Musimy nakarmić świat

Musimy nakarmić świat

Niedługo liczba ludności wzrośnie – według szacunków – do 9 mld. Do tego czasu musimy zwiększyć produkcję żywności aż o 60 proc. Bez nawozów mineralnych jest to niemożliwe – mówi Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty

Nawóz to chyba niezbyt wdzięczny produkt do sprzedawania. Klient obraca się na pięcie, kiedy tylko słyszy to słowo.

Odpowiem słowami noblisty Normana Borlauga, który podkreśla, że podstawowym problemem cywilizacyjnym jest obecnie wyżywienie wzrastającej populacji ludzi zamieszkujących ziemię, wynoszącej 6,6 mld. Już teraz połowa ludności ma dostęp do żywności jedynie dzięki nawozom, które gwarantują wyższe plony. Według szacunków niedługo liczba ludności wzrośnie do 9 mld. Do tego czasu musimy zwiększyć produkcję żywności aż o 60 proc. Bez nawozów mineralnych jest to niemożliwe!

Może więc opinie o tym, że nawozy są niezdrowe, to mit.

Jedynym sposobem, aby osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe, jest zwiększenie produkcji nawozowej, ale istotne jest również bardziej racjonalne ich używanie. Najważniejsze, aby ludzie zaczęli szanować trzy z najbardziej wartościowych i potrzebnych nam zasobów: wodę, glebę i powietrze. Naszym podstawowym celem powinno być zachowanie biobalansu w skali światowej. Dlatego tak ważne są wszelkie programy edukacyjne dotyczące odpowiedniego użycia nawozów, badania gleby, opracowywania i promowania niskoemisyjnych praktyk rolnych. Naszym wspólnym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości żywności dla wszystkich ludzi przy jak najmniejszym wpływie na środowisko.

Pomagają wam w tym innowacje?

W dzisiejszych czasach w rolnictwie mamy do czynienia z daleko idącą specjalizacją. Tendencja ta dotyczy również producentów nawozów, dlatego stale dbamy o poszerzanie swojej palety produktów. Śmiało mogę powiedzieć, że zarówno za sprawą inwestycji, jak i na skutek konsolidacji branży mamy obecnie najszersze portfolio produktów nawozowych na europejskim rynku. Już blisko dekadę temu wspólnie z instytutami badawczymi z Polski, Czech i Niemiec rozpoczęliśmy prace badawcze nad nowymi formułami nawozowymi. Wnioski płynące z tych wieloletnich badań potwierdziły, że ze względu na niedobór siarki w polskich glebach nawozy z tym mikroelementem przynoszą zdecydowanie wyższe plonowanie, szczególnie w przypadku coraz popularniejszych roślin siarkolubnych, jak rzepak czy kukurydza. Również zmiany klimatyczne, w tym częste susze, wpływają na wyższą efektywność i coraz większą popularność nawozów płynnych. To dało nam pewność, że nasze decyzje dotyczące inwestycji w Nowy Kompleks Nawozowy są słuszne. Produkowane w nim zarówno płynne, jak i sypkie formuły nawozowe z mikroelementami możemy przeznaczać pod konkretne uprawy. W najbliższych dniach oddamy do użytku ostatnią instalację wchodzącą w skład tego kompleksu.

Wy chcecie unowocześnić naszą wieś, a polski rolnik pewnie wam nie ufa. Wie lepiej, co robić, żeby dobrze rosło.

To, na czym nam zależy, to nie tylko sprzedawanie szerokiej palety nowoczesnych nawozów klientom, a również doradztwo w zakresie nawożenia. Dlatego w 2011 r. zainicjowaliśmy powstanie rolniczego think tanku pod nazwą Centrum Kompetencji, które skupia w sobie trzy różne punkty widzenia: wrażliwość i doświadczenie przedsiębiorców rolnych, know-how producentów środków produkcji oraz wiedzę i wizję instytucji naukowych, zajmujących się tematyką agrarną. Misją Centrum jest promowanie modelu nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego oraz dostarczanie wymiernych korzyści wszystkim uczestnikom rynku rolnego. To nowoczesny ośrodek współpracy, a przede wszystkim wymiany informacji i doświadczeń dla rolników, doradców, instytucji nauki oraz biznesu.

I takich przykładów jest więcej.

Realizujemy trzy programy. We współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już trzeci rok prowadzimy studia podyplomowe dla doradców rolnych. Celem jest przygotowanie specjalistów w zakresie najnowszych technologii zintegrowanej produkcji roślin oraz obrotu nawozami i środkami ochrony roślin. Uczestnicy studiów zdobywają umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi przy doborze nawozów i pestycydów, wykonaniu planu nawozowego, a także w obliczeniach opłacalności stosowania nawozów, preparatów różnych firm. Uzyskują również możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, wymaganych w kontaktach z producentami rolnymi. Od tego roku ściślej współpracujemy z bankiem PKO BP. Właśnie wspólnie uruchomiliśmy trzyletni program badań „Grunt to wiedza!”, w którego wyniku ponad 28 tys. próbek gleby zostanie poddanych dogłębnej analizie w celu lepszego dopasowania nawozów dla tysięcy gospodarstw. Celem programu jest popularyzacja technologii optymalnego nawożenia z uwzględnieniem rodzaju uprawy i zasobności gleby, jak również rozwój nowych technologii nawożenia i produktów nawozowych, dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa. Rolnikom pomaga nie tyle największe, ile najmądrzejsze wykorzystanie nowoczesnej chemii. Wspólnie z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęliśmy projekt mający na celu zbadanie wpływu nawożenia upraw w Polsce na zmiany klimatu. Chodzi o badanie śladu węglowego, czyli całkowitej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, powstającej zarówno przy ich produkcji, jak i stosowaniu na polu. Poprzez projekt chcemy pomóc we wdrożeniu nowoczesnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych i promować zrównoważone stosowanie nawozów.

A jak te innowacje będą wyglądać w przyszłości? W polu zaczną pracować roboty?

Postęp technologiczny w sektorze rolnym w ostatnich latach otwiera ogromne możliwości rozwoju – m.in. wykorzystanie systemów teleinformatycznych, dronów – które pozwolą na szybszy rozwój rolnictwa. W tym celu należy walczyć ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego rolników i zadbać o zapewnienie im podstawowych narzędzi, np. stałego dostępu do internetu. Konieczny jest dalszy rozwój technik agrarnych i kultury agrarnej, także przez przygotowanie specjalnych programów edukacyjnych, które uzupełniają braki pozostawione przez tradycyjne kursy i studia. Uzupełnienie tych niedostatków wiedzy pozwoliłoby na dalszy zrównoważony rozwój przedsiębiorstw sektora rolno- -spożywczego i w efekcie na zapewnienie w większym stopniu bezpieczeństwa żywności. Pracujemy nad tym z kilkudziesięcioma partnerami instytucjonalnymi, uczelniami i indywidualnymi rolnikami.

I tak przez ostatnie 25 lat, a szczególnie od czasu wejścia Polski do Unii, polski rolnik zrobił duży krok naprzód, doganiając kolegów z Zachodu.

Rolnictwo to obecnie czwarty największy sektor gospodarki w Polsce. Eksport produktów rolno-spożywczych stanowi ponad 12 proc. całkowitej wartości polskiego eksportu. W latach 2003-2013 wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego zwiększyła się z 4,01 mld euro do 19,96 mld euro, a Polska zajmuje ósme miejsce wśród najważniejszych eksporterów żywności w UE. Od lat obserwujemy z uwagą wszystkie zmiany, jakie zachodzą w polskim rolnictwie. W ostatnich dekadach widać zdecydowany wzrost eksportu produktów rolnych, poziomu prowadzenia gospodarstw oraz zwrot w kierunku rolnictwa precyzyjnego, innowacyjnych technologii i nowoczesnych gospodarstw towarowych. Katalizatorem tych pozytywnych przemian okazało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., a przedsiębiorcy rolni czują się dziś konkurencyjni na rynkach europejskich. Polskie rolnictwo ma szansę stać się jeszcze bardziej konkurencyjne i nowoczesne, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Jesteśmy jednym z ogniw tego łańcucha i dlatego zależy nam, aby dalej ściśle współpracować z producentami rolnymi oraz światem nauki dla dalszego rozwoju tego strategicznego dla polskiej gospodarki sektora.

Okładka tygodnika WPROST: 39/2015
Więcej możesz przeczytać w 39/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 39/2015 (1698)

 • Przesuwanie granic nicości 20 wrz 2015, 20:00 Samuel Huntington już w 1993 r. w swojej książce „Zderzenie cywilizacji” opisał nam historię naszych dziejów – aż do dnia dzisiejszego. Zabrakło mu jednak nieco wyobraźni na pełne ćwierć wieku. Świat, z jakim... 6
 • Skaner 20 wrz 2015, 20:00 Afera odfajkowana Prokuratura badała aferę taśmową 15 miesięcy. Nie ustaliła nic ponad to, co wiadomo było od dawna. I sprawę w ubiegłym tygodniu zamknęła. Według śledczych nielegalne podsłuchy zakładali dwaj kelnerzy. Do czego się... 10
 • Zdarzyło się jutro 20 wrz 2015, 20:00 Co łączy Isabel Marcinkiewicz z Jarosławem Kaczyńskim? Wyjaśnienie tej tajemnicy tylko w naszym przeglądzie wydarzeń prawdopodobnych i nie. 12
 • Słoń w składzie porcelany 20 wrz 2015, 20:00 Próbując integrować Europę na obraz i podobieństwo Niemiec, Angela Merkel zapędziła się w ślepy zaułek, doprowadzając do największego kryzysu w historii UE. 18
 • Najdroższa wersja solidarności 20 wrz 2015, 20:00 Jednym z najbardziej złowieszczych zwrotów używanych przez unijnych polityków i przywódców dużych państw UE jest „solidarność europejska”. Gdy te dwa wyrazy zaczynają być odmieniane przez wszystkie przypadki, wiadomo, że najsilniejsi w Unii Europejskiej chcą zmusić... 20
 • Migranci jak Smoleńsk 20 wrz 2015, 20:00 W Polsce dyskusja o obecnej fali uchodźców zatonęła w powodzi emocji. Ten mechanizm prowadzenia dyskusji publicznych funkcjonował u nas już wcześniej, a w kilku sprawach po prostu dominował. Na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej,... 22
 • Koniec Europy bez granic 20 wrz 2015, 20:00 Najważniejsza zdobycz zjednoczonej Europy chwieje się w posadach. Wędrówka ludów chcących się osiedlić w Unii postawiła pod znakiem zapytania przyszłość strefy Schengen. 23
 • Jak ogrodowe krasnale 20 wrz 2015, 20:00 Unijna polityka zagraniczna istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości prowadzą ją w imieniu Europy Niemcy, wspomagani przez Francję. 25
 • Słabe euro, mocne Niemcy 20 wrz 2015, 20:00 Choć krytycznych opinii na temat unii walutowej przybywa, trudno je usłyszeć w Berlinie. Niemcy są największym beneficjentem wspólnej waluty i kryzysu w strefie euro. 26
 • Pola złota 20 wrz 2015, 20:00 Mimo że Europa pogrążona jest w stagnacji, ponad 40 proc. budżetu wydaje na dopłaty dla rolników. Głównymi zwolennikami tej polityki są Francja i Niemcy. 28
 • Koniec multikulti albo koniec Europy 20 wrz 2015, 20:00 Exodus imigrantów i uchodźców napływających do Europy wymaga więcej politycznej logiki, a mniej ideologii, zwłaszcza lewicowej. Jak na razie jest dokładnie odwrotnie. 29
 • Instrukcja obsługi imigranta 20 wrz 2015, 20:00 Pojawienie się w Polsce przybyszów z Bliskiego Wschodu może być tylko kwestią czasu. W naszym kraju będą oni egzotyczną ciekawostką, warto więc poznać kilka podstawowych faktów, które mogą się przydać w bezpośrednich kontaktach. 30
 • Jak demoralizuje się władza 20 wrz 2015, 20:00 Mimo posiadania materiałów obciążających szefa klubu parlamentarnego PSL Jana Burego prokuratura nie jest w stanie postawić mu zarzutów. W zaskakujących okolicznościach odłożono posiedzenie komisji w sprawie odebrania mu immunitetu. Murem za Burym stoi szef ludowców Janusz... 32
 • Zieloni czują się osaczeni 20 wrz 2015, 20:00 Po ujawnieniu przez „Wprost”, że Janusz Piechociński miał uzgadniać obsadę stanowiska wiceprezesa NIK, ludowcy z PSL doszukują się w tym przedwyborczej gry. Część nie wyklucza jednak, że przewodniczący może przypłacić skandal utratą stanowiska. 35
 • Obniżek danin nie będzie 20 wrz 2015, 20:00 Uproszczenia, które chcemy wprowadzić, nie zmienią generalnie kwoty, jeśli chodzi o fundusze ubezpieczeniowe czy ZUS – mówi minister Andrzej Halicki. 36
 • Brak kandydatów na przywódcę PO 20 wrz 2015, 20:00 Po wyborach Ewę Kopacz czeka walka o utrzymanie władzy w partii. Paradoksalnie jej szanse nie są małe, bo nie ma kto jej zastąpić. 38
 • Jak się skutecznie pozbyć własnych wyborców… 20 wrz 2015, 20:00 Euforia, wielkie rozczarowanie, a potem już tylko niesmak. Tak mniej więcej mógł się poczuć wyborca PO po prezentacji jej programu. Najpierw przecierał oczy ze zdumienia i w niemym zachwycie obliczał, ile mu zostanie w kieszeni, gdy... 39
 • Wyciskanie kursanta 20 wrz 2015, 20:00 Państwo znalazło kolejny sposób na utrudnienie życia kandydatom na prawo jazdy. Nie dość, że wyciąga z ich kieszeni grube pieniądze za dokumenty, egzaminy i poprawki, to blokuje też dostęp do pytań, które mogą się pojawić na egzaminach. 40
 • Program, że Mucha nie siada 20 wrz 2015, 20:00 Bardzo innowacyjny system podatkowy. Będzie on dramatycznie prosty i dla użytkownika, i dla pracodawcy, i dla pracownika. Natomiast jest on dość skomplikowany, by wyjaśnić, o co w nim chodzi”. Tak o nowym programie PO wypowiedziała... 41
 • Rodzina bidulem podzielona 20 wrz 2015, 20:00 Ośmioro rodzeństwa, mających dom, rodziców, w kwietniu trafiło do domu dziecka. Sąd, wbrew woli rodziców i oburzonych mieszkańców podkarpackiego Pruchnika, uznał, że sytuacja materialna rodziny uniemożliwia właściwą opiekę nad dziećmi. Po naszym apelu sprawą zainteresowała się... 42
 • Koniec zabawy, panowie... 20 wrz 2015, 20:00 Tymczasowy niewielki plac targowy w mieście powiatowym. Ostatnie ulewy zmywają prowizoryczne utwardzenie terenu i robi się problem, bo kupcy oczekują od właściciela placu, czyli od miasta, natychmiastowej naprawy i umożliwienia dalszego... 45
 • Sześciolatki specjalnej troski 20 wrz 2015, 20:00 Nawet co dziesiąty sześciolatek, który w ubiegłym roku rozpoczął naukę w szkole, może wymagać fachowej pomocy. Takie wnioski płyną z niepublikowanych jeszcze badań, do których dotarł „Wprost”. W tym roku szkolnym pomocy potrzebować może dwa razy więcej młodszych... 46
 • Gross poszedł o jeden most za daleko 20 wrz 2015, 20:00 Nie można wyrywać z kontekstu twierdzeń, które opatrzone były licznymi zastrzeżeniami – mówi dr hab. Marcin Zaremba, badacz najnowszej historii Polski. 50
 • Zapomniani bohaterowie 20 wrz 2015, 20:00 Misje w Iraku i Afganistanie to pierwsze, z których polscy żołnierze wracali okaleczeni fizycznie i psychicznie. Państwu zajęło sporo czasu, zanim wzięło za nich odpowiedzialność. 52
 • Sercem zaprosić i się nie wystraszyć 20 wrz 2015, 20:00 Wśród anegdot o marszałek Senatu Alicji Grześkowiak jedna jest szczególnie sympatyczna. Podczas debaty na temat ustawy repatriacyjnej dopytywana w jednej z parlamentarnych komisji przez jakiegoś urzędnika, jak rozpoznać na granicy... 54
 • Biznes na komunie 20 wrz 2015, 20:00 Trudno znaleźć markę z czasów PRL, której nie próbuje się wskrzesić. Do sklepów trafiają właśnie nowe głośniki Tonsilu, Pewex otwiera sklepokawiarnie, szykują się premiery starych-nowych aut i motocykli. Sama nostalgia to jednak za mało, by odnieść sukces. 56
 • Lepsze prywatne 20 wrz 2015, 20:00 Od bezpieczeństwa, przez ekonomię, zarządzanie i energetykę, po rady, jak być twardym w biznesie. Za nami XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy. 60
 • Strach w oczach „doradców” 20 wrz 2015, 20:00 Jeszcze PiS nie przejął władzy, a już się dzieją cuda i innowacje na skalę światową. Strach się bać, co będzie dalej. Wielu z tych, którzy byli na Forum Ekonomicznym w Krynicy, mogło sobie pooglądać dość żenujące i mało... 61
 • Hossa Bessa 20 wrz 2015, 20:00 Franki bez trybunału Ważna informacja dla frankowiczów. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że kredyty walutowe są instrumentami finansowymi. Nie takiej decyzji oczekiwali Polacy zadłużeni w walutach... 62
 • Rolnik 2.0 20 wrz 2015, 20:00 Maszyna sortująca według rozmiaru i koloru sześć ton jabłek na godzinę. Albo inteligentny nawóz, który po posypaniu pola sam przemieszcza się w kierunku rośliny. Polscy rolnicy potrafią być innowacyjni, ale z kolegami z Zachodu nadal konkurują przede wszystkim niską ceną. 63
 • Musimy nakarmić świat 20 wrz 2015, 20:00 Niedługo liczba ludności wzrośnie – według szacunków – do 9 mld. Do tego czasu musimy zwiększyć produkcję żywności aż o 60 proc. Bez nawozów mineralnych jest to niemożliwe – mówi Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty 68
 • Zielone ludziki w Syrii 20 wrz 2015, 20:00 Rosjanie zaczynają jątrzyć w Syrii, skąd płynie nieprzerwana fala imigrantów do Europy. To, co dla większości świata jest dramatem wojny, dla Putina wyjątkową szansą, aby wyjść z izolacji. 70
 • Najbogatsi nędzarze Ameryki 20 wrz 2015, 20:00 W myśl znanego kiedyś w Polsce powiedzenia w komunizmie deficytowy będzie nawet piasek na pustyni. Wenezuelczycy właśnie się o tym boleśnie przekonują. 72
 • Seriale dobre, bo polskie 20 wrz 2015, 20:00 U progu nowego sezonu telewizyjnego sensacją stała się zapowiedź wejścia do Polski giganta Netflixa. Nic nie wskazuje jednak, żeby miało to wywołać rewolucję na naszym rynku seriali. Najważniejsi nadawcy wiedzą, że krajowy widz woli krajowy produkt. 76
 • Nikczemność to w polityce norma 20 wrz 2015, 20:00 Michael Dobbs, autor powieści „House of Cards”, opowiada o tym, co wspólnego ma Margaret Thatcher z Frankiem Underwoodem, i o tym, na ile kultowy serial odzwierciedla prawdziwy świat polityki. 80
 • Francja to Houellebecq 20 wrz 2015, 20:00 Michel Houellebecq to największa gwiazda francuskiej literatury, pisarz skandalista, którego książki krytykuje nawet premier. Nikt jak on nie potrafi wyrazić zbiorowych lęków, takich jak strach Zachodu przed islamizacją. 82
 • Przemoc, seks i syreny 20 wrz 2015, 20:00 Na festiwalu w Gdyni do głosu dochodzi nowe pokolenie. Wśród ośmiu debiutów prezentowanych w tegorocznych konkursach można znaleźć najwięcej świeżości i odwagi w myśleniu o kinie. 84
 • Koniec z zapaleniem wątroby typu C 20 wrz 2015, 20:00 W medycynie bywa, że słowo „rewolucja” pada na wyrost. Nie w tym wypadku. Nowe leki dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C są skuteczne niemal w 100 proc. I są już w Polsce refundowane, czyli dostępne dla pacjentów. 86
 • Jesienny wyskok po przygodę 20 wrz 2015, 20:00 Zamiast wspominać z rozrzewnieniem lato, rusz w Polskę w poszukiwaniu adrenaliny i przygody. Szukamy nowych miejsc aktywnego wypoczynku. 88
 • Posiłek mistrzów 20 wrz 2015, 20:00 Dla aktywnej, uprawiającej sport osoby właściwa dieta powinna stać się kolejną dyscypliną. Odpowiednio dobrane produkty, ich jakość, ilość oraz sposób przygotowania posiłku mają ogromny wpływ na kondycję i wydajność organizmu. 91
 • Książki 20 wrz 2015, 20:00 Pani Sienkiewicz Prawdziwa literacka sensacja z Litwy. Henryk Sienkiewicz, gdyby żył dziś, pewnie pisałby jak Kristina Sabaliauskaitė (która polskim rozmówcom lubi się przedstawiać jako Krystyna Sobolewska). „Silva rerum”... 92
 • Muzyka 20 wrz 2015, 20:00 My Słowianie Afrykanie Nic się w ich karierze nie zgadza. Zaczynali od telewizyjnego castingu, a skończyli jako ulubieńcy publiczności alternatywnej, faworyci rynku niezależnej muzyki. Mieszają na swój unikatowy sposób gatunki i... 93
 • Filmy 20 wrz 2015, 20:00 Na poprawę humoru Marzenie o polskim kinie popularnym powoli się spełnia. Pojawiły się filmy gatunkowe, a teraz przychodzi czas na komedie. Takie, których nie oglądałoby się ze wstydem. – W „Królu życia” odkryłem... 94
 • Prezes powinien być zadowolony 20 wrz 2015, 20:00 Trudno opisuje się samochody, które kupują prezesi firm, by mieć przyjemność z bycia wożonym. To nie kierowca jest przecież najważniejszą osobą w takim aucie. Hierarchię ważności łatwo rozpoznać po udogodnieniach, jakie mają... 96
 • Know-how 20 wrz 2015, 20:00 Zegarek ładny i inteligentny Asus ZenWatch zachwyca detalami, profilowanym bokiem koperty, solidną metalową obudową, paskiem z prawdziwej skóry, stylową klamrą. To nie jest zabawka, to prawdziwy sprzęt. Ale korzystanie z niego przynosi... 97
 • Premier Kopacz nie wie, o czym mówi 20 wrz 2015, 20:00 Nie cichnie dyskusja o propozycji zmian w podatkach i składkach, którą przedstawiła PO. Dlaczego? Bo jest ona tak niejasna, w dodatku została podlana populistycznym sosem pod hasłem „zlikwidujemy składki do ZUS i NFZ” oraz... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany