Bezgotówkowy Orwell

Bezgotówkowy Orwell

Urzędnicy fiskusa daliby wiele za całkowity wgląd w nasze portfele. Nowa propozycja resortu finansów o ograniczeniu transakcji gotówkowych pomoże im zrealizować te marzenia.

3 tys. euro, czyli ok. 12 tys. zł, to limit transakcji bezgotówkowych zaproponowany przez Ministerstwo Finansów w ramach opinii do projektu ustawy o prawie działalności gospodarczej. W praktyce wszystkie transakcje między przedsiębiorcami, których wartość przekroczy tę kwotę, mogą się odbywać wyłącznie za pośrednictwem banków. Koniec więc z płatnościami gotówką na dużą skalę. To znacząca zmiana, zwłaszcza że obecnie obowiązujący limit wynosi 15 tys. euro (ok. 60 tys. zł).

Z POPARCIEM BANKÓW

Wzrost transakcji rejestrowanych na rachunkach bankowych ma ułatwić organom skarbowym walkę z praniem brudnych pieniędzy i ograniczyć skalę omijania podatków. Jest o co walczyć – Bank Światowy wycenia naszą szarą strefę na 400 mld zł rocznie. Nie brak jednak głosów, że prawdziwy cel podobnych regulacji jest zupełnie inny – kontrola nad każdą wydawaną przez nas złotówką. – Postulowane rozwiązanie oznacza de facto powrót do stanu prawnego obowiązującego w przeszłości – tłumaczy Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów. Przypomina, że próg 3 tys. euro obowiązywał w Polsce od 1993 r. Dopiero ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. podniosła go pięciokrotnie. Argumentem, który zdecydował wówczas o zwiększeniu limitu, były bariery dotyczące infrastruktury bankowej: brak powszechnego posiadania przez przedsiębiorców rachunków bankowych, niedostateczna sieć placówek i bankomatów, brak rachunków przeznaczonych dla podmiotów gospodarczych oraz wysokie koszty obsługi samych rachunków. Dziś nikt już o nich nie pamięta.

– W 2013 r. Polska zajmowała drugie miejsce wśród krajów UE pod względem liczby placówek instytucji oferujących usługi płatnicze. Wskaźnik jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnia europejska – przekonują przedstawiciele resortu finansów. Nie dziwi więc fakt, że urzędników w pełni popiera sektor bankowy, choć ten od kilku lat proponuje jeszcze bardziej radykalne rozwiązania. NBP w „Programie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020” postuluje zmniejszenie limitu transakcji bezgotówkowych do 1 tys. euro. Działania na rzecz stopniowego ograniczania gotówki w obiegu trwają w Europie od lat. W Polsce dotykają głównie przedsiębiorców, choć pewnie i to pozostanie kwestią czasu.

BANKNOTY W ODWROCIE

We Francji na przykład nikt nie otrzyma stałego adresu zameldowania, jeśli nie będzie posiadaczem własnego rachunku bankowego. Do tej pory osoby fizyczne nie mogły płacić tam gotówką powyżej 3 tys. euro, od 1 września wchodzą jednak nowe przepisy, które zmniejszają jeszcze tę kwotę do 1 tys. euro. Dodatkowo od 1 stycznia 2016 r. rządowa agencja zajmująca się walką z praniem brudnych pieniędzy (Tracfin) będzie zawiadamiana o każdej osobie, która w ciągu miesiąca wypłaci w gotówce ponad 10 tys. euro. Dochodzi więc do sytuacji, w której samo posiadanie większej ilości gotówki budzi podejrzenia. W ciągu ostatnich pięciu lat limity na transakcje gotówkowe w Europie obniżono ze średnio 10-15 tys. euro do 1-3 tys. euro obecnie. W Belgii gotówką nie zapłacimy powyżej 3 tys. euro, w Hiszpanii – 2,5 tys. euro, w Grecji – 1,5 tys. euro. Gdy w 2011 r. Włosi zatrzymali się na limicie 1 tys. euro, i tak odetchnęli z ulgą, bo ówczesny wiceminister gospodarki i finansów Vittorio Grilli chciał limitu w wysokości 300-500 euro. Najbliżej całkowitego pozbycia się gotówki są dziś kraje skandynawskie. Szwecja, kraj, który w 1661 r. jako pierwszy w Europie wprowadził do obiegu papierowe banknoty, dziś jako pierwsza rozważa całkowitą rezygnację z gotówki. Szwedzi płacą kartą za 97 proc. wszystkich transakcji, nawet za kupno biletów autobusowych u kierowcy czy składając datki w kościele. Dziennik „Svenska Dagbladet” poinformował niedawno, że w 530 z 780 placówek największych banków nie można już wpłacić ani wypłacić gotówki. Podobnie sytuacja wygląda w Norwegii. Z kolei rząd Danii właśnie zaproponował zwolnienie wybranych placówek handlu detalicznego, takich jak sklepy z odzieżą, stacje benzynowe czy restauracje, z obowiązku przyjmowania zapłaty w gotówce.

Na tle Europy Polska wydaje się więc bezpieczną oazą, gdzie gotówka trzyma się nieźle. Propozycje ograniczenia jej przepływu pomiędzy firmami naturalnie budzą protesty samych przedsiębiorców. – Porównanie z innymi krajami kompletnie do mnie nie trafia. My mamy swoich przedsiębiorców, swoją historię biznesu i swoje nawyki dotyczące płatności – mówi Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Inicjatywa odbiera podstawową wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Tak długo jak gotówka jest narodowym środkiem płatniczym i jest wymóg jej akceptacji w punktach handlowych i usługowych, to nie widzimy powodu, dla którego należałoby tę swobodę tak ograniczać – tłumaczy.

NIC ZA DARMO

Podstawowym argumentem, który przemawia za zwiększeniem kontroli przepływu gotówki, jest walka z szarą strefą. – Istnieje potrzeba zwiększania przejrzystości rozliczeń i uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami: walka ze zjawiskiem unikania opodatkowania oraz ukrywania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej – tłumaczy Wiesława Dróżdż. Resort powołuje się na badania Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową („Szara strefa w polskiej gospodarce”) i raport „The Shadow Economy in Europe 2013”. Z tego ostatniego wynika, że zwiększenie płatności elektronicznych o ok. 10 proc. rocznie przez okres kolejnych czterech lat może ograniczyć obszar szarej strefy do 5 proc. (w Polsce szacuje się ją na 25 proc. PKB).

Nie przekonuje to przedstawicieli przedsiębiorców, według których efekt będzie odwrotny od zamierzonego. – Ci, którzy są w szarej strefie, znajdą sposób, by dalej w niej pozostać. Po prostu nie wystawią faktury za usługi. Natomiast ci, którzy biorą faktury czy rachunki, teraz powiedzą, że mają to w nosie, bo tak będzie łatwiej – twierdzi Nowacki. Zwraca też uwagę, że nadal duża część mikro i małych przedsiębiorstw nie korzysta z bankowości elektronicznej. Ten argument obalają jednak same przepisy prawne, które wymuszają na firmach prowadzenie rachunku bankowego. O ile ustawodawca przewidział płacenie podatku w formie gotówki (tylko dla mikroprzedsiębiorstw), o tyle składki na ZUS czy zwrot podatku VAT odbywają się tylko i wyłącznie za pomocą przelewów. W praktyce więc przedsiębiorcy i tak zobligowani są do prowadzenia rachunku.

Dyskusja na temat wycofania gotówki z obiegu i dążenia do społeczeństwa bezgotówkowego (cashless society) toczy się nie tylko w Polsce. Zwolennicy nowego kursu powołują się m.in. na koszt utrzymania gotówki. I nie jest to jedynie koszt ponoszony z tytułu druku banknotów czy wybicia monet (te ponosi bezpośrednio bank centralny), ale i wydatki na konwojowanie podczas transportu. Instytut Global Insight wyliczył, że w przypadku Polski koszt utrzymania gotówki to kilkanaście miliardów złotych rocznie. Nie oznacza to jednak, że posługiwanie się pieniędzmi wirtualnymi jest darmowe. Opłaty za prowadzenie rachunków, za karty płatnicze, za przelewy, wypłaty z obcego bankomatu – jeśli zsumujemy to wszystko, mnożąc przez liczbę posiadaczy rachunków, również wyjdzie pokaźna suma. Różnica jest jednak zasadnicza – w przypadku gotówki to banki ponoszą koszty jej utrzymania, w przypadku kont bankowych opłaty przechodzą na konsumentów. O owe przerzucanie kosztów pytamy Mieczysława Groszka, wiceprezesa Związku Banków Polskich. – Określenie „przerzucanie kosztów” jest określeniem ogromnie uproszczonym i wręcz potocznym. W sytuacji, w której świadczy się komuś usługę i bierze się za to pieniądze, rzeczywiście to klient płaci. Ale tak jest w każdej branży – tłumaczy. I dodaje: – My polemizujemy z określeniem, że opłaty i prowizje za płatności są „przerzucane” na klientów, dlatego że wszystkie koszty banków są w jakimś sensie przerzucane na klientów, tak jak wszystkie koszty innych firm muszą być pokryte ceną za towar i usługę, w przypadku banków prowizje, opłaty, marże to jest cena. Gdyby firma pracująca z klientem nie „przerzucała” tych kosztów, to by nie miała z czego żyć – wyjaśnia przedstawiciel ZBP.

NIEPOTRZEBNA REWOLUCJA

Inny argument dotyczy samego bezpieczeństwa transakcji. Brak gotówki to wyeliminowanie niebezpieczeństwa związanego z napadami na banki i konwoje przewożące pieniądze, o fałszerstwach nie wspominając. Łatwo się jednak domyślić, że dawne zagrożenia szybko zostaną zastąpione nowymi, cybernetycznymi. Wzrośnie tym samym wartość naszych danych osobowych, o które już dziś toczą bój hakerzy. Obiektem ataków cyberprzestępców już dziś padają duże bazy danych, w których przechowywane są np. numery kart kredytowych wraz z imieniem i nazwiskiem jego posiadacza oraz innymi detalami, które pozwalają swobodnie się nią posługiwać.

Zdaniem dr. Wojciecha Warskiego, eksperta Business Centre Club, inicjatywa Ministerstwa Finansów to dobry kierunek, który ucywilizuje zjawisko płacenia z ręki do ręki. Sam jednak ma pewne obiekcje co do proponowanej formy. – Pięciokrotne obniżenie progu transakcji bezgotówkowych wydaje mi się zbyt radykalnym rozwiązaniem. Tutaj trzeba zważyć pewną praktykę gospodarczą. Osobiście jestem zwolennikiem wprowadzania zmian stopniowo – mówi „Wprost”. Kilka tygodni temu urzędnicy mieli nadzieję na przeforsowanie nowego limitu jeszcze w tej kadencji, publiczna dyskusja ostudziła jednak ich entuzjazm. Sami posłowie są podzieleni w opiniach. Ministerstwo Gospodarki na razie dystansuje się od propozycji kolegów z resortu finansów i nie podejmuje żadnych prac nad zmianami w prawie. Przynajmniej na razie, bo to, że temat gotówki wróci po jesiennych wyborach samorządowych, jest niemal pewne. ■

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Okładka tygodnika WPROST: 26/2015
Więcej możesz przeczytać w 26/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 26/2015 (1685)

 • Dwa sny 21 cze 2015, 21:45 Niech przyśni Ci się świat, gdzie bogatym nie warto się bogacić, a biednym warto tkwić w biedzie. Żadnych własności, zawiści i żadnych list stu najbogatszych (piszemy na str. 81). Wyśnijcie sobie kraj, gdzie równość społeczna jest... 6
 • SKANER 21 cze 2015, 21:45 POLITYKA Z rządu PO do gabinetu Dudy na czatach Michał Królikowski, będąc wiceministrem sprawiedliwości, bronił akcji prokuratury i ABW w redakcji „Wprost”. Teraz ma pracować w kancelarii Andrzeja Dudy. Co do zasady podzielam... 11
 • Sojusz Kukiza 21 cze 2015, 21:45 Konserwatywno-liberalne środowiska: biznes i think tanki wesprą projekt Pawła Kukiza. Rockmen ruszy więc do wyborów uzbrojony w program i mocnych kandydatów, do tego wolny od skrajności narodowców i roszczeniowców. 14
 • Program dla Kukiza i Polski 21 cze 2015, 21:45 Wieść gminna niesie, że piszę program gospodarczy dla Pawła Kukiza. Nie piszę, bo już mam. Jak pan Paweł zechce z niego skorzystać – proszę bardzo. Pani Ewa, panowie Jarosław, Janusz, Leszek czy Ryszard – także. Oto on w obszarze finansów publicznych. 16
 • Antysystem w modzie 21 cze 2015, 21:45 Na polskiej scenie politycznej zapanowała wielka moda na polityków antysystemowych. My z kolei postanowiliśmy się przyjrzeć czemuś innemu: modzie, której hołdują samiantysystemowcy. 18
 • PO pompuje wodę z tonącej łodzi 21 cze 2015, 21:45 Jedyna nadzieja dla Platformy to ukraść referendum Pawłowi Kukizowi. Liderzy tej partii wiedzą, że jeśli nie zdołają tego zrobić, będą musieli oddać władzę. 20
 • Nie rzucim ziemi, skąd nasz Zych 21 cze 2015, 21:45 Ustawa o ochronie polskiej ziemi za poparcie kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na marszałka Sejmu – takie warunki PSL postawiło Platformie. Ponieważ PO nie chce się zgodzić na projekt ludowców, w koalicji będzie zgrzytać. 22
 • Strach Zachodu to sojusznik Putina 21 cze 2015, 21:45 Polskie czołgi Leopard stawiają czoła zielonym ludzikom pod osłoną belgijskich artylerzystów. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO w Warszawie, i ćwiczenia w Świętoszowie to początek akcji reanimacyjnej Paktu. Ustalenia z... 23
 • Czy tanie państwo jest „byle jakie”? 21 cze 2015, 21:45 Autorytety medialne” to ludzie, którzy z pewnością siebie mówią byle co o byle czym, a ich wypowiedzi jako prawda absolutna trafiają na czołówki gazet i wiadomości telewizyjnych. Ostatnio dwa „autorytety medialne”:... 23
 • Niemoc prezydenta Europy 21 cze 2015, 21:45 W Brukseli pryska mit Donalda Tuska jako polityka dużego formatu. Nie dba tam ani o interesy Polski, ani nie wytycza ambitnych planów całej Unii 24
 • Szukają pracy dla ludzi prezydenta 21 cze 2015, 21:45 W PO nerwowo szukają pracy dla ludzi zatrudnionych w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Lista osób, którym trzeba pilnie szukać zatrudnienia, trafiła do stołecznego ratusza. 25
 • Żyjemy w kulturze tajności 21 cze 2015, 21:45 W polskim ustroju zasadą jest dostęp do informacji. Tyle teoria. Bo niezliczona, wręcz nieokiełznana jest liczba przepisów, które wprowadzają tajemnice. Nikt nie sprawdza zależności między nimi, nikt ich systemowo nie analizuje. A... 26
 • Papież mówi, każdy słyszy co chce 21 cze 2015, 21:45 Zanim jeszcze encyklika „Laudato si” została ogłoszona, dziennikarze nazwali ją „antypolską”. Z uwagi na niewielki fragment o zastąpieniu paliw kopalnych, zwłaszcza węgla, ale też ropy naftowej, energią... 26
 • Patologia refundacji 21 cze 2015, 21:45 Ustawa refundacyjna miała dać Polakom dostęp do tanich i nowoczesnych leków. Ale jak to bywa z podobnymi obietnicami, skończyło się farmaceutyczną katastrofą. Do Polski trafiają starsze generacje leków, Polacy wydają na nie najwięcej w historii, a tych, na które ich stać, nie... 28
 • Kosztowna (nie)dostępność 21 cze 2015, 21:45 W kwestii polityki lekowej rząd zachowuje się, jakby miał jednego pacjenta – chory budżet, który trzeba leczyć kosztem pacjentów. Tyle, że ani oszczędności nie są wielkie, ani budżet nie zdrowieje. 30
 • Cena życia 21 cze 2015, 21:45 30 tys. zł miesięcznie. Tyle warte jest zdrowie Moniki Czaplickiej. Lek refundowany w innych krajach Europy w Polsce jest dostępny tylko za pełną odpłatnością. Monika ma 36 lat, jest mamą czwórki dzieci. Zmaga się z rakiem. 34
 • Jednoręki Arłukowicz 21 cze 2015, 21:45 Szumnie ogłaszane pakiety kolejkowe czy onkologiczne to odciąganie uwagi od realnych problemów ochrony zdrowia, ostatniego bastionu socjalizmu. Brak konkurencji, pieniędzy, monopol NFZ rząd próbuje przykryć PR-owymi sztuczkami. 36
 • Strzelec wolny z wyboru 21 cze 2015, 21:45 Nie chcą mieć szefa, biura i sztywnego czasu pracy. W Polsce przybywa freelancerów z wyboru. Mogłoby być ich jeszcze więcej, gdyby prawo było bardziej przyjazne. 38
 • Zdrowie i polityka 21 cze 2015, 21:45 Tylko niewolnicy i szaleńcy nie interesują się polityką, im wszystko jedno, jak żyją” – napisał Jacek Dukaj w „Innych pieśniach”. Nie bardzo polityką interesuje się też człowiek na wakacjach. To przecież kawał... 41
 • Jadę na Rodos, czyli na działkę 21 cze 2015, 21:45 Podróżuję sporo po Polsce prawdziwej, czyli po prowincji. Po takich miejscach, o których Stanisław Jerzy Lec pisał „Polska A mówi Polsce B, pocałujcie nas w d…”. Ostatnio gdzieś w Lubuskiem, w małym 10-tys. mieście,... 41
 • Sześciolatki znów psują krew politykom 21 cze 2015, 21:45 Niekończąca się historia o maluchach zaczynających naukę znów nabiera tempa. Za zaniedbania, upór, niefrasobliwość państwa zapłacą – niestety – małe dzieci. 42
 • Bezgotówkowy Orwell 21 cze 2015, 21:45 Urzędnicy fiskusa daliby wiele za całkowity wgląd w nasze portfele. Nowa propozycja resortu finansów o ograniczeniu transakcji gotówkowych pomoże im zrealizować te marzenia. 44
 • HOSSA BESSA 21 cze 2015, 21:45 Jazda po norwesku 18 euro pensja minimalna dla za godzinę – tyle już wkrótce może wynieść wszystkich kierowców przejeżdżających przez Norwegię. Zmiany podobnie jak w Niemczech obejmą też nasze firmy transportowe, które będą... 48
 • NATO maszeruje na Wschód 21 cze 2015, 21:45 Po miesiącach rozważań, przymiarek i obietnic Sojusz Północnoatlantycki wreszcie mówi o stałym stacjonowaniu broni i żołnierzy w Polsce. Zanim ich jednak powitamy u siebie, wcześniej zobaczymy mobilizację za naszą wschodnią granicą. 50
 • Walka o rozbicie NATO 21 cze 2015, 21:45 Nie bagatelizujmy znaczenia pomocy militarnej dla wschodniej flanki Sojuszu – przekonuje w rozmowie z „Wprost” amerykański politolog Mark Galeotti. 52
 • Zwarci, niegotowi 21 cze 2015, 21:45 Świetnie, że słyszymy deklaracje wsparcia ze strony sojuszników z NATO. Nie możemy jednak zapominać, że w razie agresji najpierw musimy bronić się sami. 53
 • Drugie życie Miszy 21 cze 2015, 21:45 Jeszcze pół roku temu Micheil Saakaszwili był politycznym trupem, brooklińskim hipsterem na zesłaniu. Teraz były prezydent Gruzji wrócił do polityki z ambicjami zostania… premierem Ukrainy. 54
 • Kraj Zachodzącego Słońca 21 cze 2015, 21:45 W Japonii rozwiązywanie problemów demografii zbyt długo odkładano na później. Kłopoty nawarstwiły się tak bardzo, że wizja przyszłości kraju zaczyna się ocierać o wizję z „Mad Maksa”: opuszczone gospodarstwa, puste domy i miasta staruszków. 56
 • Polska na lato 21 cze 2015, 21:45 Po modzie na lokalne jedzenie czy rodzime gry komputerowe przyszedł czas na wakacje w Polsce. Oto pomysły na krajowy urlop dla rodzin, seniorów, szukających wyciszenia, przygód i zamożnych. 58
 • Ostatni władca Ukrainy 21 cze 2015, 21:45 Ze wszystkich ukraińskich utopii ta ma chyba największy potencjał. Zwolennicy odrodzenia hetmanatu kilka razy postawili na współpracę z Niem - cami i za każdym razem srodze się na tym zawiedli. 62
 • Pałac kultury jest romantyczny 21 cze 2015, 21:45 Ten gatunek to filmowa pocztówka. Na pewno będziemy kręcić na moście Świętokrzyskim, skąd widać kapitalną panoramę Warszawy – mówi Michael Coulter, operator, który pracuje przy nowej komedii Krzysztofa Langa. 66
 • Polityka w wykonaniu muzyka 21 cze 2015, 21:45 Paweł Kukiz rozbił bank, kończąc z niezniszczalnym, zdawałoby się, układem PiS-PO. Osiągnął w polityce tyle, co żaden inny muzyk na świecie, a wielu próbowało. Niektórzy mieli nawet sukcesy. 68
 • Kalejdoskop kulturalny 21 cze 2015, 21:45 KSIĄŻKI Mariusz Cieślik Myśliwy zwierzyną Każdy, kto twierdzi, że klasyczna powieść jest w kryzysie, powinien czytać Brytyjczyków. Nawet jeśli noszą obco brzmiące nazwiska jak Hanif Kureishi, to nie ma wątpliwości, z jakiej... 72
 • Jak rząd USA ma mnie w… nosie 21 cze 2015, 21:45 Poczułem się jak śmieć. Podobnie jak setki, a może tysiące innych Polaków jestem ofiarą awarii systemu przyznawania wiz do USA. Trwa ona sobie w najlepsze już od 8 czerwca. To jeszcze można zrozumieć, każdemu może zdarzyć się awaria... 78
 • Lista 100 najbogatszych Polaków 2015 21 cze 2015, 21:45 1. JAN KULCZYK 16 mld zł Biznesowo dla najbogatszego Polaka to był kolejny udany rok. Majątek miliardera urósł głównie dzięki wzrostowi wartości jego pakietu akcji chemicznego Ciechu i notowanego w Londynie międzynarodowego producenta... 79
 • Facet tkwi w szczegółach 21 cze 2015, 21:45 Są jak biżuteria u kobiet – z pozoru zbędne, w rzeczywistości nadają każdemu dobrze ubranemu mężczyźnie odpowiedni rys. Niestety, ciągle wielu panów nie zwraca na nie uwagi. Przedstawiamy pięć dodatków, które świadczą o męskiej elegancji. 122
 • Cena niepowtarzalności 21 cze 2015, 21:45 Luksus w tym przypadku oznacza unikatowość. Rzeczy robione na zamówienie, w pojedynczych egzemplarzach. Miarą nie są najdroższe materiały, ale oryginalność. I często nazwisko projektanta i artysty, który zaprojektował i wykonał przedmiot. 126
 • Dlaczego warto mieć inteligentny dom 21 cze 2015, 21:45 Na inteligentne rozwiązania do domów Polacy wydają już ponad 100 mln zł rocznie. Rynek ten rośnie w tempie 20-30 proc. rok do roku i taki trend ma się utrzymać przez kolejne lata. Nowoczesna automatyka jest stosowana praktycznie w każdym nowym apartamencie czy domu. 130
 • Ptak Fashion City 21 cze 2015, 21:45 Ptak Fashion City to miasto, dzięki któremu branża odzieżowa odrodziła się jako tysiące małych producentów. 132
 • Między sztuką a nauką 21 cze 2015, 21:45 Hendrik Kelner wygląda trochę jak Winston Churchill. Nie chodzi tylko o cygaro i szklaneczkę whisky, ale też posturę. Spotykamy się w restauracji Amber Room, gdzie Kelner prezentuje nową linię luksusowych ręcznie zwijanych cygar Winston Churchill. Kelner jest najpoważniejszym... 134
 • Spać w spa 21 cze 2015, 21:45 Luksusowy hotel, by zasłużyć na to miano, musi mieć coś, co sprawi, że goście poczują się tam naprawdę wyjątkowo – niezależnie, czy przyjadą odpocząć, czy popracować. 136
 • Zdrowie i relaks w nadmorskim klimacie 21 cze 2015, 21:45 Nieskalane piaszczyste plaże, zdrowy umiarkowany klimat i orzeźwiające wody Bałtyku mają wielu zagorzałych wielbicieli. 140
 • Nowe grillowanie – gorący temat na lato 21 cze 2015, 21:45 Do grillowania Polaków namawiać nie trzeba. Może nie jest jeszcze tak jak w Kanadzie, gdzie ponad 70 proc. obywateli ma swojego grilla – więcej niż osób posiadających samochód, ale w tyle też nie zostajemy. 142
 • Rynek jeszcze mały 21 cze 2015, 21:45 Popyt na luksusowe nieruchomości jest większy niż podaż. Pojawiła się jednak możliwość inwestowania w ekskluzywne condohotele i nieruchomości. 144
 • Witamy w okolicy 21 cze 2015, 21:45 Nasza wizja miejskiego życia dla aktywnych i wymagających. 153
 • Luksus pnie się w chmury 21 cze 2015, 21:45 Drapacze chmur oferujące luksusowe apartamenty stają się stałym elementem krajobrazu największych polskich miast. Twórcy tych budowli robią wszystko, by żyło się w nich rzeczywiście jak w niebie. 154
 • Jesteś tym, co jesz 21 cze 2015, 21:45 Masz kłopoty z trądzikiem, suchą skórą, częsty katar, bóle brzucha, migreny, czujesz się zmęczona i ociężała? Borykasz się z którymś z tych objawów od lat i myślisz, że po prostu masz takie skłonności? Twoje złe samopoczucie może mieć związek z tym, co jesz – tłumaczy dr... 162
 • Holistyczne podejście i coraz bardziej naturalne metody leczenia 21 cze 2015, 21:45 Te dwie tendencje coraz bardziej dominują na świecie w medycynie anti-aging i funkcjonującej w jej zakresie dermatologii estetycznej. W Derma Puls stosujemy je od wielu lat – mówi dr Ewa Kaniowska. 163
 • Skuteczność to podstawa 21 cze 2015, 21:45 Interesują mnie tylko skuteczne metody leczenia. Dlatego moja klinika Triclinium jest wyposażona w kilkadziesiąt urządzeń, w tym prawie 20 laserów – mówi dr Marek Wasiluk. – Opracowałem kilka autorskich metod, m.in. leczenia rozstępów, blizn i przebarwień oraz... 164
 • Idzie lato – czas zadbać o jędrne i gładkie ciało 21 cze 2015, 21:45 Lato to czas, kiedy chcemy zademonstrować piękno naszego ciała. Zabiegi, dzięki którym stanie się ono jędrne i gładkie, poleca dr Magdalena Łopuszyńska, dermatolog, lekarz medycyny estetycznej. 167
 • Przechytrzyć czas 21 cze 2015, 21:45 Starzenia nie da się uniknąć. Można jednak opóźnić jego skutki. Jak – mówią dr Bożena Jendrysik i dr Wojciech Kiełek z Centrum Medycznego Veno-Med. 168
 • Idealne zabiegi 21 cze 2015, 21:45 Upływający czas odznacza się na twarzy, szyi, dłoniach i dekolcie. Wygląd często ma znaczący wpływ na dobre samopoczucie, dodaje pewności siebie, pozwala się poczuć atrakcyjnie, dlatego zabiegi medycyny estetycznej stały się niezwykle popularne. Przedstawiamy opinie lekarzy... 169
 • Wyrzeźbić twarz i ciało 21 cze 2015, 21:45 Medycyna estetyczna oferuje zabiegi umożliwiające nie tylko odmłodzenie twarzy, ale również modelowanie sylwetki – wyszczuplenie ciała i powiększanie piersi oraz pośladków – mówi dr Maciej Rogala z Gold Clinic. 171
 • Lifting? Tak! Ale tylko bez skalpela! 21 cze 2015, 21:45 Medycyna estetyczna proponuje innowacyjne zabiegi liftingujące bez użycia noża chirurgicznego. 173
 • Pacjent jest najważniejszy 21 cze 2015, 21:45 Coramed to placówka, w której innowacyjność spotyka się z doświadczeniem i osiągnięciami naukowymi lekarzy, a wszystko w trosce o dobro pacjenta. W centrum dba się nie tylko o zdrowie, ale również dobre samopoczucie pacjenta. 175
 • Jak odmłodzić twarz 21 cze 2015, 21:45 Przychodzi taki czas, kiedy skóra twarzy i szyi staje się zbyt wiotka i kwalifikuje się do operacji i podniesienia chirurgicznego – mówi dr Andrzej Dmytrzak z kliniki Aesthetic Med w Szczecinie, specjalista z dziedziny chirurgii plastycznej. 177
 • Nici liftingujące 21 cze 2015, 21:45 Nici liftingujące to ostatni hit medycyny estetycznej. Na czym dokładnie polega ich działanie? Czy rzeczywiście można o nich mówić: lifting bez skalpela? 182
 • Dbamy o twoje zdrowie każdego dnia 21 cze 2015, 21:45 Innowacyjne suplementy diety wspomagające funkcjonowanie organizmu, a także nowoczesne produkty lecznicze i kosmetyczne – to źródło sukcesu rynkowego spółki LEK-AM 186
 • 50 lat implantologii 21 cze 2015, 21:45 Tylko co piąty bezzębny pacjent korzysta z implantów zębowych. Ich jakość życia jest jednak znacznie wyższa niż osób korzystających z protez dentystycznych – podkreśla prof. Andrzej Wojtowicz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. 187
 • Implantoprotetyka na miarę naszych czasów 21 cze 2015, 21:45 W klinice Platinum czas potrzebny do wykonania idealnej odbudowy protetycznej to tylko dwie godziny. 189
 • Piękny uśmiech to pierwszy krok do sukcesu 21 cze 2015, 21:45 Badania pokazują, że aktywny zawodowo Polak odwiedza dentystę tylko raz w roku, a główną przyczyną pojawienia się w gabinecie dentystycznym jest najczęściej nagły ból zęba. Nie można jednak zapominać o tym, że zdrowe zęby i piękny uśmiech to nasza wizytówka w codziennych... 190
 • Trzy nowe sposoby gwiazd na równy uśmiech 21 cze 2015, 21:45 Ultracienkie licówki, niewidoczne aparaty ortodontyczne i lingwalne są już dostępne dla polskich pacjentów – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko z Dentim Clinic w Katowicach. 191

ZKDP - Nakład kontrolowany