„Kocha, lubi, szanuje? Bije, poniża, hejtuje!”. Każdego dnia około 2000 Polek staje się ofiarami przemocy

„Kocha, lubi, szanuje? Bije, poniża, hejtuje!”. Każdego dnia około 2000 Polek staje się ofiarami przemocy

Dodano:   /  Zmieniono: 38
Przemoc wobec kobiet, zdjęcie ilustracyjne
Przemoc wobec kobiet, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / fot. Timyew Arken
25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Tego dnia na całym świecie organizowane są kampanię mające na celu uświadomienie, jak wielu kobiet dotyczy problem przemocy. Wyniki badań w tym zakresie wskazują na ogromną skalę tego zjawiska.

Symbolem solidarności z kobietami, które doświadczyły przemocy, jest biała kokardka. Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet został ustanowiony dla upamiętnienia zabójstwa sióstr Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Każdego roku w tym dniu rozpoczyna się kampania: „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, którą zainicjowała w 1991 roku organizacja Women's Global Leadership Institute działająca przy Uniwersytecie Rutgers. Ta międzynarodowa akcja jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet oraz zaktywizowanie służb i instytucji do podejmowania działań chroniących kobiety.

Przemoc wobec kobiet zjawiskiem bardzo powszechnym?

Wyniki ogólnoeuropejskiego sondażu Eurobarometer dotyczącego przemocy pokazują, że takie działania są potrzebne. W sumie w ramach badań przeprowadzono prawie 28 tysięcy bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych, w tym ponad tysiąc z Polski. Badania zrealizowano w okresie od 4 do 13 czerwca 2016 roku, a ich wyniki zostały opublikowane przez Komisję Europejską 25 listopada. Z raportu z badań wynika, że zdaniem 25 proc. obywateli UE przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem bardzo powszechnym, według 49 proc. respondentów raczej powszechnym, natomiast w opinii 20 proc. badanych jest to zjawisko niezbyt powszechne. Innego zdania są polscy respondenci. Zdaniem tylko 9 proc. przemoc wobec kobiet można określić jako zjawisko bardzo powszechne, natomiast 29 proc. badanych uważa, że jest ono niezbyt powszechne.

Wyniki badania Eurobarometer

Do większości aktów przemocy dochodzi w domu

Ankieterzy zapytali także o to, czy przemoc wobec kobiet powinna być karana. oraz 75 proc. Polaków. Zazwyczaj ustanowienia norm prawnych w tym zakresie domagają się kobiety w wieku 25- 54 w przypadku średniej unijnej oraz 25-39 i 55+ w przypadku Polski. Wiedzę o przypadkach przemocy domowej wśród znajomych i rodziny deklaruje blisko 25 proc. ankietowanych. Odsetek ten jest mniejszy jeśli chodzi o osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu lub sąsiedztwie, a także w miejscu pracy czy nauki. Większość badanych deklaruje, że z nikim na ten temat nie rozmawiało. Zdaniem zdecydowanej większości respondentów ( 86 proc. Polaków i 85 proc. średnia unijna) do aktów przemocy dochodzi w domu.

Wyniki badania Eurobarometer

Unia Europejska traci setki miliardów euro z powodu przemocy wobec kobiet

W przypadku Polski aż 36 proc. mężczyzn i 24 proc. kobiet nie słyszało o żadnej organizacji udzielającej wsparcia osobom, które padły ofiarami przemocy. Respondenci, którzy znali takie organizacje najczęściej wskazywali Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz Centrum Praw Kobiet. Wyniki badań wskazują również, że  seksualnej lub fizycznej (lub obu). Połowa kobiet doświadczyła molestowania seksualnego, a co 20. została zgwałcona. W sumie w Unii Europejskiej 13 mln kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, a 3,7 mln przemocy seksualnej. W Polsce 800 tysięcy kobiet rocznie doświadcza przemocy. To ponad dwa tysiące kobiet dziennie.

Z kolei według wyliczeń Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet, . Ta kwota to suma kosztów, jakie związane są z opieką lekarską, koniecznością korzystania ze zwolnień lekarskich czy też związane z wydatkami na prawników lub na postępowania sądowe.

Z innego badania przeprowadzonego na grupie 451 polskich kobiet wynika, że jedynie 48 ankietowanych nie doświadczyło nigdy jakiejkolwiek formy przemocy seksualnej. – 91 proc. kobiet doznało jakiejś formy przemocy seksualnej, , a tylko 8 proc. kobiet zgłosiło ten fakt policji – tłumaczyła Elżbieta Jachlewska z Inicjatywy Feministycznej.

„Konwencja antyprzemocowa, mimo że obowiązuje w polskim prawie, nie działa w praktyce”

Mimo tego, że Polska w 2014 roku przystąpiła do Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sytuacja kobiet nie uległa od tego czasu znaczącej poprawie. Przedstawicielki Kongresu Kobiet wraz z posłanką Ewą Lieder z Nowoczesnej mówiły podczas konferencji prasowej pod hasłem „Kocha, lubi, szanuje? Bije, poniża, hejtuje!”, że po prawie dwóch latach od uchwalenia . – Przemoc wobec kobiet jest dziś poważnym problemem w polskich rodzinach, a konwencja antyprzemocowa, mimo że obowiązuje w polskim prawie, nie działa w praktyce – tłumaczyła posłanka Ewa Lieder. Wanda Nowicka zwróciła uwagę na to, iż wciąż nie funkcjonują wymienione w dokumencie instytucje, takie jak: centrum koordynujące działania antyprzemocowe, ogólnopolski całodobowy telefon zaufania dla ofiar przemocy, schroniska dla ofiar czy pomoc prawna. Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej zwróciła uwagę na mowę nienawiści, która jest stosowana wobec kobiet m.in. w internecie. Posłanka przedstawiła Księgę hańby" czyli zbiór wulgarnych i napastliwych wypowiedzi, które w ciągu ostatniego roku pojawiły się w internecie pod adresem jej i innych posłanek Nowoczesnej.

Źródło: WPROST.pl / Europa.eu, Sejm.gov.pl

Czytaj także