PERYSKOP

PERYSKOP

Większość krajów Unii Europejskiej nie chce, by podczas grudniowego szczytu w Helsinkach została ustalona data przyjęcia do unii państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cypru.

Rządowe założenia przyszłorocznej ustawy budżetowej dotyczące poziomu inflacji i wzrostu PKB są zbyt optymistyczne - twierdzi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezes NBP.

Ponad 40 proc. Polaków ankietowanych na zlecenie "Rzeczpospolitej" przez Pracownię Badań Społecznych jest przekonanych, że następne wybory parlamentarne wygra SLD. Zwycięstwo AWS przewiduje tylko 14 proc. badanych.

Prawie 1,14 mln ton zbóż konsumpcyjnych z tegorocznych zbiorów skupiła już Agencja Rynku Rolnego. Państwowe Zakłady Zbożowe skupiły prawie 480 tys. ton.

NBP, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Skarbu pracują nad koncepcją walutowych wpłat z prywatyzacji bezpośrednio na rachunek walutowy budżetu państwa. Chodzi o to, by wpływy ze sprzedaży przedsiębiorstw nie były na rynku walutowym zamieniane na złote.

Po kilkunastu miesiącach pracy zatrudniająca 350 osób Inspekcja Celna zarobiła już na swoje utrzymanie.

Wśród żyjących w Europie 2,3 mln ofiar pracy przymusowej w III Rzeszy jest 600 tys. Polaków.

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wyraziło zgodę na uruchomienie przez prywatną niemiecką firmę przewozową regularnego połączenia lotniczego między Poznaniem i Berlinem.

W Polsce działa 20 tys. organizacji pozarządowych, które zatrudniają ok. 200 tys. osób i skupiają 2-3 mln działaczy.

W krajowych więzieniach przebywa ponad osiemset osób skazanych na 25 lat więzienia i trzydzieści sześć, wobec których orzeczono karę dożywocia.

Jerzy Sławomir Mac, dziennikarz "Wprost", został członkiem międzynarodowego jury II Konkursu Eurowizji na najlepsze programy satelitarne w Europie.

250 tys. dolarów otrzymają polscy piłkarze, jeżeli w środę pokonają Anglię w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy.
Więcej możesz przeczytać w 37/1999 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0