CZEGO OCZEKUJEMY OD NOWEGO PREZYDENTA

CZEGO OCZEKUJEMY OD NOWEGO PREZYDENTA

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kwestie wagi ustrojowej, takie jak reforma wymiaru sprawiedliwości czy referendum w sprawie wieku emerytalnego. Ale też z punktu widzenia państwa sprawy wagi piórkowej – jak pomoc w funkcjonowaniu… muzeum karykatury. Nasze postulaty pod adresem nowego prezydenta są tak różne, jak różne jest nasze społeczeństwo. Specjalnie dla „Wprost” przedstawiciele różnych środowisk przedstawiają główne zadania wybranej właśnie głowy państwa. Wyznaczone zadania są znacznie bardziej racjonalne niż obietnice składane przed głosowaniem.

POTRZEBNA WIZJA

Prof. Adam Daniel Rotfeld, były szef MSZ

Priorytetem są dwie sprawy: budowa zaufania obywateli do państwa oraz przezwyciężanie podziałów, jakie zdominowały polską scenę polityczną. Oznacza to potrzebę przezwyciężania partyjniactwa – zwłaszcza w realizacji zadań, które mają charakter ogólnonarodowy i państwowy. W społeczeństwie polskim narasta przekonanie, że po wejściu do NATO i do Unii Europejskiej statek pod nazwą „Polska” utracił busolę i dryfuje. Taka świadomość nie konsoliduje społeczeństwa. Rodzi przeświadczenie, że polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony jest bardziej reaktywna niż aktywna. Co więcej, pojawili się politycy, którzy w odpowiedzi na postulaty określenia nowej, śmiałej wizji Polski w Europie i na świecie odpowiadali z ironią, że „jeśli ktoś potrzebuje wizji – to powinien zgłosić się do okulisty”. Czas najwyższy, aby prezydent zarysował wizję na miarę aspiracji i oczekiwań nowego pokolenia Polaków. Ambitna strategia silnej Polski w ramach demokratycznej wspólnoty państw powiązanych sojuszem obronnym (NATO) oraz wspólnymi wartościami i innowacyjną gospodarką w Unii Europejskiej będzie zarówno czynnikiem wewnętrznej konsolidacji społeczeństwa, jak i budowania autorytetu i nowej roli Polski w relacjach z sąsiadami. Będzie to realizacja postulatu Tadeusza Mazowieckiego sprzed ćwierci wieku: „Polska będzie inna, jeśli zechcą tego wszyscy”. Polska jest inna. Rolą prezydenta jest wskazywać nowe kierunki i śmiałe perspektywy jej rozwoju.

SANACJA POLSKI

Prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog

Od nowego prezydenta oczekuję stworzenia, w porozumieniu z rządem, podstaw do długofalowego rozwoju Polski. Rozumiem przez to nie tylko dbałość o nowe miejsca pracy, ale także poważny namysł nad tym, co należy zrobić w nauce i edukacji, żebyśmy przestali być krajem wykonawców, a stali się krajem twórców. Bo tylko to uwolni nas z pułapki średniego rozwoju zależnego, w której tkwimy od lat, uzależnienia od importu i braku pomysłów na innowacyjność. Znajdujemy się na dole łańcucha międzynarodowej gospodarki, co skutkuje niskimi płacami i nieprzerwaną emigracją. Temu powinniśmy przeciwdziałać. Konieczne jest też odblokowanie energii społecznej na poziomie lokalnym, ponieważ dzisiaj działania samorządowców są blokowane przez nadmierne regulacje. Oczekiwałabym także, że prezydent zaangażuje się w sanację państwa, a szczególnie w odbudowę zaufania do wymiaru sprawiedliwości i budowę profesjonalnej, efektywnej administracji. Bo dziś stała się ona przechowalnią dla partyjnych nieudaczników. Konieczna jest też zmiana w polityce zagranicznej.

Dzisiaj Polska jest traktowana lekceważąco na arenie międzynarodowej i to trzeba odwrócić. Powinniśmy się też przygotowywać do zmiany sytuacji w Unii Europejskiej, gdyby Wielka Brytania porzuciła Wspólnotę. W takiej osłabionej Europie, z Niemcami, które unikają wyrażenia swojej roli w kategoriach politycznych, choć są wiodącym państwem, może zacząć dominować wielki biznes i to on będzie wpływał na decyzje polityczne. Musimy być gotowi na taki scenariusz.

OBRONA WARTOŚCI

prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego

Od nowej głowy państwa oczekuję, by dbała o konstytucję. Że wartości, które są w niej zapisane i dobrze skonstruowane,jak na przykład te dotyczące ochrony praw człowieka, będą pilnowane. Jestem zwolennikiem rozwiązania, by prezydent był orędownikiem stabilnego rozwoju państwa, a nie skakania na głowę do basenu, w którym nie ma wody. Dla mnie głowa państwa to osoba, która reprezentuje majestat Rzeczypospolitej. Niezmiernie ważne jest dla mnie, by w polityce zagranicznej budować autorytet państwa polskiego. By zagraniczni politycy liczyli się ze zdaniem Polski, nie dlatego, że jesteśmy jakimś mocarstwem, tylko dlatego że prowadzimy mądrą, stabilną politykę nakierowaną na wzmocnienie Unii Europejskiej, politykę dążącą do tego, by było przede wszystkim bezpiecznie, żebyśmy nie wpadli w konflikt z państwami spoza Unii. Chcę, żeby prezydent dbał o to, by Unia Europejska się wzmacniała, tak by stanowiła ochronę dla obywateli poszczególnych państw.

POMOC ARTYSTOM

Tomasz Lipiński, muzyk

Lista moich oczekiwań wobec nowego prezydenta jest szalenie długa. Zakładając, że prezydent posiada inicjatywę ustawodawczą, oczekiwałbym, że przywróci zniesione ostatnio 50 proc. uzysku dla artystów. Od 2013 r. w ramach 50-proc. kosztów uzyskania przychodu twórcy mogli odliczyć niecałe 43 tys. zł. Oczekiwałbym, że głowa państwa będzie działała w kierunku obniżenia VAT na małe imprezy estradowe i klubowe. Bo dziś to on zabija rynek koncertowy. Koszty imprez są zbyt duże. Oczekiwałbym też, że głowa państwa wpłynie na panią prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz- -Waltz, która chce zlikwidować Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, założone przez mojego ojca, i zamienić je w odział muzeum miasta stołecznego Warszawy. To są najważniejsze trzy rzeczy, których oczekuję od przyszłego prezydenta.

PONADPARTYJNE POROZUMIENIE

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan

Chciałbym, żeby po pierwsze prezydent prowadził do konsensusu partii politycznych w najtrudniejszych kwestiach. Drugą sprawą jest to, że mimo iż głowa państwa nie ma wielkiego wpływu na gospodarkę w sensie legislacyjnym, ma możliwość wetowania, nie tworzenia, to prezydent jako autorytet może zgłaszać projekty, które trudno odrzucić. Na przykład prezydent Komorowski zintensyfikował prace nad polityką pro rodzinną. Nie oczekuję od głowy państwa, że będzie wchodziła głęboko w politykę gospodarczą, a raczej, żeby podejmowała inicjatywy długoplanowe, jak na przykład demografia. W polskim systemie konstytucyjnym podział władzy jest taki, że osobą, która w Unii Europejskiej prowadzi negocjacje, jest premier. W odniesieniu do NATO jest z kolei prezydent. Chciałbym, aby ich polityka była skoordynowana. Żeby nie było sytuacji, że premier próbuje coś załatwić za pośrednictwem Unii Europejskiej, a sygnały wychodzące od prezydenta są z tym sprzeczne. Oczekiwałbym od głowy państwa dobrej współpracy z ministrem spraw zagranicznych i premierem. Prezydent, budując jedność, przywracając możliwość dialogu między partiami, które dziś nie potrafią dojść do porozumienia, musi być jednocześnie autorytetem moralnym. Posiadając taki autorytet, prezydent nie mając wielkiej władzy zapisanej w konstytucji, może bardzo dużo osiągnąć. Przykład śp. Władysława Bartoszewskiego pokazuje, że osoba ciesząca się autorytetem w Polsce i na arenie międzynarodowej może załatwić pewne sprawy, nie mając oficjalnego umocowania.

PRZYWÓDZTWO

Ryszard Florek, właściciel fabryki okien Fakro

Prezydent jest wielkim autorytetem, który zdobył mandat i zaufanie większości obywateli. Dlatego też ma bardzo dużą siłę oddziaływania na wszystkich członków wspólnoty gospodarczej. W moim przekonaniu Polska w tej chwili potrzebuje przywódcy, który jest w stanie zjednoczyć wszystkie grupy społeczne, wszystkich Polaków i stworzyć sprawny zespół, który będzie w stanie konkurować na rynku Unii Europejskiej i rynku globalnym. Ten zespół to nie tyko politycy, przedsiębiorcy, urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele, ale i konsumenci. Dzisiaj w Polsce wielu przedsiębiorców mogłoby stworzyć dużo więcej miejsc pracy, gdyby inni Polacy im tego nie ograniczali. Polska ma wiele możliwości gospodarczych, z których na własne życzenie nie w pełni korzysta. Wpływ na to mają również uwarunkowania historyczne, lata zaborów i komunizmu, które sprawiają, że polskie społeczeństwo nie jest przygotowane do brutalnej walki poszczególnych wspólnot ekonomicznych na rynku globalnym. I tu, na tym polu, widzę największe możliwości dla nowego prezydenta. Polska potrzebuje przywódcy, który skupi uwagę społeczeństwa na tym, co najważniejsze, zmotywuje wszystkich do dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Dopiero wtedy młodzi Polacy będą wracać z emigracji i dołączą do polskiej wspólnoty.

REFERENDUM W SPRAWIE WIEKU EMERYTALNEGO

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność

Od prezydenta oczekuję podpisania i realizacji postulatów umowy programowej z Solidarnością. Jej podpisanie nie ma aspektów prawnych, a jedynie polityczne. Chcę, by prezydent był patronem dialogu z partnerami społecznymi dotyczącego spraw pracowniczych i spraw gospodarczych. Oczekuję, że będzie on człowiekiem wrażliwym na problemy społeczne. Dla głowy państwa powinno być jasne i oczywiste, że należy rozmawiać ze wszystkimi, którzy chcą bronić praw pracowniczych. Liczę na to, że nowa głowa państwa doprowadzi do likwidacji umów śmieciowych. Chcę, aby zapewniła pomoc młodym ludziom, by mieli lepszy start w dorosłe życie. Prezydent powinien również rozpisać referendum w sprawie wieku emerytalnego, ordynacji wyborczej, finansowania partii politycznych. Nie powinien cały czas zasłaniać się premierem i mówić: „Ja nie jestem od tego, od tego jest rząd”. Chcę, by godnie reprezentował nasz kraj nie tylko na arenie wewnętrznej, ale również międzynarodowej.

NICZEGO NIE OCZEKUJĘ

Krzysztof Ziemiec, dziennikarz, prowadzący „Wiadomości”

Niczego nie oczekuję od nowego prezydenta. Konstytucja daje mu dzisiaj na tyle małe uprawnienia, że odgrywa jedynie rolę ozdobną. Moje dziecko nawet powiedziało, że prezydent jest szefem wszystkich, co najlepiej oddaje jego rolę w ramach dzisiejszych prerogatyw, które daje mu konstytucja. Moim zdaniem prezydent pełni bardziej funkcję reprezentatywną niż rzeczywistą, chociaż są tacy, którzy będą mówić, że na kilka kwestii ma wpływ. Pewnie ma. Szczególnie w jakimś stopniu na wojsko, na kwestie dozbrajania armii, pewnie też na politykę zagraniczną. Ale bądźmy szczerzy, politykę zewnętrzną raczej wykuwa się w rządzie. Czasami jest negocjowana z głową państwa. I wtedy nawet w ramach jednego obozu władzy ścierają się o to dwa pałace mały i duży. Ale i tak zawsze górą jest mały pałac. Oczekuję zmiany konstytucji, albo w jedną, albo w drugą stronę. Pozostaje nam albo wzmocnienie roli prezydenta, albo wzmocnienie władzy wykonawczej i system kanclerski. Prezydenta mamy wybieranego powszechnie i to się Polakom podoba. To są wybory, w których frekwencja jest wysoka. Ludzie podchodzą do nich bardzo emocjonalnie. Gdybyśmy w tej sytuacji umniejszali jeszcze rolę prezydenta, nie byłoby to dobre. Z drugiej strony system kanclerski dałby w takim kraju jak Polska lepsze pole do popisu i działania dla rządzących. Mam wrażenie, że w wielu miejscach drepczemy w kółko, a można by iść dużo szybciej.

POPRAWIĆ RELACJE Z ROSJĄ

Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów

Prezydent powinien dbać, aby zasady konstytucyjne były przestrzegane przez rządzących. Powinien odpowiadać za dobrą współpracę z Trybunałem Konstytucyjnym. Ma też specyficzne obowiązki dotyczące polityki zagranicznej, w tym obronności. Głowa państwa powinna zabiegać o zwiększenie obszaru bezpieczeństwakraju poprzez współpracę z podstawowymi instytucjami, jak Unia Europejska i NATO. Oczekiwałbym od prezydenta, aby starał się zmniejszyć obszar napięcia między Polską i Rosją. W sprawach gospodarczych prezydent ma niewiele do powiedzenia. Nie powinien zbyt często w nich korzystać z prawa weta. Ale jeśli będzie miał do czynienia z rządem mało odpowiedzialnym wobec finansów publicznych, powinien reagować. Bo dbałość o bezpieczeństwo finansowe państwa należy do jego obowiązków. Prezydent ma większe uprawnienia w obszarze wetowania niż w obszarze inicjatyw ustawodawczych. Niemniej jednak w obu tych obszarach dobry prezydent powinien być aktywny, a jego aktywność powinna być podyktowana długofalowym myśleniem. Rządy zwykle dbają o tu i teraz. Prezydent powinien interesować się kwestiami demograficznymi. Powinien zabiegać o większą imigrację do Polski i by zwiększyły się również powroty Polaków z zagranicy.

ODWRÓCIĆ GROŹBĘ KATASTROFY DEMOGRAFICZNEJ

Juliusz Madej, prezydent Uczelni Łazarskiego

Jednym z największych problemów, przed którymi stoi Polska, jest groźba katastrofy demograficznej. Na niekorzystne trendy dotyczące przyrostu naturalnego nakładają się fale emigracji młodych ludzi. Niestety, zbyt często motywacją do opuszczenia naszego kraju jest brak perspektyw na stabilne życie. To trzeba zmienić. Trzeba dać młodym nadzieję na dobre życie we własnym kraju. Na ten problem nakłada się kolejny, jakim jest brak skutecznego dialogu społecznego, przede wszystkim dialogu międzypokoleniowego, ale także braku solidarności pomiędzy beneficjentami zmian systemowych po roku 1990 z tymi, którzy na transformacjach ustrojowych stracili. To z braku zrozumienia rodzi się frustracja i zniecierpliwienie. Prezydent może i powinien odegrać tu ważną rolę, nie tylko ze względu na swoje konstytucyjne prerogatywy, ale także ze względu na nie mniej ważny symboliczny wymiar tego urzędu jako strażnika demokracji i swobód obywatelskich.

UŁATWIĆ START MŁODYM

Marek Kułakowski, Warsaw Enterprise Institute i stowarzyszenie KoLiber

W ciągu ostatnich lat Polska nie doczekała się strategicznych projektów gospodarczych i społecznych odpowiadających na wyzwania demograficzne. Tymczasem według różnych danych w 2060 r. w Polsce będzie żyło od 30 do 32,7 mln obywateli. Te liczby są tragiczne, tym bardziej że co trzeci Polak będzie miał ponad 60 lat. Od nowej głowy państwa oczekuję pomysłów, jak sobie poradzić z tym problemem, bo dotychczasowe działania, czyli Karta Dużej Rodziny, wydłużenie urlopów macierzyńskich czy nowy sposób rozliczania ulgi podatkowej na dzieci, nie przyczyniły się specjalnie do wzrostu dzietności. Niewykluczone, że są to źle skonstruowane projekty, które pochłoną ogromne pieniądze, nie przynosząc większych efektów. Potrzebne są nam także mądrze skonstruowane propozycje, które ułatwią start zawodowy młodym ludziom. Najnowszy pomysł rządu, polegający na dopłacaniu do zatrudnienia młodych ludzi od 2016 r., może skończyć się tym, że pod koniec 2015 r. przedsiębiorcy zwolnią młodych pracowników, by kilka dni później ich zatrudnić, ale już z dopłatą rządową. Bardziej racjonalne byłoby obniżenie kosztów pracy. Oczekiwałbym też redukcji wydatków publicznych, bo ich udział w PKB jest na poziomie zamożnych krajów, do których się nie zaliczamy. Jeżeli to się nie stanie, kolejny obóz rządzący będzie zajmował się łataniem dziury budżetowej. Do 2020 r. naszą gospodarkę wspierają pieniądze z Brukseli i do tego czasu musimy przeprowadzić głębokie reformy, bo w przeciwnym wypadku nasza gospodarka znacząco zwolni, a poziom życia obywateli się obniży.

REFORMA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Niepokojące jest, że w kampanii prezydenckiej złożono wiele obietnic, których skutki dla budżetu nie zostały porządnie policzone. A wiadomo, że nadmierne zadłużanie Polaków hamuje wzrost gospodarczy. Drugi element bardzo ważny dla przedsiębiorców to przejrzyste prawo podatkowe, które nie daje możliwości różnych interpretacji. Nie chcemy prawa, które jest niejasne i daje pole do popisu doradcom podatkowym. Prezydent powinien być też inicjatorem reformy wymiaru sprawiedliwości. Nie do utrzymania jest sytuacja, że średni okres oczekiwania na wyrok sądu wynosi prawie 600 dni. Chcielibyśmy też, żeby prezydent stał się ambasadorem szerokiego procesu deregulacji, czyli upraszczania przepisów.

Więcej możesz przeczytać w 22/2015 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2015 (1681)

 • Czary się skończyły 24 maj 2015, 22:30 Politycy posiedli sztukę odwracania uwagi zanim jeszcze magia stała się profesją. Królową wszystkich złudzeń jest wiara, że wybór tej czy innej osoby może zmienić bieg dziejów. Nic bardziej złudnego. Prezydent Ronald Reagan czy... 3
 • Skaner 24 maj 2015, 22:30 POLITYKA Wielki strach przed referendum Polacy 6 września odpowiedzą w referendum m.in. na pytanie o wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i likwidacji finansowania partii politycznych z budżetu państwa. W kampanii politycy nie... 6
 • Trudno będzie to zszyć 24 maj 2015, 22:30 Rów, który podzielił Polaków, nie zniknie ani po tych wyborach, ani po następnych. Z rozmów z psychologami społecznymi i socjologami wynika, że politycy będą nadal cynicznie wykorzystywać różnice dzielące rodaków. Zmianę może przynieść jedynie wymiana partyjnych elit i zmiana... 10
 • CZEGO OCZEKUJEMY OD NOWEGO PREZYDENTA 24 maj 2015, 22:30 Kwestie wagi ustrojowej, takie jak reforma wymiaru sprawiedliwości czy referendum w sprawie wieku emerytalnego. Ale też z punktu widzenia państwa sprawy wagi piórkowej – jak pomoc w funkcjonowaniu… muzeum karykatury. Nasze postulaty pod adresem nowego prezydenta są... 12
 • Elity z zapałkami 24 maj 2015, 22:30 A właściwie, co się nie podobało studentom francuskim czy amerykańskim w 1968 r.? Wzrost gospodarczy pozwolił ich rodzicom zapomnieć o wojnie. „Gówniarzom”, jak rzekłby jeden z polskich intelektualistów, poprzewracało się w... 17
 • Turborozwój Polski 24 maj 2015, 22:30 Mamy Prezydenta. Co prawda pisząc te słowa, nie wiem jeszcze jakiego, ale Ty drogi Czytelniku już wiesz. Niezależnie od tego kto wygrał te wybory, idzie nowe – to widać, słychać i czuć. I dobrze, czas wpuścić trochę świeżego... 17
 • Prokuratura nie gra czysto w sprawie afery taśmowej 24 maj 2015, 22:30 Donald Tusk pojechał do związkowców i obiecał im, że Polska będzie kupowała polski węgiel, pominięto racje mojego resortu w zarządzaniu branżą. Później toczyła się klasyczna gra pozorów – mówi „Wprost” Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki. 18
 • Energia na karuzeli 24 maj 2015, 22:30 Słaby wynik PO w sondażach i zbliżające się wybory parlamentarne skłaniają polityków tej partii do poszukiwania posad w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Oczywiście na koszt podatników. 22
 • Władzy wydaje się, że jest Bogiem 24 maj 2015, 22:30 Piastujący funkcje publiczne manipulują społeczeństwem za pośrednictwem wynajętych agencji PR. W miejsce rzetelnych, kompletnych, aktualnych i archiwalnych informacji steruje się obywatelami przez notatki propagandowe i ćwierknięcia.... 24
 • Matka Polka Walcząca 24 maj 2015, 22:30 Kobietom, które decydują się na macierzyństwo, nie żyje się w Polsce łatwo, ale mają już odwagę walczyć. Domagać się miejsca w przedszkolu, elastycznych godzin pracy szkoły, praw w firmie, wpływu na to, co się dzieje w szkole. 26
 • Gdzie jest praca 24 maj 2015, 22:30 Szansa dla maturzystów to analityka i lingwistyka. Po gimnazjum najlepiej wybrać szkołę, która daje konkretny fach. To wyniki sondy przeprowadzonej przez „Wprost” wśród rekruterów i badaczy rynku pracy. 30
 • Jak bankrutować, to w Londynie 24 maj 2015, 22:30 Polacy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii już nie tylko za pracą. Coraz częściej po to, by tam ogłosić upadłość. – Ostatnio zgłasza się do nas wiele osób, które mają kredyty we frankach - mówi prawnik Andrzej Jaworski. 32
 • Hejt boli jak cios 24 maj 2015, 22:30 Zwykłe docinki w internecie łatwo mogą przerodzić się w cyberprzemoc. Jak pomóc dzieciom szczególnie wrażliwym i narażonym na ataki rówieśników w sieci? 34
 • Polityka po katolicku 24 maj 2015, 22:30 Od wielu lat przed wyborami katoliccy biskupi w Polsce przypominają wiernym, że udział w głosowaniu jest nie tylko prawem, ale również moralnym obowiązkiem. Katechizm Kościoła katolickiego korzystanie z prawa wyborczego – jako... 36
 • Ułomna debata o JOW-ach 24 maj 2015, 22:30 Ustrój państwa winien odpowiadać warunkom i tradycjom narodu. Obywatele Singapuru stworzyli dobry ustrój. Choć narzuca on ich wolności ograniczenia większe niż te, które akceptuje Zachód, a system wyborczy odbiega od naszych wzorów, to... 36
 • Toksyczny botoks 24 maj 2015, 22:30 Z pozoru wszystko wygląda – nomen omen - pięknie. Profesjonalne kosmetyczki oferują wstrzykiwanie botoksu. Takie zabiegi powinni jednak wykonywać lekarze, by w razie komplikacji czy nieudanego zabiegu pacjent nie pozostał bez profesjonalnej opieki i ścieżki dochodzenia... 38
 • Polska choroba rozrzutności 24 maj 2015, 22:30 Kosztowne obietnice kandydatów na prezydenta to motyw przewodni ostatnich dni. Ale prawdziwa batalia o kiełbasę wyborczą rozegra się w wakacje podczas prac nad przyszłorocznym budżetem. Ze względu na zdjęcie procedury nadmiernego deficytu grozi nam eksplozja wydatków. To... 42
 • Wojna o pożyczki 24 maj 2015, 22:30 Rząd spieszy się, żeby jeszcze w tej kadencji ograniczyć działanie firm pożyczkowych. Problem w tym, że restrykcje dotkną tylko wybranych, a udzielanie lichwiarskich kredytów pozostanie bez nadzoru. 46
 • Doktorzy pod lupą 24 maj 2015, 22:30 DocPlanner.com zamierza za trzy lata być największą na świecie platformą do umawiania wizyt z lekarzami. Już teraz polski start-up jest liderem w Europie. 48
 • Głosy wyborców jak pieniądze 24 maj 2015, 22:30 Ekonomia bywa stosowana do analizy decyzji wyborczych i działania rynków politycznych. Partie są wtedy odpowiednikami firm, a produkowanym dobrem są programy polityczne i decyzje władz. Pieniądzem stają się głosy wyborców. Obywatel... 49
 • Wolny pieniądz szuka sztuki 24 maj 2015, 22:30 Od lat sukcesy na światowych aukcjach odnosi malarstwo impresjonistyczne i powojenne. Modny był i będzie Jeff Koons, Gerhard Richter czy Lucian Freud. 52
 • HOSSA BESSA 24 maj 2015, 22:30 Kobieta rakieta Baza lotnicza Vandenberg na południu Kalifornii jest podstawowym kosmodromem Sił Zbrojnych USA. To stąd w latach 50. ubiegłego wieku startowały rakiety Minuteman II zdolne do przenoszenia ładunku termojądrowego o mocy 2... 53
 • Barbarzyńcy u bram 24 maj 2015, 22:30 Losy konfliktu Rosji z Zachodem nie rozstrzygają się w Donbasie, ale na Bliskim Wschodzie, gdzie sojusznicy Moskwy i Waszyngtonu toczą otwartą i bezpardonową wojnę na gruzach Syrii i Iraku. 54
 • Cena hipokryzji demokratów 24 maj 2015, 22:30 Nad kampanią kandydatki do Białego Domu zbierają się czarne chmury. Zwycięstwo republikanów mogą przybliżyć kłamstwa i matactwa rodziny Clintonów. 58
 • Paradoks Orbána 24 maj 2015, 22:30 Europa podziwia sukcesy gospodarcze wychodzących z kryzysu Węgier. Mimo to rząd Fideszu notuje spadek popularności. Powodem są walki frakcji, nadużywanie władzy dla załatwiania własnych interesów i zgubna wiara, że nie ma z kim przegrać. 60
 • Chińczycy budują pod nosem USA 24 maj 2015, 22:30 Kanał Nikaraguański będzie jednym z największych przedsięwzięć inżynierskich w historii. Mieszkańcy mają jednak żal, że nikt nie zapytał ich o zgodę na budowę. 63
 • Ruda tańczy ze Słowianami 24 maj 2015, 22:30 Za kilka dni w sopockiej Operze Leśnej na nowym Polsat SuperHit Festival wystąpią obok siebie największe gwiazdy polskiego popu i muzyczne gwiazdy internetu. To dowód, że i u nas sieć zaczyna dyktować reguły gry w muzyce. 64
 • Prawda jest ciekawa 24 maj 2015, 22:30 Polscy widzowie pokochali biografie, filmy o prawdziwych bohaterach i prawdziwych wydarzeniach. Po sukcesach „Bogów” o Zbigniewie Relidze, „Wałęsy” czy „Jacka Stronga” o pułkowniku Kuklińskim ma powstać film o losach generała Jaruzelskiego. 67
 • Rockowy Woody Allen 24 maj 2015, 22:30 Nigdy nie zbawialiśmy świata. Lubimy surrealistyczne dowcipy – mówi Mike Bordin z zespołu Faith No More, który 6 czerwca zagra w krakowskiej Tauron Arenie. 70
 • Multikulti nie działa 24 maj 2015, 22:30 Wielka Brytania zapłaci wysoką cenę za zbyt dużą tolerancję wobec imigrantów. Strach przed oskarżeniami o rasizm prowadzi do bezkarności przyjezdnych – uważa Roger Scruton, pisarz i filozof. 72
 • Skruszeni z premedytacją 24 maj 2015, 22:30 Przez pierwszą dekadę obowiązywania w Polsce ustawy o świadku koronnym na podstawie zeznań takich osób skierowano 320 aktów oskarżenia przeciwko 2295 osobom, na których podstawie sądy skazały 1196 osób. Instytucja ta jest bezcenna dla oskarżycieli, służąc przede wszystkim do... 75
 • Czterej pancerni i ciąg dalszy 24 maj 2015, 22:30 Jak potoczyłyby się dalsze losy „Czterech pancernych i psa”? Dziś już wiemy. Janek trafia do karnej kompanii, Lidka puszcza się z radzieckim generałem, a Wichura zapisuje się do partii. Oto „Zmierzch bohaterów”. 76
 • Gwiazdy i syfilitycy 24 maj 2015, 22:30 Dziś dodają nam szyku i są oddzielną gałęzią modowego przemysłu. Ale jeszcze nie tak dawno okulary przeciwsłoneczne były kojarzone z chorymi na syfilis. 78
 • Państwowe, czyli niczyje 24 maj 2015, 22:30 Za późnego Gierka kradzieże w zakładach pracy stały się wręcz plagą. Dlatego sądy zaczęły wydawać w tych sprawach drakońskie wyroki. 81
 • Wojna i postęp 24 maj 2015, 22:30 Technologie wojskowe napędzają technologiczną rewolucję. Dzięki nim widzimy przez ściany, mamy protezy ręki, zniknie ból uczenia się języków obcych. 84
 • Prorok nowoczesności 24 maj 2015, 22:30 Tadeusza Peipera określano mistrzem, wodzem, a nawet papieżem awangardy. Od jego nazwiska utworzono nazwę prądu artystycznego. 86
 • KALEJDOSKOP KULTURALNY 24 maj 2015, 22:30 KSIĄŻKI Mariusz Cieślik Koronkowa kryminalna robota Nie ma dziś w europejskiej literaturze lepszych kryminałów niż te, które pisze Pierre Lemaitre” – twierdzi najpopularniejszy obecnie polski autor kryminalny Zygmunt... 88
 • Program dla młodych obnaża kłamstwa ministra Szczurka 24 maj 2015, 22:30 Jedną z największych korzyści mijającej kampanii wyborczej będzie większa świadomość Polaków, jak pazerne jest nasze państwo. I to mimo urzędowych manipulacji uprawianych przez ministra finansów Mateusza Szczurka. Oświadczył on w... 96
 • Praca marzeń 24 maj 2015, 22:30 Jak wybrać idealnego pracodawcę? Najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, co dla nas jest ważne. A potem sięgnąć tak wysoko, jak się da. 98
 • Lider pracuje z najlepszymi 24 maj 2015, 22:30 Open Finance SA jest firmą doradztwa finansowego pomagającą klientom indywidualnym znaleźć optymalne rozwiązania finansowe. Firmę tworzą ludzie, którzy zbudowali w Polsce gałąź doradztwa finansowego. 102
 • Kariera bez granic 24 maj 2015, 22:30 Philip Morris International (PMI) w Polsce to wiodący producent wyrobów tytoniowych, wytwarzający trzy z dziesięciu najlepiej sprzedających się marek papierosów na polskim rynku tytoniowym. Zatrudnia ponad 3 tys. osób. 103
 • KPMG – pracodawca z wyboru 24 maj 2015, 22:30 KPMG od ponad 20 lat działa na polskim rynku, świadcząc usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych. 104
 • Przejrzyste ścieżki kariery 24 maj 2015, 22:30 Polpharma należy do grona 20 największych firm generycznych na świecie, o obrotach na poziomie miliarda dolarów rocznie. Zatrudnia ponad 7,5 tys. osób w Polsce i za granicą. Ma siedem zakładów produkcyjnych. 105
 • Paszport do eksportu 24 maj 2015, 22:30 Polskie firmy nie boją się robić interesów za granicą. Żeby robić je skutecznie, potrzebują jednak finansowego wsparcia. A o nie coraz łatwiej. 106
 • Bankowość mobilna, czyli finanse w małym palcu 24 maj 2015, 22:30 Jeszcze nigdy w historii dostęp do usług finansowych nie był tak prosty i intuicyjny jak obecnie. Banki prześcigają się w udostępnianiu nam, klientom, nowoczesnych rozwiązań umożliwiających bieżące zarządzanie swoimi pieniędzmi całą dobę z każdego miejsca na Ziemi. Serwisy... 110
 • Kraków – miasto tradycji i innowacji 24 maj 2015, 22:30 Kraków jest ośrodkiem nowoczesnych technologii, rozwijającej się gospodarki, nauki i kultury. To także miejsce przyjazne mieszkańcom, turystom oraz inwestorom. 112
 • Polimery prosto z Polski 24 maj 2015, 22:30 Ponad 10 proc. światowej produkcji nylonu powstaje według polskiej technologii. Ale to nie koniec sukcesów polskich chemików w pracach nad tworzywami sztucznymi. 114
 • NTQ s.c. – kompleksowe partnerstwo biznesowe 24 maj 2015, 22:30 Zajmujemy się wprowadzaniem na polski rynek unikatowych technologii. Prowadzimy również autoryzowany serwis dla dostarczanych maszyn i urządzeń. W swoich działaniach NTQ s.c. kieruje się trendami rynkowymi i potrzebami klientów. 117
 • Rak prostaty – noweterapie szansą dla chorych 24 maj 2015, 22:30 Dzięki postępowi w medycynie osoby cierpiące na raka prostaty mogą żyć dłużej i mniej cierpieć. To wielka szansa dla chorych, dla których jakość życia, zwłaszcza w zaawansowanym stadium choroby, to wartość nie do przecenienia. 118
 • Zadbaj o szyję i dekolt 24 maj 2015, 22:30 Młodo wyglądająca twarz nie powinna kontrastować z szyją ani dekoltem. Niewielka warstwa tkanki tłuszczowej oraz mała liczba gruczołów łojowych powodują, że skóra w tych okolicach wcześnie zaczyna się starzeć. 120
 • Przegląd po czterdziestce 24 maj 2015, 22:30 Czterdziestka to przełomowy moment w życiu większości mężczyzn. Magiczna czwórka z przodu oznacza także to, że – jak w samochodzie, który przejechał już swoje kilometry – warto sprawdzić, czy organizm nie szykuje nam niespodzianek. 122
 • Bolesne kamienie 24 maj 2015, 22:30 Ból jest ostry, trudny do zniesienia, porównywalny z cierpieniem przy porodzie. Pojawia się nagle w okolicy lędźwiowej kręgosłupa i promieniuje do boku i pachwiny. To kolka nerkowa, która często jest pierwszym objawem kamicy nerkowej. 125
 • Ściąga dla początkujących 24 maj 2015, 22:30 Biega już ponad 8 mln Polaków. Ale to oznacza, że prawie 30 mln ma przed sobą swój pierwszy biegowy krok. Dlaczego warto go zrobić? 126
 • Hotele pełne radości 24 maj 2015, 22:30 Dziecko nie dysponuje portfelem rodziny, ale ma istotny wpływ na wybory dokonywane przez jego rodziców. Także te dotyczące miejsca wypoczynku. 130
 • Dziecko VIP-em w hotelu 24 maj 2015, 22:30 Najmłodsi są ważnymi gośćmi w hotelu. Hotelarze już wiedzą, że maluchy mają swoje specyficzne potrzeby – mówi Violetta Hamerska. 134