Fundacja noblistów

Fundacja noblistów

- Jeżeli nie możemy wejść do Europy bogaci, wejdźmy do niej mądrzy - powiedział Aleksander Gudzowaty, nagradzając Tomasza Guzika, tegorocznego laureata konkursu fundacji Crescendum est Polonia, szesnastomiesięcznym pobytem na uniwersytecie w Oksfordzie.
- Aleksander Gudzowaty, tworząc przed półtora rokiem fundację Crescendum Est Polonia (Rozwijaj się Polsko), dał najwybitniejszym przedstawicielom polskiej młodzieży szansę na realizację marzeń i uzdolnień - mówi prezes fundacji Krzysztof Laskowski. Crescendum Est Polonia to pierwszy prywatny fundusz umożliwiający szczególnie uzdolnionym studentom rozwijanie talentów na renomowanych krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych, w instytutach i laboratoriach badawczych. Warunkiem przyznania stypendium - poza kwalifikacjami merytorycznymi - jest zobowiązanie się nagrodzonego do powrotu po zakończeniu stypendium do Polski i pracy w ojczyźnie przez co najmniej pięć lat. Zobowiązanie to umieszczone w umowie stypendialnej gwarantowane jest podpisem na wekslu in blanco deponowanym w fundacji. Tegoroczny stypendysta Tomasz Guzik jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorem lub współautorem dziewięciu prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych. Brał udział w kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych i wielokrotnie otrzymywał stypendia zagraniczne. Ufundowany przez fundację Crescendum Est Polonia pobyt w Oksfordzie zakończy otrzymaniem tytułu Master of Science.

Okładka tygodnika WPROST: 52/1998
Więcej możesz przeczytać w 52/1998 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0