GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
40 procent spośród notowanych na giełdzie spółek, które prognozowały osiągnięcie zysku w 1999 r., ma szansę na uzyskanie planowanych wyników. Większość prognoz została w ciągu roku skorygowana w dół w związku z niekorzystnymi tendencjami w eksporcie i spadkiem koniunktury na rynku krajowym.


Po pierwszym półroczu 1999 r. deficyt Polski w wymianie handlowej z Unią Europejską wynosi niemal 4,6 mld USD. Spośród krajów piętnastki dodatnie saldo (10 mln USD) udaje nam się zachować jedynie w handlu z Grecją. Jeśli chodzi o wymianę z krajami należącymi do CEFTA, korzystny bilans (9 mln USD) odnotowujemy jedynie w wymianie z Bułgarią. Najwięcej pieniędzy rodzime gospodarstwa domowe przeznaczają na żywność (33 proc. wydatków). Drugą pozycją w budżetach rodzinnych są koszty utrzymania mieszkania (18,2 proc.). Na kulturę i edukację przeznaczamy 7 proc. wydatków.

Polskie rolnictwo może liczyć na dotacje w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w wysokości 3,3-4,2 mld euro rocznie. Warunkiem jest pełne dostosowanie do reguł unii do 2003 r., czyli w terminie osiągnięcia przez Polskę deklarowanej przez rząd gotowości do członkostwa.

Ministerstwo Gospodarki zrewidowało prognozę tegorocznego eksportu: ma on wynieść nie 27,7 mld USD, lecz 26,6 mld USD. Deficyt handlowy prawdopodobnie sięgnie 14,1 mld USD.

2500 km polskich dróg ma uzyskać w ciągu 15 lat standard odpowiadający zachodnioeuropejskim wymogom. Jest to zaledwie 16 proc. wszystkich dróg krajowych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w ciągu trzech kwartałów 1999 r. ok. 1650 zł. Było ono nominalnie o 10,2 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, a realnie - o 3,2 proc.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła we wrześniu w porównaniu z sierpniem o 9,5 proc. i o 8,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era GSM, wykazała po dziewięciu miesiącach stratę 195 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,8 mld zł.

Już w siedmiu kopalniach (spośród piętnastu przeznaczonych do likwidacji) wstrzymano wydobycie węgla. Mimo to straty w górnictwie sięgną w tym roku 3,3 mld zł.

Deficyt budżetowy po dziesięciu miesiącach wyniósł 95,2 proc. planowanej całorocznej wartości. We wrześniu wynosił on 87,8 proc.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 1999 r. oddano do użytku 44 680 mieszkań - o ponad 14 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Więcej możesz przeczytać w 48/1999 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0