Pierwszy dzwonek, kolejne zmiany

Pierwszy dzwonek, kolejne zmiany

Zwiększona liczba pierwszaków, wszystkie sześciolatki w szkołach, darmowe podręczniki dla czterech roczników uczniów, sklepiki bez śmieciowego jedzenia i nowe kryteria oceniania na lekcjach WF. Te zmiany przyniesie najbliższy rok szkolny.

Największym wyzwaniem dla oświaty będzie kontynuacja reformy obniżającej wiek uczniów. Od września naukę rozpocznie cały rocznik sześciolatków, a także młodsza połowa rocznika siedmiolatków urodzonych w drugiej połowie 2008 r. i nieobjętych w ubiegłym roku obowiązkiem szkolnym. To oznacza, że we wrześniu przygodę z edukacją może rozpocząć ok. 650 tys. uczniów – nawet dwa razy więcej niż jeszcze kilka lat temu i o wiele więcej niż rok temu, kiedy do szkół poszło „jedynie” 516 tys. dzieci. Taka sytuacja sprawi, że nasilać się będą problemy związane z kumulacją roczników w szkołach podstawowych.

CZEGO MOŻEMY SIĘ DOMAGAĆ

W sumie reforma obniżająca wiek szkolny w ciągu dwóch lat wepchnęła do szkół trzy roczniki uczniów. Efekty? Przede wszystkim zmianowa praca placówek. Rodzice muszą się liczyć z tym, że ich dzieci będą się uczyły na dwie, a w niektórych miejscach nawet na trzy zmiany. Z tym wszystkim wiąże się także problem stłoczenia uczniów w świetlicach czy stołówkach. Rząd, chcąc zapewnić względny komfort nauki najmłodszym uczniom, określił kilka standardów, których przestrzegania powinniśmy się domagać od dyrekcji szkoły. Przede wszystkim dotyczy to liczebności klas pierwszych. Nie może to być więcej niż 25 uczniów. Szkoła może przekroczyć ten limit i stworzyć klasę maksymalnie 27-osobową, jednak wtedy musi zatrudnić asystenta nauczyciela. To oznacza, że opiekę nad taką klasą pełnią dwie osoby – nauczyciel i jego pomocnik, który musi mieć przygotowanie pedagogiczne. Jeżeli szkoła otwiera więcej niż jedną klasę pierwszą, dobór uczniów powinien uwzględniać wiek dzieci, tak aby był możliwie zbliżony. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której różnica wieku między uczniami jednej klasy wynosi np. półtora roku. Z drugiej strony, rodzice dzieci zróżnicowanych wiekowo, które np. przez lata uczęszczały do jednej grupy przedszkolnej, mogą wystąpić do dyrekcji szkoły o utworzenie klasy z pominięciem tego rygoru. Dyrektor szkoły nie ma jednak obowiązku przychylić się do ich prośby. Co ważne, praca z pierwszakami nie oznacza, że będą się one uczyły w trybie 45-minutowych lekcji. Mamy prawo wymagać, by odbywało się to w formule zbliżonej do zajęć przedszkolnych, gdzie elementy edukacyjne przeplatane są zabawą. Uczniowie powinni mieć także zapewnione miejsce do takiej zabawy oraz szafki do przechowywania przyborów szkolnych. Limity zostały wprowadzone także do świetlic. Na wychowawcę nie może przypadać więcej niż 25 dzieci. Szkoła ma też obowiązek zapewnić opiekę świetlicową uczniom przebywającym w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców.

KIEDY ODROCZENIE

Rodzice sześciolatków mogą już po rozpoczęciu roku szkolnego odroczyć obowiązek szkolny i przenieść dziecko ze szkoły do przedszkola, jeśli stwierdzą, że maluch sobie nie radzi. Potrzebne jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Eksperci sprawdzają, czy dziecko jest wystarczająco dojrzałe emocjonalnie i intelektualnie, by sprostać wymaganiom szkolnym. Przyglądają się także jego predyspozycjom społecznym. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać do końca roku kalendarzowego. Wsparcia w tej procedurze udzielają Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, które dysponują infolinią (tel. 782 724 255, kontakt e-mailowy telefonszkolny@gmail.com).

DLA KOGO DARMOWE PODRĘCZNIKI

W ubiegłym roku szkolnym bezpłatne książki przysługiwały dzieciom, które uczęszczały do klas pierwszych. Jednak w 2014 r. rząd rozpoczął wdrażanie reformy podręcznikowej, która będzie wchodzić w życie etapami do 2017 r. W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie klas I i II szkół podstawowych będą się uczyć z przygotowanego przez rząd „Naszego elementarza”. Państwo zapłaci także za ich podręcznik do nauki języka obcego i ćwiczenia. Szkoła publiczna może wymagać od rodziców zakupu podręczników jedynie do nauki przedmiotów nieobowiązkowych, takich jak religia, etyka czy drugi język obcy. Jeżeli zdecyduje się na pracę z innym podręcznikiem niż „Nasz elementarz”, jego zakup musi sfinansować gmina.

We wrześniu darmowe podręczniki otrzymają także uczniowie klas IV szkół podstawowych i I klasy gimnazjów. Zarówno „Nasz elementarz”, jak i podręczniki dla starszych uczniów, które kupi państwo, będą stanowiły własność szkoły i będą się z nich uczyć trzy kolejne roczniki.

CO W SKLEPIKACH I NA LEKCJACH WF

Od września wejdą też w życie przepisy, które mają na celu zadbanie o zdrowy styl życia uczniów. Zmiany obejmą przede wszystkim szkolne sklepiki i bufety. Z półek, pod groźbą grzywny lub rozwiązania umowy z ajentem, muszą zniknąć produkty zawierające duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, czyli chipsy, napoje gazowane czy batony. Zamiast tego mają się pojawiać kanapki na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego. Do picia uczniom będzie można serwować soki, herbatę, kawę, gorącą czekoladę oraz produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu. Resort edukacji postanowił także rozprawić się z plagą zwolnień uczniów z WF. Od września nauczyciel nie będzie mógł zwolnić obligatoryjnie z całych zajęć WF, a jedynie z tych ćwiczeń, których w ocenie lekarza uczeń z powodów zdrowotnych nie powinien wykonywać. Zmienią się też kryteria oceny. Pod uwagę będą brane nie tylko osiągnięcia sportowe, lecz także m.in. systematyczność udziału w zajęciach. �

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

KTO MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE

Rodzice uczniów, którzy w tym roku nie zostaną objęci programem darmowego podręcznika, będą mogli się ubiegać o dofinansowanie zakupów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.

Osoby, które pochodzą z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 574 zł netto lub przekracza ten dochód, ale w rodzinie występuje na przykład sieroctwo, niepełnosprawność, ciężka choroba czy przemoc.

Samotni rodzice i rodziny wielodzietne (nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego).

Uczniowie niepełnosprawni, a także ci, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla przykładu uczniowie szkół podstawowych będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości 225 zł, niepełnosprawni korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego nawet na 770 zł. Wnioski o przyznanie pomocy składa się do dyrektora szkoły. Ostateczne terminy ustalają gminy i jest to najczęściej pierwsza połowa września. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

CO SIĘ ZMIENI W PRZEDSZKOLACH

Od 1 września gminy zapewniają opiekę przedszkolną wszystkim czterolatkom (obecnie ten obowiązek dotyczy pięciolatków i sześciolatków, które nie poszły do szkół).

Za pobyt w przedszkolu do pięciu godzin opieki dziennie, rodzice nie będą płacić, za każdą dodatkową godzinę gmina nie może zażądać od nich więcej niż złotówkę. Oprócz tego rodzice zapłacą za wyżywienie.

Nie wszystkie czterolatki trafią do przedszkoli. Gminy mogą realizować ten obowiązek także w oddziałach przedszkolnych działających na terenie szkół.

31.12.2015 - do tego dnia rodzice mogą się zwrócić z wnioskiem o odroczenie obowiązku szkolnego wobec sześciolatka

25 - tylu maksymalnie uczniów może liczyć klasa pierwszaków

Okładka tygodnika WPROST: 33/2015
Więcej możesz przeczytać w 33/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 33/2015 (1692)

 • Rządowa rejterada 9 sie 2015, 20:00 Urok polityki polega na podejmowaniu fatalnych decyzji, za które rządzący nie muszą płacić, ale mogą zachować korzyści. Żadna inna definicja rządzenia nie tłumaczyłaby bonanzy regulacji i ostatnich uchwał gabinetu premier Kopacz. Nie... 3
 • SKANER 9 sie 2015, 20:00 KONIEC TURYSTYKI HABILITACYJNEJ Zdobyte na Słowacji Habilitacje oraz profesury uzyskane na Słowacji nie będą w Polsce uznawane z urzędu. Nowa międzynarodowa umowa w tej sprawie ma zostać podpisana jesienią – poinformowało w miniony... 5
 • Zdarzyło się jutro 9 sie 2015, 20:00 Partia „Bóg zapłać” i dudakapitalizm, czyli co w najbliższych dniach zdarzyć się (raczej) nie może. 7
 • 6 sierpnia Andrzej Duda przejął oficjalnie urząd prezydenta 9 sie 2015, 20:00 Na Zamku Królewskim odebrał odznaki Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Na ulicach Warszawy witało go kilkadziesiąt tysięcy ludzi, 45 tys. uczestniczyło w rozmowie z nim na Facebooku 8
 • Kto uziemił śmigłowce 9 sie 2015, 20:00 Ministerstwo Obrony Narodowej mogło sfałszować wynik przetargu na śmigłowiec – ustalił „Wprost”. Komisja przetargowa potwierdziła nieprawdę. Urzędnicy zwlekają z podjęciem rozmów offsetowych z Francuzami. Z naszych informacji wynika, że coraz więcej osób chce... 10
 • O tym, czego nie widać 9 sie 2015, 20:00 Dyskusja o polityce gospodarczej prowadzona w przedwyborczym okresie koncentruje się na tym, co widać. Licytacja na obietnice wydatkowe między partiami nie ma końca. Państwo ma dać, zagwarantować, a najchętniej zdjąć z firm i osób... 14
 • Rzecz o paleniu. Pieniędzy 9 sie 2015, 20:00 Za chwilę będziemy mieli szopkę pt. „Referendum”. Byłoby to może i śmieszne, gdyby nie koszt – podatnik za wygłup Bronisława Komorowskiego zapłaci 100 mln zł! Nikt nie protestuje przeciw najdroższemu i najbardziej... 14
 • Głaskanie niemieckiego smoka 9 sie 2015, 20:00 Możemy to nazwać polityką suwerenności, czy jak woli prezydent Andrzej Duda – „korektą” w naszych relacjach międzynarodowych. Ale każda nowa doktryna polskiej polityki zagranicznej będzie musiała zaczynać się i kończyć na relacjach z Niemcami. To one... 15
 • Kancelaria czterdziestolatków 9 sie 2015, 20:00 Ludzie, którzy będą otaczać Andrzeja Dudę, to zupełnie inne pokolenie niż ministrowie Bronisława Komorowskiego. Ta zmiana generacji oznacza zmianę sposobu myślenia. 18
 • Ciało obce 9 sie 2015, 20:00 Roman Giertych ma posłużyć Platformie do walki z PiS, ale wcześniej pogrzebie jej wizerunek. 20
 • Bój to jest ich ostatni 9 sie 2015, 20:00 Lewica szykuje się do ostatniego starcia pod wspólnym sztandarem. W Zjednoczonej Lewicy nie ma jednak ani miłości, ani solidarności. 22
 • Będę miała piękną wieś 9 sie 2015, 20:00 Zbigniew Stonoga, kontrowersyjny przedsiębiorca, który ujawnił w internecie protokoły ze śledztwa w sprawie afery taśmowej, zamierza startować jesienią do Sejmu. Do kandydowania ze swojej listy namówił byłą posłankę Samoobrony Danutę Hojarską. 24
 • Po moim trupie 9 sie 2015, 20:00 Albo ten wyrok zostanie skasowany, albo włożę sobie granat do ust, pójdę do tego wydziału i dokonam wyroku na sobie, i tych moralnych prostytutkach – mówi Zbigniew Stonoga, przedsiębiorca. 25
 • Wyrzuć solniczkę 9 sie 2015, 20:00 Do właściwego funkcjonowania organizmu potrzebujemy 1 g soli dziennie. Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza w diecie zdrowego człowieka 5 g soli dziennie, czyli łyżeczkę. Tymczasem przeciętny Polak zjada dziennie 10-15 g soli. 26
 • Szczupłe jest zdrowe 9 sie 2015, 20:00 Jesteś tym, co jesz. 27
 • Ze śledziem i kapustą przez życie! 9 sie 2015, 20:00 Zdrowe odżywianie jest możliwe pod każdą szerokością geograficzną! Nie narzekajmy, że Grecy mają lepiej, bo: ryby, owoce morza i oliwa. Nasz rodzimy śledź jest pełną zdrowych tłuszczów rybą, a kapusta, ziemniaki i jabłka to bomby witaminowe. Sekret zdrowia to umiar. 30
 • Podróż marzeń 9 sie 2015, 20:00 To, że świat zmalał i pieniądze zawiozą nas w każdy zakątek globu, nie oznacza, że sławni i bogaci nie mają podróżniczych marzeń. Dokąd chcieliby pojechać, gdyby mieli czas, bo fundusze nie są tu przeszkodą? 36
 • Janusze biznesu 9 sie 2015, 20:00 Zawsze bawią mnie narzekania wrażliwych społecznie publicystów na panujący w Polsce straszny, „neoliberalny” kapitalizm. Dziki, krwiożerczy, bez zasad. Jak bardzo rozmijające się z rzeczywistością są tego typu opisy,... 39
 • Zidiocenie 9 sie 2015, 20:00 Postępujące zidiocenie polskich mediów jest faktem” – ogłosił publicznie ekspert medialny, komentując zamierzenia nowego prezesa TVP. Dodał, że używany często termin „tabloidyzacja” to eufemizm. Zapewne wiedział,... 39
 • Pierwszy dzwonek, kolejne zmiany 9 sie 2015, 20:00 Zwiększona liczba pierwszaków, wszystkie sześciolatki w szkołach, darmowe podręczniki dla czterech roczników uczniów, sklepiki bez śmieciowego jedzenia i nowe kryteria oceniania na lekcjach WF. Te zmiany przyniesie najbliższy rok szkolny. 40
 • KGHM kusi obcych drapieżców 9 sie 2015, 20:00 Spadające ceny miedzi oraz horrendalnie wysoki podatek od kopalin mocno uderzyły w KGHM i kurs jego akcji. Największa polska firma, snująca plany międzynarodowej ekspansji, sama może zostać przejęta. 42
 • Wojny autobusowe 9 sie 2015, 20:00 Założyć stowarzyszenie, złożyć protest i zablokować trasę autobusu – w ten sposób małe firmy przewozowe wykaszają swojego największego konkurenta. Polski Bus na tej wojnie traci już ćwierć miliona złotych miesięcznie. 46
 • Węglowy topielec na plecach energetyki 9 sie 2015, 20:00 Rząd PO-PSL zagonił koncerny energetyczne PGE i Energa i gazowego potentata PGNiG do pomocy walczącej o przetrwanie Kompanii Węglowej. Strategia „po nas choćby potop” ma zapewnić do wyborów spokój w górnictwie. 48
 • Polski konflikt pokoleń 9 sie 2015, 20:00 Milenialsi,pokolenie Y. W socjologii i publicystyce tworzone są coraz to nowsze terminy na określenie młodych ludzi urodzonych pod koniec XX w., którzy w dorosłe życie weszli w XXI w. A wedle statystyk bezrobocia start ten nie jest łatwy.... 50
 • Po co nam młodzi 9 sie 2015, 20:00 Kilka miesięcy temu, tuż po wyborach samorządowych, chciałem zatrudnić w urzędzie młodych mieszkańców naszego miasta i zaprosić ich do wspólnego realizowania ambitnego i rozwojowego programu. Okazało się, że nie ma na to szans. Aby... 50
 • Gmina przyjazna biznesowi 9 sie 2015, 20:00 Rozwój gminy nierozerwalnie jest związany z jakością życia mieszkańców. To jeden z czynników, który może przyciągać inwestorów. 52
 • Unia pomoże załatać dziury w energetyce 9 sie 2015, 20:00 Środki dla sektora energetyki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostaną przeznaczone na projekty wspierające budowę gospodarki niskoemisyjnej lub na bezpieczeństwo energetyczne - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki 57
 • Zarobić na e-mailu 9 sie 2015, 20:00 W dziesięć lat stworzyli firmę, która wysyła 1,5 mld e-maili miesięcznie i ma kilkadziesiąt milionów złotych przychodu rocznie. 58
 • HOSSA BESSA 9 sie 2015, 20:00 Bankowy pomór To był czarny czwartek dla banków notowanych na warszawskim parkiecie. Po tym, jak z Sejmu gruchnęła wiadomość, że posłowie jednak przegłosowali plan pomocowy dla frankowiczów, akcje banków, które udzielały najwięcej... 58
 • Talibowie Izraela 9 sie 2015, 20:00 Żydowscy ekstremiści już nie tylko krytykują liberalnych współobywateli, ale poszli na otwartą wojnę ze świeckim rządem. 60
 • Oblężenie niemieckiej twierdzy 9 sie 2015, 20:00 Niemcy są drugim po USA wymarzonym celem imigrantów. Jednak tylko mniejszość z nich to uchodźcy z regionów wojen. Większość szuka lepszego życia. 63
 • Bogaty jak Chińczyk 9 sie 2015, 20:00 Rosnący szybko legion chińskich milionerów oddawał się nowobogackim fanaberiom. Do czasu wielkiej akcji antykorupcyjnej prezydenta Xi Jinpinga. 66
 • Fałszywy marsz weselny 9 sie 2015, 20:00 Czy ostateczne uznanie małżeństw jednopłciowych otworzy w Stanach Zjednoczonych dyskusję na temat legalizacji poligamii? 68
 • Imperium Barbie 9 sie 2015, 20:00 Przed laty każda mała dziewczynka marzyła o własnej lalce Barbie. Dziś oprócz tego, co kilka miesięcy żąda od rodziców kolejnej płyty DVD z ulubioną bohaterką na płycie lub biletu do kina. Na ekrany wchodzi właśnie „Barbie: Rockowa księżniczka” – 30.... 70
 • Nieświęty Włodzimierz 9 sie 2015, 20:00 Mordował, gwałcił i składał ofiary z ludzi. Oto święty, którego Rosjanie podkradli Ukraińcom, by zrobić z niego patrona swojej państwowości. 73
 • Nie tylko dla dorosłych 9 sie 2015, 20:00 Danielle Steele jest królową romansów dla dorosłych, a John Green dla młodzieży. Jego „Papierowe miasta” są numerem 1 na polskiej liście bestsellerów książkowych, a ich ekranizacja ma szansę stać się jednym z najpopularniejszych filmów roku. 76
 • Genom z gwizdka 9 sie 2015, 20:00 Dzięki nowej technologii badań DNA będzie można odczytywać kod genetyczny otaczających nas żywych organizmów w każdym miejscu na ziemi. Nawet bez specjalistycznego przygotowania. Genetyka się demokratyzuje. 78
 • Winne podróże 9 sie 2015, 20:00 Od winnicy do winnicy – oto jak najlepiej zwiedzać Lubuskie. Jedyne pytanie: kto będzie kierowcą? 80
 • Grünberg 9 sie 2015, 20:00 Przez setki lat był to niemiecki okręg winiarski. Słynący z młodych kwasiorów, a potem z całkiem sensownych win musujących. Ale w okolice Zielonej Góry turyści nie pielgrzymowali jedynie dla trunków. Jeszcze 70 lat temu był to region z... 82
 • Gdy utracisz plastik 9 sie 2015, 20:00 Podczas wakacyjnych wojaży większe niż na co dzień staje się ryzyko utraty karty płatniczej, np. zgubienia czy kradzieży. Dlatego zawsze należy być dobrze przygotowanym na taką ewentualność. 85
 • Budapeszt nieoczywisty 9 sie 2015, 20:00 Oglądany z góry Gellérta Budapeszt jest piękny, choć nieco sztampowy. Dlatego odwiedzając go, warto nieco zboczyć z głównych szlaków turystycznych. 86
 • Lato z fantazją 9 sie 2015, 20:00 Elfy czy hobbity mogą być interesującym wakacyjnym towarzystwem. Wydawcy uraczyli nas nie tylko nowościami, lecz także wznowieniami klasyki fantasy. 92
 • Kalejdoskop kulturalny 9 sie 2015, 20:00 MUZYKA Piotr Metz Opera w stylu punk TO MOŻE BYĆ PŁYTA ROKU To coś w rodzaju punk opery z chwytliwymi melodiami, przypominającej trochę napisaną przed ponad 40 laty „Quadrophenię” The Who, traktującą o problemach dojrzewania.... 94
 • Arogancja PO buczeniem pisana 9 sie 2015, 20:00 Zabuczeli. Można by nawet jakoś zrozumieć, że posłowie Platformy Obywatelskiej wydają z siebie dźwięki dezaprobaty, gdy orędzie wygłasza prezydent, który pokonał ich kandydata. Ale trudno zrozumieć, że buczą w momencie, gdy Andrzej... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany