Koniec z zapaleniem wątroby typu C

Koniec z zapaleniem wątroby typu C

W medycynie bywa, że słowo „rewolucja” pada na wyrost. Nie w tym wypadku. Nowe leki dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C są skuteczne niemal w 100 proc. I są już w Polsce refundowane, czyli dostępne dla pacjentów.

Nowe leki mają zupełnie inne mechanizmy działania niż dotychczas stosowane. Wpływają bezpośrednio na proces rozmnażania się wirusa, blokując jego enzymy i białka, przez co uniemożliwiają proces replikacji, czyli jego powielania. Dlaczego nowe leki na WZW C oznaczają rewolucję w leczeniu tej choroby? Są dwa razy lepsze od dotychczas stosowanych terapii standardowych z wykorzystaniem interferonu. – Nie mają skutków ubocznych. Są skuteczne zarówno w początkowych, jak i zaawansowanych stadiach choroby. No i wreszcie są to leki doustne i przyjmuje się je krótko, bo 12 lub 24 tygodnie – wymienia zalety nowej terapii prof. Waldemar Halota, prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV.

Refundacją objęto dwa bezinterferonowe schematy terapeutyczne, pierwszy w lipcu, drugi we wrześniu. Jeden polega na przyjmowaniu dwóch tabletek (pierwsza zawiera ombitasvir, paritaprevir i ritonavir, druga – dasabuvir), drugi to terapia jednotabletkowa (sofosbuvir i ledipasvir). Dotychczas stosowana standardowa terapia z wykorzystaniem interferonu i rybawiryny trwała od sześciu miesięcy do roku i towarzyszyły jej skutki uboczne, niekiedy utrudniające realizację założonej terapii i prawie zawsze pogarszające jakość życia. Skuteczność standardowej terapii u osób zakażonych genotypem 1b HCV występującym u ok. 80 proc. osób zakażonych w Polsce była szacowana na 50 proc. Nowe terapie obejmują właśnie ten genotyp charakteryzujący się wcześniej niesatysfakcjonującą odpowiedzią na leczenie.

To już przeszłość. Stare leki zostaną zastąpione nowymi. To szansa dla większości z 200 tys. zakażonych, bo szacuje się, że tyle jest ich w Polsce. Niestety większość z nich nie wie o swojej chorobie. W konsekwencji ta duża grupa osób jest narażona na poważne następstwa chorobowe, takie jak marskość i rak wątroby.

Choroba śmiertelnie niebezpieczna

Wirusowe zapalenie wątroby typu C rozwija się po cichu, podstępnie i dlatego nie da się go wykryć w rutynowym badaniu lekarskim, kiedy to pacjent przychodzi do doktora, bo źle się czuje. W przypadku zakażenia wirusem typu B sprawa jest prosta: choroba często ma przebieg ostry (ale od kiedy mamy szczepionkę, zdarza się rzadko) z charakterystycznymi objawami: zapaleniem wątroby, żółtaczką, fatalnym samopoczuciem. Prawie zawsze pacjent trafia więc do szpitala.

Z kolei u chorego na WZW C infekcja „tli się”, rozwija pomału, ale bardzo konsekwentnie: wirus przechodzi z komórki na komórkę, z jednego zrazika wątrobowego na drugi zrazik, by po latach (ten czas jest inny u różnych osób i zależy od indywidualnych predyspozycji genetycznych) rozwinąć się i doprowadzić do marskości wątroby, a u wielu chorych do raka tego narządu. Bo HCV jest wirusem onkogennym, czyli rakotwórczym. Odpowiada obecnie za 60 proc. przypadków raka wątroby.

Drogi zakażenia

Zakazić się można głównie poprzez krew zakażoną HCV. Najczęściej dochodzi do tego wcale nie wtedy, gdy jesteśmy poddawani poważnym zabiegom chirurgicznym, bo wówczas bardzo rygorystycznie przestrzega się obowiązujących procedur, a zakażenie HCV sprowadzone zostaje do rangi przypadku losowego. W ponad 80 proc. przypadków do zakażenia dochodzi w wyniku drobnych zabiegów medycznych, np. zastrzyków, pobrań krwi, zabiegów stomatologicznych czy endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia), jakich każdego dnia wykonuje się wiele tysięcy w całym kraju. Prawie co piąty zakażony to osoba, która zrobiła sobie tatuaż albo przekłuła sobie uszy lub inną część ciała, by nosić kolczyki, przyjmowała narkotyki dożylnie itp.

– Nie wiem, jak doszło u mnie do zakażenia, nie mam tatuażu ani kolczyków. Może przy porodzie? O tym, że jestem zakażona HCV, dowiedziałam się, gdy zgłosiłam się do stacji krwiodawstwa, by honorowo oddać krew – opowiada pani Agnieszka (42 lata). – Miałam 30 lat i świat usunął mi się spod nóg. Po tej diagnozie przepłakałam dwa tygodnie, miałam depresję, odizolowałam się od ludzi. Kiedy wreszcie dostałam terapię interferonową, a dziesięć lat temu czekało się na nią latami, to po pół roku okazało się, że leczenie mi nie pomaga. W dodatku skutki uboczne ze strony układu krwionośnego były tak silne, że myślałam, że zejdę z tego świata – wspomina pani Agnieszka. – Przez następne 12 lat nie byłam leczona, bo nie było czym. Żyłam z wirusem. Miałam szczęście, że akurat u mnie choroba postępowała bardzo powoli. Dzisiaj wzięłam ostatnią tabletkę po 12 tygodniach leczenia nowym lekiem bezinterferonowym, bez żadnych skutków ubocznych. W moim organizmie nie ma już wirusa! Jestem zdrowa! – cieszy się pacjentka.

Polska bez HCV?

– Zakładając, że zwiększymy liczbę diagnozowanych chorych z 3 tys. obecnie do 15 tys. i jednocześnie liczbę leczonych z 4 tys. do 15 tys. oraz zastosujemy u nich nowe, innowacyjne terapie, to w 2030 r. liczba zakażonych może się zmniejszyć do 20 tys. z 200 tys. obecnie – ocenia prof. Halota. W ten sposób znacząco zmalałaby liczba potencjalnych źródeł nowych zakażeń. Najważniejsze jest jednak to, że spadłaby też kilkakrotnie liczba chorych z rakiem wątroby, a także liczba zgonów spowodowanych chorobami wątroby i niezwykle kosztownych przeszczepów. Pamiętajmy też o ogromnych kosztach społecznych i materialnych tej choroby.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest pierwszą w historii medycyny przewlekłą chorobą, którą można będzie wyleczyć u wszystkich zdiagnozowanych. W tym celu należy przebadać przede wszystkim osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia. A najlepiej, żeby test zrobił każdy. Bo każdy z nas miał w życiu zastrzyk i był u dentysty. Teoretycznie więc każdy z nas mógł zostać zakażony. Można to łatwo sprawdzić, badając krew – koszt takiego testu wykrywającego przeciwciała anty-HCV to 20-40 zł. Jeśli wynik będzie dodatni, udajmy się do specjalisty chorób zakaźnych, aby upewnić się, że jest to czynne zakażenie HCV, a nie ślad po przebytej infekcji. Jeżeli zakażenie zostanie potwierdzone poprzez obecność materiału genetycznego wirusa (HCV RNA), konieczne będzie wykonanie kilku badań dodatkowych niezbędnych do określenia zaawansowania choroby wątroby, określenia genotypu wirusa i ewentualnych chorób towarzyszących.

W tym miejscu warto przypomnieć, że wraz z uruchomieniem nowego programu leczenia bezinterferonowego zakażenia HCV zrezygnowano z kosztownej i przykrej dla pacjenta biopsji wątroby, warunkującej rozpoczęcie terapii. Została ona zastąpiona nowoczesną i bezbolesną elastografią. Koszt nowej terapii, która jeszcze rok temu sięgała setek tysięcy złotych, zbliża się do kosztu terapii do niedawna standardowej opartej o interferon pegylowany z rybawiryną. Pacjent nie zapłaci nic – lek zakupi NFZ. Ceny będą nadal spadały, bo producenci leków walczą o rynek. Dzięki temu polscy pacjenci będą mieli dostęp do najlepszych terapii na świecie nawet przy ograniczonych środkach.

Leczenie łatwe i przyjemne

Niewiele krajów oferuje taki dostęp. W tej chwili możemy się porównywać już tylko z Niemcami, bo jest to jedyny kraj, w którym tak jak i u nas zarejestrowana i refundowana jest najlepsza terapia, której dostęp nie jest ograniczony zaawansowaniem choroby. – Nawet w bogatych Francji i Wielkiej Brytanii refundowana jest terapia wyłącznie u chorych z zaawansowanym włóknieniem – mówi prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. – Różnica między nami a Niemcami polega na tym, że oni mają nieograniczone środki na leczenie (ale mają też kilkakrotnie wyższe składki zdrowotne i 3,5 raza wyższe PKB na mieszkańca), więc każdy pacjent z HCV, który zgłosi się do leczenia, otrzyma je.

W Polsce zaś leczenie również otrzyma każdy pacjent, ale nie każdy od razu. W pierwszej kolejności będą leczeni ci, którzy najpilniej tego potrzebują, czyli z najbardziej zaawansowaną chorobą. A następnie, sukcesywnie, pozostali pacjenci. Trzeba jednak podkreślić, że w tej chwili największym problemem jest niedostateczna wykrywalność zakażeń, która jest na poziomie zaledwie 15 proc., gdy tymczasem w Wielkiej Brytanii – 35 proc., Niemczech – 57 proc., a w Szwecji – 81 proc. – Apeluję więc, by każdy zrobił sobie badanie na anty-HCV, bo wczesne wykrycie równa się wyleczeniu we wczesnym stadium, zanim dojdzie do poważnych, często nieodwracalnych zmian w wątrobie. Tym bardziej że leczenie jest dzisiaj łatwe i przyjemne – dodaje prof. Robert Flisiak.

W związku z tym, że kuracja jest niemal w 100 proc. skuteczna, szybkość eliminowania osób zakażonych poprzez wyleczenie będzie znacznie wyższa niż dotychczas, czego efektem będzie sukcesywne zmniejszanie się całkowitej liczby osób zakażonych.■

WZW C w liczbach

200 mln - liczba chorych na świecie

9-10 mln - liczba chorych w Europie

ponad 200 tys. - szacowana liczba chorych w Polsce

Terapia dla zdrowia

owoczesne bezinterferonowe terapie, objęte refundacją w lipcu, Nbędą już za chwilę dostępne dla wszystkich pacjentów z genotypem 1 lub 4 w ramach programu lekowego prowadzonego przez wyspecjalizowane ośrodki szpitalne w całym kraju. Szeroki dostęp do leczenia jest możliwy dzięki sprawnie przeprowadzonym negocjacjom przez Ministerstwo Zdrowia z producentami leków. NFZ finalizuje obecnie proces podpisywania umów ze szpitalami na leczenie pacjentów, którzy już w tym roku będą mogli rozpocząć terapię.

Podstępny wirus

Zapalenie wątroby wywoływane przez wirusa HCV w większości przypadków przechodzi w postać przewlekłą. Jego przebieg przez wiele lat może być bezobjawowy lub dawać niespecyficzne, trudne do klasyfikowania objawy ogólne. Namnażanie wirusa w hepatocytach powoduje stopniowe włóknienie wątroby, co doprowadza do marskości wątroby z wszystkimi konsekwencjami, w tym z rakiem włącznie. Przed chorobami wirusowymi najskuteczniej chronią szczepionki. Doskonałym przykładem jest WZW typu B. Liczba chorych na ten typ wirusowego zapalenia wątroby dzięki szczepieniom spadła i maleje z roku na rok. Niestety na WZW C szczepionki nie ma. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniom HCV i rozprzestrzenianiu się choroby jest eliminowanie źródeł zakażenia. Są nimi osoby zakażone, dlatego właśnie ich wyleczenie może zmniejszyć skalę problemu.

Okładka tygodnika WPROST: 39/2015
Więcej możesz przeczytać w 39/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 39/2015 (1698)

 • Przesuwanie granic nicości 20 wrz 2015, 20:00 Samuel Huntington już w 1993 r. w swojej książce „Zderzenie cywilizacji” opisał nam historię naszych dziejów – aż do dnia dzisiejszego. Zabrakło mu jednak nieco wyobraźni na pełne ćwierć wieku. Świat, z jakim... 6
 • Skaner 20 wrz 2015, 20:00 Afera odfajkowana Prokuratura badała aferę taśmową 15 miesięcy. Nie ustaliła nic ponad to, co wiadomo było od dawna. I sprawę w ubiegłym tygodniu zamknęła. Według śledczych nielegalne podsłuchy zakładali dwaj kelnerzy. Do czego się... 10
 • Zdarzyło się jutro 20 wrz 2015, 20:00 Co łączy Isabel Marcinkiewicz z Jarosławem Kaczyńskim? Wyjaśnienie tej tajemnicy tylko w naszym przeglądzie wydarzeń prawdopodobnych i nie. 12
 • Słoń w składzie porcelany 20 wrz 2015, 20:00 Próbując integrować Europę na obraz i podobieństwo Niemiec, Angela Merkel zapędziła się w ślepy zaułek, doprowadzając do największego kryzysu w historii UE. 18
 • Najdroższa wersja solidarności 20 wrz 2015, 20:00 Jednym z najbardziej złowieszczych zwrotów używanych przez unijnych polityków i przywódców dużych państw UE jest „solidarność europejska”. Gdy te dwa wyrazy zaczynają być odmieniane przez wszystkie przypadki, wiadomo, że najsilniejsi w Unii Europejskiej chcą zmusić... 20
 • Migranci jak Smoleńsk 20 wrz 2015, 20:00 W Polsce dyskusja o obecnej fali uchodźców zatonęła w powodzi emocji. Ten mechanizm prowadzenia dyskusji publicznych funkcjonował u nas już wcześniej, a w kilku sprawach po prostu dominował. Na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej,... 22
 • Koniec Europy bez granic 20 wrz 2015, 20:00 Najważniejsza zdobycz zjednoczonej Europy chwieje się w posadach. Wędrówka ludów chcących się osiedlić w Unii postawiła pod znakiem zapytania przyszłość strefy Schengen. 23
 • Jak ogrodowe krasnale 20 wrz 2015, 20:00 Unijna polityka zagraniczna istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości prowadzą ją w imieniu Europy Niemcy, wspomagani przez Francję. 25
 • Słabe euro, mocne Niemcy 20 wrz 2015, 20:00 Choć krytycznych opinii na temat unii walutowej przybywa, trudno je usłyszeć w Berlinie. Niemcy są największym beneficjentem wspólnej waluty i kryzysu w strefie euro. 26
 • Pola złota 20 wrz 2015, 20:00 Mimo że Europa pogrążona jest w stagnacji, ponad 40 proc. budżetu wydaje na dopłaty dla rolników. Głównymi zwolennikami tej polityki są Francja i Niemcy. 28
 • Koniec multikulti albo koniec Europy 20 wrz 2015, 20:00 Exodus imigrantów i uchodźców napływających do Europy wymaga więcej politycznej logiki, a mniej ideologii, zwłaszcza lewicowej. Jak na razie jest dokładnie odwrotnie. 29
 • Instrukcja obsługi imigranta 20 wrz 2015, 20:00 Pojawienie się w Polsce przybyszów z Bliskiego Wschodu może być tylko kwestią czasu. W naszym kraju będą oni egzotyczną ciekawostką, warto więc poznać kilka podstawowych faktów, które mogą się przydać w bezpośrednich kontaktach. 30
 • Jak demoralizuje się władza 20 wrz 2015, 20:00 Mimo posiadania materiałów obciążających szefa klubu parlamentarnego PSL Jana Burego prokuratura nie jest w stanie postawić mu zarzutów. W zaskakujących okolicznościach odłożono posiedzenie komisji w sprawie odebrania mu immunitetu. Murem za Burym stoi szef ludowców Janusz... 32
 • Zieloni czują się osaczeni 20 wrz 2015, 20:00 Po ujawnieniu przez „Wprost”, że Janusz Piechociński miał uzgadniać obsadę stanowiska wiceprezesa NIK, ludowcy z PSL doszukują się w tym przedwyborczej gry. Część nie wyklucza jednak, że przewodniczący może przypłacić skandal utratą stanowiska. 35
 • Obniżek danin nie będzie 20 wrz 2015, 20:00 Uproszczenia, które chcemy wprowadzić, nie zmienią generalnie kwoty, jeśli chodzi o fundusze ubezpieczeniowe czy ZUS – mówi minister Andrzej Halicki. 36
 • Brak kandydatów na przywódcę PO 20 wrz 2015, 20:00 Po wyborach Ewę Kopacz czeka walka o utrzymanie władzy w partii. Paradoksalnie jej szanse nie są małe, bo nie ma kto jej zastąpić. 38
 • Jak się skutecznie pozbyć własnych wyborców… 20 wrz 2015, 20:00 Euforia, wielkie rozczarowanie, a potem już tylko niesmak. Tak mniej więcej mógł się poczuć wyborca PO po prezentacji jej programu. Najpierw przecierał oczy ze zdumienia i w niemym zachwycie obliczał, ile mu zostanie w kieszeni, gdy... 39
 • Wyciskanie kursanta 20 wrz 2015, 20:00 Państwo znalazło kolejny sposób na utrudnienie życia kandydatom na prawo jazdy. Nie dość, że wyciąga z ich kieszeni grube pieniądze za dokumenty, egzaminy i poprawki, to blokuje też dostęp do pytań, które mogą się pojawić na egzaminach. 40
 • Program, że Mucha nie siada 20 wrz 2015, 20:00 Bardzo innowacyjny system podatkowy. Będzie on dramatycznie prosty i dla użytkownika, i dla pracodawcy, i dla pracownika. Natomiast jest on dość skomplikowany, by wyjaśnić, o co w nim chodzi”. Tak o nowym programie PO wypowiedziała... 41
 • Rodzina bidulem podzielona 20 wrz 2015, 20:00 Ośmioro rodzeństwa, mających dom, rodziców, w kwietniu trafiło do domu dziecka. Sąd, wbrew woli rodziców i oburzonych mieszkańców podkarpackiego Pruchnika, uznał, że sytuacja materialna rodziny uniemożliwia właściwą opiekę nad dziećmi. Po naszym apelu sprawą zainteresowała się... 42
 • Koniec zabawy, panowie... 20 wrz 2015, 20:00 Tymczasowy niewielki plac targowy w mieście powiatowym. Ostatnie ulewy zmywają prowizoryczne utwardzenie terenu i robi się problem, bo kupcy oczekują od właściciela placu, czyli od miasta, natychmiastowej naprawy i umożliwienia dalszego... 45
 • Sześciolatki specjalnej troski 20 wrz 2015, 20:00 Nawet co dziesiąty sześciolatek, który w ubiegłym roku rozpoczął naukę w szkole, może wymagać fachowej pomocy. Takie wnioski płyną z niepublikowanych jeszcze badań, do których dotarł „Wprost”. W tym roku szkolnym pomocy potrzebować może dwa razy więcej młodszych... 46
 • Gross poszedł o jeden most za daleko 20 wrz 2015, 20:00 Nie można wyrywać z kontekstu twierdzeń, które opatrzone były licznymi zastrzeżeniami – mówi dr hab. Marcin Zaremba, badacz najnowszej historii Polski. 50
 • Zapomniani bohaterowie 20 wrz 2015, 20:00 Misje w Iraku i Afganistanie to pierwsze, z których polscy żołnierze wracali okaleczeni fizycznie i psychicznie. Państwu zajęło sporo czasu, zanim wzięło za nich odpowiedzialność. 52
 • Sercem zaprosić i się nie wystraszyć 20 wrz 2015, 20:00 Wśród anegdot o marszałek Senatu Alicji Grześkowiak jedna jest szczególnie sympatyczna. Podczas debaty na temat ustawy repatriacyjnej dopytywana w jednej z parlamentarnych komisji przez jakiegoś urzędnika, jak rozpoznać na granicy... 54
 • Biznes na komunie 20 wrz 2015, 20:00 Trudno znaleźć markę z czasów PRL, której nie próbuje się wskrzesić. Do sklepów trafiają właśnie nowe głośniki Tonsilu, Pewex otwiera sklepokawiarnie, szykują się premiery starych-nowych aut i motocykli. Sama nostalgia to jednak za mało, by odnieść sukces. 56
 • Lepsze prywatne 20 wrz 2015, 20:00 Od bezpieczeństwa, przez ekonomię, zarządzanie i energetykę, po rady, jak być twardym w biznesie. Za nami XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy. 60
 • Strach w oczach „doradców” 20 wrz 2015, 20:00 Jeszcze PiS nie przejął władzy, a już się dzieją cuda i innowacje na skalę światową. Strach się bać, co będzie dalej. Wielu z tych, którzy byli na Forum Ekonomicznym w Krynicy, mogło sobie pooglądać dość żenujące i mało... 61
 • Hossa Bessa 20 wrz 2015, 20:00 Franki bez trybunału Ważna informacja dla frankowiczów. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że kredyty walutowe są instrumentami finansowymi. Nie takiej decyzji oczekiwali Polacy zadłużeni w walutach... 62
 • Rolnik 2.0 20 wrz 2015, 20:00 Maszyna sortująca według rozmiaru i koloru sześć ton jabłek na godzinę. Albo inteligentny nawóz, który po posypaniu pola sam przemieszcza się w kierunku rośliny. Polscy rolnicy potrafią być innowacyjni, ale z kolegami z Zachodu nadal konkurują przede wszystkim niską ceną. 63
 • Musimy nakarmić świat 20 wrz 2015, 20:00 Niedługo liczba ludności wzrośnie – według szacunków – do 9 mld. Do tego czasu musimy zwiększyć produkcję żywności aż o 60 proc. Bez nawozów mineralnych jest to niemożliwe – mówi Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty 68
 • Zielone ludziki w Syrii 20 wrz 2015, 20:00 Rosjanie zaczynają jątrzyć w Syrii, skąd płynie nieprzerwana fala imigrantów do Europy. To, co dla większości świata jest dramatem wojny, dla Putina wyjątkową szansą, aby wyjść z izolacji. 70
 • Najbogatsi nędzarze Ameryki 20 wrz 2015, 20:00 W myśl znanego kiedyś w Polsce powiedzenia w komunizmie deficytowy będzie nawet piasek na pustyni. Wenezuelczycy właśnie się o tym boleśnie przekonują. 72
 • Seriale dobre, bo polskie 20 wrz 2015, 20:00 U progu nowego sezonu telewizyjnego sensacją stała się zapowiedź wejścia do Polski giganta Netflixa. Nic nie wskazuje jednak, żeby miało to wywołać rewolucję na naszym rynku seriali. Najważniejsi nadawcy wiedzą, że krajowy widz woli krajowy produkt. 76
 • Nikczemność to w polityce norma 20 wrz 2015, 20:00 Michael Dobbs, autor powieści „House of Cards”, opowiada o tym, co wspólnego ma Margaret Thatcher z Frankiem Underwoodem, i o tym, na ile kultowy serial odzwierciedla prawdziwy świat polityki. 80
 • Francja to Houellebecq 20 wrz 2015, 20:00 Michel Houellebecq to największa gwiazda francuskiej literatury, pisarz skandalista, którego książki krytykuje nawet premier. Nikt jak on nie potrafi wyrazić zbiorowych lęków, takich jak strach Zachodu przed islamizacją. 82
 • Przemoc, seks i syreny 20 wrz 2015, 20:00 Na festiwalu w Gdyni do głosu dochodzi nowe pokolenie. Wśród ośmiu debiutów prezentowanych w tegorocznych konkursach można znaleźć najwięcej świeżości i odwagi w myśleniu o kinie. 84
 • Koniec z zapaleniem wątroby typu C 20 wrz 2015, 20:00 W medycynie bywa, że słowo „rewolucja” pada na wyrost. Nie w tym wypadku. Nowe leki dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C są skuteczne niemal w 100 proc. I są już w Polsce refundowane, czyli dostępne dla pacjentów. 86
 • Jesienny wyskok po przygodę 20 wrz 2015, 20:00 Zamiast wspominać z rozrzewnieniem lato, rusz w Polskę w poszukiwaniu adrenaliny i przygody. Szukamy nowych miejsc aktywnego wypoczynku. 88
 • Posiłek mistrzów 20 wrz 2015, 20:00 Dla aktywnej, uprawiającej sport osoby właściwa dieta powinna stać się kolejną dyscypliną. Odpowiednio dobrane produkty, ich jakość, ilość oraz sposób przygotowania posiłku mają ogromny wpływ na kondycję i wydajność organizmu. 91
 • Książki 20 wrz 2015, 20:00 Pani Sienkiewicz Prawdziwa literacka sensacja z Litwy. Henryk Sienkiewicz, gdyby żył dziś, pewnie pisałby jak Kristina Sabaliauskaitė (która polskim rozmówcom lubi się przedstawiać jako Krystyna Sobolewska). „Silva rerum”... 92
 • Muzyka 20 wrz 2015, 20:00 My Słowianie Afrykanie Nic się w ich karierze nie zgadza. Zaczynali od telewizyjnego castingu, a skończyli jako ulubieńcy publiczności alternatywnej, faworyci rynku niezależnej muzyki. Mieszają na swój unikatowy sposób gatunki i... 93
 • Filmy 20 wrz 2015, 20:00 Na poprawę humoru Marzenie o polskim kinie popularnym powoli się spełnia. Pojawiły się filmy gatunkowe, a teraz przychodzi czas na komedie. Takie, których nie oglądałoby się ze wstydem. – W „Królu życia” odkryłem... 94
 • Prezes powinien być zadowolony 20 wrz 2015, 20:00 Trudno opisuje się samochody, które kupują prezesi firm, by mieć przyjemność z bycia wożonym. To nie kierowca jest przecież najważniejszą osobą w takim aucie. Hierarchię ważności łatwo rozpoznać po udogodnieniach, jakie mają... 96
 • Know-how 20 wrz 2015, 20:00 Zegarek ładny i inteligentny Asus ZenWatch zachwyca detalami, profilowanym bokiem koperty, solidną metalową obudową, paskiem z prawdziwej skóry, stylową klamrą. To nie jest zabawka, to prawdziwy sprzęt. Ale korzystanie z niego przynosi... 97
 • Premier Kopacz nie wie, o czym mówi 20 wrz 2015, 20:00 Nie cichnie dyskusja o propozycji zmian w podatkach i składkach, którą przedstawiła PO. Dlaczego? Bo jest ona tak niejasna, w dodatku została podlana populistycznym sosem pod hasłem „zlikwidujemy składki do ZUS i NFZ” oraz... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany