Silne chińskie kobiety

Silne chińskie kobiety

Nowoczesnych Chin nie byłoby bez reform zapoczątkowanych przez cesarzową Cixi. Chinki wywarły także decydujący wpływ na XX-wieczną historię kraju, który dziś rządzony jest przez konserwatywnych mężczyzn – mówi Jung Chang, autorka słynnych „Dzikich łabędzi” i biografii Mao, które są zakazane w Chinach. Jej najnowsza książka „Cesarzowa wdowa Cixi” ukazuje się właśnie w Polsce.

Odwiedza pani Chiny?

Odwiedzam moją matkę, która ma 84 lata. Ona jest jedną z bohaterek „Dzikich łabędzi”. Ta książka, podobnie jak inne, które napisałam, jest w Chinach zakazana, ale w świecie jest bardzo znana, co daje także mojej matce międzynarodową sławę. To pewnie jeden z powodów, dla których pozwalają mi raz do roku spędzić z nią kilka tygodni. Pewnie nie chcą ryzykować międzynarodowego zamieszania z powodu ewentualnej odmowy. Nie mam jednak swobody, jestem pod stałym nadzorem, reżim zna każdy mój krok, choć nie prowadzę tam żadnej działalności politycznej, nie widuję aktywistów, nie biorę udziału w żadnych wiecach.

Jak się zmieniły Chiny od czasu, gdy je pani opuściła w latach 70.?

To są kompletnie inne światy. Przede wszystkim w porównaniu z biedą, w której dorastałam w czasach Mao, znacznie podniósł się poziom życia ludzi. Z drugiej strony widać, jakiemu praniu mózgu zostali poddani. Inteligentni ludzie są świetnie wykształconymi specjalistami w swoich dziedzinach, ale jednocześnie kompletnie pozbawiono ich zdolności analitycznych w takich dziedzinach jak polityka czy sprawy społeczne. To jest wstrząsające, bo obserwuję społeczeństwo skupionych na sobie materialistów, którzy za nic mają wartości i moralne zahamowania.

A więc rewolucja kulturalna, w której brała pani udział jako członek Czerwonej Gwardii, została dokończona teraz, w epoce chińskiego kapitalizmu?

Przede wszystkim muszę powiedzieć kilka słów na swoją obronę: w czasach Mao każdy mój rówieśnik należał do Czerwonej Gwardii. Ja zrezygnowałam po kilku miesiącach, jak tylko zaczęły się przemoc i atakowanie nauczycieli. Moi rodzice padli jej ofiarami, ja sama zostałam zesłana na wieś na reedukację. A wracając do pana pytania: dzisiejszy reżim w przeciwień- stwie do maoistów nie jest zainteresowany niszczeniem kultury i tradycji. Sztuka w Chinach bujnie się rozwija.

Ale czy to społeczeństwo samolubnych materialistów i oportunistów, które dominuje dziś w Chinach, to nie jest wyzwanie dla tradycyjnej wspólnoty?

To prawda, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że to tradycyjne społeczeństwo z podziałami na rody i klany zostało zniszczone przez Mao. Dziś zanika nawet fizyczna wspólnota, bo w miastach ludzie mieszkają odizolowani od siebie w blokach i wieżowcach. Oczywiście powodzi im się świetnie, mogą się cieszyć ze zdobyczy gospodarki i rozwijać na każdym polu, pod warunkiem że nie biorą się do polityki. To bardzo ogranicza mentalnie i jest zupełnie nienaturalne we współczesnym świecie. Lin Biao powiedział kiedyś, że Chiny to bogaty kraj biednych ludzi, i to jest ciągle aktualne, tylko w innym wymiarze.

Dzisiejsza klasa średnia w Chinach to wierna klientela partii komunistycznej, która rozdziela wszystkie profity. Czy pomyślność Chińczyków zawsze zależała od łaski władców?

Do pewnego stopnia tak, ale obszar swobód był znacznie szerszy niż obecnie. W schyłkowym okresie panowania dynastii Qing każdy mógł założyć gazetę i prowadzić biznes. Istniała swoboda gospodarcza i wolność prasy, rzecz nie do pomyślenia w dzisiejszych Chinach, mimo że opierają one swój sukces na reformach zapoczątkowanych właśnie w tamtych czasach.

Pani książka o autorce tych reform, cesarzowej wdowie Cixi, ukazuje się właśnie w Polsce. Skąd zainteresowanie postacią, która jest kojarzona z ksenofobią i konserwatyzmem i obwiniana o doprowadzenie do upadku cesarstwa?

W Chinach przez tysiąclecia obowiązywał zwyczaj krępowania dziewczynkom stóp, by zahamować ich rozwój. Małe stopy uważano za atrybut urody, więc okaleczano i skazywano na straszne cierpienia miliony kobiet. Dopóki nie zaczęłam pracować nad „Dzikimi łabędziami”, byłam przekonana, że ten zwyczaj zlikwidowali komuniści. A tymczasem to była Cixi, uważana za reakcjonistkę. Potem, podczas pracy nad biografią Mao, uświadomiłam sobie, że to dzięki wprowadzanym przez nią reformom człowiek z chłopskiej rodziny dostał stypendium i mógł pojechać na studia do stolicy, publikował w wolnej prasie i miał swobodę politycznej wypowiedzi. To były osiągnięcia, o których ja w młodości spędzonej pod rządami Mao nie mogłam nawet marzyć. A to było ponad pół wieku po śmierci cesarzowej.

Skąd się wzięła jej fatalna reputacja?

Stworzyli ją republikanie po obaleniu cesarstwa, którzy chcieli udowodnić, że ta paskudna kobieta zrujnowała Chiny. Swój udział w tworzeniu legendy złej cesarzowej miały także zachodnie media. W czasie jej panowania doszło do wybuchu powstania bokserów, którzy mordowali misjonarzy i zagranicznych kupców, i to ją obarczono winą za te masakry. Powstał obraz Cixi będącej obsesyjną przeciwniczką reform w Chinach, który potem pielęgnowali także komuniści. Tymczasem z moich badań wynika, że było dokładnie przeciwnie. To ona otworzyła przed Zachodem drzwi do Chin. Sama dorastałam w zamkniętym komunistycznym kraju i wiem, jaka była, a może nawet ciągle jest, przepaść między Chińczykami a ludźmi Zachodu. A cesarzowa była bardzo otwartą osobą. Byłam zdumiona, odkrywając w archiwach dowody na to, z jaką łatwością ona i jej urzędnicy komunikowali się z Zachodem, przeprowadzając reformy, które przeniosły Chiny ze średniowiecza w nowoczesność.

Co poza zakazem krępowania stóp dziewczętom zdziałała jeszcze Cixi?

Zakaz krępowania stóp to gest symboliczny, podobnie jak wprowadzenie zakazu publicznego ćwiartowania skazańców. Cixi stworzyła podstawy nowoczesnych Chin. Za jej rządów i dzięki jej wsparciu powstały linie telegraficzne i kolej. Stworzono podstawy systemu prawnego opartego na standardach zachodnich. Podobnie było z systemem edukacyjnym. Stary system, oparty na mechanicznym studiowaniu dzieł Konfucjusza i skomplikowanych egzaminach, dających dostęp do kasty urzędniczej imperium, został zmieciony i zastąpiony zachodnim systemem edukacji – wprowadzono nauki przyrodnicze i umożliwiono edukację każdemu, czego przykładem jest choćby chłopski syn – Mao. Ten system został potem przejęty przez republikanów, a później przez komunistów, i do dziś obowiązuje w Chinach. Gdy republikanie obalili po jej śmierci dynastię Qing, otrzymali w spadku gotowy model społeczny, na którym zaczęli budować nowe Chiny. Także komuniści się na niej wzorowali. Kiedy po śmierci Mao jego następca Deng Xiaoping zaczął reformy, które uczyniły z komunistycznych Chin jedną z największych potęg gospodarczych świata, odwoływał się do tego, co zaczęła cesarzowa. W jego czasach, podobnie jak za rządów Cixi, ludzie nie mieli pojęcia, jak wygląda zewnętrzny świat, a on, podobnie jak cesarzowa, zaczął wysyłać Chińczyków za granicę, na czym i ja skorzystałam.

Deng reformował Chiny, żeby zachować komunizm u władzy. Cixi robiła to samo dla dynastii mandżurskiej.

Jej reformy były inne. Ona sama ograniczała swoją władzę, wprowadzała elementy monarchii konstytucyjnej, jawność budżetu cesarstwa i systemu podatkowego, czego nie ma dziś w Chinach. Stworzyła też cały system wyborczy, określający precyzyjnie, kto ma prawo głosu, i był to w tamtych czasach system bardziej liberalny niż np. brytyjski, gdzie prawo głosu było ograniczone do właścicieli ziemskich. Cixi dała prawa wyborcze także absolwentom wyższych uczelni, pracownikom administracji i uczonym. Oni nie posiadali ziemi, ale mogli głosować. Jej celem było wprowadzenie w Chinach monarchii konstytucyjnej, niestety, zmarła, nim jej plany zostały zrealizowane, a samą monarchię republikanie obalili kilka lat później.

Ich spadkobiercy na Tajwanie nie doceniają jej jednak, tak samo jak komuniści.

Tajwan się zmienił. Gdy opublikowano tam moją książkę po chińsku, byłam przygotowana na zmasowany atak, a tymczasem krytyka i prasa były zaskakująco jednogłośne w poparciu mojej interpretacji dorobku cesarzowej Cixi. Ale Tajwan to wolne społeczeństwo, pierwsza chińska demokracja, ludzie mają dostęp do informacji i swobodę krytycznego myślenia. W Chinach moje książki są nieznane i ciągle obowiązuje oficjalna partyjna wykładnia historii. Są jednak oznaki, że nastawienie się zmienia, co wnioskuję po prośbach o zgodę na nakręcenie serialu na podstawie mojej książki. Ja te prośby odrzucam, ale to znak, że także tam nastawienie się zmienia.

Czy to, że pierwsze reformy modernizujące Chiny przeprowadziła kobieta, ma jakieś znaczenie dla współczesnych Chińczyków?

Tak naprawdę historia XX- -wiecznych Chin jest pełna silnych kobiet. Poza Cixi mamy też siostry Soong. Jedna z nich była żoną lidera republikanów Sun Yat-sena, który obalił cesarstwo, a potem przyłączyła się do Mao i została prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej. Druga została żoną Czang Kaj- -szeka, który przegrał z Mao wojnę o Chiny. To były wykształcone kobiety, odgrywające ważną, być może nawet decydującą rolę w politycznej karierze mężów. Nie należy też zapominać o Jiang Qing, żonie Mao, która praktycznie rządziła Chinami.

A gdzie się teraz podziały silne chińskie kobiety?

Są na Tajwanie. W najbliższych wyborach prezydenckich w tym kraju głównymi rywalkami są kobiety – to chyba precedens na światową skalę. Ciekawa jest w związku z tym reakcja w Chinach, gdzie komuniści szczycą się równouprawnieniem płci. Komentatorzy prześcigają się tam w ośmieszaniu tajwańskich kandydatek. Dotyczy to szczególnie szefowej Kuomintangu, partii, która ponad 100 lat temu obaliła cesarstwo w Chinach. To niewiarygodne, zwłaszcza jeśli pamiętamy, że cesarzowa Cixi publicznie mówiła, że kobiety także mogą być patriotkami. Wygląda na to, że dynastia obecnie panująca w Chinach jest bardziej konserwatywna niż rządzący 100 lat temu Mandżurowie. ■

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Jung Chang w cza- sie rewolucji była gorliwą wyznawczynią Mao, a potem została zesłana na reedukację na wieś. Po zakończeniu rewolucji kulturalnej i ponownym otwarciu uniwersytetów zaczęła studia anglistyczne i była jedną z pierwszych Chinek wysłanych na studia do Europy. Jej książka „Dzikie łabędzie” sprzedała się na całym świecie w ponad 13 mln egzemplarzy. Jung Chang mieszka w Wielkiej Brytanii.

Okładka tygodnika WPROST: 31/2015
Więcej możesz przeczytać w 31/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 31/2015 (1690)

 • Wyczynowy socjalizm 26 lip 2015, 20:00 Krytyka kapitalizmu ma swoją intrygującą dynamikę. Im więcej interwencjonizmu państwa i zawłaszczania naszej wolności, tym więcej głosów, że kapitalizm nie działa. Prezes NBP Marek Belka od niedawna lansowany na gwiazdę lewicowej... 3
 • Skaner 26 lip 2015, 20:00 GOSPODARKA Miedź topi KGHM Czarna seria KGHM trwa i trwać będzie niezależnie od tego, jak bardzo premier Kopacz pochyli się nad jej losem. Spekulacje co do czasowego zawieszenia podatku od kopalin na chwilę poprawiły notowania lubińskiej... 5
 • Zdarzyło się jutro 26 lip 2015, 20:00 Sikorski w Sulejówku i ostatni żywy szogun, czyli nasze niezwykle (mało) prawdopodobne prognozy na przyszłość. 8
 • Kopacz na krawędzi 26 lip 2015, 20:00 W PO toczy się wojna o przywództwo w partii. Bronią są taśmy z afery podsłuchowej. To niejedyny kłopot Ewy Kopacz. Im bliżej wyborów, tym bardziej iskrzy między PO a PSL. Ludowcy nie kryją, że spór z Platformą ma im pomóc. 12
 • Pycha gubi PO 26 lip 2015, 20:00 Byliśmy z siebie zbyt zadowoleni. Nie było u nas widać autentycznej chęci wygrania wyborów prezydenckich. Donald Tusk słusznie ostrzegał nas, że sami stanowimy dla siebie zagrożenie – część wiarygodności straciliśmy na własne życzenie – przyznaje Rafał Trzaskowski,... 14
 • Wszyscy piszemy program PO 26 lip 2015, 20:00 Platforma ratuje się przed wizerunkiem partii oderwanej od spraw Polaków. Wysyła Ewę Kopacz w teren, a internautów zaprasza do pisania programu. Wynik? Pomysły tak egzotyczne, że posłowie złapali się za głowę. 17
 • Krwawica polityków 26 lip 2015, 20:00 W reszcie wakacje z dreszczykiem. Zwykle w lipcu strasznie się nudzę. Na szczęście w tym roku na nudę narzekać nie można za sprawą naszych polityków. Pani premier podróżuje koleją, a za nią samolotami, limuzynami i łodziami... 19
 • Obiecać nie grzech? 26 lip 2015, 20:00 Prawie 20 lat temu, w roku 1996, polski Sąd Najwyższy wydał precedensowe orzeczenie dotyczące obietnic wyborczych. Chodziło o pozew mieszkańca Kęt przeciwko byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. W kampanii wyborczej w 1990 r. obiecał on... 19
 • Tajemnica zawodowa na podsłuchu 26 lip 2015, 20:00 Senat chce, by służby specjalne mogły podsłuchiwać objęte tajemnicą zawodową rozmowy dziennikarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy lekarzy. – Mieli naprawić prawo, a stworzyli ustawę niezgodną z konstytucją – alarmują prawnicy. 20
 • Niepokojąca inwigilacja 26 lip 2015, 20:00 Według wielu niezależnych badań mamy opinię państwa, w którym służby specjalne w nadzwyczaj swobodny sposób korzystają z możliwości stosowania środków operacyjnych, w tym podsłuchów wobec obywateli. Według danych UKE tylko w 2014... 21
 • Oni tworzą Beatę Szydło 26 lip 2015, 20:00 Dla swojego sztabu jest w stanie nawet oddać krew. Kandydatka PiS na premiera bez wahania zgadza się na niemal wszystkie propozycje bliskich współpracowników. Ale myli się ten, kto myśli, że równie uważnie słucha wszystkich, którzy jej doradzają. 22
 • Laissez-faire! 26 lip 2015, 20:00 Jesteśmy roszczeniowi, nie doceniamy tego, że żyjemy na zielonej wyspie, którą z takim trudem od 25 lat budują nam politycy z pokolenia naszych rodziców. Jesteśmy gówniarzami, którym tak się już w głowach przewraca od dobrobytu, że z... 24
 • NIK pisze na Berdyczów 26 lip 2015, 20:00 Jest w Polsce instytucja, która wie wcześniej i zazwyczaj się nie myli. Sygnalizuje wątki, które stają się aferami, a jeśli nie, to na pewno wskazuje na niedomagania i ryzyka funkcjonowania państwa. Jej kompetencje profetyczne... 24
 • Zabiegana piastunka 26 lip 2015, 20:00 Rozpoczynamy cykl artykułów o zdrowiu Polaków, podstawowym kryterium szczęśliwego i pełnego życia. Na początek o kondycji Polek. Płeć piękna, coraz bardziej zadbana, wypielęgnowana, ale też zabiegana, zestresowana, zatroskana o wszystkich wokół i zapominająca o najważniejszych... 25
 • Choroby, o których musi wiedzieć każda kobieta i jej mężczyzna 26 lip 2015, 20:00 Polki są coraz aktywniejsze i coraz bardziej złożone są ich problemy zdrowotne. Tak jak skomplikowane staje się życie kobiet, tak też skomplikowana jest nauka o ich ciele i zdrowiu. 27
 • Choroby, o których musi wiedzieć każda kobieta i jej mężczyzna 26 lip 2015, 20:00 Polki są coraz aktywniejsze i coraz bardziej złożone są ich problemy zdrowotne. Tak jak skomplikowane staje się życie kobiet, tak też skomplikowana jest nauka o ich ciele i zdrowiu. 27
 • POPRAW SAMOPOCZUCIE I ODZYSKAJ KOBIECĄ MOC 26 lip 2015, 20:00 Radzi Agnieszka Przybysz, ekspert relacji, autorka książek oraz programu coachingowego dla kobiet „Kobieca moc”: 32
 • Jaki jest twój styl zdrowia 26 lip 2015, 20:00 Każda ma własny styl – bycia, ubierania się. Także w podejściu do zdrowia cechują nas zachowania, które składają się na nasz styl. Dieta, aktywność fizyczna, relacje z bliskimi – wszystko to wpływa na nasz organizm i nasze samopoczucie. 34
 • Punkty za pochodzenie 26 lip 2015, 20:00 Polacy coraz chętniej kupują polskie produkty. Z badań socjologicznych, do których dotarł „Wprost”, wynika, że w ostatnich latach nad Wisłą kwitnie patriotyzm konsumencki. 36
 • Kołtun to europejska norma 26 lip 2015, 20:00 Islamofobia, homofobia, ksenofobia. Choć Polska nie jest ideałem tolerancji, w innych krajach Europy nie jest wcale lepiej. Obok polskich zaściankowców mieszkają holenderscy rasiści, francuskie homofoby i niemieccy mordercy muzułmanów. 39
 • Rolnicy jednak bez PIT 26 lip 2015, 20:00 W obecnej kampanii wyborczej nie słychać nawoływań do wprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS na wsi. Jakimś cudem nikt teraz nie chce, żeby „rolnicy poczuli się jak obywatele”, a w ostateczności, by „odebrać im... 41
 • Kapitalizm amatorski, a nie wyczynowy 26 lip 2015, 20:00 Prezes NBP Marek Belka wygłosił ostatnio kilka tez na temat gospodarki światowej, greckiej i polskiej, które z radością podchwycili lewicowi publicyści wciąż mający nadzieję na przejęcie rządu dusz „wkurzonych” wyborców.... 41
 • Powrót do prawdziwego dzieciństwa 26 lip 2015, 20:00 Jeszcze niedawno rodzice wybierali kolonie głównie pod kątem doskonalenia umiejętności dziecka. Teraz wygrywają oferty stawiające na wypoczynek, przygodę i niecodzienne atrakcje. Często bez smartfonów i tabletów. 42
 • Polski cud stoczniowy 26 lip 2015, 20:00 Trawestując Marka Twaina – informacje o śmierci polskich stoczni okazały się mocno przesadzone. Branża jest w natarciu, zatrudnia już ponad 30 tys. osób. 44
 • Legislacyjny obłęd rządu 26 lip 2015, 20:00 Posłowie wpadli w przedwyborczą gorączkę. Rząd nagle chce pomagać wszystkim: frankowiczom, podatnikom, młodym, starym. Problem w tym, że ta pomoc nie ma ekonomicznego sensu. 47
 • Konserwatywny Inglot 26 lip 2015, 20:00 Przemyski potentat kosmetyczny nie zwalnia tempa rozwoju mimo śmierci założyciela firmy Wojciecha Inglota przed dwoma laty. Za pięć lat chce być największą polską marką globalną w segmencie konsumenckim. 49
 • Najszybciej rosnące gminy 26 lip 2015, 20:00 Polskie gminy coraz lepiej gospodarują majątkiem. Rosną ich dochody własne, sprawniej wykorzystują pieniądze z UE, mniej się zadłużają. Takie wyniki przynosi ranking najbardziej efektywnie zarządzanych gmin przygotowany przez „Wprost”. 50
 • HOSSA BESSA 26 lip 2015, 20:00 Japoński wstyd Honoru powinni się od niego uczyć niektórzy prezesi naszych państwowych spółek. 64-letni prezes Toshiby Hisao Tanaka zrezygnował ze swojej funkcji, po tym jak wyszło na jaw, że firma pod jego kierownictwem zawyżała swoje... 55
 • Kto się boi Czwartej Rzeszy 26 lip 2015, 20:00 Krytycy Angeli Merkel twierdzą, że Żelazna Kanclerz robi dziś z Europą to, co Wehrmacht 70 lat temu. Czy faktycznie mamy się bać niemieckiej dominacji w Europie? 56
 • Pax Merkel 26 lip 2015, 20:00 Co wspólnego może mieć ze sobą fiasko wprowadzenia drachmy w Grecji z sytuacją na Ukrainie. 58
 • Trzy razy „da” 26 lip 2015, 20:00 Rosyjska opozycja ma realne szanse na zdobycie od 10 do 15 proc. głosów w jesiennych wyborach samorządowych. Pytanie, czy Kreml na to pozwoli? 59
 • Nie oddamy Putinowi wyborów 26 lip 2015, 20:00 Zanim wyprowadzimy ludzi na ulice, musimy wypróbować wszystkie dostępne środki pokojowe – mówi Michaił Kasjanow, lider partii Parnas. 60
 • Perski pogromca islamistów 26 lip 2015, 20:00 W wojnie z Państwem Islamskim najbardziej wpływowym człowiekiem okazuje się irański generał o życiorysie nadającym się wprost na film sensacyjny. 62
 • Bezwstydne Hollywood 26 lip 2015, 20:00 Przed laty gwiazdy kina wydawały wielkie pieniądze, by ich rozmaite grzeszki z początków kariery nie ujrzały światła dziennego. Dziś już nie muszą. Dziś zarabiają na nich miliony. 64
 • Wstyd Windsorów 26 lip 2015, 20:00 W senny lipcowy ranek z szafy Windsorów wypadł trup i wylądował z hukiem na pierwszych stronach gazet. Brytyjczycy ujrzeli skrawek pilnie strzeżonych tajemnic swojej dynastii. 67
 • Silne chińskie kobiety 26 lip 2015, 20:00 Nowoczesnych Chin nie byłoby bez reform zapoczątkowanych przez cesarzową Cixi. Chinki wywarły także decydujący wpływ na XX-wieczną historię kraju, który dziś rządzony jest przez konserwatywnych mężczyzn – mówi Jung Chang, autorka słynnych „Dzikich łabędzi” i... 70
 • Starzy amanci nadal w akcji 26 lip 2015, 20:00 Kiedyś kochały się w nich kobiety na całym świecie. Dziś częściej słyszą: „Był pan idolem mojej babci”. Ale ciągle grają. Robert Redford, Richard Gere, Al Pacino wracają. 72
 • A na wydmach cisza 26 lip 2015, 20:00 Na polskim wybrzeżu wciąż jeszcze można znaleźć niemal dzikie plaże, a nieco dalej od morza czekają pełne uroku miejscowości kryjące prawdziwe skarby. 74
 • Morze, nasze morze 26 lip 2015, 20:00 Polskie wybrzeże, oprócz Kaszub i Trójmiasta, leży niemal w całości na „ziemiach wyzyskanych”, jak wdzięcznie określał je bohater filmu „Sami swoi”. Nie jest tu łatwo o solidne kulinarne tradycje, a odtworzenie... 78
 • Praga wcale nie złota 26 lip 2015, 20:00 Piwo jest tu tańsze niż woda, a turystów niemal nigdy nie ubywa. I choć Praga żyje rytmem wielkiego skansenu, wcale nie musi być tą znaną wszystkim z pocztówek Złotą Pragą. Tym razem zamiast Hradczan, kwieciście barokowych kościołów i secesyjnych kamienic zobaczymy śrubokręt,... 80
 • Z plastikiem na wakacje 26 lip 2015, 20:00 Wyjeżdżając na wakacje w kraju lub za granicę, zawsze warto wziąć ze sobą karty płatnicze. Aby jednak uniknąć przykrych niespodzianek lub zbędnych kosztów, należy przestrzegać kilku zasad. 83
 • Książki na lato 26 lip 2015, 20:00 Jak przechytrzyć konkurencję, być wizjonerem, który dokona rewolty i osiągnie sukces wbrew oczekiwaniom. Polecamy biznesowe książki na wakacje. 84
 • Kalejdoskop kulturalny 26 lip 2015, 20:00 MUZYKA Piotr Metz Zespół lata Przyznawana na początku roku nagroda BBC dla najlepiej zapowiadającego się nowego artysty to świetna trampolina do natychmiastowej sławy. Nie inaczej było z najgorętszym zespołem 2015 – Years &... 86
 • Imigranci – trzeba przyjmować „swoich” i specjalistów 26 lip 2015, 20:00 Polska ma przyjąć 2 tys. uchodźców z Afryki i Azji. Taką decyzję podjął nasz rząd. To doskonała okazja, by wreszcie poważnie pochylić się nad naszą polityką imigracyjną. A właściwie nad jej brakiem. Mądre narody biją się o... 90
 • Markizy do okien pionowych 26 lip 2015, 20:00 Wszyscy kochamy lato i upał – ale najbardziej wtedy, gdy jesteśmy nad morzem, jeziorem czy w lesie. We własnym mieszkaniu chcemy przebywać w optymalnej temperaturze, takiej, która zapewni nam komfort pracy i wypoczynku. Jak więc... 92
 • Prywatne apartamenty kreują nowe kurorty 26 lip 2015, 20:00 Wielu Polakom morze kojarzy się z Trójmiastem i Jastarnią, czasem z Międzyzdrojami czy Kołobrzegiem. To tam pojawiły się pierwsze inwestycje apartamentowe nad Bałtykiem. Od paru lat inwestorzy doceniają również środkowe Wybrzeże. 94
 • W poszukiwaniu luksusu 26 lip 2015, 20:00 Nieustannie powiększa się w Polsce grupa osób majętnych, dla których osiągnięcie wysokiego statusu społecznego wiąże się z potrzebą zmiany dotychczasowego stylu życia. Jednym z najważniejszych elementów takiej zmiany jest wybór odpowiedniego mieszkania – zapewniającego... 96
 • Krytycznym okiem Kancelarii Prawnej Skarbiec 26 lip 2015, 20:00 MEC. ROBERT NOGACKI – jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego – ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii. 99
 • Okna na świat 26 lip 2015, 20:00 Na poddaszu odpowiedni dobór okien ma wielkie znaczenie. Warto wybrać okna wysokiej klasy, energooszczędne, a także przemyśleć miejsce i sposób montażu. 100
 • Ludzie wartością firmy 26 lip 2015, 20:00 To właśnie ludzie, ich potencjał i pomysły umacniają naszą organizację i krok po kroku budują przewagę rynkową Grupy Adamed – mówi Tomasz Krzak, dyrektor ds. zasobów ludzkich Grupy Adamed. 104
 • Czas HR 26 lip 2015, 20:00 Menedżerowie personalni stają się strategicznymi partnerami dla zarządów największych firm. 105
 • Zdrowie pełną parą 26 lip 2015, 20:00 Jeśli nie wiesz, od czego zacząć zmianę nawyków żywieniowych, gotowanie na parze będzie ku temu przyjemnym pierwszym krokiem. 106

ZKDP - Nakład kontrolowany