Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prof. Leszek Balcerowicz, wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, przewodniczący Unii Wolności, odebrał z rąk prof. dr. hab. Andrzeja Jamiołkowskiego, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom tytułu doktora honoris causa.
LESZEK BALCEROWICZ
Prof. Leszek Balcerowicz, wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, przewodniczący Unii Wolności, odebrał z rąk prof. dr. hab. Andrzeja Jamiołkowskiego, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom tytułu doktora honoris causa.


W uroczystości, która odbyła się w auli uniwersytetu, uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz lokalnych i rektorzy szkół ekonomicznych z całej Polski. Recenzentami przewodu doktorskiego byli profesorowie Wacław Wilczyński, Cezary Józefiak i Jerzy Tomala. Wręczenie wyróżnienia poprzedziła laudacja wygłoszona przez prof. dr. hab. Stanisława Sudoła, promotora doktoratu. Wyraźnie wzruszony prof. Leszek Balcerowicz - dziękując za wyróżnienie - zaznaczył, że czuje się związany z Toruniem, gdzie ukończył szkołę średnią. Kilka dni później lider UW wziął udział w konwencji samorządowej swojej partii w Teatrze Polskim w Warszawie. Leszek Balcerowicz urodził się w 1947 r. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie oraz John?s University w Nowym Jorku. W latach 1989-1991 pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów w gabinetach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jest autorem rewolucyjnego programu przekształceń gospodarczych, który wybawił Polskę z kryzysu. W 1995 r. wstąpił do Unii Wolności i podczas kongresu partii został wybrany na jej przewodniczącego.


ALAN GREENSPAN
Wbrew oczekiwaniom wielu inwestorów Alan Greenspan, prezes Zarządu Rezerwy Federalnej (FED - amerykańskiego banku centralnego), przemawiając w Kongresie, nie zapowiedział obniżenia stóp procentowych w USA. Brak jednoznacznej deklaracji Greenspana spowodował gwałtowny spadek notowań na światowych giełdach.


Na niskie ceny akcji - oprócz postawy szefa FED - wpłynęła katastroficzna wizja światowej gospodarki, przedstawiona wcześniej przez znanego finansistę George?a Sorosa. Na spotkaniu z kongresmenami prognozował on eskalację rosyjskiego kryzysu na kraje Ameryki Łacińskiej. Wątpił przy tym w możliwość powstrzymania kryzysu przez instytucje finansowe. Według obserwatorów, kwestia obniżki stóp procentowych, która - jak oceniają specjaliści - wpłynęłaby na potanienie kredytów i poprawę międzynarodowej koniunktury, nie jest jeszcze przesądzona. Greenspan znany jest z ostrożności i niewykluczone, że po głębszej analizie podejmie oczekiwaną decyzję. Alan Greenspan urodził się w 1926 r. Ukończył ekonomię na uniwersytecie w Nowym Jorku. W latach 70. kierował Zespołem Doradców Ekonomicznych przy prezydencie USA. W 1981 r. został prezesem Narodowej Komisji ds. Polityki Społecznej. Był członkiem między innymi Komisji Struktury i Regulacji Finansowych, Grupy Zadaniowej ds. Wzrostu Gospodarczego oraz szefem Rady Gubernatorów Federalnego Systemu Rezerw. Od 1987 r. stoi na czele amerykańskiego banku centralnego.


LECH WAŁĘSA
Delegaci I Krajowego Kongre- su Chrześcijańskiej Demokracji III Rzeczypospolitej wybrali władze partii. Funkcję przewodniczącego objął Lech Wałęsa, były prezydent RP, natomiast prezesem zarządu został Marek Gumowski.


Wałęsa zapewniał, że ChD III RP nie odbierze głosów AWS, którą eks-prezydent "popiera, popierał i będzie popierał". Elektorat partii mają stanowić ci, którzy dotychczas nie brali udziału w wyborach. Zarazem Wałęsa krytykował postępowanie działaczy AWS. Przewodniczący nie spodziewa się sukcesu swej partii w wyborach samorządowych, liczy zaś na zwycięstwo w następnych wyborach parlamentarnych. W kongresie ChD III RP uczestniczyli między innymi były premier Jan Krzysztof Bielecki, lider KPN Leszek Moczulski i Jan Maria Rokita (AWS-SKL). Mimo zaproszenia nie przybył ani nie wystosował listu Marian Krzaklewski, przewodniczący AWS. Lech Wałęsa urodził się w 1943 r. Ukończył mechanizację rolnictwa w ZSZ w Lipnie. W 1980 r. stanął na czele strajku w Stoczni Gdańskiej, a następnie kierował Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. W czasie stanu wojennego został internowany. W 1983 r. otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. W latach 1980-1990 był przewodniczącym "Solidarności". Współprzewodniczył obradom "okrągłego stołu". W 1990 r. objął urząd prezydenta RP. W 1995 r. w wyborach prezydenckich nieznacznie przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim.
Więcej możesz przeczytać w 39/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0