Gielda

Gielda

13,10 zł

dopłacały średnio kopalnie do tony węgla w 1999 r. Strata górnictwa netto wyniosła 3 mld 175 mln zł, ale za sprawą redukcji zatrudnienia, zwiększenia wydajności pracy i zmniejszenia wydobycia była o 26 proc. mniejsza niż rok wcześniej.

  • Do roku 2020 nasz kraj nie będzie potrzebował elektrowni atomowych - wynika z przyjętych przez KERM założeń polskiej polityki energetycznej.
  • Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) chce złożyć skargę przeciw Polsce na forum WTO.Producenci muzyczni domagają się zmian w naszym prawie autorskim i walki z piractwem. Sprzedaż nielegalnych kaset i płyt szacują na 23 mln sztuk rocznie.
  • Obrót spółek Metro AG w Polsce wyniósł w 1999 r. 3,79 mld marek. Koncern posiada w Polsce 53 placówki handlowe (m.in. osiem centrów M1) i zatrudnia 13 tys. osób.
  • Firma Dansk Olie og Naturgas zamierza wybudować gazociąg BalticPipe z Danii do Polski. Projekt pochłonie 350 mln euro i umożliwi przesyłanie 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W tym roku dostawy gazu do Polski rozpoczną także Norwegowie, wykorzystując rurociąg przez Bernau do Szczecina.
  • W ubiegłym roku zmniejszyło się pogłowie głównych rodzajów zwierząt gospodarskich: bydła (o 5,6 proc.), owiec (o 12,1 proc.) i trzody chlewnej (o 5,8 proc.) - wynika z danych GUS. Przyczyną ograniczania przez rolników chowu są niskie ceny skupu.
  • Fiat Auto Poland wyprodukował w styczniu prawie 30 tys. samochodów - 14,3 tys. aut sprzedano w kraju, 12,3 tys. zostało wyeksportowanych.
  • 1637 sklepów skupia utworzona przez jedenaście sieci handlu detalicznego Unia Polskich Sieci Detalicznych. UPSD chce m.in. reprezentować swoich członków w rozmowach z administracją i producentami oraz opiniować ustawodawstwo handlowe.
  • Ceny w styczniu wzrosły o 1,8 proc. - podał GUS. Najbardziej (o 2,7 proc.) zdrożały usługi. Inflacja liczona na przestrzeni dwunastu miesięcy zwiększyła się do 10,1 proc.
  • Resort skarbu chce w trzecim kwartale tego roku sprzedać w ofercie publicznej 25 proc. akcji PZU (z 70 proc. posiadanych) - zapowiedziała wiceminister Alicja Kornasiewicz.
  • Piętnaście narodowych funduszy inwestycyjnych wykazało w 1999 r. straty w wysokości 1,87 mld zł. Odpowiada to prawie 60 proc. ich aktywów netto.

Polska gospodarka nie opiera się na rolnictwie, które wytwarza zaledwie 4 proc. PKB. Prawdziwym problemem pozostaje natomiast zatrudnienie - w rolnictwie pracuje niemal co czwarty Polak. Wśród mniej uprzemysłowionych krajów Unii Europejskiej tylko w Grecji liczba pracujących w rolnictwie jest zbliżona. Największym wyzwaniem będzie zatem stworzenie dla ludzi na wsi miejsc pracy poza sektorem rolniczym.

 

 

Okładka tygodnika WPROST: 9/2000
Więcej możesz przeczytać w 9/2000 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0