Wektory

Wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy obciążyć umowy o dzieło składką ZUS?
HENRYKA BOCHNIARZ
prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych


Kwestia pobierania składek na ZUS nie powinna być uzależniona od formy, w jakiej świadczy się pracę. Wymagają tego reguły "czystości" działań gospodarczych. Z drugiej strony, budzi jednak sprzeciw fakt, że u podstaw projektowanych zmian leży konieczność napędzania pieniędzy do "czarnej dziury", jaką jest dziś chronicznie deficytowy ZUS. Przedsiębiorcy na pewno nie będą wykazywali entuzjazmu wobec konieczności podnoszenia kosztów pracy w sytuacji, gdy w zamian nie mogą się w praktyce spodziewać niczego. Koszty pracy i tak są w Polsce bardzo wysokie. Obawiam się, że zacznie się szukanie dróg wyjścia, na przykład poprzez podpisywanie umów o dzieło z pracownikami, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Znowu cała inicjatywa kierowana będzie na to, jak obejść ten przepis. Należy się raczej zastanowić, co zrobić z ZUS, by wreszcie przestał być skarbonką bez dna.

KRZYSZTOF DZIERŻAWSKI
Centrum im. Adama Smitha


W obliczu kryzysu, który dotknął dochody ZUS, rozważa się objęcie składką wynagrodzeń i honorariów wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń. Obie te formy były dotychczas - co jest tajemnicą poliszynela - wygodnym sposobem na obniżanie podatkowych i para- podatkowych kosztów pracy, skądinąd w Polsce niesłychanie wysokich. Pomysłodawcy liczą, że uszczelnienie systemu przyniesie dodatkowe dochody i pozwoli ZUS zbilansować nareszcie wpływy i wydatki. Obawiam się, że mogą się przeliczyć. Popełniają błąd, biorą bowiem pod uwagę wyłącznie własne potrzeby i oczekiwania, nie dostrzegając przy tym ewentualnych skutków ubocznych, zwłaszcza gdyby te miały być niewygodne. Tymczasem reakcją pracodawców, z których wielu zwyczajnie nie podoła zwiększonym obciążeniom, będzie wycofywanie się z rynku pracy, zwalnianie pracowników lub zatrudnianie ich na czarno.
Więcej możesz przeczytać w 48/1999 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0