Święty czy zbrodniarz wojenny?

Święty czy zbrodniarz wojenny?

Papież Franciszek wstrzymał kanonizację arcybiskupa Zagrzebia, opierając się na zarzutach, sfabrykowanych po drugiej wojnie światowej przez jugosłowiańską bezpiekę.

Gdyby jakiś biskup w Niemczech powiedział coś takiego podczas kazania, nie zszedłby żywy z ambony – powiedział niemiecki dowódca wojskowy w Zagrzebiu, generał Glaise von Horstenau po wysłuchaniu jednej z mszy prowadzonej przez Alojzije Stepinaca. Generał nie był typowym przedstawicielem III Rzeszy. W kancelarii sztabu generalnego Wehrmachtu w Berlinie piętrzyły się stosy jego raportów, potępiających skalę okrucieństw popełnianych przez proniemiecki reżim ustaszy w Chorwacji wobec Serbów i Żydów. A jednak nawet dla niego słowa arcybiskupa Zagrzebia były zbyt wywrotowe.

– Kościół katolicki uważa wszystkie narody i rasy za dzieło Boga, dlatego potępiamy palenie spokojnych wiosek, mordowanie i wyzysk ludzi – mówił w 1943 r. człowiek, który za trzy lata miał zostać skazany przez jugosłowiański trybunał na 16 lat ciężkich robót za sprzyjanie nazistom. Wtedy jednak nikt nie kojarzył Stepinaca z kolaboracją. Przeciwnie. Duchowny, swego czasu najmłodszy katolicki biskup na świecie, był jednym z pierwszych, którzy po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech organizowali pomoc dla żydowskich uchodźców z III Rzeszy. Mitygował też nacjonalistyczne nastroje wśród chorwackiej młodzieży, niechętnie nastawionej do dominacji prawosławnych Serbów w międzywojennej Jugosławii.

– Człowiek nie może być sądzony za przynależność do jakiejś rasy, ale za uczciwe życie i dobre uczynki. Pamiętajmy więc, że miłość własnego narodu nie jest sprzeczna z umiłowaniem całego rodzaju ludzkiego. Wszystkie nacje są dziećmi bożymi – mówił w 1938 r. podczas spotkania ze studentami Zagrzebia. Królestwo Jugosławii znajdowało się wówczas w stanie wrzenia, wstrząsane otwartym konfliktem między prawosławną serbską większością a katolickimi Chorwatami. – Serbowie i Chorwaci żyją na dwóch przeciwległych biegunach, zbliżenie wymaga cudu. Schizma to największe przekleństwo Europy – mawiał Stepinac. Jako żarliwy chorwacki patriota udzielił wsparcia namiastce niepodległej Chorwacji, jaką było marionetkowe państwo ustaszy, stworzone na gruzach Jugosławii pod protektoratem Włoch i III Rzeszy. Szybko okazało się, że mimo deklarowanego przez ustaszy przywiązania do wiary katolickiej ich działania skazane są na otwartą krytykę arcybiskupa Zagrzebia.

Gdy lider chorwackich faszystów, poglavnik Ante Pavelić, pojawił się w Zagrzebiu po latach spędzonych na wygnaniu we Włoszech i Niemczech, wśród oficjeli witających go na stacji kolejowej nie było arcybiskupa Stepinaca. Dla przywódcy ustaszy, odwołujących się do katolickiej tradycji Chorwacji, był to poważny cios wizerunkowy. Zwłaszcza gdy okazało się, że ceną za poparcie ich marionetkowego państwa jest oddanie Mussoliniemu całej Dalmacji. Arcybiskup Zagrzebia uznał to za zdradę i odmówił udziału w oficjalnej delegacji do Rzymu. Stolica Apostolska podzielała zastrzeżenia Stepinaca. Pius XII odmówił spotkania z obrońcą wiary katolickiej w Chorwacji, a watykański sekretarz stanu, kardynał Tardini, zgodził się jedynie na prywatną audiencję, której nie dało się wyzyskać propagandowo.

KATOLICYZM ALBO ŚMIERĆ

Chorwaci byli wściekli na ustaszy, którzy oddali pod włoskie panowanie ponad 300 tys. ich rodaków. Eugen Dido Kvaternik, szef ustaszowskiej bezpieki, twierdził po wojnie, że gdyby nie kampaniaprześladowania Serbów, doszłoby do otwartego konfliktu z Włochami. W obozie koncentracyjnym w Jasenovacu zamordowano około 100 tys. ludzi, dając kolejnym tysiącom wybór: nawrócenie się na katolicyzm albo śmierć.

– Jedyną różnicę między Serbami a Chorwatami wyznacza wyznanie, dlatego przymusowe konwersje prawosławnych na katolicyzm są sposobem na chorwatyzację kraju – pisał dr Wilhelm Hoetl, ekspert nazistowskiej SD do spraw Bałkanów. Arcybiskup Stepinac postrzegał całą sprawę w czysto pragmatycznych kategoriach. – Jeśli prawosławni albo żydzi przychodzą do was, żeby się nawrócić, przyjmijcie ich, nie wymagając zbyt wiele, bo to uratuje im życie. Gdy te czasy szaleństwa i dziczy miną, ci, którzy nawrócili się z przekonania, pozostaną członkami naszego Kościoła, a reszta i tak pewnie wróci do swojej wiary – instruował księży swojej diecezji, otaczając jednocześnie opieką 200 żydowskich sierot, ukrywanych w klasztorach i seminariach duchownych. W październiku 1941 r., gdy ustasze zburzyli główną synagogę w Zagrzebiu i zabrali się za palenie serbskich cerkwi, Stepinac grzmiał z ambony: – Dom Boży jest świętym miejscem, atakowanie świątyni jednego wyznania jest atakiem na wszystkie wspólnoty religijne. Ustasze próbowali cenzurować jego wystąpienia, ale nie na wiele się to zdało. Kazania niepokornego biskupa za pośrednictwem BBC i Voice of America były rozpowszechniane na całą Europę. Niemcy wysłali nawet do Zagrzebia Hansa Franka, by rozmówił się z arcybiskupem. Ten jednak podjął go kolacją w postaci czarnego chleba z otrębów i kawy zbożowej, tłumacząc cierpliwie, że tylko to je się w Chorwacji pod niemiecką okupacją. Niemcy nic nie wskórali, bo ustasze obawiali się zatargu z popularnym biskupem. Poglavnik Pavelić po prostu go unikał. W ciągu czterech lat swoich dyktatorskich rządów pojawił się na mszy w zagrzebskiej katedrze tylko raz. Cierpliwie znosił też odmowę odśpiewywania „Te Deum” z okazji swoich urodzin, za co normalnie groziło więzienie. Słoweński ksiądz Anton Rantasa trafił za to do obozu w Jasenovacu, gdzie był świadkiem zbrodni popełnianych przez ustaszy. Po ucieczce z obozu duchowny sporządził raport, który przekazał arcybiskupowi Zagrzebia i legatowi papieskiemu, Ramiro Marcone. Do 1943 r. do Watykanu wpłynęły 34 udokumentowane interwencje Stepinaca w sprawie prześladowań Serbów i Żydów w Chorwacji. „Dr Stepinac zrobił wszystko, co możliwe, żeby pomóc i ulżyć nieszczęśliwemu losowi chorwackich Żydów” – napisał po wojnie działacz syjonistyczny Meir Touval-Weltmann.

NADMIAR CZERWONYCH

– Problemem Stepinaca nie były jego stosunki z ustaszami, tylko opór wobec komunistów – przyznał wiele lat po wojnie słynny jugosłowiański dysydent Milovan Djilas. Po pokonaniu Niemców nowi komunistyczni władcy Jugosławii energicznie wzięli się za porządki w kraju. Ponad 150 tys. Chorwatów zostało straconych za prawdziwe winy z czasów wojny, ale także za zwykły brak entuzjazmu dla marszałka Tito. Legendarny partyzancki komendant, który jako jedyny w Europie sam wyzwolił swój kraj spod niemieckiego panowania, miał plany wobec arcybiskupa. Kazał Stepinaca aresztować i zaproponował mu swobodę działania, pod warunkiem że wypowie posłuszeństwo Watykanowi i stworzy chorwacki kościół narodowy, posłuszny wobec nowego reżimu w Jugosławii. Biskup odmówił, a po zwolnieniu z więzienia ogłosił list, w którym potępiał ideologie oparte na płytkim ateizmie, odpowiedzialne za śmierć ponad 200 księży, zamordowanych w pierwszych miesiącach panowania Tito w Jugosławii.

Marszałek dostał szału, nakazując rozpętanie nowej fali terroru, wymierzonego w Kościół. Bezpieka napadała na księży i biskupów, zamykano klasztory i seminaria. Komunistyczna propaganda zaczęła też pracować nad przedstawieniem Stepinaca jako kolaboranta i faszysty. Tito zażądał od Piusa XII odwołania arcybiskupa Zagrzebia, a gdy papież odmówił, metropolitę aresztowano i wytoczono mu proces, którego podstawę stanowiły starannie wyselekcjonowane i sfabrykowane dokumenty, przygotowane przez komunistów.

Na wieść o aresztowaniu Stepinaca magazyn „Time” napisał, że duchowny, znany z oporu przeciw nazistom, jest teraz prześladowany przez komunistów. Sąd nad arcybiskupem przeprowadzono zgodnie z żelaznymi zasadami stalinowskich procesów pokazowych. Adwokaci dostali godzinę na rozmowę z oskarżonym i tydzień na przygotowanie obrony. Świadków zastraszono, a zeznania tych, którzy nie dali się sterroryzować, sfałszowano. Dziesięć dni po aresztowaniu Stepinac został uznany za winnego zbrodni, które piętnował w czasie okupacji. Skazano go na 16 lat ciężkich robót. Pod naciskiem międzynarodowym zamieniono wyrok na zwykłe więzienie. Prokurator prowadzący sprawę przyznał już po śmierci Tito, że biskup został wrobiony i że sądzono go tylko dlatego, że pozostał wierny papieżowi. W 1951 r., po pięciu latach odsiadki, przeniesiono go z więzienia do aresztu domowego. Zdiagnozowano u niego nadkrwistość, objawiającą się nadprodukcją czerwonych ciałek krwi, co duchowny skwitował z ironią: – Cierpię na nadmiar czerwonych.

CHICHOT W DOMU KWIATÓW

Rok później papież ogłosił więzionego arcybiskupa Zagrzebia kardynałem, doprowadzając do szału marszałka Tito, który zerwał stosunki Jugosławii z Watykanem. Stepinac na konsystorz nie pojechał, obawiając się, że Tito nie wpuści go z powrotem. Zmarł w 1960 r., a jego grób w Zagrzebiu stał się miejscem pielgrzymek tysięcy Chorwatów. W 1998 r. Jan Paweł II beatyfikował kardynała, wywołując falę dyskusji, w której fakty mieszały się z argumentami zaczerpniętymi ze sfingowanego procesu, wytoczonego mu przez Josipa Broz Tito. Te same argumenty pojawiły się przy okazji procesu kanonizacyjnego, który miał się zakończyć w tym roku. Władze w Zagrzebiu ogłosiły już nawet przygotowania do uroczystości kanonizacyjnych, gdy papież Franciszek, pod naciskiem serbskiej Cerkwi, ogłosił wstrzymanie kanonizacji i powołanie specjalnej komisji, która ma sprawdzić, czy chorwacki kardynał zasługuje na to, żeby zostać świętym. Pomyje wylane na arcybiskupa przez komunistów przylgnęły do niego na dobre i nawet dziś, w 55 lat po śmierci Stepinaca, kładą się cieniem na reputacji człowieka, który komunistom przeciwstawiał się równie zdecydowanie jak Niemcom i faszystowskim ustaszom. Spoczywający w swoim Domu Kwiatów, jak nazwano mauzoleum dyktatora w Belgradzie, marszałek Tito musi przewracać się w grobie ze śmiechu. �

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PRYMASI ZA KRATAMI

Po wojnie w krajach komunistycznych prowadzona była skoordynowana akcja prześladowania Kościoła i więzienia hierarchów na podstawie zarzutów sfabrykowanych przez służby bezpieczeństwa. Do więzienia trafili m.in.

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Mimo zawarcia porozumienia z władzami komunistycznymi, które naraziło prymasa Polski na konflikt z papieżem Piusem XII, Wyszyński został w 1953 r. aresztowany i przez trzy lata był przetrzymywany w izolowanych klasztorach.

JÓZSEF MINDSZENTY

Oskarżony przez władze komunistyczne o kolaborację z Niemcami i próbę wywołania trzeciej wojny światowej. Po pokazowym procesie skazany na dożywocie. Uwolniony podczas powstania na Węgrzech w roku 1956 schronił się w ambasadzie USA, gdzie mieszkał przez kolejne 15 lat, dopóki komuniści nie pozwolili mu wyjechać z Węgier.

JOSEF BERAN

Arcybiskup Pragi, więziony za nałożenie ekskomuniki na księży współpracujących z komunistami. W celi dosypywano afrodyzjaki do jedzenia prymasa i obsługującej go zakonnicy, licząc na uzyskanie nagrań kompromitujących metropolitę. Zmarł w Rzymie w 1969 r.

Okładka tygodnika WPROST: 27/2015
Więcej możesz przeczytać w 27/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Piotr Wlodarczyk   IP
  Jasenowac byl prowadzony przez franciszkanow ktorych przelozonym byl Aloizjic Stepinac jako glowa kosciola chorwackiego ,zrodla,swiadkowie (oczywiscie "sfabrykowane") mowia ze calym swoim autorytetem jako przedstawiciel kosciola popieral mordowanie("wyrzynanie") niekatolikow glownie serbow,zydow I cyganow w NPChorwacji w latach 1941-45 ze az niemieccy I wloscy zolnierze musieli chronic lokalna ludnosc przed krewkimi franciszkanami ktorzy z blogoslawienstwem Dtepinaca przeprowadzali czystki religijne .a teraz mialby zostac waszym swietym,waszym bo sam nie wierze w ta cala cala swieta hipokryzje ale szanuje pierwszego "trzezwego" papieza ktory wydaje sie byc ..nie po lini I na bazie..No ale widze ze wedlug pana co zle o kosciele to "sfabrykowane ".

  Spis treści tygodnika Wprost nr 27/2015 (1686)

  • Hucpa zamienia się w troskę 28 cze 2015, 20:00 Nie wiem, co się dziś szybciej zmienia – wizerunek partii czy znaczenie słów w tej kampanii. W ciągu kilku miesięcy partia umiaru przeistoczyła się w partię biesiad i rozpasania, a teraz z partii odpowiedzialności budżetowej PO... 3
  • Skaner 28 cze 2015, 20:00 ZAMACHY TERRORYSTYCZNE Wiadomość od dżihadystów To nie mógł być przypadek. Zamachy, które w piątek dzieliły setki kilometrów, ale tylko kilka minut, wskazują na przemyślaną strategię. Można je odczytać jako posłanie od... 6
  • Nagroda Kisiela 28 cze 2015, 20:00 Ryszard Florek w kategorii „Przedsiębiorca” i Paweł Lisicki w kategorii „Publicysta” zostali laureatami XXII edycji Nagród Kisiela tygodnika „Wprost” 8
  • Dwie drużyny 28 cze 2015, 20:00 Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami parlamentarnymi szykują gabinetowe zaplecza. Obie partie powołały zespoły programowe. PO ogłosiła swój tydzień temu, PiS oficjalnie przedstawi swoją „drużynę ekspertów” na konwencji w Katowicach 3... 10
  • Wysokość zarobków to problem numer jeden 28 cze 2015, 20:00 Powinniśmy przyjrzeć się rozwiązaniom z Węgier, gdzie niektóre zawody są subsydiowane przez rząd – mówi Beata Szydło, kandydatka PiS na premiera. 14
  • Znikające partie 28 cze 2015, 20:00 SLD i PSL, partie, których korzenie sięgają jeszcze czasów PRL, szorują brzuchem po politycznym dnie. Wykańcza je bezideowość i niechęć do zmian. 18
  • Brednie biegłej 28 cze 2015, 20:00 Biegła olsztyńskiego sądu przez lata pisała opinie, za które strony płaciły. Na ich podstawie kłócący się podczas rozwodu małżonkowie byli oskarżani o molestowanie seksualne dzieci czy przemoc w rodzinie. 20
  • Cyrk Zalewski prezentuje 28 cze 2015, 20:00 Bardzo gorący mamy okres. Politycznie. Komorowski przegrał wybory, których nie miał prawa przegrać. Czy PiS z Kukizem będą mieli większość konstytucyjną po październiku? Czy SLD wejdzie do Sejmu? Czy Radek dostanie jedynkę w... 22
  • Cenzura w imię równości 28 cze 2015, 20:00 Jak w całej Europie, gender wygrywa w Polsce wojnę ze słownikiem i zdrowym rozsądkiem. Wciąż jeszcze nas śmieszy, gdy na przykład ma postać oskarżeń o brak ciemnoskórych postaci w komputerowej grze o dawnych Słowianach. Ale na swoją obronę ma już ustawy i walka z nim może... 24
  • Zakaz sikania na stojąco 28 cze 2015, 20:00 Gejowskie światła uliczne, koedukacyjne toalety, Bóg z biustem. Inwencja entuzjastów poprawności politycznej wydaje się bezgraniczna. 27
  • Pułapka grzecznego języka 28 cze 2015, 20:00 Poprawność polityczna dotknęła tak wielu dziedzin życia, że naprawdę zaczęła zagrażać zasadzie wolności słowa – mówi prof. Dorothy Bucton James, politolog na College of Connecticut. 29
  • System poboru opłat dla lobbystów 28 cze 2015, 20:00 Urzędnicy blokują rozwój nowoczesnego systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad. Zamiast rozładować korki na zawsze, rząd płaci dziesiątki milionów złotych za czasowe podniesienie szlabanów. 30
  • Chowamy lepiej niż na Zachodzie 28 cze 2015, 20:00 Spocząć też można modnie. Branża pogrzebowa odświeża trendy w dziedzinie swoich usług i produktów. Ostatnim must have jest karawan na podwoziu jaguara, rolls-royce’a albo maserati. 34
  • Wirtualny bunt młodych 28 cze 2015, 20:00 Ostatnio w wielu audycjach i na konferencjach dyskutowano o buncie młodych. Czy mamy z nim do czynienia? Jaki jest jego charakter? Jakie będą jego skutki? Sam miałem okazję w kilku takich spotkaniach uczestniczyć i nie ukrywam, że... 36
  • Do bólu ekonomicznie o rodzinach 28 cze 2015, 20:00 Przechodzień idący ulicami Łowicza w jeden z czerwcowych weekendów musiał być zdumiony, mijając rodziny z trojgiem, sześciorgiem czy nawet ośmiorgiem dzieci. Rodziny szczęśliwe i dumne, choć walczące z trudnościami związanymi z... 36
  • Kto nie płaci podatków 28 cze 2015, 20:00 To nie oszustwa na VAT są największym problemem polskiego fiskusa, lecz masowo unikające płacenia CIT międzynarodowe korporacje. Straty z tego tytułu sięgają już 45 mld zł, czyli o połowę więcej, niż wynoszą przychody z tego podatku. Ministerstwo Finansów jest bezradne. 38
  • Równe szanse 28 cze 2015, 20:00 Międzynarodowe firmy nie dość, że unikają płacenia podatków, to otrzymują np. zwolnienia podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych czy dostają dotacje do miejsc pracy. A ja przecież nie zamknę fabryki i nie przeniosę jej do strefy – mówi Ryszard Florek, właściciel i... 41
  • www.pożyczalscy 28 cze 2015, 20:00 Kiedyś wypożyczało się tylko książki, dziś można wynająć ogródek, biurko, obiad, miejsce w bagażniku. Gospodarka współdzielenia z ekonomicznej ciekawostki stała się wyzwaniem dla tradycyjnego biznesu. 42
  • Loża pretendentów 28 cze 2015, 20:00 Piekarz, handlarz długami i producent uszczelek. Tydzień temu ogłosiliśmy Listę 100 najbogatszych Polaków. Teraz o tych, którzy w przyszłym roku mogą na nią trafić. 44
  • HOSSA BESSA 28 cze 2015, 20:00 Na podbój Arktyki PGNiG przejął od duńskiej firmy Dong jej biuro w norweskim Tromso i szykuje się na podbój Arktyki. – Jesteśmy już na Morzu Północnym i Norweskim. Teraz czas na Morze Barentsa – komentuje Sławomir Hinc z... 47
  • Wiatr od Wschodu 28 cze 2015, 20:00 Rosjanie już zrozumieli, że prowadzenie krwawej wojny się nie opłaca i nawet nie jest potrzebne. To samo można przecież osiągnąć, siejąc u sąsiadów zamęt. 48
  • Jatka w polityce zagranicznej 28 cze 2015, 20:00 Za każdym razem, gdy polskie spory polityczne wchodzą na pole spraw zagranicznych, wynikają z tego szkody. Dlatego trzeba za wszelką cenę uniknąć przekształcenia obecnej kampanii wyborczej w kolejną polityczną jatkę, tym razem na polu... 51
  • Jukos kontratakuje 28 cze 2015, 20:00 Przegrana Moskwy z akcjonariuszami rozgrabionego koncernu to dopiero początek. Nie można wykluczyć, że Rosja będzie musiała zapłacić za zestrzelonego nad Ukrainą boeinga, za okupację Krymu i za wojnę w Donbasie. 52
  • Sprzątanie Rumunii 28 cze 2015, 20:00 Prokuratorzy DNA stali się pupilami UE walczącej z korupcją w Europie Środkowej. Oskarżają nawet premiera Victora Pontę. Bezkompromisowość urzędu antykorupcyjnego sprawia, że zaczyna brakować kandydatów do samorządów. 54
  • Sztandar wyprowadzić 28 cze 2015, 20:00 Strach przed bojkotem konsumenckim powoduje, że popularna na południu USA flaga konfederacka może stać się niepoprawnym politycznie symbolem rasizmu. 55
  • Dlaczego Grecja nie zaszkodzi euro 28 cze 2015, 20:00 Jeżeli Grecja faktycznie ciągnie Europę na dno, to dlaczego euro nie tonie z nią? Z każdym zakrętem w negocjacjach z Atenami słyszymy, jak blisko jesteśmy od krawędzi, za którą jest tylko przepaść, ale euro – symbol tego projektu – trzyma się w przewidywalnych ramach. 56
  • Terminator: zmartwychwstanie Arnolda 28 cze 2015, 20:00 Przed laty powiedział „I’ll be back”. I wrócił. W piątej odsłonie tej opowieści znowu zagrał Arnold Schwarzenegger, który swoją wielką karierę w show-biznesie i polityce zaczął w pierwszej części. A to oznacza murowany sukces. 58
  • Grupa trzymająca skecze 28 cze 2015, 20:00 Dla tabloidu czy Pudelka to, że Andrzej Chyra sika pod krzakiem, to jest news. A jak kabareciarz by się wysikał, to by była albo prowokacja, albo żart – mówią Marcin i Michał Wójcikowie oraz Waldemar Wilkołek z kabaretu Ani Mru Mru. 61
  • Rap symfoniczny 28 cze 2015, 20:00 Dzięki płycie nagranej z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia polscy hip-hopowcy podbijają świat. Chwalą ich gwiazdy światowego rapu, a nawet aktor Ashton Kutcher. 64
  • Dzień bobry państwu 28 cze 2015, 20:00 Już w najbliższy weekend w Biebrzańskim Parku Narodowym najbardziej spektakularny festiwal rockowy w Polsce. To niejedyna niespodzianka, jaką kryją w sobie największe bagna Europy. 66
  • Z wizytą u sułtana 28 cze 2015, 20:00 Turcja to jeden z najbardziej popularnych wśród turystów krajów świata. Aby znaleźć jej egzotyczne oblicze, trzeba zejść z głównych szlaków. 72
  • U nas jest bezpiecznie 28 cze 2015, 20:00 Jesteśmy zdecydowanie najbezpieczniejszym krajem regionu – mówi Abdullah Kasım Sonkaya, attaché ds. kultury i informacji Ambasady Turcji w Warszawie. 74
  • Pekin z dala od turystów 28 cze 2015, 20:00 W stolicy Chin działa muzeum dla wiernych wyborców PO i restauracja z potrawami, które jadł tylko towarzysz Mao. Oto miejsca, o których nie piszą w przewodnikach. 76
  • Niebezpieczne znamię 28 cze 2015, 20:00 Czerniak, złośliwy nowotwór skóry, jest całkowicie wyleczalny, o ile wykryje się go wcześnie. 80
  • Święty czy zbrodniarz wojenny? 28 cze 2015, 20:00 Papież Franciszek wstrzymał kanonizację arcybiskupa Zagrzebia, opierając się na zarzutach, sfabrykowanych po drugiej wojnie światowej przez jugosłowiańską bezpiekę. 82
  • Kalejdoskop kulturalny 28 cze 2015, 20:00 KSIĄŻKI Mariusz Cieślik Śmierć i dziewczyna Clara Sanchez to dziś autentyczna gwiazda literatury hiszpańskiej, a „Widok z nieba” to jej największy sukces. Powieść nagrodzono najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie... 86
  • Młodzi nie rozumieją pokolenia styropianu 28 cze 2015, 20:00 Amsterdam. W drodze na wakacje czekam na tamtejszym lotnisku na samolot. Trzyletni synek marudzi, idziemy zatem do sklepu. Maluch, oczywiście, na nasze nieszczęście, zażyczył sobie klocków Lego. No trudno. Tym razem było jednak warto, mam... 92
  • Poznański Kongres Energi@21 inspiruje świat energetyki 28 cze 2015, 20:00 Firma energetyczna będzie platformą handlu różnymi usługami - zarządzaniem, optymalizacją i kontrolą zużycia energii, regulacją popytu, ładowaniem elektrycznych samochodów. Takie wizje roztaczali uczestnicy kongresu Energi@21, który odbył się w Poznaniu podczas majowych... 94
  • Terminal LNG: rewolucja na rynku gazu 28 cze 2015, 20:00 Każdy szczegół na budowie terminalu LNG jest dokładnie sprawdzany. Nad każdym etapem inwestycji – od innowacyjnej technologii po prace budowlane – czuwa kilkudziesięciu inspektorów. Precyzyjnie kontrolowane są wszystkie elementy terminalu, niezależnie od tego, czy... 95
  • Innowacje pod napięciem 28 cze 2015, 20:00 Światowa konsumpcja energii w ciągu 15 lat wzrośnie aż o 44 proc. Nic dziwnego, że zarówno polscy, jak i zagraniczni operatorzy energetyczni prześcigają się w pomysłach, jak najskuteczniej zaspokoić ten energetyczny głód. 96
  • Prawo do obrony – mydlenie oczu podejrzanym 28 cze 2015, 20:00 MEC. ROBERT NOGACKI – jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego – ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii. 99
  • Notariusze chcą zmian 28 cze 2015, 20:00 O nowych propozycjach dotyczących rejestracji spółek mówi Robert Giler, członek zarządu Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego. 100
  • Upadłość i restrukturyzacja jako szansa inwestycyjna 28 cze 2015, 20:00 Uwagi praktyczne do nowego prawa restrukturyzacyjnego radcy prawnego Mateusza Medyńskiego, wspólnika w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., specjalisty od prawa upadłościowego i naprawczego. 101
  • Chcemy kształcić elitarnie 28 cze 2015, 20:00 Na Uczelni Łazarskiego chcemy, aby nie było tak, że każdy może przyjść i uzyskać dyplom. Staramy się o pewną elitarność – mówi Jerzy Stępień, prorektor Uczelni Łazarskiego i były prezes Trybunału Konstytucyjnego. 102
  • Wodociągi – technologia w harmonii z naturą 28 cze 2015, 20:00 Czy istnieje dobry sposób na to, by mieć w kranie krystalicznie czystą wodę i nie martwić się o to, że odprowadzane ścieki niszczą środowisko naturalne? Tak! Wodociągi wrocławskie przekonują, że to jest możliwe. 106
  • Wrocław umiędzynarodowiony 28 cze 2015, 20:00 Stolica Dolnego Śląska to miasto znane nie tylko ze wspaniałej starówki, kompleksu Hali Stulecia czy prawie 200 mostów. Wrocław stał się dojrzałym centrum nowoczesnego biznesu, innowacji oraz prac badawczo-rozwojowych. 108
  • Żyj kolorowo 28 cze 2015, 20:00 Wyraziste pomarańcze, które ożywią wnętrze, a może neutralne, stonowane kolory ziemi lub spokojna szarość? W sklepie z farbami stajemy bezradni wobec konieczności wyboru właściwego koloru, odcienia czy rodzaju farby. Jak z bogatej oferty wybrać tę właściwą farbę, która sprawi,... 110
  • Noc z Tre Mare 28 cze 2015, 20:00 Ruszyła budowa apartamentowca Tre Mare w Gdańsku-Jelitkowie. 24 czerwca wmurowano kamień węgielny pod inwestycję. Uroczystość miała wyjątkową oprawę, bo sama inwestycja też jest wyjątkowa. 115
  • Królewski dystans 28 cze 2015, 20:00 Wisienką na torcie kariery biegacza amatora jest start w maratonie, czyli biegu na 42,195 km. Setki biegaczy amatorów zaczynają przygotowania do jesiennych startów. 118
  • Nocne bieganie we Wrocławiu 28 cze 2015, 20:00 Powiało wielkim biegowym światem. Na starcie 3. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu stanęło 7,5 tys. biegaczy. 118
  • Czas na zmianę 28 cze 2015, 20:00 Lato można spędzić na wiele sposobów: w mieście, w leśnej głuszy lub na zatłoczonej plaży. Niezależnie od upodobań i możliwości to dobry czas, żeby wreszcie zrobić coś dla własnego zdrowia, wyglądu i samopoczucia. Na początek - trzy kroki do zmiany. 120
  • Powiedz komuś! 28 cze 2015, 20:00 Schorzenia pęcherza są często traktowane jako wstydliwa, ale błaha dolegliwość. Tymczasem to poważne choroby, które pogarszają jakość życia pacjentów, prowadzą do izolacji, a nawet depresji i prób samobójczych. Nietrzymanie moczu to problem 10-15 proc. Polaków. 122

  ZKDP - Nakład kontrolowany