Trupy z przedwojennej szafy generała

Trupy z przedwojennej szafy generała

Dodano:   /  Zmieniono: 
Gen. Włodzimierz Zagórski
Gen. Włodzimierz Zagórski / Źródło: Wikipedia / Domena publiczna
Przetrzymywane w zbiorach prywatnych dowody na agenturalną działalność sprzed lat wpływały na życie polityczne Rzeczypospolitej już w międzywojniu. Zawartości generalskiej szafy Włodzimierza Zagórskiego bał się sam Józef Piłsudski.

Jest kilka lat przed wybuchem I wojny światowej. Choć nikt jeszcze nie wie, kiedy owa wojna się rozpocznie, wywiady różnych państw intensywnie zbierają informacje o potencjale militarnym i nastrojach społecznych wrogów. Takim wywiadem dysponują m.in. Austro-Węgry, które interesują się sytuacją w Rosji. Chociaż w tamtym czasie nie istnieje niepodległe państwo polskie, to właśnie Polacy odgrywają ważną rolę w strukturach wywiadowczych Austro-Węgier. Tą drogą poznają się kluczowe dla sprawy postacie: gen. Włodzimierz Zagórski (odbiorca korespondencji) oraz marszałek Józef Piłsudski (nadawca). Ich korespondencja jest szczególna. Ten, który ją otrzymywał, nigdy na nią nie odpowiadał. Z kolei autor, Piłsudski, korzystał z pseudonimu „Stefan II”. Urzędników pocztowych zastępowali wojskowi, którzy wspomniane listy wkładali do przegrody z napisem operacja „Konfident R”. Zalakowana koperta z pokwitowaniami odbioru pieniędzy była podobno gruba. Niektórzy mówią o konkretnej kwocie – 2 tys. koron.

W 1911 r. Zagórski miał 29 lat. Pomimo młodego wieku był już świetnie wyszkolonym żołnierzem. Nie ma wątpliwości, że posiadał wywiadowczy gen: znał wiele języków obcych, był inteligentny i odważny. Nic dziwnego, że został skierowany do Evidenzbureau (cesarskiej komórki szpiegowskiej), w której, ze względu na polską narodowość, otrzymał polecenie zbierania informacji dotyczących sił zbrojnych Rosji oraz polskich organizacji paramilitarnych. Zagórski żywotnie interesował się informacjami z pierwszej ręki dostarczanymi do niego z delegatur wywiadowczych znajdujących się we Lwowie, w Przemyślu i Krakowie. To właśnie z Krakowa na stół Zagórskiego spływały meldunki, których autorem był Józef Piłsudski (Stefan II). Wiedza, którą wtedy zdobył Zagórski, miała być nie tylko niezwykle cenna podczas I wojny światowej, ale również jeszcze długo po jej zakończeniu. Piłsudski nawiązał kontakt z wywiadem Austro-Węgier po ucieczce z terytorium Rosji. Do pierwszego spotkania doszło we wrześniu 1906 r. w Przemyślu. Z notatki sporządzonej po rozmowie przez płk. Franza Kanika wynikało, że Piłsudski zaoferował wtedy Austro-Węgrom „usługi wywiadowcze wszelkiego rodzaju przeciwko Rosji w zamian za pewne wzajemne usługi”. Z oferty władze cesarskie skorzystały dwa lata później. Pod koniec 1908 r. kontakt z Piłsudskim nawiązali polscy żołnierze służący w armii Austro-Węgier. – Otrzymałem propozycję bardzo dziwnego charakteru ze strony Wschodu, trochę wieczorowej natury, nalegano bardzo na odpowiedź szybką co do możności lub niemożności przystąpienia do pertraktacji i obiecałem dać ją zaraz po niedzieli – zwierzał się Piłsudski w liście do jednego z partyjnych towarzyszy w 1909 r. Według historyka Ryszarda Świętka ów „Wschód” oznaczał Austro-Węgry, zaś propozycję „wieczorowej natury” należy rozumieć jako współpracę wywiadowczą. Jak zeznał po latach pracownik wywiadu austro-węgierskiego Józef Rybak, podczas pierwszego spotkania Piłsudski miał się przedstawić jako robotnik z Warszawy. Całkiem nieadekwatnie do ambicji, które zwykle mu towarzyszyły. Przyszłemu marszałkowi Polski zaproponowano układ, który rządził się prostymi zasadami. Piłsudski miał dostarczać informacje dotyczące sytuacji militarnej w należącym do Rosji Królestwie Polskim,w zamian za pieniądze oraz przyzwolenie na rozwijanie polskich organizacji bojowych. W sytuacji wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją owe organizacje miały opowiedzieć się po stronie Austro-Węgier. W zamyśle Piłsudskiego miały również stanowić argument na rzecz powstania niepodległej Polski.

Haki na marszałka

W praktyce praca Piłsudskiego polegała na zbieraniu i analizowaniu meldunków napływających do niego od terenowych działaczy PPS. Owe donosy dotyczyły lokalizacji wojsk, umiejscowienia składów broni, dostępności telegrafów czy planu zajęć w jednostkach. Opracowane w postaci raportu informacje przesyłał austro-węgierskim wojskowym. To właśnie w cieniu tych szczytnych idei oraz szpiegowskich interesów rozpoczęła się znajomość Zagórskiego z Piłsudskim. Jak wiemy z podręczników, po latach zaborów, dzięki militarnemu zaangażowaniu Polaków w walki wojenne, w 1918 r. utworzono państwo polskie. I wojna światowa przyniosła jednak nowy kształt nie tylko Europie, ale też relacjom między naszymi bohaterami: Piłsudskim i Zagórskim. Po latach listownej znajomości obaj spotkali się w Legionach Polskich. Nie zapałali do siebie sympatią. Zagórski, który w owym czasie był przełożonym Piłsudskiego, choć doceniał jego patriotyzm, często podkreślał brak wykształcenia wojskowego swego adwersarza. Wizja wskrzeszenia Polski roztaczana przez zawodowego wojskowego oraz koncepcja rewolucjonisty Piłsudskiego diametralnie się różniły. Nic dziwnego, że kiedy w listopadzie 1918 r. Piłsudski objął władzę w Polsce, Zagórski został pozbawiony dotychczasowego znaczenia w armii. Mundur polowy zamienił na czapkę pilotkę oraz gogle, współtworzył bowiem w tym czasie polskie lotnictwo. Tylko nieodłączny papieros w ręku oraz charakterystyczny wąs zdradzały, że to wciąż ta sama osoba. No, może jeszcze nie zmieniła się u niego nieskrywana niechęć do Piłsudskiego. Dla Piłsudskiego, który w tym czasie był najpotężniejszym człowiekiem w Polsce, teoretycznie nie był już żadnym przeciwnikiem. Był tylko jeden problem: Zagórski, według licznych plotek i spekulacji, miał dysponować kwitami świadczącymi o agenturalnej przeszłości pierwszego obywatela II Rzeczypospolitej. A wtedy już taka przeszłość uchodziła za wstydliwą. Już w listopadzie 1918 r. rozpoczęło się niszczenie dokumentów mogących świadczyć o współpracy różnych ważnych osób II RP z austro-węgierskim wywiadem. Kluczową rolę w tym procederze odgrywał gen. Maximilian Ronge, który wydał polecenie unicestwienia list współpracowników wywiadu oraz pokwitowań pieniężnych. Przy użyciu żyletek powycinano z dzienników podawczych nazwiska byłych informatorów. Wstydliwe dokumenty polskie władze wydobyły od strony austriackiej, grożąc wstrzymaniem dostaw węgla. Jak sugerował gen. Józef Rybak (w zeznaniach w złożonych w 1949 r.), jednym z celów tej akcji było zatarcie śladów wywiadowczej przeszłości Piłsudskiego.

Uwięziona pamięć

W targanej politycznymi intrygami II Rzeczypospolitej wiedza o współpracy wywiadowczej mogła załamać niejedną polityczną karierę. Już wtedy teczki uważano więc za wyjątkowo skuteczną broń. Legendy krążyły zwłaszcza o domniemanym prywatnym archiwum Zagórskiego, którego „szafa” miała kryć haki na Marszałka. A konkretnie pokwitowania odbioru pieniędzy ukryte w grubej, zalakowanej kopercie. Widział ją podobno mjr Marceli Kycia, opowiadał o niej również premier Wincenty Witos. Ale nie ma wątpliwości, że najbardziej zainteresowany jej zdobyciem był sam Piłsudski. Bez wątpienia, gdyby owe materiały ujrzały światło dzienne, stałyby się orężem walki politycznej. Przeciwnicy Piłsudskiego, chociażby ci skupieni wokół Romana Dmowskiego, mogliby wykorzystać je w próbach zdyskredytowania go w oczach opinii publicznej. Choć sam Piłsudski w prywatnych listach wspominał o swoich kontaktach z przedstawicielami austro- -węgierskiej armii, a w przemówieniach wskazywał na rolę agentur podczas działań wojennych, nigdy wprost nie przedstawiał swoich relacji z zaborcami w charakterze współpracy wywiadowczej. Okazja do unieszkodliwienia Zagórskiego nadarzyła się sama – w 1926 r. w wyniku przewrotu majowego pełnię władzy w kraju uzyskał Józef Piłsudski. Pod zarzutem zbombardowania wojsk podległych Marszałkowi niewygodny generał został wtedy aresztowany. W dniu zatrzymania Zagórskiego odebrano mu klucze do mieszkania 1927 r. rybak z Jastrzębiej Góry wyłowił z Bałtyku butelkę z karteczką: „Do wszystkich, którzy się mną interesują. Pocałujcie mnie w nos. (…) Generał Zagórski”.

Strzeżcie się agentur!

Sprawa zaginięcia generała wzbudzała sensację. Część prasy przedstawiała Zagórskiego jako zbiega. 29 sierpnia 1927 r. w „Gazecie Śledczej” ukazał się list gończy za gen. Zagórskim. Na podstawie zdjęcia zrobionego w czerwcu 1927 r. (podczas pogrzebu jego matki) przedstawiono nawet możliwe kamuflaże generała. Zobaczyć można było na nich, jak wyglądałby generał bez włosów, z brodą czy bujnym zarostem. Rozpisywano się o napływających z różnych miejsc listach, które miały poświadczać tezę o jego rzekomej dezercji. Uwadze dziennikarzy nie umknęła również misja wywiadowcza kpt. Handta, który został wydelegowany do poszukiwań generała w Austrii, we Włoszech i w Afryce. Na przeciwległym biegunie znajdowała się prasa endecka, która wskazywała na rozbieżności w zeznaniach świadków. Kwestionowała oficjalne szczegóły zaginięcia generała. Sugerowała inny przebieg spraw niż dezercja. W sprawę zaangażowano nawet słynnego jasnowidza Stefana Ossowieckiego, który na łamach „Słowa Pomorskiego” w połowie sierpnia 1927 r. stwierdził, że gen. Zagórski jest żywy, lecz nie może opuścić miejsca, w którym się znajduje. Nigdy nie udało się wyjaśnić, co tak naprawdę stało się z gen. Zagórskim. Drugi z bohaterów tej historii dożył 68 lat. Krótko po zaginięciu gen. Zagórskiego na Zjeździe Legionistów w Kaliszu Józef Piłsudski wygłosił płomienne przemówienie. „Naród polski jest tak słaby wewnętrznie, że łatwo służy obcym, dlatego nie widzi wstrętu do służby obcemu” – grzmiał Marszałek. I na koniec dodał: „Idźcie swoją drogą, nienawidząc tych, co służą obcym. Powtarzam: strzeżcie się agentur!”. 

Artykuł został opublikowany w 14/2016 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 14/2016 (1731)

 • Odwagi – PiS, odwagi 3 kwi 2016, 20:00 Socjolodzy, ekonomiści, wszyscy mają swoje teorie i rozmaicie tłumaczą fale buntu przewalające się po Europie. Od Wielkiej Brytanii, przez Grecję, Hiszpanię, Francję i Polskę. Rebelię ludów przeciwko polityce – jak zawsze.... 3
 • Skaner 3 kwi 2016, 20:00 Frankowy fortel Nie ustają prace nad nowymi rozwiązaniami kryzysu frankowego. Z naszych informacji wynika, że doradcy prezydenta, eksperci KNF, NBP i osoby związane z rynkiem komercyjnym bliskie są wypracowania nowego kompromisu. Według... 6
 • ZDARZYŁO SIĘ JUTRO 3 kwi 2016, 20:00 PREZES SPOTKAŁ SIĘ Z PREZE- SAMI INNYCH PARTII W SPRAWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. Ryszard Petru dostrzegł światełko w tunelu, a Grzegorz Schetyna zobaczył w tunelu pociąg pancerny. A Osioł ostrzegał (Shreka): „Jak zobaczysz... 9
 • Koniec Jałty 3 kwi 2016, 20:00 Decyzja o rozmieszczeniu amerykańskich wojsk w Polsce ostatecznie zmienia mapę Europy, ale nie zmieni zagrożenia ze strony Rosji. Co najwyżej spodziewajmy się nowych i jeszcze bardziej kreatywnych odsłon wojny hybrydowej. 12
 • Nie ma to jak kłótnia w rodzinie 3 kwi 2016, 20:00 Rozbicie wschodniej flanki NATO może być nowym celem rosyjskiej wojny hybrydowej i jej propagandowych agentów. Wodą na młyn rosyjskiej „paradyplomacji” są różnice między państwami Europy Środkowej. 18
 • Czas na wschodnią flankę 3 kwi 2016, 20:00 NATO musi się wzmocnić na Wschodzie, bo słabych partnerów Rosjanie nie biorą na poważnie – mówi Gustav Gressel, ekspert ds. bezpieczeństwa w berlińskim oddziale Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). 19
 • Wojna wywiadów 3 kwi 2016, 20:00 Rosja może wykorzystywać konflikt w Syrii i zamieszanie z imigrantami do lokowania swoich agentów w krajach Unii Europejskiej. Polskie służby tymczasem głuchną i ślepną. Tracą najlepszych oficerów. 20
 • Kalifat umacnia się w Europie 3 kwi 2016, 20:00 Mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa islamiści swobodnie przeprowadzają kolejne ataki, bawiąc się w kotka i myszkę ze służbami europejskimi. 23
 • Rosyjska wunderwaffe 3 kwi 2016, 20:00 W Europie ci ludzie uchodzą dziś za bohaterów walki o wolność, równość i braterstwo. Tymczasem lewackie czy arabskie bojówki terrorystyczne były najskuteczniejszą bronią KGB przeciw zachodniej demokracji. 25
 • Bat na obywateli czy konieczność 3 kwi 2016, 20:00 Po zamachach w Belgii prace nad polską ustawą antyterrorystyczną nabrały tempa. Choć jeszcze nie znamy konkretów, śmiało możemy przyjąć, że wraz z ustawą życie przeciętnego Kowalskiego bardzo się zmieni. 28
 • Zazdroszczę Kaczyńskiemu 3 kwi 2016, 20:00 Część polityków i część mediów rysuje czarno-biały świat. Na przykład Jacek Żakowski należy do takich dziennikarzy, którzy w ten sposób malują rzeczywistość. Albo jesteś zwolennikiem PiS-u, albo jesteś zwolennikiem Platformy Obywatelskiej. To nie jest prawdziwy obraz - mówi... 30
 • Opozycja zagoniona do narożnika 3 kwi 2016, 20:00 Kompromisu politycznego w sprawie Trybunału Konstytucyjnego szybko nie będzie. Ale polityczne rozmowy na ten temat dają PiS czas na złagodzenie konfliktu, to wystarczy, by poprawić atmosferę wokół Polski na arenie międzynarodowej. 32
 • Pomieszanie pojęć 3 kwi 2016, 20:00 Podczas pewnej akademickiej dyskusji padły słowa „państwo narodowe”. Na co członek redakcji periodyku z „wysokiej półki intelektualnej” zauważył, że gdyby on użył tego pojęcia w swojej redakcji, jego młodsi... 33
 • Równouprawnienie 3 kwi 2016, 20:00 AGNIESZKA ROMASZEWSKA-GUZY O, zobacz, znowu wywalili kogoś sensownego i powołali niekompetentnego człowieka do Radia…”, „A tu znowu wstawiają swoich, czy możesz sobie wyobrazić, że XX (znany, tzw. prawicowy dziennikarz)... 34
 • Zostawili go samego 3 kwi 2016, 20:00 Tomasz Arabski, choć nigdy nie należał do Platformy Obywatelskiej, stał się symbolem wojny PO z PiS za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. 36
 • Bezradność opozycji 3 kwi 2016, 20:00 Platforma buduje sieć klubów obywatelskich, których słuchaczami są partyjni politycy. A Nowoczesna otwiera „latające uniwersytety”, podczas których zamierza prowadzić wykłady o konstytucji. 38
 • Koniec sprawy Kamińskiego 3 kwi 2016, 20:00 Sąd apelacyjny umorzył sprawę Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników, których prokuratura oskarżyła o przekroczenie uprawnień przy tzw. aferze gruntowej. Stało się to po ułaskawieniu oskarżonych przez prezydenta Andrzeja... 40
 • Bieda de lux 3 kwi 2016, 20:00 Można mieć buty za 1,5 tys. zł, a nie mieć na rachunek za prąd. Bezrobocie po upadku z wysokiego stanowiska jest niewidoczne, ale boli. 42
 • Ludowi juryści 3 kwi 2016, 20:00 My, prawnicy, powinniśmy chyba zacząć myśleć o zmianie zawodu, gdyż popyt na nasze usługi prawdopodobnie zacznie spadać. Jak pokazuje spór o Trybunał Konstytucyjny, polski naród pełen jest wybitnych jurystów, którzy ot tak wskazują... 45
 • Ludzie to tylko towar 3 kwi 2016, 20:00 Przemyt „kurczaków” to od kilkunastu miesięcy jeden z najbardziej dochodowych interesów polskich i międzynarodowych grup przestępczych. Pod tym określeniem kryją się Syryjczycy, Irakijczycy, Wietnamczycy oraz Ukraińcy. 46
 • Ile naprawdę pracuje nauczyciel 3 kwi 2016, 20:00 Godzina pracy nauczyciela kosztuje blisko dwa razy więcej niż przeciętne godzinowe wynagrodzenie. Mimo to na tle innych państw polscy pedagodzy pracują mało, za to uczniowie na naukę po szkole muszą poświęcać o wiele więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. 50
 • Przewodnik po programie 500 Plus 3 kwi 2016, 20:00 Od 1 kwietnia ruszy program Rodzina 500 Plus. Resort rodziny szacuje, że ze świadczenia skorzysta 2,7 mln polskich rodzin, w których wychowuje się 3,7 mln dzieci. Przypominamy, kto i na jakich zasadach może starać się o pieniądze. 52
 • Cywilizacja ruchu 3 kwi 2016, 20:00 Mobilność – mobility - stała się jednym z głównych kierunków technologicznego rozwoju, a samo słowo bywa często traktowane, jako synonim nowoczesności – i słusznie. 53
 • Klawe życie prezesa 3 kwi 2016, 20:00 Zyski w dół, a płace w bankach w górę. Średnio miesięcznie prezes banku zarabiał ponad 300 tys. zł. Rekordzista w miesiąc zgarniał 1,1 mln, czyli 36 tys. zł dziennie. 55
 • eBilet donikąd 3 kwi 2016, 20:00 Piotr Krupa stracił warte kilkadziesiąt milionów złotych udziały w firmie, którą założył. I mimo korzystnych wyroków sądów do dziś nie odzyskał pieniędzy. 58
 • Jaka praca dla emeryta? 3 kwi 2016, 20:00 Już od miesiąca polscy seniorzy mogą dorobić sobie więcej do emerytury. Ale o pracę dla nich wciąż trudno. Postanowiliśmy więc ich wyręczyć i sprawdzić, kto, gdzie i za ile ich zatrudni. 60
 • Odchudzaj wydatki bez efektu jo-jo 3 kwi 2016, 20:00 Zaledwie połowa Polaków odkłada pieniądze na czarną godzinę. Oszczędzanie bywa trudną sztuką, ale warto się jej nauczyć. 62
 • HOSSA BESSA 3 kwi 2016, 20:00 Islam-biznes KILKA DNI TEMU W ZNANEJ BRYTYJSKIEJ SIECIÓWCE MARKS & SPENCER POJAWIŁA SIĘ NOWA KOLEKCJA STROJÓW KĄPIELOWYCH DLA MUZUŁMANEK. Tzw. burkini, czyli połączenie bikini z tradycyjną burką, zasłania całe ciało kobiety nawet... 64
 • Ludzie chcą poczucia celu 3 kwi 2016, 20:00 Pożyczanie pieniędzy nadal w naszym kraju uważane jest za ryzykowne. Ale są firmy, które poprzez swój model funkcjonowania i edukację rynku zmieniają tę sytuację. 65
 • Cisza przed burzą na Lesbos 3 kwi 2016, 20:00 Państwo Islamskie może wkrótce zostać rozpołowione i zmuszone do kapitulacji. Turcja skutecznie blokuje przemytników, ale wszystko to za mało, żeby uporać się z inwazją uchodźców na Europę. 66
 • Kocioł bałkański 3 kwi 2016, 20:00 Historia uczy, że kiedy kłopoty ma Bośnia, mają je całe Bałkany. A tymczasem reakcja na wyroki ogłaszane w Hadze pokazuje, że ponad 20 lat po wojnie animozje między Serbami, Chorwatami i Bośniakami wcale nie przemijają. 68
 • Kijowskie akrobacje polityczne 3 kwi 2016, 20:00 Pilnie poszukiwany jest kandydat na nowego premiera Ukrainy. Jednak dopóki trwa giełda nazwisk, obecny szef rządu nie zamierza dobrowolnie opuszczać stanowiska. 70
 • Medjugorje do kontroli 3 kwi 2016, 20:00 Zakaz uczestnictwa wiernych w tzw. objawieniach w Medjugorje oraz ograniczenie publicznych kontaktów wiernych z wizjonerami. Jak ustalił „Wprost”, po latach obserwacji Watykan chce wziąć pod kontrolę najbardziej kontrowersyjne katolickie miejsce kultu maryjnego. 72
 • Gra o tron światowej telewizji 3 kwi 2016, 20:00 Gdy George R.R. Martin wydał „Grę o tron”, był absolutnie pewien, że to fabuła, której nie da się przenieść na ekran. Mylił się. Serial na podstawie jego książek to przełom w historii telewizji, a dziś cały świat czeka na premierę szóstej serii. 76
 • Kryminały z kliszy 3 kwi 2016, 20:00 Skalę zainteresowania współczesnymi serialami można nazwać wręcz fanatyzmem. W żaden sposób nie da się tego porównać z odbiorem literatury. Namiętności, które kierują publicznością serialową, przypominają emocje rezerwowane na co dzień dla sportu, polityki czy religii –... 80
 • Jak oni gadają 3 kwi 2016, 20:00 Polacy polubili komediową jazdę po bandzie. Monologi bez tematów tabu, niestroniące od wulgaryzmów i nierespektujące politycznej poprawności. Nasza scena stand-upowa rozwija się w niesamowitym tempie. 82
 • Muzeum niemuzealne 3 kwi 2016, 20:00 Obrazy, których można dotykać, zawieszone tak nisko, że dorosły musi się do nich schylić. Ściany, po których wolno mazać, a nawet cała wystawa sztuki stworzona przez dzieci. Takie rzeczy tylko w muzeum. 84
 • Trupy z przedwojennej szafy generała 3 kwi 2016, 20:00 Przetrzymywane w zbiorach prywatnych dowody na agenturalną działalność sprzed lat wpływały na życie polityczne Rzeczypospolitej już w międzywojniu. Zawartości generalskiej szafy Włodzimierza Zagórskiego bał się sam Józef Piłsudski. 86
 • Ty mnie, a ja tobie 3 kwi 2016, 20:00 Minister Adam Glazur zapytał z ławy dla oskarżonych. – Dlaczego ja? Inni bogacili się bardziej nachalnie. 89
 • kalejdoskop kulturalny 3 kwi 2016, 20:00 Mariusz Cieślik Emocje tropikalne Literatura brazylijska ma się doskonale. I właśnie możemy się o tym przekonać dzięki nowej serii wydawnictwa Rebis. Okazuje się, że literatura z ojczyzny Pelégo również ma swoją specyfikę, tak jak... 92
 • Czego nas nauczyło 500 plus 3 kwi 2016, 20:00 Nie wiemy, czy program 500 plus spowoduje, że młode Polki i młodzi Polacy będą chcieli mieć więcej dzieci. Doświadczenia innych krajów – np. Francji czy Szwecji – pokazują, że konsekwentna polityka prorodzinna przynosi... 98