Patriota traktowany jak nazista

Patriota traktowany jak nazista

Starosta legionowski ma apetyt na nieruchomości po zmarłym na wygnaniu bohaterze walk o Polskę. Podważa przed sądem wpisy do ksiąg wieczystych, powołując się na stalinowski dekret.

Jadąc z Warszawy do Augustowa drogą krajową nr 61, przed Legionowem trafia się na rondo im. Maurycego Potockiego herbu Pilawa. Jego patron zasłużył się w walkach o niepodległość jako oficer I Korpusu Polskiego w Rosji i kawalerzysta w bojach z Ukraińcami i bolszewikami. Za czyny wojenne otrzymał order Virtuti Militari V klasy i dwukrotnie Krzyż Walecznych. Jak przystało na spadkobiercę fortuny magnackiej, do którego należał pałac w Jabłonnie i 9550 ha ziemi pod Warszawą, w 1926 r. podarował Zamkowi Królewskiemu dwa obrazy Canaletta. Parcelując swój majątek, przyczynił się do rozwoju Legionowa, w którym zachował sobie część gruntów.

Ich właścicielem – jak wynika z ksiąg wieczystych – jest Herakliusz Lubomirski. Prawo własności spadkobiercy usiłuje podważyć Starostwo Powiatowe w Legionowie. Od wiosny tego roku starosta złożył w sądzie ponad 40 wniosków o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności działek, które odziedziczył Lubomirski. Jego zdaniem kuriozalność wniosków starosty wynika z tego, że powołał się on na dekret z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, którego celem nie były reforma rolna czy upaństwowienie lasów, lecz zabezpieczenie porzuconego wskutek wojny mienia. Prawo to stosowano głównie wobec majątków obywateli Rzeszy Niemieckiej i Żydów zamordowanych w Holocauście. Dlaczego zatem władze powiatu w Legionowie zrównały bohatera wojen o niepodległość Polski z niemieckimi okupantami?

Rotmistrz „Pilawa”

Starosta uważa, że Maurycy Potocki utracił możliwość rozporządzania swymi dobrami w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. Twierdzi, że Potocki i jego kolejni spadkobiercy nie odzyskali władzy nad spornym majątkiem i nie wystąpili też w ustawowym terminie do odpowiednich władz o przywrócenie im tytułu własności. Tymczasem o tym, że właściciel pałacu w Jabłonnie realnie rozporządzał swymi nieruchomościami w tamtym czasie, świadczy dokumentacja pięciu transakcji, których dokonał, sprzedając grunty z klucza posiadłości będącego dzisiaj przedmiotem sporu jego spadkobiercy ze starostą. Każdą operację potwierdza odrębna umowa notarialna. Potwierdzeniem tego, że dawne grunty Potockiego w Legionowie nie powinny być zaliczane do majątku opuszczonego w rozumieniu dekretu z 1946 r., a Skarb Państwa nie mógł ich nabyć przez zasiedzenie, są też inne okoliczności pobytu dziedzica Jabłonny w Generalnej Guberni. Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 r. pozostał on w mieście, działając w Straży Obywatelskiej.

Za zgodą dowództwa ZWZ/AK uczestniczył w przyjęciach dla przedstawicieli SS i policji niemieckiej. Przy tej sposobności interweniował w sprawie aresztowanych Polaków. Pomagała mu w tym prywatna znajomość z przedwojennych polowań z Hermannem Göringiem. Zasługą właściciela Jabłonny było m.in. wykupienie z rąk Niemców wybitnych twórców polskiego teatru Stefana Jaracza i Leona Schillera. Władysław Bartoszewski wspominał, że do jego uwolnienia z Auschwitz mógł się przyczynić Maurycy Potocki, o czym dowiedział się po wojnie od oficera SS, z którym był uwięziony w jednej celi przez UB. Esesmani nie wiedzieli, że dawny towarzysz Göringa z polowań to oficer AK ps. Pilawa. W należącej do Potockiego kamienicy przy ulicy Mazowieckiej 4 w Warszawie znajdował się bar, na którego zapleczu hrabia z upoważnienia gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór upijał Niemców, ratując wtrąconych do więzienia rodaków. W trakcie powstania warszawskiego rotmistrz „Pilawa” zorganizował tam stołówkę AK. To, że Maurycy Potocki administrował nieruchomością w okresie niemieckiej okupacji, podważa wiarygodność tezy starosty legionowskiego, który utrzymuje, iż hrabia utracił swoje mienie wskutek wojny.

Walka z obszarnikami

W rzeczywistości Potocki był zmuszony wyjechać z kraju po wyparciu Niemców przez Armię Czerwoną i ustanowieniu w Polsce promoskiewskich władz, które zmierzały do likwidacji ziemiaństwa jako grupy społecznej. W marcu 1945 r. Maurycy Potocki został aresztowany przez UB w Ojcowie, skąd trafił do więzienia w Kielcach. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się dalej jego losy, gdyby nie atak konspiracyjnego oddziału Antoniego Hedy ps. Szary, który zakończył się rozbiciem aresztu i uwolnieniem przetrzymywanych. Świadomy tego, że w rządzonej przez PPR Polsce grozi mu śmierć lub wieloletnie więzienie, Potocki przez zieloną granicę uciekł do Londynu, gdzie dotarł jesienią 1945 r. Jednak aż do śmierci w 1949 r. władał swymi posiadłościami poprzez plenipotentów i administratorów, którzy doglądali ich na podstawie ważnych pełnomocnictw w imieniu firmy Zarząd Dóbr i Interesów Maurycego hr. Potockiego z siedzibą w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Okoliczności te zbagatelizowali prawnicy starosty w Legionowie. – W świetle art. 1 dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich kwestia, czy Maurycy Potocki „porzucił” nieruchomości, nie jest istotna, ponieważ w artykule tym mowa jest o majątku osób, które utraciły jego posiadanie, a nie go porzuciły – komentuje rzeczniczka starostwa Joanna Kajdanowicz.

Dekret stanowił, że 31 grudnia 1955 r. minie dziesięcioletni okres zasiedzenia, po którym Skarb Państwa stanie się pełnoprawnym właścicielem opuszczonych nieruchomości. Prawo to przewidywało, że właściciele utraconych w związku z wojną majątków będą mogli wystąpić o przywrócenie im posiadania w terminie do końca 1947 r. W państwie totalitarnym była to gra pozorów, bo na drodze do odzyskania przez ziemian ich posiadłości stały przeszkody polityczne, a rodzinom byłych właścicieli nie wolno było nawet osiedlać się w powiatach, gdzie były ich dawne majątki. Wzorce tej polityki sformułowane zostały 9 października 1944 r. na posiedzeniu KC PPR, kiedy to przewodniczący KRN Bolesław Bierut, świeżo po wizycie w Moskwie, grzmiał: „Towarzysz Stalin powiedział, że jeśli przed nami stoi zagadnienie usunięcia z widowni całej klasy, złamanie obszarników […], tego rodzaju rewolucji nie przeprowadza się w majestacie prawa [...]. Rewolucje takie muszą być przeprowadzone metodami rewolucyjnymi”. Polscy komuniści wzięli to sobie do serca i już na I Zjeździe PPR 11 grudnia 1945 r. kierownik wydziału propagandy KC Edward Ochab meldował, że „ogółem wywłaszczono 6 tysięcy rodzin obszarniczych, łamiąc w ten sposób kręgosłup najbardziej reakcyjnej warstwie wyzyskiwaczy. PPR ze szczególną dumą stwierdza, że właśnie nasza organizacja odegrała decydującą rolę w wycięciu tego ropiejącego wrzodu”.

Gorączkowa próba nacjonalizacji

Wobec Maurycego Potockiego komunistom tylko częściowo udało się zrealizować ten cel, zmuszając go do emigracji. – W przypadku gruntów w Legionowie, do których roszczenia zgłasza starosta, władza ludowa nie była nawet w stanie uregulować ich statusu prawnego zgodnie z przepisami uchwalonymi przez organy państwa komunistycznego – mówi pełnomocnik Herakliusza Lubomirskiego mec. Kamil Jurczewski. Czy gorączkowa próba nacjonalizacji spadku po Potockim oznacza, że władze powiatu w Legionowie zamierzają sprzedać sporne nieruchomości prywatnym nabywcom? Pytanie nie jest pozbawione sensu, skoro w sporze z Lubomirskim starostę Legionowa reprezentuje prawnik Stanisław Prykowski, który za rządów SLD w imieniu Agencji Mienia Wojskowego zajmował się sprzedażą bez przetargu gruntów firmie Sawa Apartments poprzez spółkę Ramwar.

Od tamtych wydarzeń minęło co najmniej 10 lat, ale o tym, jak mec. Prykowski interpretuje dziś przepisy w kontekście sporu o ziemię po Maurycym Potockim, świadczy fragment prawniczego wywodu przysłanego nam przez rzeczniczkę starosty. „Przepisy dekretu zapewniały ochronę przede wszystkim takich majątków, których posiadanie utracone zostało bez własnej woli ich posiadaczy” – czytamy. Nie ulega wątpliwości, że hrabia Potocki opuścił Polskę wbrew swej woli, ale i na tę niedogodność starostwo znalazło rozwiązanie: „Dekret zapewniał przywrócenie posiadania majątku osobom, które w okresie 10 lat od końca wojny wystąpiły o przywrócenie posiadania, niezależnie od tego, w czyim posiadaniu te majątki się znajdowały” – stwierdzili prawnicy powiatu legionowskiego. Nie podali jednak choćby jednego przykładu dawnego ziemianina, któremu władze PRL zwróciłyby w tym trybie majątek. ■

©℗ Wszelkie PRAWA ZASTRZEżone

Okładka tygodnika WPROST: 42/2015
Więcej możesz przeczytać w 42/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 42/2015 (1701)

 • Barany i szarlatani 11 paź 2015, 20:00 Fascynujące, jak w 36,5-milionowym państwie media mogą być opętane jednym Antonim Macierewiczem. Najwyraźniej wierzą, że po ośmiu latach zwodzenia, niedotrzymywania obietnic i rządów podporządkowanych jednemu egomaniakowi wszyscy... 3
 • Skaner 11 paź 2015, 20:00 Polityka 150 tys. żołnierzy w armii Armia i wydatki na nią powinny być większe. Pieniądze na modernizację powinny trafiać do polskich firm – mówi Jarosław Gowin ze Zjednoczonej Prawicy. Rozmawiał Bartosz Marczuk Kiedy rozmawiał... 6
 • Zdarzyło się jutro 11 paź 2015, 20:00 „Doda i dinozaury” kontra „Mizianie w Watykanie”, czyli nasze zapowiedzi hitów nadchodzących tygodni. 12
 • Będzie na nas presja 11 paź 2015, 20:00 Ustawę o pomocy frankowiczom, utworzenie Ministerstwa Energetyki, niższe podatki dla małych firm, prywatyzację LOT po debiucie spółki na giełdzie i budowę elektrowni atomowej – zapowiada poseł PiS Paweł Szałamacha. 16
 • Ława przysięgłych dla sędziów 11 paź 2015, 20:00 Społeczeństwo musi mieć możliwość decydowania, kto w jego imieniu wymierza sprawiedliwość – mówi Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, kandydat na posła z listy PiS. 20
 • PO bez uzgodnionej płci 11 paź 2015, 20:00 Platforma przegrała pierwsze starcie z prezydentem Andrzejem Dudą. Poddała się zresztą, nie wychodząc na pole bitwy – nie próbowała nawet odrzucić weta do ustawy o uzgodnieniu płci. Porażka jest tym dotkliwsza, że po stronie PiS opowiedział się PSL. Politycy PO odbierają... 22
 • Rozpaczliwy plan szefa NIK 11 paź 2015, 20:00 Miał opinię państwowca, człowieka, który nadaje się na najwyższe stanowiska. Teraz walczy już tylko o przetrwanie. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, na przełomie października i listopada zamierza przystąpić do ataku na służby, które grzebią jego... 24
 • Polityka w Polsce bez PSL? 11 paź 2015, 20:00 Swoimi ludźmi obsadzili rolnicze agencje, KRUS, spółki Skarbu Państwa. Zdominowali samorządy gminne, współrządzą w 15 na 16 sejmików. Ale po raz pierwszy od ćwierćwiecza grunt usuwa im się spod nóg. 26
 • Wódz jest tylko jeden 11 paź 2015, 20:00 Mdli mnie już od tych damskich walk w kisielu. Beata Szydło nudzi tak potwornie, że jej wystąpienia puszczam sobie zamiast tabletek nasennych. W przeciwieństwie do hasła jej kampanii ja zupełnie nie daję rady słuchać po raz... 27
 • Mistrzowie absurdalnych opinii 11 paź 2015, 20:00 Zakończona właśnie kadencja Sejmu nie wyłoniła nowych politycznych gwiazd. Potwierdziła raczej, że pokolenie polityków obecnie rządzących Polskąpowoli odchodzi do historii. 28
 • Sztuka wyborcza 11 paź 2015, 20:00 Gdyby to sami artyści mieli zdecydować o wyniku wyborów, to Platforma Obywatelska miałaby gorszy wynik niż w sondażach. Pierwszy raz po 1989 r. twórcy sztuk wizualnych biorą się za politykę. 30
 • To tylko bursztyn 11 paź 2015, 20:00 Pędzel, plakat, wiadro, ciepła woda. Tak się zaczyna wyborcza przygoda. Kiedyś pojedynek na plakaty trwał do samej ciszy. Szczyt sprytu polegał na tym, by w ostatnim momencie zakleić konkurencję, najchętniej z własnej listy. Kto ostatni... 31
 • Rewolucja rozwodowa 11 paź 2015, 20:00 Franciszek wprowadza właśnie największą od 300 lat reformę małżeństw kościelnych. Trwające wiele lat procesy, zwane potocznie „rozwodami kościelnymi”, mają zostać skrócone nawet do 45 dni. Zmiany wchodzą w życie już w grudniu. 32
 • Synod nie zerwie z doktryną 11 paź 2015, 20:00 Kościół nie zmieni nauczania o nierozerwalności małżeństwa, poszuka za to nowych form duszpasterstwa rodzin – taki jest ton wypowiedzi większości uczestników synodu na temat rodziny. 34
 • Suplementy, kasa, ściema 11 paź 2015, 20:00 Narzekamy, że nie stać nas na leki, że są drogie. A lekką ręką wydajemy co roku miliardowe kwoty na iluzję, tj. suplementy diety. Jesteśmy pod tym względem mistrzami Europy. „Wprost” radzi, jak nie dać się nabić w butelkę i wybierać farmaceutyki z głową. 39
 • Etyka znika z aptek 11 paź 2015, 20:00 Winą za wielką sprzedaż suplementów należy obarczyć sieci aptek. Kierują się komercją, jakość nie ma znaczenia – uważa mgr farmacji Marcin Wiśniewski, właściciel dwóch aptek, inicjator Ruchu Aptekarzy Polskich. 44
 • Praktyczny prawnik 11 paź 2015, 20:00 Prawo to wciąż jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów. Eksperci alarmują, że kształcenie prawników wymaga jednak dużych zmian. Rynek potrzebuje praktyków i specjalistów, a otrzymuje kiepsko wykształconych teoretyków. 46
 • Samotność dręczonego ucznia 11 paź 2015, 20:00 Rząd wciąż opowiada, jak walczy z przemocą w szkole. Ale prawda jest inna. Nie tylko, że agresji nie ubywa, to szkoła nie umie reagować na przemoc psychiczną. A ta kwitnie, zwłaszcza w podstawówkach. Dyrektorzy nie mają narzędzi do walki z nią, nauczyciele kompetencji. 48
 • Reklamuj urlop 11 paź 2015, 20:00 Koniec sezonu urlopowego to początek fali roszczeń przeciwko organizatorom wypoczynku. „Wprost” podpowiada, jakie mamy szanse na odzyskanie pieniędzy za nieudane wakacje. 50
 • Wysypisko śmieci: Polska 11 paź 2015, 20:00 Fatalnie wdrożona ustawa śmieciowa zmieniła obrzeża naszych miast w wysypiska. Dziś nikt nie ma odwagi, żeby powiedzieć prawdę i skontrolować firmy odpowiedzialne za utylizację. 52
 • O zgorszeniu maluczkich 11 paź 2015, 20:00 Dłuższa pogawędka z pracownikiem jednej z dużych państwowych spółek, z której usług muszę niestety korzystać, pokazała mi, że zdroworozsądkowe podejście do finansów publicznych cierpi, kiedy ci sami politycy, którzy słusznie... 55
 • Mój pan, pracownik 11 paź 2015, 20:00 Jednocyfrowe bezrobocie oznacza, że właśnie zaczyna się rynek pracownika i era żądań płacowych. Po latach posuchy idą dla nich lepsze czasy. Podpowiadamy, jak skorzystać na tej zmianie. 56
 • Lepsze perspektywy dla pracowników 11 paź 2015, 20:00 Od początku roku systematycznie umacnia się pozycja pracowników na rynku pracy. W wybranych branżach, specjalizacjach i regionach kraju to oni, a nie pracodawcy zaczynają dyktować warunki zatrudnienia. 59
 • Wilczek – Kieżun 10:0. Do przerwy 11 paź 2015, 20:00 Wybrałem się w te wakacje na Bałkany – między innymi do Serbii. Dotąd byłem przekonany, że istniały trzy drogi wychodzenia z komunizmu: (1) nasza, środkowoeuropejska, polegająca z grubsza na tym, żeby sektory skoncentrowane... 60
 • HOSSA BESSA 11 paź 2015, 20:00 Toyoty pod banderą ISIS Amerykański rząd spytał Japończyków z Toyoty, jakim cudem Państwo Islamskie dysponuje tyloma samochodami ich marki. Na zdjęciach ISIS, które trafiają do prasy, często widać całe kawalkady toyot z uzbrojonymi... 62
 • Putin i jegokontrola zwrotna 11 paź 2015, 20:00 W Syrii, na Ukrainie i w obozach dla uchodźców w Europie Putin przygotowuje się do rozmontowania NATO. Fundament naszego bezpieczeństwa, czyli artykuł 5 Traktatu północnoatlantyckiego, nigdy nie był tak zagrożony jak dziś. 64
 • Pułapka na niedźwiedzia 11 paź 2015, 20:00 Ryzykowna ekspedycja na Bliski Wschód może zakończyć się dla Rosji nawet drugim Afganistanem. 68
 • Ankara na zakręcie 11 paź 2015, 20:00 Turcja, która miała być sojusznikiem w gaszeniu bliskowschodniego pożaru, sama znalazła się na progu wojny domowej. Nie tylko komplikując relacje z NATO, ale przede wszystkim podnosząc zagrożenie nowej fali uchodźców do Europy. 70
 • Noblowska gra pozorów 11 paź 2015, 20:00 O przyznawaniu Pokojowego Nobla wszystko można powiedzieć, z wyjątkiem tego, że proces wyłaniania kandydatów odbywa się pokojowo. Plotki o kulisach okazały się w tym roku ważniejsze niż sam werdykt, który jak zwykle okazał się zaskoczeniem. 72
 • Bunt amantów 11 paź 2015, 20:00 Johnny Depp, Brad Pitt, Colin Farrell, Christian Bale, Matthew McConaughey. Hollywoodzkim gwiazdom ciąży etykieta symbolu seksu. W dzisiejszym kinie w cenie są ciekawi faceci z przeszłością. 76
 • Niezbadane wyroki szwedzkiej akademii 11 paź 2015, 20:00 Rozwój nauki nie zależy od tego, kto i za co dostaje Noble. Na historię tych nagród składa się bowiem mieszanka zarówno trafionych, jak i kiepskich wyborów. Wielcy uczeni bywali przez akademię pomijani, choć zdarzały się też nagrody za badania naprawdę przełomowe. 80
 • Psychopop 11 paź 2015, 20:00 Określenie „ambitna muzyka pop” zamykało drogę do kariery, dziś gwiazdami stają się młodzi oryginalni artyści. Ścieżki przecierał im Dawid Podsiadło, ale Kortez, Leski czy Julia Marcell śmiało idą jego śladem. 82
 • Patriota traktowany jak nazista 11 paź 2015, 20:00 Starosta legionowski ma apetyt na nieruchomości po zmarłym na wygnaniu bohaterze walk o Polskę. Podważa przed sądem wpisy do ksiąg wieczystych, powołując się na stalinowski dekret. 84
 • Kalejdoskop kulturalny 11 paź 2015, 20:00 Książki Mariusz Cieślik Autobiografia Monty Pythona Python z innej beczki A teraz coś z zupełnie innej beczki. Ci, którzy nie wiedzą, dlaczego użyłem tego sformułowania w tekście na temat Monty Pythona, mogą przerwać czytanie.... 86
 • Zgubny tłuszczyk 11 paź 2015, 20:00 Tłuszcz jest najbardziej kalorycznym składnikiem w naszej diecie, ale jest również nośnikiem smaku. Nie możemy się bez niego obejść, często jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele znajduje się go w produktach, z których przygotowujemy potrawy. 93
 • To pazerne państwo funduje nam niskie pensje 11 paź 2015, 20:00 Silna gospodarka, wyższe płace” – krzyczy z billboardów premier Ewa Kopacz. „2500 zł płacy minimalnej” – dodaje formacja Leszka Millera. „12 zł za godzinę pracy” – wistuje Prawo i... 94
 • Najlepsi innowatorzy nagrodzeni za sukcesy 11 paź 2015, 20:00 Polska niezbyt często bywa kojarzona z innowacjami. Jak bardzo taka opinia jest niezasłużona, udowodnili uczestnicy i laureaci konkursu Innowatory „Wprost” 2015. 98
 • Liczą się mikrosekundy 11 paź 2015, 20:00 Warszawska giełda musi inwestować, by w dobie handlu wysokich częstotliwości i likwidacji międzynarodowych barier utrzymać pozycję regionalnej potęgi. 100
 • Bank w kieszeni 11 paź 2015, 20:00 Aby zawładnąć portfelem i umysłem klienta, polskie banki przenoszą się do smartfonów. Pytanie, jak daleko można się posunąć w bankowych innowacjach, żeby przy okazji nie stracić zaufania klientów. 104
 • Zamiast telefonu do szwagra 11 paź 2015, 20:00 W razie niezawinionej stłuczki samochodu to nasz ubezpieczyciel zajmie się formalnościami i sam wypłaci pieniądze, nawet jeśli mamy zwykłą polisę OC. 106
 • Kopalnia robotów 11 paź 2015, 20:00 KGHM chce stworzyć pierwszą w świecie inteligentną kopalnię opartą na sieciach neuronowych. Umożliwiłaby wydobycie zalegających głębiej pokładów miedzi. 108
 • Gazowe rewolucje 11 paź 2015, 20:00 Ogniwa paliwowe, czysty diesel i mikroturbiny gazowe. Czy tańszy gaz ma szansę stać się przyszłością energii? 110
 • Hermes wykorzystał gazową szansę 11 paź 2015, 20:00 Tam, gdzie do tej pory nie było szans na konkurencję i walkę cenową, pojawiła się polska firma Hermes Energy Group. „Tam”, czyli na rynku gazu ziemnego. 112
 • Tradycja i nowoczesność 11 paź 2015, 20:00 Jedna z najbardziej znanych polskich marek z powodzeniem podbija odległe rynki zagraniczne. Bez innowacji nie byłoby to możliwe. 113
 • Z duchem czasu, z biegiem rzeki 11 paź 2015, 20:00 Warszawski budynek The Tides wpisuje się w trend, który można opisać jako obracanie się miast na powrót twarzą do rzeki. Wymagało to zastosowania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. 114
 • Nowoczesny hotel ma wiele twarzy 11 paź 2015, 20:00 Biuro architektoniczne Kahl & Gaczorek, laureata Innowatora w kategorii Budownictwo, i spółkę Invest Nosalowy Dwór łączą koneksje rodzinne i pasja, której efektem są nowatorskie rozwiązania architektoniczne. 115
 • Pieniądze nie nudzą 11 paź 2015, 20:00 Wiele domów maklerskich zarabia w Polsce na międzynarodowym handlu walutą, surowcami, akcjami czy opcjami, ale jeden z nich nadaje ton tej branży i robi to również w skali globalnej. Tak działa na wskroś polska firma X-Trade Brokers. 116
 • Sukces badawczy w parze z rynkowym 11 paź 2015, 20:00 Producenci mebli stali się wizytówką polskiej gospodarki. Odnoszą sukcesy daleko poza granicami kraju. W tym gronie znalazła się Asadena Furniture, właściciel mebli outdoorowych Modalto, uhonorowana za kolekcję o wyjątkowych... 117
 • Kardiologia XXI wieku 11 paź 2015, 20:00 Użycie stentu było krokiem milowym w kardiologii. Dziś medycyna robi kolejny krok. To bioresorbowalne stenty naczyniowe. Mówi się o nich – tabletki donaczyniowe. 117
 • Wydatki na energię to nie haracz 11 paź 2015, 20:00 Warto przeprowadzić audyt energetyczny i szukać oszczędności – przekonuje Iwona Golonko, prezes spółki Energia dla Firm, laureata konkursu Innowatory „Wprost” 2015. 118
 • Szybkie tempo zmian 11 paź 2015, 20:00 Usługi IT dla branży logistycznej to dynamicznie rosnąca, perspektywiczna oraz pełna wyzwań część biznesu. 118
 • Ruszają Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii 11 paź 2015, 20:00 Już po raz trzeci specjaliści, producenci, przedstawiciele firm branży nowych technologii przyjadą do Kielc na Inno-Tech Expo, które odbędą się w dniach 15-16 października. Program Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii... 120
 • Port Lotniczy Wrocław. Inteligentne lotnisko 11 paź 2015, 20:00 Bez kolejek, minutowy czas oczekiwania na bagaż, wszystkie formalności on-line, innowacyjne technologie. Lotnisko przyszłości? Port Lotniczy Wrocław udowadnia, że tak może być już dzisiaj. 121
 • Silikonowa rewolucja 11 paź 2015, 20:00 Nowa technologia wielokomponentowego wtrysku ciekłego silikonu, oferowana przez NTQ s.c., otwiera wielkie możliwości wytwarzania wysokiej jakości produktów. A przede wszystkim jest relatywnie tania. 122
 • Buty na zdrowie 11 paź 2015, 20:00 But zimowy musi się dziecku podobać. Chroniąc przed chłodem, przemoczeniem, utratą stabilności, nie może przeszkadzać w rozwoju małych stóp. 123
 • Polska Miss World 11 paź 2015, 20:00 Zwyciężczyni Miss World Poland 2015, która pojedzie na światowy finał konkursu do Chin, będzie najpiękniejszą promocją naszego kraju. 124

ZKDP - Nakład kontrolowany