Gross poszedł o jeden most za daleko

Gross poszedł o jeden most za daleko

Dodano:   /  Zmieniono: 
to Jan Gross? (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Nie można wyrywać z kontekstu twierdzeń, które opatrzone były licznymi zastrzeżeniami – mówi dr hab. Marcin Zaremba, badacz najnowszej historii Polski.

No to prof. Gross znowu namieszał.

Niepotrzebnie. Choć doceniam, że po 2000 r. dokonał rewolucji w polskim myśleniu o najnowszej przeszłości – to jednak w stosunku do tej wypowiedzi jestem mocno krytyczny.

Polacy rzeczywiście zabili więcej Żydów niż Niemców?

Mocna teza, ale bez argumentacyjnego zaplecza.

Dziwne, bo prof. Gross twierdzi, że to właśnie pan tę tezę kiedyś postawił.

Herbert pisał kiedyś o „urodzie koniunktiwu”, której argumentacji Grossa czasami najwyraźniej brakuje. Nie można wyrywać z kontekstu twierdzeń, które opatrzone były licznymi zastrzeżeniami.

Jakimi?

Rzeczywiście, trzy lata temu w recenzji jego książki „Złote żniwa” napisałem, że jeśli tezy polskich badaczy Holocaustu są prawdziwe, to można by przypuszczać, że na ziemiach polskich Polacy spowodowali śmierć większej liczby Żydów niż Niemców. Tyle że zastrzegłem, że tego typu szacunki są bardzo trudne i ryzykowne.

Wiemy, ilu Żydów zabili Polacy?

Historycy badający to zagadnienie, tacy jak Barbara Engelking, Dariusz Libionka, Jan Grabowski czy Andrzej Żbikowski, przyjmują, że z gett i transportów uciekło na polskim terytorium ok. 250 tys. Żydów. Wojnę przeżyło mniej więcej 50 tys. Stąd niektórzy wysuwają wniosek, że te brakujące 200 tys. to ofiary polskich chłopów.

Słusznie?

Z całą pewnością nie do końca. Część zabili sami Niemcy, część zmarło z chorób, niedożywienia, stresu. Polscy historycy Holocaustu oceniają, że Polacy zabili kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Albo bezpośrednio, albo wydając Niemcom na pewną śmierć.

W 1944 r. wszedł w życie dekret sierpniowy, na podstawie którego skazywano Polaków kolaborujących z Niemcami. Za zabójstwa osób narodowości żydowskiej skazano jakieś tysiąc osób. To dużo, ale jednak zupełnie inny rząd wielkości, niż wynika ze współczesnych badań.

Profesor Engelking obok akt sądowych przeanalizowała też powojenne relacje ocalałych. Na tej podstawie wykazała śmierć kilkunastu tysięcy osób. W rzeczywistości ofiar musiało być więcej, przecież wiele takich zbrodni dokonywano bez świadków.

Gross tłumaczy to antysemityzmem.

Moim zdaniem traktuje rzecz jednoczynnikowo. Nie kwestionuję, że w Polsce był wysoki antysemityzm. Ale trzeba brać pod uwagę choćby analizy Timothy’ego Snydera, który wykazuje, że do podobnych zdarzeń dochodziło w całym regionie Europy Wschodniej. Snyder wyjaśnia to faktycznym rozpadem na tych terenach struktur państwowych. A „brak państwa” jest często gorszy niż najgorsze państwo autorytarne.

Przecież naziści wprowadzali swoje struktury. Mieli armię i policję, przy pomocy których trzymali polskie społeczeństwo pod butem.

To wszystko prawda, ale niecała. Były wsie, gdzie w zasadzie do czasu przejścia frontu Niemca nie widziano na oczy. Zwłaszcza na prowincji chaos i anarchia były ogromne. Wojna nie polegała tylko na tym, że jedni strzelali do drugich. Jej dramat wiązał się też z całkowitym niszczeniem elit, dezorganizacją, rozkładem struktur.

W swojej książce „Wielka trwoga” pisze pan, że jeszcze długo po 1945 r. ludzie byli „zarażeni wojną”.

Nieprzypadkowo do dziś poziom stresu pourazowego u ludzi powyżej 65. roku życia jest w Polsce najwyższy w całej Europie. To wynik tego „zarażenia”. Nie możemy też zapomnieć o strasznej biedzie, która dotknęła polską ludność. Znalazłem kiedyś relację dotyczącą katastrofy kolejowej na stacji Łódź Kaliska we wrześniu 1946 r. Zgromadzeni na peronie podróżni gremialnie ruszyli w kierunku ofiar, żeby je okraść. W 1945 r. dochód narodowy Polski wynosił 38 proc. przedwojennego. Gross zbyt łatwo o tym wszystkim zapomina.

Wróćmy do jego tezy. Co wiemy o niemieckich stratach wojennych w Polsce?

Sprawa też jest skomplikowana. W czasie kampanii wrześniowej zginęło co najmniej 17 tys. Niemców, w powstaniu warszawskim od 2 do 8 tys. Myślę, że od października 1939 r. do akcji „Burza” na polskich ziemiach zabito nie więcej niż 3 tys. Niemców. Większość zresztą po 1943 r., w czasie, gdy działała już partyzantka. Jeśli się to wszystko zsumuje, liczba zabitych przez Polaków Niemców może wynieść dwadzieścia kilka tysięcy. Tyle że te wszystkie wyliczenia nie uwzględniają niemieckich strat poniesionych w wyniku działań Polaków na frontach wschodnim i zachodnim. Tu wiemy jeszcze mniej.

Jak to możliwe, że 70 lat po wojnie nie znamy nawet podstawowych liczb? Przez lata wbijano nam do głów, że w czasie wojny zginęło 6 mln 28 tys. Polaków, teraz się okazuje, że to liczba wymyślona przez Jakuba Bermana dla celów propagandowych.

Paradoksalnie współczesne badania wykazują, że ta liczba, 6 mln, może być bliska prawdy. Pod warunkiem jednak, że weźmiemy pod uwagę wszystkich obywateli państwa polskiego. A więc także Białorusinów, Ukraińców czy nawet Niemców. Gdy tę liczbę odnieść tylko do Polaków i polskich Żydów, okaże się ona zawyżona.

Mocno?

Dziś oceniamy, że w czasie wojny zginęło ok. 2 mln Polaków i 2,9 mln polskich Żydów. Oczywiście te wyliczenia też są w pewnym sensie umowne. Teoretycznie do tej liczby można by przecież dodać ofiary chorób, stresu, niedożywienia. Tego w tych wszystkich statystykach nie ma. Zresztą rozmawiamy o liczbach, a przecież nie liczby są najważniejsze.

Paradoksalnie prof. Gross mówi to samo. Jego zdaniem Europa Środkowa nie rozliczyła się ze swojego udziału w Holocauście, dlatego dziś jest wroga uchodźcom.

Równie dobrze mógłby powiedzieć, że niechęć Tea Party do Meksykanów wynika z ataku Wielkiej Armady na Anglię w XVI w. Proponuję spojrzeć na to z innej strony. Leży pan sobie na plaży w Ustce i nagle w telewizji widzi kilkadziesiąt tysięcy młodych mężczyzn, którzy idą do Europy. Na to się nakładają powielane także przez media stereotypy, że każdy muzułmanin ma bombę w kieszeni. W takiej sytuacji lęk jest czymś naturalnym. Nie ma się co dziwić, że ludzie się boją.

Ale nie wszędzie w jednakowym stopniu.

Oskarżanie społeczeństw Europy Środkowej, że niechęć do obcych odziedziczyli po antysemicko nastawionych dziadach i ojcach, jest dowodem braku socjologicznej wyobraźni. Bo przecież weźmy Czechy – tam w zasadzie nie było gett ani obozów zagłady. A przecież niechęć do uchodźców jest nie mniejsza niż w Polsce. Jeśli szukać historycznych źródeł tych środkowoeuropejskich lęków, to raczej w komunizmie. Przeprowadzone pod koniec lat 80. badania prof. Ewy Nowickiej-Rusek pokazują, że to właśnie z PRL wyszliśmy z wydłużonym dystansem do obcych.

To ciekawe, bo mimo wszystko komunizm głosił internacjonalizm.

A winieta „Trybuny Ludu” miała wypisane hasło: „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się”. Tylko co z tego? Po II wojnie Niemcy zostali wysiedleni, Łemkowie i Ukraińcy przesiedleni ze swoich ziem bądź naciskami skłonieni do wyjazdu do ZSRR, niedobitki Żydów zmuszono do emigracji w 1968 r. Polska Ludowa była krajem autarkicznym. Realnych kontaktów z innymi narodami praktycznie nie było. Nie mogliśmy jeździć za granicę, a i do nas przyjeżdżano rzadko. Polacy zaczęli jeździć do Turcji po kożuchy dopiero w drugiej połowie lat 80. W dodatku partia komunistyczna po cichu czerpała z przedwojennej ideologii endeckiej. Przywódcy PRL, od Bieruta do Jaruzelskiego, z dumą mówili, że Polska jest krajem jednolitym narodowościowo. Partia poprzez propagandę i politykę wobec mniejszości kształtowała ksenofobiczną, etniczną, a nie obywatelską wspólnotę narodową, nie tylko zamkniętą na świat, ale wobec niego wrogą. Za tym szło zorganizowane zapomnienie dotyczące II wojny światowej.

Zapomnienie? Przecież w PRL bez przerwy trąbiono o wojnie! W telewizji królowali czterej pancerni na spółkę z Hansem Klossem.

To prawda, wojna była wszędzie. Nie tylko w mediach, ale i na szkolnych akademiach, wycieczkach, w lekturach. Ale wybiórczo. Praktycznie nie upamiętniano Holocaustu, nie wspominano dziejów innych mniejszości narodowych. Dopiero w ostatnich latach to nadrabiamy.

Także dzięki Grossowi?

Niewątpliwie tak. Przecież to właśnie on swoją książką „Sąsiedzi” wywołał ważną dyskusję i dał impuls do badań zawodowym historykom. Ale swoim ostatnim felietonem w „Die Welt” po prostu się nie popisał. Poszedł o ten „jeden most za daleko”. 

Okładka tygodnika WPROST: 39/2015
Więcej możesz przeczytać w 39/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 39/2015 (1698)

 • Przesuwanie granic nicości 20 wrz 2015, 20:00 Samuel Huntington już w 1993 r. w swojej książce „Zderzenie cywilizacji” opisał nam historię naszych dziejów – aż do dnia dzisiejszego. Zabrakło mu jednak nieco wyobraźni na pełne ćwierć wieku. Świat, z jakim... 6
 • Skaner 20 wrz 2015, 20:00 Afera odfajkowana Prokuratura badała aferę taśmową 15 miesięcy. Nie ustaliła nic ponad to, co wiadomo było od dawna. I sprawę w ubiegłym tygodniu zamknęła. Według śledczych nielegalne podsłuchy zakładali dwaj kelnerzy. Do czego się... 10
 • Zdarzyło się jutro 20 wrz 2015, 20:00 Co łączy Isabel Marcinkiewicz z Jarosławem Kaczyńskim? Wyjaśnienie tej tajemnicy tylko w naszym przeglądzie wydarzeń prawdopodobnych i nie. 12
 • Słoń w składzie porcelany 20 wrz 2015, 20:00 Próbując integrować Europę na obraz i podobieństwo Niemiec, Angela Merkel zapędziła się w ślepy zaułek, doprowadzając do największego kryzysu w historii UE. 18
 • Najdroższa wersja solidarności 20 wrz 2015, 20:00 Jednym z najbardziej złowieszczych zwrotów używanych przez unijnych polityków i przywódców dużych państw UE jest „solidarność europejska”. Gdy te dwa wyrazy zaczynają być odmieniane przez wszystkie przypadki, wiadomo, że najsilniejsi w Unii Europejskiej chcą zmusić... 20
 • Migranci jak Smoleńsk 20 wrz 2015, 20:00 W Polsce dyskusja o obecnej fali uchodźców zatonęła w powodzi emocji. Ten mechanizm prowadzenia dyskusji publicznych funkcjonował u nas już wcześniej, a w kilku sprawach po prostu dominował. Na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej,... 22
 • Koniec Europy bez granic 20 wrz 2015, 20:00 Najważniejsza zdobycz zjednoczonej Europy chwieje się w posadach. Wędrówka ludów chcących się osiedlić w Unii postawiła pod znakiem zapytania przyszłość strefy Schengen. 23
 • Jak ogrodowe krasnale 20 wrz 2015, 20:00 Unijna polityka zagraniczna istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości prowadzą ją w imieniu Europy Niemcy, wspomagani przez Francję. 25
 • Słabe euro, mocne Niemcy 20 wrz 2015, 20:00 Choć krytycznych opinii na temat unii walutowej przybywa, trudno je usłyszeć w Berlinie. Niemcy są największym beneficjentem wspólnej waluty i kryzysu w strefie euro. 26
 • Pola złota 20 wrz 2015, 20:00 Mimo że Europa pogrążona jest w stagnacji, ponad 40 proc. budżetu wydaje na dopłaty dla rolników. Głównymi zwolennikami tej polityki są Francja i Niemcy. 28
 • Koniec multikulti albo koniec Europy 20 wrz 2015, 20:00 Exodus imigrantów i uchodźców napływających do Europy wymaga więcej politycznej logiki, a mniej ideologii, zwłaszcza lewicowej. Jak na razie jest dokładnie odwrotnie. 29
 • Instrukcja obsługi imigranta 20 wrz 2015, 20:00 Pojawienie się w Polsce przybyszów z Bliskiego Wschodu może być tylko kwestią czasu. W naszym kraju będą oni egzotyczną ciekawostką, warto więc poznać kilka podstawowych faktów, które mogą się przydać w bezpośrednich kontaktach. 30
 • Jak demoralizuje się władza 20 wrz 2015, 20:00 Mimo posiadania materiałów obciążających szefa klubu parlamentarnego PSL Jana Burego prokuratura nie jest w stanie postawić mu zarzutów. W zaskakujących okolicznościach odłożono posiedzenie komisji w sprawie odebrania mu immunitetu. Murem za Burym stoi szef ludowców Janusz... 32
 • Zieloni czują się osaczeni 20 wrz 2015, 20:00 Po ujawnieniu przez „Wprost”, że Janusz Piechociński miał uzgadniać obsadę stanowiska wiceprezesa NIK, ludowcy z PSL doszukują się w tym przedwyborczej gry. Część nie wyklucza jednak, że przewodniczący może przypłacić skandal utratą stanowiska. 35
 • Obniżek danin nie będzie 20 wrz 2015, 20:00 Uproszczenia, które chcemy wprowadzić, nie zmienią generalnie kwoty, jeśli chodzi o fundusze ubezpieczeniowe czy ZUS – mówi minister Andrzej Halicki. 36
 • Brak kandydatów na przywódcę PO 20 wrz 2015, 20:00 Po wyborach Ewę Kopacz czeka walka o utrzymanie władzy w partii. Paradoksalnie jej szanse nie są małe, bo nie ma kto jej zastąpić. 38
 • Jak się skutecznie pozbyć własnych wyborców… 20 wrz 2015, 20:00 Euforia, wielkie rozczarowanie, a potem już tylko niesmak. Tak mniej więcej mógł się poczuć wyborca PO po prezentacji jej programu. Najpierw przecierał oczy ze zdumienia i w niemym zachwycie obliczał, ile mu zostanie w kieszeni, gdy... 39
 • Wyciskanie kursanta 20 wrz 2015, 20:00 Państwo znalazło kolejny sposób na utrudnienie życia kandydatom na prawo jazdy. Nie dość, że wyciąga z ich kieszeni grube pieniądze za dokumenty, egzaminy i poprawki, to blokuje też dostęp do pytań, które mogą się pojawić na egzaminach. 40
 • Program, że Mucha nie siada 20 wrz 2015, 20:00 Bardzo innowacyjny system podatkowy. Będzie on dramatycznie prosty i dla użytkownika, i dla pracodawcy, i dla pracownika. Natomiast jest on dość skomplikowany, by wyjaśnić, o co w nim chodzi”. Tak o nowym programie PO wypowiedziała... 41
 • Rodzina bidulem podzielona 20 wrz 2015, 20:00 Ośmioro rodzeństwa, mających dom, rodziców, w kwietniu trafiło do domu dziecka. Sąd, wbrew woli rodziców i oburzonych mieszkańców podkarpackiego Pruchnika, uznał, że sytuacja materialna rodziny uniemożliwia właściwą opiekę nad dziećmi. Po naszym apelu sprawą zainteresowała się... 42
 • Koniec zabawy, panowie... 20 wrz 2015, 20:00 Tymczasowy niewielki plac targowy w mieście powiatowym. Ostatnie ulewy zmywają prowizoryczne utwardzenie terenu i robi się problem, bo kupcy oczekują od właściciela placu, czyli od miasta, natychmiastowej naprawy i umożliwienia dalszego... 45
 • Sześciolatki specjalnej troski 20 wrz 2015, 20:00 Nawet co dziesiąty sześciolatek, który w ubiegłym roku rozpoczął naukę w szkole, może wymagać fachowej pomocy. Takie wnioski płyną z niepublikowanych jeszcze badań, do których dotarł „Wprost”. W tym roku szkolnym pomocy potrzebować może dwa razy więcej młodszych... 46
 • Gross poszedł o jeden most za daleko 20 wrz 2015, 20:00 Nie można wyrywać z kontekstu twierdzeń, które opatrzone były licznymi zastrzeżeniami – mówi dr hab. Marcin Zaremba, badacz najnowszej historii Polski. 50
 • Zapomniani bohaterowie 20 wrz 2015, 20:00 Misje w Iraku i Afganistanie to pierwsze, z których polscy żołnierze wracali okaleczeni fizycznie i psychicznie. Państwu zajęło sporo czasu, zanim wzięło za nich odpowiedzialność. 52
 • Sercem zaprosić i się nie wystraszyć 20 wrz 2015, 20:00 Wśród anegdot o marszałek Senatu Alicji Grześkowiak jedna jest szczególnie sympatyczna. Podczas debaty na temat ustawy repatriacyjnej dopytywana w jednej z parlamentarnych komisji przez jakiegoś urzędnika, jak rozpoznać na granicy... 54
 • Biznes na komunie 20 wrz 2015, 20:00 Trudno znaleźć markę z czasów PRL, której nie próbuje się wskrzesić. Do sklepów trafiają właśnie nowe głośniki Tonsilu, Pewex otwiera sklepokawiarnie, szykują się premiery starych-nowych aut i motocykli. Sama nostalgia to jednak za mało, by odnieść sukces. 56
 • Lepsze prywatne 20 wrz 2015, 20:00 Od bezpieczeństwa, przez ekonomię, zarządzanie i energetykę, po rady, jak być twardym w biznesie. Za nami XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy. 60
 • Strach w oczach „doradców” 20 wrz 2015, 20:00 Jeszcze PiS nie przejął władzy, a już się dzieją cuda i innowacje na skalę światową. Strach się bać, co będzie dalej. Wielu z tych, którzy byli na Forum Ekonomicznym w Krynicy, mogło sobie pooglądać dość żenujące i mało... 61
 • Hossa Bessa 20 wrz 2015, 20:00 Franki bez trybunału Ważna informacja dla frankowiczów. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że kredyty walutowe są instrumentami finansowymi. Nie takiej decyzji oczekiwali Polacy zadłużeni w walutach... 62
 • Rolnik 2.0 20 wrz 2015, 20:00 Maszyna sortująca według rozmiaru i koloru sześć ton jabłek na godzinę. Albo inteligentny nawóz, który po posypaniu pola sam przemieszcza się w kierunku rośliny. Polscy rolnicy potrafią być innowacyjni, ale z kolegami z Zachodu nadal konkurują przede wszystkim niską ceną. 63
 • Musimy nakarmić świat 20 wrz 2015, 20:00 Niedługo liczba ludności wzrośnie – według szacunków – do 9 mld. Do tego czasu musimy zwiększyć produkcję żywności aż o 60 proc. Bez nawozów mineralnych jest to niemożliwe – mówi Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty 68
 • Zielone ludziki w Syrii 20 wrz 2015, 20:00 Rosjanie zaczynają jątrzyć w Syrii, skąd płynie nieprzerwana fala imigrantów do Europy. To, co dla większości świata jest dramatem wojny, dla Putina wyjątkową szansą, aby wyjść z izolacji. 70
 • Najbogatsi nędzarze Ameryki 20 wrz 2015, 20:00 W myśl znanego kiedyś w Polsce powiedzenia w komunizmie deficytowy będzie nawet piasek na pustyni. Wenezuelczycy właśnie się o tym boleśnie przekonują. 72
 • Seriale dobre, bo polskie 20 wrz 2015, 20:00 U progu nowego sezonu telewizyjnego sensacją stała się zapowiedź wejścia do Polski giganta Netflixa. Nic nie wskazuje jednak, żeby miało to wywołać rewolucję na naszym rynku seriali. Najważniejsi nadawcy wiedzą, że krajowy widz woli krajowy produkt. 76
 • Nikczemność to w polityce norma 20 wrz 2015, 20:00 Michael Dobbs, autor powieści „House of Cards”, opowiada o tym, co wspólnego ma Margaret Thatcher z Frankiem Underwoodem, i o tym, na ile kultowy serial odzwierciedla prawdziwy świat polityki. 80
 • Francja to Houellebecq 20 wrz 2015, 20:00 Michel Houellebecq to największa gwiazda francuskiej literatury, pisarz skandalista, którego książki krytykuje nawet premier. Nikt jak on nie potrafi wyrazić zbiorowych lęków, takich jak strach Zachodu przed islamizacją. 82
 • Przemoc, seks i syreny 20 wrz 2015, 20:00 Na festiwalu w Gdyni do głosu dochodzi nowe pokolenie. Wśród ośmiu debiutów prezentowanych w tegorocznych konkursach można znaleźć najwięcej świeżości i odwagi w myśleniu o kinie. 84
 • Koniec z zapaleniem wątroby typu C 20 wrz 2015, 20:00 W medycynie bywa, że słowo „rewolucja” pada na wyrost. Nie w tym wypadku. Nowe leki dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C są skuteczne niemal w 100 proc. I są już w Polsce refundowane, czyli dostępne dla pacjentów. 86
 • Jesienny wyskok po przygodę 20 wrz 2015, 20:00 Zamiast wspominać z rozrzewnieniem lato, rusz w Polskę w poszukiwaniu adrenaliny i przygody. Szukamy nowych miejsc aktywnego wypoczynku. 88
 • Posiłek mistrzów 20 wrz 2015, 20:00 Dla aktywnej, uprawiającej sport osoby właściwa dieta powinna stać się kolejną dyscypliną. Odpowiednio dobrane produkty, ich jakość, ilość oraz sposób przygotowania posiłku mają ogromny wpływ na kondycję i wydajność organizmu. 91
 • Książki 20 wrz 2015, 20:00 Pani Sienkiewicz Prawdziwa literacka sensacja z Litwy. Henryk Sienkiewicz, gdyby żył dziś, pewnie pisałby jak Kristina Sabaliauskaitė (która polskim rozmówcom lubi się przedstawiać jako Krystyna Sobolewska). „Silva rerum”... 92
 • Muzyka 20 wrz 2015, 20:00 My Słowianie Afrykanie Nic się w ich karierze nie zgadza. Zaczynali od telewizyjnego castingu, a skończyli jako ulubieńcy publiczności alternatywnej, faworyci rynku niezależnej muzyki. Mieszają na swój unikatowy sposób gatunki i... 93
 • Filmy 20 wrz 2015, 20:00 Na poprawę humoru Marzenie o polskim kinie popularnym powoli się spełnia. Pojawiły się filmy gatunkowe, a teraz przychodzi czas na komedie. Takie, których nie oglądałoby się ze wstydem. – W „Królu życia” odkryłem... 94
 • Prezes powinien być zadowolony 20 wrz 2015, 20:00 Trudno opisuje się samochody, które kupują prezesi firm, by mieć przyjemność z bycia wożonym. To nie kierowca jest przecież najważniejszą osobą w takim aucie. Hierarchię ważności łatwo rozpoznać po udogodnieniach, jakie mają... 96
 • Know-how 20 wrz 2015, 20:00 Zegarek ładny i inteligentny Asus ZenWatch zachwyca detalami, profilowanym bokiem koperty, solidną metalową obudową, paskiem z prawdziwej skóry, stylową klamrą. To nie jest zabawka, to prawdziwy sprzęt. Ale korzystanie z niego przynosi... 97
 • Premier Kopacz nie wie, o czym mówi 20 wrz 2015, 20:00 Nie cichnie dyskusja o propozycji zmian w podatkach i składkach, którą przedstawiła PO. Dlaczego? Bo jest ona tak niejasna, w dodatku została podlana populistycznym sosem pod hasłem „zlikwidujemy składki do ZUS i NFZ” oraz... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany