Postulaty sierpniowe

Postulaty sierpniowe

Po pierwsze, należy niezwłocznie, a zatem w pierwszej kolejności -
w trosce o stan zdrowia coraz liczniejszej partii coraz bardziej zdesperowanych polityków koalicji i opozycji - poddać lustracji wroga publicznego nr 1, czyli wicepremiera Janusza Tomaszewskiego. Po drugie, trzeba czym prędzej usunąć (co najmniej ze stanowiska) wicepremiera Leszka Balcerowicza - praźródło wszystkich naszych nieszczęść. Po trzecie, ten sam los powinien spotkać premiera Jerzego Buzka - też mającego na sumieniu nie jedno i nie dwa (vide: "AWS kontra AWS", "Barometr wprost"). Po czwarte, należy bez zwłoki przystąpić do podwyższania cen zbóż, buraków cukrowych, rzepaku oraz żywca wieprzowego w punktach skupu i jednoczesnego obniżania cen żywności w sklepach (vide: "Piórem i pazurem"). Po piąte, trzeba w trybie pilnym - zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Lecha Wałęsę - zapobiec pogłębianiu się w Polsce nędzy i błyskawicznie rozszerzyć nazbyt wąską strefę dobrobytu. Po szóste, trzeba niezwłocznie sprawić, żeby obywatele Rzeczypospolitej mniej chorowali i mniej wydawali na leczenie oraz aby jednocześnie polskim lekarzom i pielęgniarkom przybywało pieniędzy, czyli pacjentów (vide: "Doktor rynek"). Po siódme, do dymisji podać się musi natychmiast minister zdrowia Franciszka Cegielska, a każdy jej następca na fotelu szefa resortu zdrowia ustępować będzie nie później niż 30 dni po uzyskaniu nominacji na to stanowisko; to samo dotyczy urzędu ministra rolnictwa. Po ósme, trzeba niezwłocznie zamknąć polską granicę dla jakichkolwiek produktów importowanych i równocześnie sprawić, abyśmy te produkty mieli już w domach oraz żeby z kolei wszystko to, co my wyprodukujemy, musieli kupować za granicą. Po dziewiąte, trzeba pilnie otworzyć 26 nowych kopalń oraz ustalić opłacalnie wysoką dla górników i jednocześnie dostatecznie niską dla klientów cenę węgla. Po dziesiąte, należy błyskawicznie wprowadzić wiązaną sprzedaż węgla, np. daewoo matiz + 100 kg węgla, mercedes + tona węgla i pół tony miału. Po jedenaste, konieczne jest zakazanie policjantom używania broni na gumowe kule bez wyraźnej, najlepiej pisemnej zgody prezesa odpowiedniego terytorialnie koła powiatowego Samoobrony. Po dwunaste, zgromadzenia oddziałów policji (od plutonu wzwyż) oraz ich zorganizowane przemarsze będą się mogły odbywać wyłącznie za pisemną aprobatą lidera Samoobrony Andrzeja Leppera, kontrasygnowaną przez lidera KZKiOR Władysława Serafina. Po trzynaste, policja będzie miała obowiązek oznaczania miejsc blokad rolniczych znakami "Uwaga blokada!" lub "Uwaga blokady!". Po czternaste, w wypadku braku maszyn rolniczych niezbędnych do ustawienia chłopskiej blokady potrzebny sprzęt w ciągu godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania dostarczy Samoobronie najbliższy posterunek policji (vide: "Głowa policjanta" i "Republika Bartoszyce"). Po piętnaste, ZUS w trybie natychmiastowym zaprzestanie zajmowania się pobieraniem składek emerytalno-rentowych, w tym zaległych, a skoncentruje się wyłącznie na podwyższaniu emerytur i rent oraz ich wypłacaniu (vide: "Dług niehonorowy"). Po szesnaste, obowiązkowemu, dwutygodniowemu procesowi obniżania cen paliw do poziomu z początku 1999 r. towarzyszyć musi natychmiastowa naprawa naszych polskich dróg. Po siedemnaste, wszystkie informacje na temat afer publikowane będą w wolnej prasie, radiu oraz telewizji po ich uprzednim zatwierdzeniu przez wydział prasowy odpowiedniego terytorialnie sądu okręgowego. Po osiemnaste, dalsze negocjacje dotyczące przystąpienia Unii Europejskiej do Polski toczyć się będą nie w Brukseli, lecz w Warszawie albo najdalej w Świnoujściu. Po dziewiętnaste, 15 września bieżącego roku ma zostać przeprowadzona Ogólnopolska Akcja Podwyżkowa, w wyniku której płace wszystkich Polaków muszą wzrosnąć co najmniej do poziomu średniej płacy pracownika w Szwajcarii albo w Microsofcie, natomiast tygodniowy czas pracy ma zostać skrócony do 25 godzin. Po dwudzieste, do konstytucji zostanie wprowadzony zapis, że wybranego w wolnych wyborach prezydenta oraz pochodzący z wolnych wyborów rząd każdorazowo zatwierdza lider odpowiedniej politycznie centrali związków zawodowych - "Solidarności" (w wypadku władz formowanych przez AWS) lub OPZZ (w wypadku SLD). Po dwudzieste pierwsze, Sejm III RP na swoim najbliższym posiedzeniu podejmie uchwałę, dzięki której wszyscy będziemy żyli długo i szczęśliwie, ciesząc się powszechnym szacunkiem całego świata. Jeśli powyższe postulaty nie zostaną spełnione przez rząd do godziny 23.59 dwudziestego trzeciego września 1999 r., już następnego dnia lud protestujący miast i wsi zablokuje ciągnikami skrzyżowanie Fifth Avenue i Broadwayu, Avenue des Champs Elysées u zbiegu z Place de la Concorde, Kurfürstendamm na wysokości ZOO Garten oraz Oxford Street - na całej długości. Kapitalizm - tak, wypaczenia - nie! Niech żyje Polska!
Okładka tygodnika WPROST: 36/1999
Więcej możesz przeczytać w 36/1999 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0