Ludzie

Ludzie

JERZY BOROWCZAK
"Nie będę stał u boku takich polityków, jak Jacek Rybicki czy Marian Krzaklewski. Znacznie bliżej mi do popularnego na Pomorzu marszałka Macieja Płażyńskiego" - zadeklarował Jerzy Borowczak, nowy poseł na Sejm z byłego województwa gdańskiego, który zastąpi zmarłą niedawno Franciszkę Cegielską.

Po śmierci minister zdrowia jej mandat poselski powinien przejąć następny na liście wyborczej Akcji Wyborczej Solidarność Janusz Śniadek, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i szef związku w Regionie Gdańskim. Śniadek zrezygnował jednak z objęcia mandatu, tłumacząc się nadmiarem obowiązków, na już pełnionych stanowiskach. W tej sytuacji posłem został Jerzy Borowczak, znany działacz związkowy ze Stoczni Gdańskiej, od dłuższego czasu krytycznie oceniający działania obecnego kierownictwa "Solidarności".
Jerzy Borowczak urodził się w 1957 r. Jest absolwentem Technikum Budowy Okrętów w Gdynii. W sierpniu 1980 r. był jednym z inicjatorów strajku w Stoczni Gdańskiej. Przez wiele lat należał do grona bliskich współpracowników Lecha Wałęsy. Jest współzałożycielem NSZZ "Solidarność" i wieloletnim działaczem "Solidarności" w Stoczni Gdańskiej (w latach 90. kierował zakładową organizacją związku). Od pewnego czasu jest również działaczem sportowym, pełni między innymi funkcję prezesa Lechii Gdańsk (drugoligowego klubu piłkarskiego).

JERZY BUZEK
"Jedziemy ekspresem do Unii Europejskiej i jesteśmy zdeterminowani, by na stacji końcowej znaleźć się 1 stycznia 2003 r." - powiedział premier Jerzy Buzek, otwierając konferencję "Polska globalna III - Unia Europejska 2003. Europejski ekspres z Warszawy do Brukseli", zorganizowaną przez Forum Izb Gospodarczych UE oraz "Wprost".

Podstawą naszych rozmów w sprawie wstąpienia do unii są udane reformy, otwarta gospodarka, stabilna demokracja oraz "wola większości społeczeństwa". Polska znalazła się w trójce najlepiej przygotowanych do tego procesu państw z Europy Środkowej i Wschodniej i jest to niewątpliwa zasługa rządu Jerzego Buzka. Przebieg konferencji dowodzi, że raport Komisji Europejskiej, określający nasz kraj jako silnego kandydata, ma solidne podstawy, że Polska nie traci czasu na drodze do zjednoczonej Europy.
Jerzy Buzek ma 60 lat. Jest profesorem chemii, a przez wiele lat pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych. Na stałe mieszka w Gliwicach. W 1981 r. przewodniczył drugiej turze I Zjazdu "Solidarności". W stanie wojen-nym organizował podziemne struktury związku na Śląsku. Był członkiem władz krajowych tajnej "Solidarności" i współautorem części programu gospodarczego AWS. Jest najdłużej urzędującym premierem III RP. 31 października minęła trzecia rocznica powołania jego rządu.

HILLARY RODHAM CLINTON
Nowym reprezentantem stanu Nowy Jork w Senacie USA będzie Hillary Rodham Clinton, która zdobyła 58 proc. głosów. Na jej republikańskiego rywala, Ricka Lazio, głosowało 41 proc. wyborców. Pani Clinton jest pierwszą w dziejach Stanów Zjednoczonych żoną urzędującego prezydenta, która została wybrana na urząd publiczny.

Początkowo jej kontrkandydatem był Rudolph Giuliani, popularny burmistrz Nowego Jorku. Wycofał się jednak z wyborów z powodu choroby, a rywalem Hillary został mało znany kongresman Rick Lazio. Na kandydatkę demokratów głosował liberalny elektorat nowojorskiej metropolii, przedstawiciele mniejszości etnicznych, a także znaczna część dość konserwatywnych wyborców z mniejszych miast stanu, zwłaszcza kobiety i emeryci. W USA panuje przekonanie, że zdobycie mandatu senatora nie zaspokoi ambicji politycznych pierwszej damy i za kilka lat będzie się ona ubiegać o urząd prezydenta.
Hillary Rodham Clinton urodziła się w 1947 r. Ukończyła prawo na prestiżowym Uniwersytecie Yale i była wziętym adwokatem. W 1975 r. wyszła za Billa Clintona, a pięć lat później urodziła ich jedyną córkę - Chelsea. W 1984 r. za działalność charytatywną otrzymała tytuł kobiety roku stanu Arkansas. Jako żona prezydenta współtworzyła projekt reformy opieki zdrowotnej, którego mimo zakrojonej na szeroką skalę kampanii nie udało się jednak wprowadzić w życie.
Okładka tygodnika WPROST: 47/2000
Więcej możesz przeczytać w 47/2000 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0