Zaprzeczanie mainstreamowi grozi inkwizycją

Zaprzeczanie mainstreamowi grozi inkwizycją

Homoseksualiści nie są zagrożeniem dla społeczeństwa, ale przyznawanie im praw do adopcji dzieci to błędna polityka, pogłębiająca nierówności społeczne – mówi Ludovine de La Rochère, przewodząca konserwatywnemu ruchowi Le Manif pour tous.

Ludovine de La Rochère w 2013 r. wyprowadziła na ulice Paryża kilkaset tysięcy ludzi protestujących przeciwko przyjętemu we Francji prawu, legalizującemu małżeństwa jednopłciowe i ich prawo do adopcji.

Jak się pani czuje jako naczelny homofob Francji?

Nie jestem wcale homofobem! Potępiamy wszelkie formy homofobii, bo nie mamy powodów, by okazywać brak szacunku dla osób o innej orientacji seksualnej. Mimo to homofobia jest nam przypisywana, bo to wygodny pretekst do unikania debat o prawdziwych problemach.

Jakie to problemy?

Widzę dwa zagrożenia. Jedno to libertarianizm, założenie, że każdy może robić, co chce, bez ograniczeń. Dotyczy to wielu pól naszego życia. Drugi problem to ideologia gender głosząca, że nasza płeć nie ma znaczenia, że bycie mężczyzną czy kobietą, ojcem czy matką nie różni się tak bardzo od siebie i że można to dowolnie zmieniać.

We współczesnym świecie matki i ojcowie często zamieniają się rolami.

Tego nie kwestionujemy. Mówimy, że błędem jest powierzanie wychowania dziecka dwóm ojcom lub dwóm matkom. To ma głębokie konsekwencje dla dziecka wychowywanego przez jednopłciowych rodziców, bo prowadzi do zaburzeń relacji między płcią a tożsamością. Jedno z tych pojęć jest obiektywne, a drugie subiektywne i hipotetyczne. Społeczeństwo potrzebuje jednak obiektywnych punktów odniesienia, pozwalających dostrzegać i definiować różnice, dzięki którym możemy żyć razem. By to było możliwe, dziecko powinno być wychowywane przez ojca i matkę, a nie dwie matki czy dwóch ojców.

Ale te obiektywne punkty odniesienia się zmieniają. Nie tak dawno punktem odniesienia było założenie, że kobiety nie powinny brać udziału w wyborach. Może tak jest i z tymi zagrożeniami?

Ma pan rację, zwyczaje, mody, sposoby życia się zmieniają. Ale poza wpływami kulturowymi człowiek podlega też naturze i te dwa elementy powinny iść w parze. Widzimy, jak wielkim cierpieniem jest życie w rozdwojeniu, gdy ktoś w sensie biologicznym czy genetycznym jest mężczyzną, ale psychicznie czuje się kobietą. Konieczna jest harmonia między psychiką, biologią i uwarunkowaniami kulturowymi. Ideologia, która prowadzi do zaburzenia tej równowagi, prowadzi też do wielkiego cierpienia, zwłaszcza że dotyczy to dzieci.

Czy to nie przesada? Problemy z tożsamością płciową albo homoseksualizm dotyczą promila społeczeństwa, który w żaden sposób nie zagraża większości.

Nie uważam, że osoby homoseksualne są zagrożeniem dla społeczeństwa. Twierdzę, że małżeństwo dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn tworzy negatywne konsekwencje. Z oczywistych przyczyn pary takie nie mogą mieć dzieci, więc do wyboru mają in vitro, adopcję albo usługi surogatek, co jest skandaliczną praktyką, prowadzącą do wykorzystywania kobiet. Osierocenie samo w sobie jest traumą na całe życie. W przypadku adopcji dzieci przez rodziców jednopłciowych nikt nie zastanawia się, jaki wpływ na nie będzie miało wychowywanie się bez ojca lub matki.

Dzieci mogą być szczęśliwe z rodzicami tej samej płci, podczas gdy w tradycyjnej rodzinie mogą doświadczyć piekła.

Wszędzie mogą się zdarzyć źli rodzice, orientacja seksualna nie ma tu nic do rzeczy. Para mężczyzn czy para kobiet może świetnie sprawdzać się w roli rodziców. Ale dzieci potrzebują nie tylko rodzicielskiej miłości. Dzieci zawsze pytają rodziców, skąd pochodzą, jak zostali poczęci. To bardzo ważne, żeby budować ich tożsamość na podstawie kontaktów z matką i ojcem, tak żeby mogły się z którymś z nich identyfikować i odkrywać różnice między płciami, bo one są fundamentem istnienia naszego gatunku.

Ale rolę wzorca przeciwnej płci mogą odgrywać przecież krewni albo przyjaciele jednopłciowych rodziców.

To tylko potwierdza, że dziecko potrzebuje obu płci, żeby określać własną tożsamość płciową.

Jakie mogą być konsekwencje zmian, o których pani mówi?

We Francji przestano już kojarzyć rodzinę ze związkiem kobiety i mężczyzny, którego efektem są dzieci. Zaczęliśmy zaprzeczać rzeczywistości. A społeczeństwo, które zaprzecza rzeczywistości lub ją ukrywa, gdy nie pasuje do narzucanych wartości, pakuje się w kłopoty. Widać to w edukacji, coraz bardziej przesiąkniętej ideami gender. To są wielce dyskusyjne i teoretyczne kwestie, dotyczące problemów dorosłych, które automatycznie przenosi się na dzieci. A one nie są do końca świadome, że wyrastają na mężczyznę albo kobietę, to się dzieje powoli i w sposób naturalny. Ale jeśli przychodzi do dziecka dorosły i zaczyna kwestionować ten porządek rzeczy, mówiąc np.: to, że masz organy płciowe chłopca i rodzice mówią, że jesteś chłopcem, wcale nie oznacza, że tak zawsze będzie. Może wcale nie jesteś prawdziwym chłopcem, bo kiedyś możesz poczuć się dziewczynką. Dzieci są podatne na takie sugestie, a one wprowadzają straszne zamieszanie.

A jeśli tu chodzi tylko o zwalczanie uprzedzeń i nierówności płciowych?

Ależ oczywiście, że chłopcy i dziewczynki, mężczyźni i kobiety są równi! To jest jasne. Ale ta równość może być realizowana tylko w warunkach szacunku dla rzeczywistych różnic między płciami, a nie poprzez ich zacieranie. To jest planowe działanie niewielkiej grupki wojujących aktywistów LGBT, którzy nie reprezentują większości homoseksualistów. Wiem to doskonale, bo w naszym ruchu mamy wielu członków i sympatyków, którzy są homoseksualni, włączając w to naszą rzeczniczkę prasową.

We Francji i kilku innych krajach Europy adopcje dzieci przez legalne związki jednopłciowe są możliwe. Co dalej?

Teraz mówi się już o zezwoleniu na in vitro dla męskich par i na legalizację surogatek, pod hasłami etycznymi. To jest jednak zwykły handel dziećmi, w którym nie ma mowy o etycznych zachowaniach. Prawnicy i wyspecjalizowane kliniki eksploatują biedne kobiety i żerują na bardzo silnym i całkowicie zrozumiałym pragnieniu posiadania dzieci przez ludzi, którzy nie mogą ich mieć.

Z surogatek korzystają nie tylko jednopłciowe pary.

To nie usprawiedliwia niemoralnych praktyk. Poza pragnieniem posiadania dzieci chcemy też przecież być wiecznie młodzi, długowieczni i wolni od śmiertelnych chorób. Współczesna medycyna i technologia może nam to umożliwić, ale my, zamiast gonić za zaspokajaniem kolejnych naszych pragnień, powinniśmy myśleć długoterminowo i zastanowić się, dokąd to prowadzi. Wiele dziś mówimy o ekologii, ochronie Ziemi i zamieszkujących ją gatunków. Ja to popieram całym sercem, ale jestem także za ochroną gatunku ludzkiego.

To mocne słowa, mam jednak wrażenie, że ciągle mówimy o fanaberiach mniejszości. Zwykłych ludzi to nie dotyczy.

A ja mam przykład, który pokazuje co innego. W USA 35 proc. rodziców jest gotowa przystać na modyfikacje genetyczne swoich dzieci, jeśli miałyby one uczynić je inteligentniejszymi. Ta mniejszość będzie miała wpływ na resztę, która stanie przed wyborem: albo też poddać dzieci modyfikacji, albo przegrać rywalizację o równe szanse w życiu. Nie trzeba chyba dodawać, że modyfikacje genetyczne nie będą przeprowadzane za darmo. Tak samo jest z surogatkami. W imię poszanowania żądań niewielkiej mniejszości tolerujemy upokarzający kobiety proceder, napędzając biznes wart miliardy dolarów. To nie ma nic wspólnego z równością. Podobnie jak odbieranie adoptowanym przez jednopłciowych rodziców dzieciom prawa do wychowywania się z ojcem i matką, jak większość ich rówieśników.

Rozumiem, że tradycyjna rodzina stała się ostatnim bastionem, w którym ludzie mogą jeszcze czuć się równi?

To nie kwestia tradycji, to kwestia poczucia rzeczywistości i potrzeb ludzkości. Ja myślę pragmatycznie, a nie kategoriami tradycji. Zresztą potwierdza to także UNICEF, organizacja o zdecydowanie lewicowym charakterze, z której badań wynika, że dzieci wychowywane przez ojca i matkę rozwijają się zdecydowanie lepiej niż te w zdekomponowanej rodzinie.

Jak to się dzieje, że wyczuleni zazwyczaj na sygnały elektoratu politycy na Zachodzie nie podzielają pani obaw? Mam na myśli także przedstawicieli konserwatywnych partii.

Od lat klasa polityczna stara się być bardzo poprawna i unika jakichkolwiek deklaracji i polemik, które mogłyby wywołać kontrowersje. Próba powiedzenia czegoś, co jest tylko trochę inne od poglądów mainstreamu, grozi prawdziwą inkwizycją…

…można, jak pani, zostać naczelnym homofobem we Francji?

Można zostać zlinczowanym. Ta nowa moralność, bardzo restrykcyjna, zajęła miejsce religii i jest utożsamiana z wartościami republikańskimi, choć nie ma ona z nimi nic wspólnego, co wyjaśniałam przed chwilą na przykładzie zagrożenia dla równości.

Z haseł rewolucji francuskiej zostały nam jeszcze wolność i braterstwo.

Zgodnie z konstytucją moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Są więc ograniczenia w postaci szacunku dla przekonań innych, którzy tak jak ja zwracają uwagę na błędną politykę. Jeśli zaś chodzi o braterstwo, to wypada zastanowić się, gdzie jest braterstwo dorosłych i dzieci w systemie, który pozwala pozbawiać dzieci prawa do posiadania matki i ojca. Wartości republikańskie służą w istocie zamykaniu ludziom ust i pozbawianiu ich prawa do debaty nad kluczowymi dla cywilizacji kwestiami. ■

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Okładka tygodnika WPROST: 44/2015
Więcej możesz przeczytać w 44/2015 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 44/2015 (1703)

 • SKANER 26 paź 2015, 6:00 EDUKACJA Dobra wiadomość jest taka, że Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej, odpowiednio na 6. i 7. miejscu. Takie dane... 5
 • Zdarzyło się jutro 26 paź 2015, 6:00 Sami swoi, czyli Zelnik kontra Wojewódzki, Kopacz kontra Szydło i zero siedem, zgłoś się. 14
 • Zwycięstwo cichej desperacji 26 paź 2015, 6:00 Bywają wybory, gdzie partie zamieniają się miejscami i życie toczy się dalej. Ale bywa i tak, że zmiana to tylko efekt uboczny głębszego zjawiska społecznego. Czegoś, co przegrani przeoczyli, a wygrani… Wygrani byli w opozycji i... 18
 • Droga do władzy 26 paź 2015, 6:00 Przemiana Beaty Szydło z polityka działającego na zapleczu w jedną z głównych rozgrywających dokonała się w zaledwie kilka miesięcy. W tym czasie wykazała się pracowitością i zdolnością do szybkiego uczenia się. 20
 • Taka piękna katastrofa 26 paź 2015, 6:00 To nie tylko wina Ewy Kopacz, że notowania Platformy Obywatelskiej spadały w sondażach przez całą kampanię parlamentarną. Ale to pani premier zapłaci za ostateczny wynik wyborczy. 22
 • Tak będzie wyglądał nowy rząd 26 paź 2015, 6:00 Rozmowy na temat podziału zadań i resortów trwały w PiS od tygodni. Władze partii za wszelką cenę chciały uniknąć sytuacji, w której radość po wyborczym zwycięstwie zakłóciłyby gorszące targi o stanowiska. Oto skład gabinetu, który będzie rządził Polską. 24
 • Rząd fachowców 26 paź 2015, 6:00 Piszę ten tekst przed wyborami. Skoro nic nie wiadomo, to można popuścić wodze wyobraźni i stworzyć rząd zgody narodowej obsadzony przez fachowców, którzy przecież są w każdej partii. Zacznijmy od uporządkowania sceny politycznej.... 27
 • Nowy rząd zastanie pole minowe 26 paź 2015, 6:00 Wrzawa kampanii wyborczej mocno zakłócała rzeczywisty obraz państwa, jaki kolejnej ekipie zostawia rząd Ewy Kopacz. Koalicja rządząca w naturalny sposób wyolbrzymiała swoje sukcesy i minimalizowała wpadki czy zaniechania. Za miesiąc-dwa... 28
 • Śledztwa powyborcze 26 paź 2015, 6:00 Prywatyzacja Ciechu, pomoc publiczna dla LOT, zakup Pendolino czy nowa infoafera to sprawy, którymi służby mogą się zająć ze zdwojoną mocą po 25 października. 32
 • Gwiazdy pokochają PiS 26 paź 2015, 6:00 Kampania parlamentarna 2015 była pierwszą od wielu lat, w której celebryci nie wsparli rządzących. Dziś, otwarcie popierając PO, można sobie tylko zaszkodzić. 34
 • Gwóźdź do trumny SLD 26 paź 2015, 6:00 W ciągu wieczoru stał się politycznym celebrytą. Adrian Zandberg nigdy nie był tak blisko zniszczenia swojego największego wroga politycznego. 36
 • W kolejce po aureolę 26 paź 2015, 6:00 Wyniesienie na ołtarze to olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne i finansowe. Mimo to w procesy kanonizacyjne coraz częściej angażują się też świeccy. 38
 • Czy wybór Franciszka jest ważny? 26 paź 2015, 6:00 Muszę przyznać: mam dylemat. Czytam właśnie wydaną po polsku książkę Antonia Socciego „Czy to naprawdę Franciszek? Kościół w czasach zamętu”. Socci to znany włoski dziennikarz, autor wielu książek. W najnowszej, której tytuł,... 41
 • Chora onkologia 26 paź 2015, 6:00 Po wejściu w życie pakietu onkologicznego niektórzy chorzy na raka czekają na leczenie nawet pięć razy dłużej niż wcześniej. Wzrosła też liczba pacjentów leczonych niezgodnie ze standardami. 42
 • Nie płacić na dziecko to grzech 26 paź 2015, 6:00 Państwo w sprawie alimentów jest tak nieskuteczne, że jedyną nadzieją dla osób samotnie wychowujących dzieci staje się społeczny front walki z alimenciarzami. 44
 • Co dalej z imperium Kulczyka 26 paź 2015, 6:00 W Belgii toczą się rozmowy, które mogą mieć większy wpływ na fortunę spadkobierców Jana Kulczyka niż ustalenia w sprawie Ciechu. Gra idzie o połączenie największego browaru na świecie AB inBev z warzącym nasze Tyskie SABMillerem. 48
 • Innowacyjność jego mać! 26 paź 2015, 6:00 Od lat jestem gnębiony przez dziennikarzy na różnych konferencjach o „innowacyjność”. Termin odmieniany na wszystkie sposoby: „Gospodarka nie jest innowacyjna”, „Przedsiębiorcy nie są innowacyjni” etc. W... 51
 • Polski kapitał do broni 26 paź 2015, 6:00 Na rosnących zamówieniach wojskowych chcą skorzystać nie tylko polskie fabryki zagranicznych koncernów czy państwowy czempion PGZ. Coraz większą rolę odgrywają budowane od podstaw i nastawione mocno na eksport firmy z rodzimym kapitałem. 52
 • Ostatni bojownik 26 paź 2015, 6:00 Amerykańscy libertarianie stracili właśnie swojego guru. Irwin Schiff zmarł w więzieniu, gdzie siedział, bo twierdził, że podatki dochodowe są nielegalne. 54
 • HOSSA BESSA 26 paź 2015, 6:00 Volkswagen listy pisze To już kolejna odsłona afery spalinowej Volkswagena. Dla przypomnienia kilka tygodni temu wyszło na jaw, że niemiecki koncern instalował w samochodach oprogramowanie manipulujące odczytami emisji spalin. Tego typu... 56
 • Ranking ksenofobii 26 paź 2015, 6:00 Czy naprawdę wschodnia część Europy jest bardziej szowinistyczna niż Zachód? Nawet pobieżna analiza skutecznie podważa takie przekonanie. 58
 • Polska – kraj korzeni wolności i tolerancji 26 paź 2015, 6:00 Największą ofiarą hejtu jest dziś polska historia. Z tego powodu zapomnieliśmy o tym, że to od nas świat uczył się wolności i tolerancji. Że to nad Wisłą powstawało pionierskie prawodawstwo w zakresie swobód. 61
 • Restalinizacja pamięci 26 paź 2015, 6:00 Historia według Kremla jest propagandowym narzędziem na usługach bieżącej polityki. Prawda historyczna nie ma żadnego znaczenia. 64
 • Gruzińska depresja 26 paź 2015, 6:00 Trzy lata po obaleniu Saakaszwilego Gruzja tkwi w gospodarczym i politycznym marazmie. To daje byłemu prezydentowi nadzieję na powrót do ojczyzny. 66
 • Zaprzeczanie mainstreamowi grozi inkwizycją 26 paź 2015, 6:00 Homoseksualiści nie są zagrożeniem dla społeczeństwa, ale przyznawanie im praw do adopcji dzieci to błędna polityka, pogłębiająca nierówności społeczne – mówi Ludovine de La Rochère, przewodząca konserwatywnemu ruchowi Le Manif pour tous. 68
 • Koniec talk-show 26 paź 2015, 6:00 Kategoria:„rozrywka, talk-show”. Dozwolone od lat 12. Takie informacje komputer jednego z dystrybutorów sygnału telewizyjnego przyporządkował debacie przedwyborczej kandydatek na premiera. Od dzisiaj – już po wyborach... 70
 • Cypryjski ciąg dalszy, czyli przymusowa likwidacja i przejęcie majątków spółek 26 paź 2015, 6:00 Mec. RobeRT Nogacki – jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego – ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii. 71
 • Co Kasia Tusk chowa w szafie 26 paź 2015, 6:00 Beż wygląda luksusowo, sportowy zegarek pozwala nosić skórzane spodnie, a kot w butach miał rację, zakładając kozaki. To wyczytamy z podręczników stylu pisanych przez blogerów. Ale publiczność szuka dobrych rad – „Elementarz stylu” Kasi Tusk i inne tego typu... 74
 • Doping mistrza 26 paź 2015, 6:00 Nasz film fabularny jest prawdziwszy niż dokument, który powstał w tym samym czasie. Lance Armstrong nigdy nie wpuściłby kamery do pokoju, w którym brał doping, więc taką scenę mogliśmy pokazać tylko my. W filmie inspirowanym prawdziwymi zdarzeniami – mówi reżyser... 78
 • Czy jest z nami podczaszy? 26 paź 2015, 6:00 Wino się rozlało. Ale pytanie, czy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powinien w czasie uroczystej kolacji podejmować królewską parę trunkiem kosztującym 12 euro za butelkę, pozostaje w mocy. 80
 • Futurolodzy z Hollywood 26 paź 2015, 6:00 Filmy science fiction nie przewidują przyszłości, bo to niemożliwe. Oglądamy w nich więc marzenia wykreowane przez naukowców doradzających reżyserom, które tylko czasem stają się rzeczywistością. 82
 • Trzymają mnie wóda i kawa 26 paź 2015, 6:00 Celebryci w większości są przeraźliwie nudni. Z jednym wyjątkiem: Dave’a Matthewsa – mówi lider Dave Matthews Band, którego występy biją w Ameryce rekordy popularności. 28.10 grupa, której pięć kolejnych albumów debiutowało w USA na pierwszym miejscu list... 84
 • Kredką malowane 26 paź 2015, 6:00 Wyspiański, Wyczółkowski, Witkacy – to tylko niektórzy z artystów, których na wystawie w Muzeum Narodowym zaliczono do mistrzów pastelu. Publiczność bardzo lubi tę technikę, ale prace najwybitniejszych twórców są pokazywane rzadko, ponieważ bledną pod wpływem światła. 86
 • Wegekuchnia puka do drzwi 26 paź 2015, 6:00 Kilkanaście lat temu osoby, które z własnej woli nie jedzą mięsa uważane były za dziwaków. Do dzisiaj zresztą w niektórych domach jest to styl życia zupełnie niezrozumiały, a kiedy wegetarianin przychodzi na obiad, zagubieni gospodarze w popłochu szukają czegoś zielonego w... 87
 • Zahartować odporność 26 paź 2015, 6:00 Witaminy, napary z ziół i świeże soki pomogą wzmocnić odporność, ale najlepiej łączyć je z ruchem na świeżym powietrzu i szczepieniami – podkreślają lekarze. 88
 • Sprawy najistotniejsze 26 paź 2015, 6:00 Co jest w życiu najważniejsze? Zdrowie i relacje, które są nie do zastąpienia! 89
 • Dbamy o twoje zdrowie każdego dnia 26 paź 2015, 6:00 Innowacyjne suplementy diety wspomagające funkcjonowanie organizmu, a także nowoczesne produkty lecznicze i kosmetyczne – to źródło sukcesu rynkowego spółki LEK-AM. 90
 • Kalejdoskop kulturalny 26 paź 2015, 6:00 KSIĄŻKI Mariusz Cieślik Prostytutki w świecie fantazji Chyba najbardziej oczekiwana polska nowość tej jesieni. Najsłynniejszy „półkownik” ostatnich lat, książka, której wydanie wstrzymano, mimo że była już wydrukowana i... 92
 • Demografia. Najważniejsze zadanie dla nowego rządu 26 paź 2015, 6:00 Nasz dramat narodowy nosi tytuł „2-1-6”. Te trzy cyfry połączone w liczbę to nasze miejsce na świecie pod względem tego, ile w Polsce rodzi się dzieci. 216. pozycja na 224 sklasyfikowane kraje globu. Jeśli nic z tym nie... 102

ZKDP - Nakład kontrolowany