkodzić górnikom – wspomina osoba, która obserwowała negocjacje w sprawie górnictwa. Warto przypomnieć, co zyskali wtedy górnicy: przywileje, choćby emerytury po 25 latach pracy pod ziemią czy 100-procentowe dodatki za pracę w wolne soboty. Po stronie wyzwań: mglistą zapowiedź urynkowienia tej branży. Takie myślenie towarzyszy branży górniczej do dziś. Zamiast reform i prywatyzacji po kilku latach kopalnie pogrupowano w spółki państwowe, co skutecznie przykrywało ich problemy, ale ich nie rozwiązywało.

PRECEDENS KAZIMIERZA-JULIUSZA

Pod koniec września, 25 lat od Okrągłego Stołu, w sosnowieckiej kopalni Kazimierz- -Juliusz kolejna szychta nie wyjechała na powierzchnię. 52 górników zaczęło protest. W ten tradycyjny i sprawdzony sposób rozpoczęła się obrona nierentownej kopalni przed zapowiadaną likwidacją. I choć kopalnia jest głęboko pod kreską, to osiągnęli swoje, mimo że koszt wydobycia węgla w tej kopalni jest rekordowy w skali europejskiej – ok. 600 zł za tonę. Dla porównania można dodać, że w Unii Europejskiej średni koszt węgla to ok. 250-300 zł za tonę. Z ewidentnie politycznych i socjalnych powodów, bo nie ekonomicznych, pracę kopalni, która miała być wygaszona do końca września tego roku, przedłużono na nie wiadomo jak długo. A pracownicy otrzymali gwarancje zatrudnienia w innych kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

STRUKTURA KRYZYSU

Kazimierz-Juliusz ma historię ponadstuletnią. Prakopalnia powstała w miejscu dzisiejszej dzielnicy Sosnowca na początku XIX w. – w Kazimierzu Górniczym. Jest to ostatnia czynna kopalnia Zagłębia Dąbrowskiego. Branża górnicza jest dziś w fatalnym stanie. To efekt zaniechań i nieudolności, kupowania przez polityków spokoju na Śląsku tanimi chwytami i obietnicami. To zapewnia też spokój na ulicach Warszawy pod gmachami rządu i Sejmu. Górnictwo nie zarabia: ma wysokie koszty, przerost zatrudnienia, niewydolne i niekompetentne struktury na wszystkich poziomach. To wszystko razem powoduje, że tona polskiego węgla jest droższa niż tona tego samego węgla z Rosji. Nie ma innego powodu. Katowicki Holding Węglowy, w którym w 1993 r. skupiono 11 kopalń, w tym opisywaną Kazimierz-Juliusz, ma w tym roku już 700 mln zł straty.

WĘGIEL CORAZ GŁĘBIEJ

Problem polskiego górnictwa to także zacofanie, brak pieniędzy i pomysłów na modernizację i inwestycje. To bardzo ważny czynnik, a może i najważniejszy, bo tak naprawdę dotyczy przyszłości tej branży. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dzisiejsze kopalnie kończą się wraz z końcem eksploatowanych pokładów. Tak jest właśnie w kopalni Kazimierz-Juliusz. Ale to nie oznacza, że węgla na Śląsku brakuje czy szybko zabraknie. Przeciwnie. Górnośląskie Zagłębie Węglowe, mimo kilkuset lat eksploatacji, nadal będzie największym źródłem tego surowca. Państwowy Instytut Geologiczny szacuje, że zasoby węgla kamiennego (licząc tylko pracujące kopalnie) wystarczą na 40 lat. Jeżeli uwzględnić niezagospodarowane dziś złoża – aż na 100 lat. Problem polega na tym, że kolejne pokłady znajdują się coraz głębiej i trzeba budować coraz głębsze szyby i nowe kopalnie. Zasoby węgla w pokładach nadających się w przyszłości do eksploatacji wynoszą: ponad 60 mld t do głębokości 1000 m i 150 mld t do głębokości 2000 m. Dokładne dane są nieznane, choćby dlatego że południowa granica Zagłębia nie jest zbadana. Pokłady węgla leżą tam pod grubą warstwą Karpat.

MIT RUSKIEGO WĘGLA

Problemem nie jest więc tani węgiel ze Wschodu. Problemem jest brak strategii funkcjonowania tej branży i jej rozwoju. Bo to, co się dzieje obecnie, przypomina zwykłe zarządzanie kryzysem. Pomysł takiego zarządzania jest oczywisty – odrzucić problem na kolejny rok, o kolejne wybory. W zasadzie nigdy nie powstał długofalowy bilans potrzeb energetycznych, który byłby mapą drogową dla branży górniczej. Od 2003 r. wydobycie węgla spadało, a od 2006 r. było już poniżej poziomu zużycia. Dziś Polska potrzebuje rocznie ok. 75 mln t tego surowca. Kopalnie wydobywają 71 mln t. Niewielką część z tego eksportują. W rachunku jest deficyt. Wobec tych danych, oczywiście to tylko statystyka, zupełnie inaczej brzmi górnicze larum, że polski węgiel niszczy niczym nieograniczony import ze Wschodu. Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza twierdzi wręcz, że wpływ ten na obecną sytuację Kompanii Węglowej jest ograniczony. W Rosji kupujemy tylko 8 proc. węgla potrzebnego w kraju. Głównymi problemami są niska efektywność wydobycia i wysokie koszty. Hubert Guzera, ekspert FOR, podkreśla, że postulowane ograniczenie importu ze Wschodu będzie miało tylko jeden skutek: przerzuci koszty funkcjonowania Kompanii Węglowej na kieszenie odbiorców.

MILIONY TO NA SKŁADACH

Z audytu, jaki przeprowadziła firma Roland Berger w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym i Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wynika prosty wniosek: „kopalnie nie wykorzystują optymalnie swoich zasobów – sprzętu i ludzi. Ograniczenia kodeksowe, finansowe i organizacyjne powodują, że zakłady, wydobywając węgiel przez pięć dni w tygodniu, korzystają realnie z ok. 60 proc. swojego potencjału. Mimo to wydobycie jest nadal wyższe niż możliwości sprzedaży”. W 2012 r. na składach leżało ponad 8 mln t węgla. Co według audytorów trzeba zrobić? Przepis na sukces też nie jest trudny. Należy nie tyle zmniejszać wydobycie, co strukturę. „Najlepsze kopalnie Kompanii Węglowej, jak Piast czy Ziemowit, mogłyby wydobywać więcej niż obecnie, zmniejszając tym samym koszty tony węgla. Ale to oznaczałoby konieczność zaprzestania wydobycia w kopalniach, gdzie eksploatacja – często z powodów geologicznych – jest zbyt kosztowna, a przez to nierentowna” – czytamy w raporcie. Według audytu w Kompanii Węglowej jest pięć-sześć kopalń, gdzie – w przypadku woli politycznej i zgody społecznej – można byłoby podjąć decyzję o jak najszybszym zamknięciu, a ich produkcję przejęłyby inne kopalnie. I z powodzeniem mogłyby wtedy konkurować z prywatną lubelską Bogdanką.

TRANSPORT TEŻ KOSZTUJE

Wracając do problemu węgla z Rosji: według ekspertów z FOR kluczowy jest też inny aspekt – to koszt transportu. To istotny składnik końcowej ceny śląskiego węgla. Według szacunków na trasie ok. 250 km (np. Katowice – Warszawa) cena tony węgla zwiększa się o 30 proc. Jadąc do Gdańska – 500 km – cena wzrasta o 50 proc. Dlatego zdaniem ekspertów na północy kraju o wiele bardziej opłacalny jest zakup węgla pochodzącego z importu – z Rosji czy Białorusi. Lub z innych portów. Po zamknięciu importu ze Wschodu odbiorcy zapłaciliby dodatkowe 400 mln zł – właśnie za transport ze Śląska. Do tego ok. 200 mln zł, bo śląski węgiel jest droższy. W sumie 600 mln zł, które ktoś straci, jeśli nie będzie mógł kupić taniej.

ZAMIAST REFORM NORMY I KONTROLE

Na razie politycy kombinują. W przeciwnym kierunku niż powinni. W ekspresowym tempie została przyjęta nowelizacja ustawy wprowadzająca normy jakości węgla (ustawa gwarantuje też 280 mln zł na kopalnię Kazimierz-Juliusz). Ustawa Platformy Obywatelskiej to system norm jakości węgla, kontroli i kar. W zamyśle ma ona ograniczyć import z Rosji, choć Ministerstwo Gospodarki twierdziło, że celem ustawy jest tylko eliminowanie z rynku węgla niskiej jakości – w tym także importowanego.

Okazało się paradoksalnie, w trakcie prac nad projektem tej ustawy, że zaproponowane wstępnie normy… wykluczały z rynku większość polskiego węgla. I otwierały naszych odbiorców na naprawdę wysokiej jakości węgiel rosyjski. Tak przynajmniej twierdzili krytycy tego pomysłu. – Tą ustawą nie wyeliminujemy rosyjskiego węgla i to nie jest intencja, ale chodzi o to, żeby rynek węgla był lepszy, bardziej transparentny i rzetelny – przekonywał wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz.

KONCESJE I WALKA Z OSZUSTAMI

Kolejnym świeżym pomysłem jest projekt nowelizacji prawa energetycznego. Wprowadzałby koncesje na sprzedaż węgla i w ten sposób chroniłby tę branżę przed nieuczciwą konkurencją, prowadzoną szczególnie przez dostawców węgla z Rosji. Andrzej Czerwiński (PO): – Chcemy wprowadzić koncesje na obrót węglem, do tej pory sprzedaż nie wymagała koncesji. Obrót węglem nie zawsze jest prowadzony z zasadami uczciwej konkurencji. Dziś, żeby handlować węglem, wystarczy zwykła działalność gospodarcza. W zasadzie niewymagane są certyfikaty sprzedawanego już w Polsce surowca. Bardzo często sprzedawcy robią mieszanki – węgiel ze Śląska mieszają z rosyjskim o niższej jakości i sprzedają jako polski. Nikt oczywiście nie kwestionuje potrzeby walki z nieuczciwą konkurencją. Fałszowanie dokumentów przewozowych na granicy lub zawyżanie parametrów węgla (na przykład kaloryczności) przez firmy dystrybucyjne trzeba ścigać. Ale od czego mamy służby celne? Czy projektowane przepisy nie zostaną na papierze, czy nie są zwykłym mydleniem oczu?

WYBORCZE KOPALNIE

Śląsk to też potężna baza wyborcza, o której nie można przestać myśleć. Politycy myślą, ale tak jak w 1989 r. podczas obrad podstolika do spraw górnictwa. A zamiast kolejnego systemu kar i koncesji powinni przedstawić projekt reformy tej gałęzi gospodarki oraz sposób, w jaki sposób pomóc górnikom tracącym pracę w nierentownych kopalniach. Górnictwo czekają zmiany: albo rząd zajmie się realną restrukturyzacją i cięciem kosztów – to zmiana pozytywna, albo kopalnie po prostu jedna po drugiej będą padać – to też w pewnym sensie zmiana. Tylko jest pytanie: czy lepiej kontrolować proces zmian, czy zarządzać nieprzewidywalnym kryzysem po kryzysie?

Na razie wygrała opcja pośrednia. Podtrzymywanie stanu nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. 680 pracowników kopalni Kazimierz-Juliusz otrzymało nowe umowy. Z umów z kopalnią przeszli na garnuszek Holdingu Węglowego. Z gwarancją, że po likwidacji tej nierentownej kopalni znajdą zatrudnienie w innych kopalniach holdingu. Na początek państwo jednak spłaci długi Kazimierza-Juliusza i zapewni pieniądze na jej likwidację – gdy, jak głosi porozumienie, wydobycie węgla będzie już ekonomicznie nieuzasadnione. Problem tego porozumienia polega na tym, że to wydobycie już jest ekonomicznie nieuzasadnione.

GÓRNICTWO MOŻE BYĆ RENTOWNE

Jakie są więc perspektywy dla polskiego górnictwa? Warto jeszcze raz zacytować raport z audytu Roland Berger. Polskie spółki węglowe mogą być rentowne. Trzeba skoncentrować wydobycie w kopalniach, w których to się opłaca, i dopasować produkcję węgla do potrzeb rynku. Do tego niezbędna jest reforma zatrudnienia i administracji. Wtedy problem importu rosyjskiego węgla nie będzie miał już w ogóle żadnego znaczenia. Niestety, żeby przeprowadzić tę operację, potrzebna jest zgoda polityczna i społeczna. Zgoda na zamknięcie kilku kopalń. Wydawałoby się, że tak mało, a tak wiele. �

Okładka tygodnika WPROST: 44/2014
Więcej możesz przeczytać w 44/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 44/2014 (1652)

 • Zapiski z tygodnia 27 paź 2014, 6:00 20 października poniedziałek Wybory poza kontrolą Piszę do Pana po obejrzeniu filmu »Człowiek z Lasu«” – czytam w liście od M. „Wychowałem się w Skarżysku. Obecnie mieszkam i pracuję w Warszawie. Piszę do... 4
 • Skaner 27 paź 2014, 6:00 Obrazy Beksińskiego mogłyby trafić do warszawskich muzeów. Ale nie ma na to pieniądzy KULTURA Kukułcze jajo po Beksińskim Kolekcję zawierającą 50 obrazów współczesnego malarza Zdzisława Beksińskiego, zupełnie za darmo, zaoferował... 6
 • Koszmar autoryzacji 27 paź 2014, 6:00 Trzy lata temu po klęsce wyborczej SLD robiłem, wspólnie z Pawłem Reszką, wywiad z przegranym liderem lewicy Grzegorzem Napieralskim. Rok wcześniej osiągnął dobry wynik w wyborach prezydenckich, a w 2011 r. koledzy z SLD chcieli go niemal... 12
 • Donos 27 paź 2014, 6:00 Dawnomi się coś takiego nie przydarzyło. Profesor Jan Hartman napisał donos – na mnie i moją redakcyjną koleżankę Magdalenę Rigamonti. Uprzejmie doniósł profesor Marii Beisert, wybitnej znawczyni problemów kazirodztwa, że... 12
 • Premierzyca 27 paź 2014, 6:00 Przez kilka dni miałam okazję towarzyszyć Ewie Kopacz. Obserwowałam z bliska, jak rozwiązuje kryzys związany z wypowiedzią Radosława Sikorskiego. Jakim będzie premierem? 14
 • Sikorski. Człowiek o dwóch twarzach 27 paź 2014, 6:00 Po oświadczeniu Tuska należałoby teraz oczekiwać wysłania przeprosin do Putina, że został bezczelnie pomówiony przez sklerotycznego Sikorskiego – mówi Witold Waszczykowski, poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych. 18
 • Prokuraturo, przyznaj się do klęski 27 paź 2014, 6:00 Kilku prokuratorów, kilkunastu policjantów, miliony wydanych złotych. Błąd za błędem. Prokuratura nie chce się przyznać do porażki w sprawie Krzysztofa Olewnika. 27 października mija 13 lat od porwania w Drobinie. 21
 • Nie ufam prokuraturze 27 paź 2014, 6:00 Boję się powiedzieć coś krytycznego o prokuraturze. Gdy tylko wypowiadałam się ostrzej, gromy spadały na moją głowę. Im bardziej walczyłam o wyjaśnienie tej sprawy, tym bardziej obracało się to przeciwko nam. Teraz okazuje się, że... 22
 • Szpiegostwo w wersji light 27 paź 2014, 6:00 Szpiegostwo na rzecz USA nie jest w Polsce przestępstwem. Tego uczy historia płk. Szymona S. 24
 • Policja klasy B 27 paź 2014, 6:00 W społecznym odczuciu straż miejska to jedna z najbardziej znienawidzonych formacji w kraju. 28
 • Hurtownicy 27 paź 2014, 6:00 Bogaci, nieskuteczni, opętani chęcią zysku. Najwięksi polscy komornicy mogą za kilka lat sami zniszczyć swój zawód. 32
 • Nie jestem słodzikiem 27 paź 2014, 6:00 Byłem w 2008 r. w Moskwie i nie przypominam sobie spotkania Putina z Tuskiem w cztery oczy. To były ogólne rozmowy o relacjach Polska-Rosja. Dlatego nie rozumiem, dlaczego Radosław Sikorski udzielił wypowiedzi, która nie trzyma się kupy – mówi minister rolnictwa Marek... 36
 • Dlaczego nie napiszę powieści 27 paź 2014, 6:00 Krótka odpowiedź jest taka: im więcej w moim życiu glamouru, czerwonych dywanów, fleszy, ścianek, pudru z drobinkami złota i wszystkiego, co sprawia, że zwykła pracownica poczty w Dunajcu uważa Was za wybrańców losu, tym bardziej w... 39
 • Hodowanie potwora 27 paź 2014, 6:00 Chociaż się domyślają, czują, wiedzą, nie reagują. Matki gwałconych córek. Milczą, bo strach, bo wstyd, ale też dlatego, że lepiej tak, niż żeby ojciec chodził na dziwki. 40
 • Jak umiera człowiek 27 paź 2014, 6:00 To jest książka o śmierci, a w zasadzie o tym, co po niej się dzieje z nami, z naszymi ciałami. Jest też opowieścią o szanowaniu życia, cieszeniu się każdym dniem. „Bez strachu. Jak umiera człowiek” ukaże się w styczniu nakładem PWN i jest efektem moich rozmów z... 43
 • Cmentarni aktywiści 27 paź 2014, 6:00 Za parę lat o zabytkowych cmentarzach Łemków czy Mazurów można będzie przeczytać tylko w książkach. Niekatolickie nekropolie zamieniają się w ruiny. 45
 • Tydzień z tatą, tydzień z mamą 27 paź 2014, 6:00 W Polsce coraz więcej rodziców po rozstaniu rozważa tak zwaną opiekę naprzemienną. Dwa mieszkania, dwa pokoje dziecinne, dwa komplety zabawek i ubrań. Jedno dziecko. 48
 • Poprawia się jakość życia 27 paź 2014, 6:00 Postęp w leczeniu raka stercza jest wyraźny. Wielu pacjentów z tym nowotworem żyje przez lata, a nawet dekady – mówi prof. Tomasz Beer. 51
 • Ksiądz po przejściach 27 paź 2014, 6:00 60-letni wdowiec, a zarazem ojciec i dziadek, też może zostać księdzem. Powołania kapłańskie dojrzałych mężczyzn to nie nowość. Nowe jest to, że Kościół w końcu wyszedł im naprzeciw. 52
 • Janosik współczesny 27 paź 2014, 6:00 Do Polski dotarł znany na Zachodzie proceder uwalniania rzeczy. Jego zwolennicy twierdzą, że łamią prawo, by promować swoje wartości. – Tak naprawdę to zwykła kradzież – odpowiadają eksperci. 56
 • Miejsca intymne odmłodzę 27 paź 2014, 6:00 Ginekologia plastyczna przeżywa w Polsce prawdziwy boom. Największymi hitami są operacje warg sromowych oraz zwężanie pochwy. 58
 • Pęcherz nadreaktywny – diagnostyczny absurd 27 paź 2014, 6:00 Choroba dotyczy ok. 20 proc. Polaków. Jest leczenie - skuteczne i refundowane. Ale obwarowane koniecznością wykonania inwazyjnego i krępującego badania urodynamicznego, całkowicie niedorzecznego z medycznego punktu widzenia. 61
 • Po prostu szkoda mi kobiet 27 paź 2014, 6:00 Fajnie by było, gdyby takie zabiegi fundowało państwo, wtedy ludzie byliby szczęśliwsi, bo dobry seks ma wpływ na wiele innych aspektów życia. Ale to chyba w innej cywilizacji – mówi dr n. med. Krzysztof Gojdź, wykładowca American Academy of Aesthetic Medicine. 62
 • Plany opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych można udaremnić 27 paź 2014, 6:00 MEC. ROBERT NOGACKI – jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego – ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii. 65
 • Trudne stulecie złotego 27 paź 2014, 6:00 Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. było punktem zwrotnym w dziejach polskiego pieniądza. To wtedy, przywracając do życia naszą walutę oraz budując instytucjonalne ramy dla jej funkcjonowania, stworzono solidne podstawy dla nowoczesnej polityki monetarnej państwa,... 66
 • Niech mi zejdzie z oczu 27 paź 2014, 6:00 Żona straciła grube miliony za plecami męża. Ze strachu przed jego gniewem chciała go zabić. 71
 • Abecadło o Kisielu 27 paź 2014, 6:00 Ćwierć wieku temu Stefan Kisielewski, najwybitniejszy felietonista w historii Polski, wydał „Abecadło Kisiela”, zapis refleksji o ludziach jego epoki. „To nie statecznie uporządkowany alfabet wspomnień, ile raczej abecadło, i to takie, co właśnie z pieca... 74
 • Polowanie na czerwonego śledzia 27 paź 2014, 6:00 Największa militarna mobilizacja od czasów zimnej wojny pokazała, że Szwedzi nie są gotowi na bałtycką wojnę podwodną. A my? 76
 • Watykańska rewolucja 27 paź 2014, 6:00 Wytupywanie wystąpień przez biskupów, krzyki, demonstracyjne wychodzenie z sali – takich scen Watykan nie widział od dziesięcioleci. Zakończony synod biskupów Rady Papieskiej ds. Rodziny ujawnił skalę rewolucji, jakiej dokonuje w Kościele Franciszek. 79
 • Biznesmen kosmiczny 27 paź 2014, 6:00 Chcecie mieć bardzo długie weekendy i jeszcze dłuższe wakacje? Aplikujcie do firm Richarda Bransona. Najfajniejszy miliarder świata wprowadza nielimitowane urlopy. 82
 • Przysypani węglem 27 paź 2014, 6:00 Problemem polskiego górnictwa nie jest węgiel z Rosji. Na krawędź bankructwa prowadzą kopalnie lata zaniechań, brak reform i strategii energetycznej. 84
 • W sieci przyszłości 27 paź 2014, 6:00 Lodówka będzie skanować produkty i zamawiać je w sklepie. Samochody będą wysyłać informacje do serwisów o bieżącym stanie technicznym. Przez sieć będzie można sterować niemal wszystkim. Oto rewolucja internetu rzeczy. 88
 • Świat inteligentnych rzeczy 27 paź 2014, 6:00 Lodówka zamawiająca w sklepie produkty, oświetlenie włączające się, gdy wchodzimy do domu, temperatura mieszkania sterowana za pomocą smartfona. Science fiction? Nie, to rzeczywistość, w której będziemy żyć. 94
 • Logistyka ma się dobrze 27 paź 2014, 6:00 Branża usług logistycznych w Polsce rozwija się dynamicznie. Niestraszny był nawet dla niej ostatni kryzys ekonomiczny. 96
 • Dostawa na kliknięcie 27 paź 2014, 6:00 Z handlem elektronicznym i jego obsługą nierozerwalnie wiąże się logistyka. Bez usług logistycznych, zapewniających dostawę towaru, rozwój e-handlu byłby niemożliwy. 100
 • Wzrost dzięki inwestycjom 27 paź 2014, 6:00 Chcemy zostać globalnym dystrybutorem IT, RTV/AGD i Telecom – mówi Edward Wojtysiak, wiceprezes firmy ACTION SA, zdobywcy statuetki Innowator „Wprost” w kategorii IT. 103
 • Po pierwsze, jakość usług 27 paź 2014, 6:00 Europejska sieć, europejska jakość oraz efektywność to trzy hasła, które stanowią siłę napędową naszej firmy i powodują konsekwentne wzmocnienie jej pozycji rynkowej w Europie – mówi Marek Staszek, prezes zarządu DB Schenker Rail Polska. 105
 • Transport i logistyka 27 paź 2014, 6:00 Alfa Projekt: innowacje w KEP Alfa Projekt jest liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań IT dla sektora KEP. Flagowym produktem spółki jest modułowy system &UP, stworzony i stale rozwijany z myślą o optymalizacji procesu... 106
 • MĘŻCZYZNA W GABINECIE 27 paź 2014, 6:00 Kiedyś to była rzadkość, obecnie – całkiem normalny widok. Współcześni mężczyźni traktują wizyty w gabinecie dermatologa – tak samo, jak u stomatologa – jako niezbędny element dbania o siebie. 108
 • SPOSÓB NA LŚNIĄCE I ZDROWE WŁOSY 27 paź 2014, 6:00 Co medycyna estetyczna i antiageing mają do zaproponowania twoim włosom? Piękne, lśniące i zdrowe włosy to marzenie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Niestety, warunki, w jakich żyjemy, stres, otoczenie, wszystko to ma negatywny wpływ na... 109
 • BÓL MOCNY JAK KAMIEŃ 27 paź 2014, 6:00 Nagły ból z boku pleców, nieznośny ból przy oddawaniu moczu. Tak najczęściej objawia się przesuwanie kamienia z nerki przez moczowód. Kamica to groźna choroba. Można jednak zapobiegać jej powstaniu i nawrotom. 111
 • BYĆ JAK ROBERT LEWANDOWSKI 27 paź 2014, 6:00 Najlepszy w historii? Na razie nie. Ale jest na dobrej drodze, by zostać piłkarzem, o którym za kilka lat zaczniemy tak mówić. Równie ważne jest jednak coś jeszcze: 112
 • Kłamcy do wynajęcia 27 paź 2014, 6:00 Wynajęci aktorzy, łzawe kłamstwa i propagandowe ustawki to chleb powszedni polityki. Blaga? Ważne, że działa. Także na ciebie. 114
 • Ludzie z drukarki 27 paź 2014, 6:00 Dzięki drukarce 3D udało się stworzyć model serca dwutygodniowego dziecka, co uratowało jego życie. Trwają prace nad wydrukowaniem zastępczego serca z prawdziwych tkanek. 116
 • Pod jednym niebem 27 paź 2014, 6:00 Jest intelektualistą kina, ale nie stroni od wielkich emocji. I potrafi widza swoimi filmami zahipnotyzować. Piękny „Zimowy sen” Nuriego Bilge Ceylana wchodzi na ekrany kin. 118
 • Kalejdoskop kulturalny 27 paź 2014, 6:00 SZTUKA Kręcąc Afganistan Wystawa „Nawijać-rozwijać” to pierwsza w Polsce prezentacja prac Francisa Alÿsa – jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów współczesnych. Alÿs pochodzi z Belgii, od lat mieszka w... 122
 • BOMBA TYGODNIA 27 paź 2014, 6:00 Sara, witaj w klubie! Moje zapiekłe fanki, czyli Annę Muchę i Małgorzatę Rozenek, informuję, że jest w Polsce ktoś jeszcze bardziej znienawidzony ode mnie. Nazywa się Sara Boruc i jest żoną znanego polskiego bramkarza. Jest ładna, ma... 130
 • Loga dla idiotów 27 paź 2014, 6:00 Czy ktokolwiek z was wie, jakie logo ma Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone? Czy te kraje może bardziej kojarzą się z markami Tesco, Total, Mercedes, Microsoft? Nam w promocji kraju nie pomoże żadne logo. Nawet za miliard... 134
 • To, co najważniejsze 27 paź 2014, 6:00 Technologiczni giganci tracą Amazon tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy stracił aż 437 mln dolarów. To rekordowa strata, tak źle nie było nigdy w 14-letniej historii firmy. Dobra wiadomość jest taka, że sprzedaż rośnie – w... 135
 • Frankowcy kontratakują 27 paź 2014, 6:00 Coraz więcej kredytobiorców twierdzi, że zostało zmanipulowanych przez banki przy podpisywaniu umów. Chcą z nimi walczyć w sądzie. 137
 • Hurtownicy 27 paź 2014, 6:00 Bogaci, nieskuteczni, opętani chęcią zysku. Najwięksi polscy komornicy mogą za kilka lat sami zniszczyć swój zawód. 139
 • Nie chcę być dawnym komornikiem 27 paź 2014, 6:00 Jeżeli wszystkim będzie tak szaleńczo zależeć na skuteczności, to niedługo ludzie zaczną się buntować i strzelać do komorników – mówi w rozmowie z „Wprost Biznes” mecenas Jacek Bogiel, największy polski komornik. 141
 • Komornik to nie biznesmen 27 paź 2014, 6:00 O niszczącym wpływie największych kancelarii komorniczych na cały wymiar sprawiedliwości rozmawiamy z dr. Pawłem Skuczyńskim z Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem fundacji Instytut Etyki Prawniczej. 143
 • Wzrost dzięki inwestycjom 27 paź 2014, 6:00 Chcemy zostać globalnym dystrybutorem IT, RTV/ AGD i Telecom – mówi Edward Wojtysiak, wiceprezes firmy ACTION SA, zdobywcy statuetki Innowator „Wprost” w kategorii IT. 145
 • Biznes i technologie 27 paź 2014, 6:00 Beaconowe szaleństwo Na razie Kraków wydaje się forpocztą nowej technologii zaproponowanej przez Apple'a. Po start-upie Estimote, który z Grodu Kraka wystrzelił za ocean dzięki zachodnim milionom, sprzedając swoje urządzenia na całym... 146
 • Akcyza imprezowa 27 paź 2014, 6:00 Przez zmiany w prawie cygara w Polsce mogą podrożeć o jedną trzecią. Stracą na tym przede wszystkim importerzy, bo konsumenci będą korzystać z towaru spoza kraju – mówi Wojciech Jaroszewicz z firmy Premium Cigars. 148
 • W sieci przyszłości 27 paź 2014, 6:00 Lodówka będzie skanować produkty i domawiać brakujący stan lub informować nas o konieczności zakupu. Samochody będą wysyłać informacje do serwisów o bieżącym stanie technicznym. Przez sieć będzie można sterować niemal wszystkim: od oświetlenia w domu po całe gospodarstwo rolne... 149
 • Jak taniej kupić mieszkanie? 27 paź 2014, 6:00 Choć realne ceny nieruchomości w ciągu ostatnich lat spadły o jedną trzecią, przy zakupie mieszkania warto pracować nad każdą obniżką. Istnieją sposoby na to, by mieszkanie kupić poniżej ceny rynkowej. 157
 • Premium leasing 27 paź 2014, 6:00 O finansowaniu samochodów luksusowych w Getin Leasing mówi Anita Stanclik, dyrektor departamentu sprzedaży. 158
 • Kadry 27 paź 2014, 6:00 PAWEŁ CYMCYK nowym prezesem Związku Maklerów i Doradców. Zastąpił on Grzegorza Łętochę, którego z kolei wybrano do zarządu. Cymcyk od 2008 r. był członkiem Związku Maklerów i Doradców, w którym w kolejnych kadencjach pełnił... 159

ZKDP - Nakład kontrolowany