A miało być tak pięknie…

A miało być tak pięknie…

Trwa konflikt między Kredytem Inkaso i Bestem, konkurentami na rynku windykacyjnym w Polsce, którzy jeszcze do niedawna planowali połączenie. Rynek z niepokojem obserwuje rozwój wypadków znajdujących odbicie w kursie spółki, który od listopada 2015 r. stracił na wartości ok. 30 proc. Czy są szanse na wyjście z impasu?

Właśnie mija rok, odkąd Kredyt Inkaso, zaliczany do czołówki firm windykacyjnych w Polsce, zaczął szukać inwestora strategicznego. Warunki były jasne: zakup w trybie wezwania na 100 proc. akcji lub kupno minimum 66 proc. akcji oraz inwestor nie może być konkurentem wobec spółki. Kiedy w połowie sierpnia zeszłego roku w spółce trwał proces due diligence realizowany na zlecenie dwóch potencjalnych inwestorów, do gry wkroczył Haiton Bank z informacją, że w kolejce ustawił się następny zainteresowany. Na wieść, że tajemniczy inwestor nie chce podpisać NDA [zgody na nieujawnianie informacji – red.] w wersji oczekiwanej przez spółkę, Kredyt Inkaso zrezygnował z dopuszczenia go do procesu. Niedługo później, we wrześniu, jeden z akcjonariuszy sprzedał spółce Best SA pakiet 30 proc. akcji Kredytu Inkasa po cenie 40 zł za jedną akcję, dzięki czemu Best dysponował już w sumie 32,99 proc. akcji konkurenta. Rynek obiegła wieść, że celem powyższych działań ma być fuzja tych dwóch podmiotów, a pod koniec września zarządy obu spółek podpisały umowę o współpracy. Wystrzeliły szampany, a słowem kluczem w relacjach spółek stać się miała synergia.

POSZŁO O PARYTET


W listopadzie 2015 r. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy do rady nadzorczej spółki Kredyt Inkaso weszli: Piotr Urbańczyk i Mariusz Banaszuk (obaj wskazani przez Best) oraz Mirosław Gronicki (popierany przez Best były minister finansów). Ustalono też, że rada będzie liczyć siedem osób. Jednocześnie Best zapowiedział, że chce, aby do połączenia doszło na początku II kwartału 2016 r., a sama fuzja nastąpiła z końcem 2016 r. Rozłam nastąpił jednak szybciej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać, a stało się tak na skutek braku porozumienia w kluczowej kwestii – parytetu wymiany akcji. Do porozumienia nie doszło, a rozmowy zostały zerwane. W styczniu tego roku zarząd Kredytu Inkasa zakomunikował rynkowi, że w powyższej sytuacji dalsze negocjacje z Bestem powinni prowadzić akcjonariusze, o ile nadal są oni zainteresowani fuzją.

ZACZYNAJĄ SIĘ SCHODY

19 lutego okazał się pierwszym punktem zapalnym w sporze. Do godzin popołudniowych trwało posiedzenie RN spółki Kredyt Inkaso, po którym doszło do dwóch ważnych spotkań. Pierwsze odbyło się w siedzibie kancelarii prawnej RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Wziął w nim udział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu Best SA, Radosław Kwaśnicki, doradca prawny Best SA, oraz Ireneusz Chadaj, przewodniczący RN Kredytu Inkasa. W efekcie spotkania Chadaj w niejasnych okolicznościach zrezygnował z pełnionej funkcji, o czym poinformował zarząd spółki.

Drugie spotkanie odbyło się w Hotelu H15. Oprócz prezesa Best SA i jego doradcy prawnego pojawił się na nim Marek Gabryjelski, członek RN Kredytu Inkasa. On też otrzymał żądanie rezygnacji, ale go nie podpisał. Zarówno Chadaj, jak i Gabryjelski zdecydowali się poinformować o przebiegu spotkań i swoich decyzjach zarząd firmy Kredyt Inkaso, przy czym pierwszy z nich ostatecznie wycofał się ze swej decyzji powziętej na spotkaniu i pisemnie odwołał oświadczenie o rezygnacji, o ile takie miałoby wpłynąć do spółki. Dzień później, czyli 22 lutego, dokument został doręczony do spółki, a już 24 lutego Mirosław Gronicki, popierany przez Best wiceprzewodniczący RN, zwołał posiedzenie rady na 3 marca na godzinę 15 w lokalu kancelarii prawnej. Ale najpierw zrobił to przewodniczący Chadaj, tyle że posiedzenie miało się odbyć w siedzibie spółki i kilka godzin przed tym zaplanowanym przez Gronickiego.

WE WŁADZY DWUWŁADZY

3 marca to początek swoistej schizofrenii we władzach spółki Kredyt Inkaso. O godzinie 11 odbyło się zebranie w jej siedzibie, w którym uczestniczyło wszystkich siedmiu członków rady, w tym Ireneusz Chadaj i Mirosław Gronicki. W efekcie powołani zostali członkowie zarządu na nową kadencję, Gronicki zaś odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego RN. Rada podjęła również uchwałę o nieodbywaniu innych posiedzeń w tym dniu. Kilka godzin później odbyło się wspomniane już zebranie w kancelarii prawnej. Wzięło w nim udział trzech członków rady. Obecny na nim Piotr Urbańczyk (wprowadzony do rady przez Best) poinformował później zarząd o podjętych tam uchwałach, m.in.: o dołączeniu do rady Karola Szymańskiego, wybranego na jej przewodniczącego w miejsce Chadaja, który zdaniem Best SA skutecznie złożył rezygnację z RN; o potwierdzeniu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego przez Mirosława Gronickiego; o tym, że zarząd spółki będzie liczył jednego członka, a dotychczasowy prezes i wiceprezes zostali odwołani; wreszcie o decyzji, że funkcję p.o. prezesa spółki przez okres trzech miesięcy ma piastować obecny w kancelarii Piotr Urbańczyk.

Zarząd Kredytu Inkasa nie uznał ani ważności tego posiedzenia, ani podjętych na nim uchwał, traktując je jako prywatne spotkanie, na którym brakowało większości członków RN (dla skuteczności obrad rady wymagana jest obecność co najmniej połowy składu, czyli w przypadku siedmioosobowej rady czterech osób), i jako mające na celu zdestabilizowanie sytuacji w firmie oraz nielegalne przejęcie nad nią kontroli. Dokładnie tak samo, a więc jako nieskuteczne prawnie prywatne spotkanie, widzą przedstawiciele Besta to zwołane przez Ireneusza Chadaja, którego mandat według nich wcześniej wygasł. Stoją oni na stanowisku, że decyzja Chadaja była wiążąca i skuteczna prawnie, jako że została przekazana najważniejszemu akcjonariuszowi i członkom rady nadzorczej, którzy następnie działali właśnie na jej podstawie. Ponadto, jak argumentuje dla telewizji Inwestorzy.tv Radosław Kwaśnicki, pełnomocnik Bestu, z chwilą rezygnacji Ireneusza Chadaja skład rady zmniejszył się do sześciu osób, zatem uprawnione do podejmowania decyzji quorum to już trzy osoby, a tyle właśnie było obecnych na spotkaniu w kancelarii. Według niego do sądu wpłynęły już dokumenty mające na celu rejestrację nowego zarządu. – Nie zamykamy się na możliwość pozyskania inwestora strategicznego, bo jak każda firma potrzebujemy kapitału, żeby sfinansować kolejne pomysły na dalszy rozwój. Mamy opinię prawną, która potwierdza, że rada w dotychczasowym składzie ma pełną zdolność do funkcjonowania. Nie widzimy jednak woli współpracy z drugiej strony, skoro kontynuowane są działania w naszej ocenie nielegalne. Sprawa może zakończyć się sporem sądowym, a co do wyroku nie mamy wątpliwości – twierdzi Jan Paweł Lisicki, wiceprezes Kredytu Inkasa.

Z kolei Best ocenia, że powzięte zmiany z pewnością okażą się korzystne dla spółki, jako że już od dłuższego czasu jego przedstawiciele krytycznie oceniali działalność członków zarządu i części rady nadzorczej. Krzysztof Borusowski uzasadnia podjęte przez Best działania między innymi utratą zaufania do zarządu Kredytu Inkasa. Ma to mieć związek z wyjaśnianiem wątpliwości dotyczących sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013/2014. Niewłaściwe rozliczenie podatku od jednej z transakcji miało zawyżyć wyniki finansowe firmy Kredyt Inkaso i w efekcie doprowadzić do wypłaty zarządowi nienależnej premii.

AKCJONARIUSZE W AKCJI

Jaki będzie finał tej historii? Czas i akcjonariat pokażą, na 5 kwietnia zwołano bowiem WZA, podczas którego będzie głosowanie nad składem rady nadzorczej. Wniosek o głosowanie nad zmianami złożyły fundusze Aviva i Generali, zawarły nawet w tym celu porozumienie dające im łącznie ponad 20 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.

I choć Kredyt Inkaso ma w dalszym ciągu możliwość funkcjonowania jako samodzielna firma, kurs akcji spółki drastycznie nie pikuje ani nie widać oznak rynkowej paniki czy braku zaufania, uważnym obserwatorom sporu nie dają spokoju żywotne pytania: kto stanie w obronie inwestorów mniejszościowych? Czy inwestorzy indywidualni stawią się na najbliższym WZA, by zawalczyć o swoje interesy? Czy zwaśnionym stronom uda się wypracować rozwiązanie, które ustabilizuje sytuację w spółce, a jej akcjonariuszom zapewni finansowy komfort? Czy przypadek Kredytu Inkasa pokazywany będzie jako wzorowy w zakresie zarządzania i wyjścia z kryzysu, czy też wejdzie w niechlubny poczet ofiar konfliktów akcjonariuszy? �

©� WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

NIEZGODA RUJNUJE

Konflikty w akcjonariacie nie służą interesom akcjonariuszy i samej spółki. Poza kosztami obsługi prawnej pojawiają się często również koszty utraty stabilności operacyjnej oraz zainteresowania szerokiego grona inwestorów giełdowych, którzy nie mają czasu ani ochoty na wnikanie, kto ma rację. Przykładem jest firma windykacyjna Cash Flow, w której konflikt między dwoma głównymi akcjonariuszami sprawił, że nie prowadzi już ona działalności operacyjnej. Jej wycena na GPW spadła poniżej 1 mln zł (w 2007 r. zmierzała do 200 mln zł), nie ma majątku na zaspokojenie wierzycieli ani nawet zdolności do publikowania raportów okresowych. KNF właśnie podjęła decyzję o wykluczeniu tej firmy z obrotu na GPW.

Okładka tygodnika WPROST: 12/2016
Więcej możesz przeczytać w 12/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2016 (1729)

 • Lewarowanie demokracji 20 mar 2016, 20:00 Samą troską o Trybunał nie da się wytłumaczyć napięć na linii Waszyngton – Warszawa. Brak zapowiadanego wcześniej spotkania Dudy z Obamą jest oczywiście zimnym prysznicem dla Polski, ale ostrożnie czytałbym gesty i dyplomatyczne... 4
 • SKANER 20 mar 2016, 20:00 NAGRODY Wydawca „Wprost” z odznaką Piłsudskiego Katarzyna Gintrowska i Michał M. Lisiecki celebrują zasłużone odznaczenia Prezes PMPG Polskie Media Michał M. Lisiecki otrzymał Złotą Odznakę Honorową Instytutu Józefa... 8
 • ZDARZYŁO SIĘ JUTRO 20 mar 2016, 20:00 Telewizyjny hit tygodnia? „Czyż nie dobija się koni”. 14
 • Ośrodek gwałtu i rozboju 20 mar 2016, 20:00 W prowadzonym przez rodzinę senatora PSL Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu dochodzi do poważnych przestępstw. Placówkę, która co roku dysponuje kilkumilionowym budżetem, oplotła lokalna sieć powiązań politycznobiznesowo-towarzyskich. 18
 • Jak wyjść z tego klinczu 20 mar 2016, 20:00 Polityczne porozumienie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego może być możliwe jedynie wówczas, gdy PiS i opozycja siądą do stołu bez żadnych warunków wstępnych. „Wprost” zapytał ekspertów prawa, czy możliwy jest kompromis na gruncie prawa? 22
 • Tylko koni żal 20 mar 2016, 20:00 Kiedy padła cenna klacz Pianissima, pracę stracili szefowie stadnin. Ostatnio padła klacz Preria należąca do najsłynniejszej klientki polskich aukcji arabów. Co teraz się stanie? Akcja przyspiesza 24
 • Przewodnik po mowie nienawiści 20 mar 2016, 20:00 Kiedyś wszystkiemu winni byli dziennikarze i cykliści. Dziś weganie, miłośnicy futer i też cykliści. Z tego wniosek, że cykliści to najgorszy sort Polaków. 26
 • Tajemnica prezydenckiej córki 20 mar 2016, 20:00 Kinga Duda jest skazana na uczestniczenie w życiu swojego ojca. Media robią wszystko, by została celebrytką. 28
 • Czas porzucania świątyń 20 mar 2016, 20:00 Przed chrześcijanami na Zachodzie otwiera się kolejna epoka tzw. ciemnych wieków – mówi „Wprost” prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN, autor publikacji na temat laicyzacji w Europie w XIX i XX w. 34
 • Ruchy LGBTQ zawłaszczyły Partię Demokratyczną 20 mar 2016, 20:00 Najlepiej byłoby uchwalić wzmocnioną ustawę o przywróceniu swobód religijnych, która chroniłaby wierzących przedsiębiorców i Kościoły przed szykanami – mówi „Wprost” George Weigel, amerykański teolog katolicki. 36
 • Święty Mieszko 20 mar 2016, 20:00 Robiono już z niego wikinga i Morawianina, był tępym rębajłą albo zręcznym oportunistą, który ochrzcił się dla politycznych korzyści. Wedle najnowszej hipotezy historycznej powodem chrztu Mieszka mogło być autentyczne nawrócenie. 38
 • Bez chrześcijaństwa zniknęlibyśmy z historii 20 mar 2016, 20:00 I Niemcy, i Sowieci potraktowali Kościół jako podstawę polskiej tożsamości, która powinna być złamana. Setki tysięcy ludzi przekonało to, że oderwanie Kościoła od polskości spowoduje jej śmierć – mówi „Wprost” prof. Andrzej Nowak, historyk. 40
 • Grozi ci proces? Skorzystaj z mediacji! 20 mar 2016, 20:00 Możemy się różnić i mieć odmienne poglądy, ale nawet w przypadku poważnych sporów warto rozmawiać. Przekonał się o tym pewien bloger i jego oponent. 42
 • Naziści z Podlasia 20 mar 2016, 20:00 Przez lata białostoccy skinheadzi byli bezkarni. Podpalali mieszkania cudzoziemców, bili – nikt nie reagował. Aż trafili na policjanta, któremu się chciało, i upartego prokuratora. I oni rozbili groźną organizację neonazistowską. Na razie zarzuty usłyszało 90 osób. 44
 • Po raku weszłam na Gerlach 20 mar 2016, 20:00 Po chemii odpoczywałam chwilę i szłam do pracy, trzy tygodnie po mastektomii zaczęłam znowu biegać. Tak, zachorowałam na nowotwór, ale chcę normalnie żyć – mówi Agnieszka Gościniewicz, autorka bloga Biegnę z rakiem przez życie. 46
 • Sprawiedliwi bezimienni 20 mar 2016, 20:00 Norman Davies zauważył kiedyś, że pojęcie „sprawiedliwi” odnoszące się do Polaków, którzy w czasie drugiej wojny światowej ratowali życie Żydom, należy poszerzyć. Oprócz bowiem „sprawiedliwych” znanych... 49
 • Co zrobić, by nie stracić świąt? 20 mar 2016, 20:00 Zamiast kłótni rodzinnych - refleksja, zamiast zmęczenia przedświąteczną krzątaniną - odpoczynek. Podpowiadamy, co zrobić, by odzyskać Wielkanoc. 50
 • Zgłoś pomysł, zrealizuj projekt 20 mar 2016, 20:00 Trwa konkurs „Wprost”, w którym młodzi naukowcy oraz pasjonaci nauki mogą zgłaszać swoje pomysły na badania. A rząd ogłosił właśnie kolejną rundę boju o innowacyjną Polskę. Różne inicjatywy, cel ten sam. 52
 • Oszustwo nie ujdzie na sucho 20 mar 2016, 20:00 Jeżeli prezydent przestraszy się banków, to założymy partię. Dogadamy się z PO, Nowoczesną albo KOD i to może być ten języczek u wagi, który pognębi i PiS, i prezydenta – mówi Tomasz Sadlik, szef stowarzyszenia Pro Futuris, które zrzesza frankowiczów. 54
 • Skończmy z tą błazenadą 20 mar 2016, 20:00 Banki to nie tylko franki. Są kredytobiorcy złotówkowi, są deponenci, są zwykli klienci, są akcjonariusze, a wśród nich obecni i przyszli emeryci. Im wszystkim zależy na dobrej kondycji ich banku. A dobra to taka, kiedy bank zarabia, a nie traci. – mówi Krzysztof... 55
 • Przedsiębiorcy w sidłach cybergangów 20 mar 2016, 20:00 Prawie 300 tys. komputerów codziennie jest infekowanych wirusami. Cybergangi szczególnie upodobały sobie firmy. Straty idą w miliardy dolarów, a Polska jest bardziej zagrożona niż USA. 56
 • Klucz do bezpieczeństwa 20 mar 2016, 20:00 Jeśli rozważacie skorzystanie z „chmury”, czyli cloud computingu, ale martwicie się o bezpieczeństwo usług i danych, to nie zapomnijcie zadbać o nie przede wszystkim u siebie. 59
 • A miało być tak pięknie… 20 mar 2016, 20:00 Trwa konflikt między Kredytem Inkaso i Bestem, konkurentami na rynku windykacyjnym w Polsce, którzy jeszcze do niedawna planowali połączenie. Rynek z niepokojem obserwuje rozwój wypadków znajdujących odbicie w kursie spółki, który od listopada 2015 r. stracił na wartości ok.... 60
 • Firmy rodzinne, czyli polska specjalność 20 mar 2016, 20:00 Przedsiębiorstwa budowane w latach transformacji urosły w siłę. Zyskały dziś, tak jak nowe firmy rodzinne, ogromny atut: to, co polskie, stało się modne. 62
 • MBA, czyli Menedżerowie Bardzo Ambitni 20 mar 2016, 20:00 Czym zawsze będą studia Master of Business Administration? Okazją do budowania relacji. A czym już nie są? Gwarancją awansu. Zbadaliśmy bogactwo ofert edukacyjnych programów MBA. 64
 • Tutsi realizują projekty Hutu 20 mar 2016, 20:00 Nowa władza już na dobre umościła się w gabinetach i limuzynach. Po okresie moszczenia się – teraz zażywa władzy, a realną władzę – tradycyjnie po 100-dniowym przyczajeniu się – ponownie przejmują dyrektorzy... 70
 • HOSSA BESSA 20 mar 2016, 20:00 U kogo pracuje się najlepiej Holendrzy z Randstad, drugiej największej agencji zatrudnienia na świecie, po raz szósty wzięli pod lupę pracodawców działających u nas w kraju. Sprawdzili, która firma oferuje najkorzystniejsze warunki... 71
 • Ład łączy Grupę Enea 20 mar 2016, 20:00 Nowoczesne przedsiębiorstwo potrzebuje nie tylko nowych technologii. Duże organizmy gospodarcze, tak samo jak innowacji, potrzebują skutecznych metod zarządzania. Przykładem takiego rozwiązania jest ład korporacyjny. Mechanizm ten z powodzeniem funkcjonuje w Enei –... 72
 • E-commerce w Polsce: szanse i wyzwania w 2016 r. 20 mar 2016, 20:00 Podczas debaty eksperckiej czołowi gracze rynku e-commerce w Polsce dyskutowali na tematy, które w tym roku rozpalać będą branżę. 74
 • Europa na łasce Erdogˇana 20 mar 2016, 20:00 Podzielona jak nigdy dotąd Unia Europejska uzależnia się od autorytarnej Turcji. Układ z Ankarą doprowadzi do powstania sieci finansowanych przez UE obozów dla imigrantów, których poza Angelą Merkel nikt w Europie nie chce. 76
 • Odliczanie do Brexitu 20 mar 2016, 20:00 Perspektywa Brexitu stała się bardziej prawdopodobna po ujawnieniu głębokich podziałów w rządzącej Partii Konserwatywnej i bardziej propagandowym niż faktycznym sukcesie negocjacji premiera Davida Camerona z biurokracją UE. Choć... 79
 • Imperium dopingu 20 mar 2016, 20:00 Sportowa potęga Rosji rozsypuje się niczym domek z kart. Kolejni mistrzowie przyłapani na dopingu psują resztki reputacji Kremla. 80
 • Trendsetter Janusz 20 mar 2016, 20:00 Stało się: noszenie skarpetek do sandałów jest modne. Ba, wręcz obowiązkowe, jeśli ubierać się zgodnie z zaleceniami arbitrów stylu – polski Janusz, symboliczna figura odzieżowego obciachu, może dziś triumfować. 82
 • Dlaczego jarmuż zrobił karierę? 20 mar 2016, 20:00 Z wyglądu mało atrakcyjny, jednak wnętrze ma bardzo bogate. Twardziel - aby zmiękł, trzeba nad nim popracować, jednak niezbyt długo. Już po kilku minutach odda wszystko, co ma w sobie. 85
 • Polka w komiksowym Hollywood 20 mar 2016, 20:00 Dla Marvela, amerykańskiego potentata komiksu, pracują najlepsi. Pierwszy raz w historii jest wśród nich Polka. Kasia Niemczyk ma szansę osiągnąć sukces na miarę twórcy „Thorgala” Grzegorza Rosińskiego. 86
 • Kamienie z lawiny 20 mar 2016, 20:00 Za kilka dni The Rolling Stones wystąpią w Hawanie. To historyczne wydarzenie, bo są pierwszą wielką gwiazdą rocka, która zagra na Kubie. Ale też polityczne, ponieważ trzy dni wcześniej wyspę odwiedzi prezydent Obama. 88
 • Polski dług wdzięczności 20 mar 2016, 20:00 Udzielając schronienia polskim uciekinierom w czasie II wojny światowej, Węgrzy zademonstrowali, co w chwili historycznej próby znaczy dla nich hasło „Polak, Węgier – dwa bratanki”. 90
 • Pogrzeb żuru i śledzia, czyli przygotowania do Wielkiejnocy 20 mar 2016, 20:00 Pieczone odyńce, udźce z szynką, całe jelenie. Wielkanoc na pańskich stołach była w dawnej Polsce naprawdę wystawna. Nie obżeramy się już tak jak nasi przodkowie, nadal jednak w święta zjadamy nawet dwa razy więcej kalorii, niż powinniśmy. 93
 • Cud Wielkanocy 20 mar 2016, 20:00 To cudowne święto wiosny w sposób szczególnie lekki i pachnący kojarzy mi się z domem rodzinnym. W Niedzielę Wielkanocną moja mama otwierała okna, a ja słyszałam kościelne dzwony i czułam zapach zupełnie innego powietrza. Nie było już zimy w tym zapachu, były kwitnące fiołki i... 98
 • Kalejdoskop kulturalny 20 mar 2016, 20:00 KSIĄŻKI Mariusz Cieślik Miłość i tajemnica Czy Barack Obama ma dobry gust literacki? Wychodzi na to, że tak. Jakiś czas temu zachwycał się „Wolnością” Jonathana Franzena, teraz wydawca chwali się na okładce, że prezydent... 100
 • Komu wolno pytać 20 mar 2016, 20:00 W internecie pojawił się już zwiastun filmu „Smoleńsk” Antoniego Krauzego. Produkcja, która jeszcze nie jest gotowa, opowiada o dziennikarskim śledztwie prowadzonym po 10 kwietnia 2010 r. Możemy być pewni, że gdy tylko obraz... 106
 • Inwestujmy w oczy 20 mar 2016, 20:00 Każda złotówka zainwestowana w opiekę nad wzrokiem zwraca się pięciokrotnie – mówi Juliusz Zielonka, członek zarządu Towarzystwa Ochrony Wzroku. 111
 • Możesz widzieć lepiej 20 mar 2016, 20:00 O wzroku i nowej specjalistycznej placówce leczącej choroby oczu mówią Katarzyna Czaplińska, dyrektor medyczny Instytutu Jaskry Sp. z o.o. z ECZO, oraz Norbert Pyffel z Brain Medical Group, głównego inwestora ECZO. 112
 • Wyostrzyć wzrok 20 mar 2016, 20:00 Nowoczesna okulistyka daje szansę na dobre widzenie i wyleczenie schorzeń czy wad wzroku. Zabiegi przeprowadzane są przy użyciu sprzętu mikrochirurgicznego. To oznacza bezpieczeństwo, krótki okres rekonwalescencji, a w połączeniu z doświadczeniem lekarzy daje szansę na... 114
 • Zakochałam się w laserach 20 mar 2016, 20:00 Każdy, kto ukończył 40. rok życia, powinien zgłosić się do okulisty. Badanie u lekarza umożliwi bowiem wczesne wykrycie i leczenie chorób powodujących utratę widzenia, takich jak jaskra czy AMD – mówi prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz- Janicka, dyrektor... 116
 • Nużeniec a zespół suchego oka 20 mar 2016, 20:00 Na zespół suchego oka cierpi nawet połowa ludzi, a jedną z jego najczęstszych przyczyn jest nużeniec – mówi dr Piotr Kleina-Schmidt. 118
 • Odmłodzić wzrok 20 mar 2016, 20:00 Dzięki operacji nie tylko można usunąć zaćmę, ale też poprawić jakość i sposób widzenia, zredukować wady wzroku – mówi Marek Czubak, chirurg okulista operujący w Ośrodku Mikrochirurgii Oka MEGA-LENS. 120
 • Dbamy o twoje oczy 20 mar 2016, 20:00 Pieczenie, swędzenie, uczucie piasku pod powiekami, pękające przekrwione naczynia to objawy, które drastycznie zmniejszają komfort naszego życia. 121
 • Okiem chirurga 20 mar 2016, 20:00 Liczy się przede wszystkim efekt i zadowolony pacjent, który odzyskuje widzenie – mówi prof. Zbigniew Zagórski, założyciel Ośrodków Chirurgii Oka. 122

ZKDP - Nakład kontrolowany