Reforma reformy

Reforma reformy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ponad 80 procent samorządów jeszcze w tym roku otrzyma należne fundusze na podwyżki płac dla nauczycieli

- Uczniowie spędzają w szkole średnio sześć godzin dziennie, czyli 1200 godzin rocznie. Przez 12 lat łącznie przebywają w szkole 15 tys. godzin. Sposób wykorzystania tego czasu zależy głównie od nauczycieli. Z czysto egoistycznych pobudek rodzicom powinno więc zależeć, by pedagodzy cieszyli się społecznym prestiżem i byli godziwie wynagradzani.

W kwietniu tego roku weszła w życie znowelizowana Karta Nauczyciela, zawierająca ustawowe gwarancje wzrostu płac w trzech kolejnych latach. Przy jej wdrażaniu popełniono jednak błąd, którego skutki są poważne: dymisja ministra Mirosława Handkego, który przyjął na siebie całą odpowiedzialność, wyższe niż zakładano, ale wypłacone później niż oczekiwano podwyżki dla nauczycieli, spore kłopoty finansowe samorządów, duży - bo wynoszący ponad 1,2 mld zł uszczerbek w budżecie państwa. Za to wszystko nauczycielom i władzom lokalnym należą się przeprosiny.
W ostatnich dniach powstała realna szansa zakończenia konfliktów. Ponad 80 proc. samorządów jeszcze w tym roku otrzyma brakujące fundusze na podwyżki, reszta zostanie zasilona częściowo (jednorazowo 600 zł na etat nauczycielski). Zwrot pozostałej należności budżet państwa gwarantuje w roku 2001. W sumie w roku 2000 wdrożenie nowych płac pracowników oświaty kosztuje prawie 2 mld zł (735 mln zł samorządy otrzymały w wydzielonej kwocie subwencji oświatowej). Na każdego nauczyciela przypada średnio 3800 zł rocznie.
Płaca nauczyciela w największym stopniu zależy od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego, w mniejszym - od stażu pracy. Stażysta zarabia średnio 1222 zł. Płaca nauczyciela mianowanego wynosi przeciętnie 1975 zł. Przeciętna podwyżka to 260 zł miesięcznie. Młodzi nauczyciele mianowani o pełnych kwalifikacjach otrzymali najwięcej - około 450 zł. Pensje nauczycieli o najdłuższym stażu wzrosły średnio o 191 zł.
Większość samorządów z własnych funduszy dopłaca do pensji nauczycieli. Naj-częściej zwiększane są dodatki motywacyjne i funkcyjne. Ich wysokość uzależniona jest od możliwości władz lokalnych. W 185 jednostkach samorządów średnia miesięczna płaca nauczyciela nie przekracza 1600 zł, w 1296 wynosi od 1601 zł do 1800 zł, w 978 wypadkach władze samorządowe wyznaczyły nauczycielom płace w wysokości 1801-2000 zł. Wreszcie - w 216 samorządach nauczycielskie pensje przekraczają 2000 zł miesięcznie.
Większą rolę powinien odgrywać dodatek motywacyjny: to nie sposób na podniesienie niskiej pensji wszystkim, ale premia dla najlepszych. Motywacyjny jest dziś także system, który powinien skłaniać do stałego podnoszenia kwalifikacji. Awans, zwłaszcza na stopień nauczyciela dyplomowanego, nie będzie łatwy. Karta stawia nauczycielom wysokie wymagania, dając im jednocześnie możliwość awansu zawodowego. Nauczyciel musi być fachowcem najwyższej klasy. Drogą do tego jest zapewnienie mu odpowiednich warunków pracy.
Więcej możesz przeczytać w 41/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0