Wektory

Wektory

Złoto dla NBP?
Krzysztof Dzierżawski
z Centrum im. Adama Smitha


Narodowy Bank Polski część rezerw dewizowych przeznaczył na zakup złota. Od niepamiętnych czasów wzbudza ono szczególne emocje, ale w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją, która na miano sensacji nie zasługuje. W tym roku obserwujemy szybki wzrost poziomu rezerw dewizowych - przekroczył już 25 mld USD (przed pięcioma laty wynosił ok. 4 mld USD). NBP ponosi odpowiedzialność za bezpieczne ulokowanie tej kwoty. Warunek bezpieczeństwa wymaga zróżnicowania lo- kat - złoto zaś ciągle jest jedną z najpowszechniejszych form utrzymywania rezerw państwa. Zakup złota przez NBP nie będzie miał jakiegokolwiek wpływu na gospodarkę polską, natomiast utrzymywanie przez dłuższy okres wysokiego tempa przyrostu rezerw może się stać źródłem impulsu inflacyjnego. Skup dewiz przez NBP może się bowiem łączyć ze zwiększeniem podaży pieniądza krajowego; tak było w roku 1995, kiedy nastąpił przyrost rezerw z 6 mld USD do 15 mld USD.


KRZYSZTOF MAJCZUK
dyrektor Departamentu
Operacji Zagranicznych NBP


Utrzymywana od lat na niezmiennym poziomie ilość złota stanowiła coraz mniejszą część w rosnących rezerwach dewizowych NBP, wynosząc na początku 1998 r. ok. 1 proc. Na decyzji o zakupie dodatkowej ilości złota zaważyła potrzeba większej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, co ma na celu ochronę jego wartości. Jeśli niepokoje ogarniają rynki finansowe, cena złota z reguły idzie w górę. Chodziło również o zapewnienie finansowania potrzeb państwa na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Cena złota jest obecnie niska - kształtuje się poniżej 300 USD. W wyniku podjętej ostatnio decyzji zakupiono 2,396 mln uncji. W zasobach NBP w uznanym powszechnie standardzie good delivery znajduje się łącznie 3,146 mln uncji, co stanowi 3,3 proc. całości rezerw dewizowych. Średni udział złota w rezerwach europejskich banków centralnych wynosi ok. 30 proc., zaś 10-15 proc. wartości rezerw Europejskiego Banku Centralnego również będzie stanowiło złoto.
Okładka tygodnika WPROST: 35/1998
Więcej możesz przeczytać w 35/1998 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0