PiS zapowiadało wielkie rozliczenie rządów PO-PSL. Co wiemy rok po słynnym audycie?

PiS zapowiadało wielkie rozliczenie rządów PO-PSL. Co wiemy rok po słynnym audycie?

Minister Andrzej Adamczyk podczas prezentacji tzw. audytu
Minister Andrzej Adamczyk podczas prezentacji tzw. audytu / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Od głośnego audytu rządów PO-PSL przeprowadzonego przez ministrów gabinetu Beaty Szydło minął rok. Postanowiliśmy sprawdzić, jaki jest efekt szumnych zapowiedzi partii rządzącej, która w maju ubiegłego roku wskazywała, że dokona rozliczenia działań poprzedników.

Ministrowie z rządu premier Szydło dokładnie rok temu przeprowadzili audyt rządów PO-PSL. Politycy PiS zapowiadali setki wniosków do prokuratury w sprawie rzekomych nadużyć oraz niedopełniania obowiązków przez poprzedników. Tymczasem okazuje się, że efekt audytu jest dość mizerny.

Ministerstwo Rolnictwa

Zawiadomienia skierowane na podstawie audytu przez Ministerstwo Rolnictwa dotyczyły zagadnień związanych z uzyskiwaniem płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości, uzyskiwania wsparcia finansowego w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, a także negatywnych zachowań pracowników instytucji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. Biuro prasowe ministerstwa nie podało jednak, czego dotyczyły konkretne zawiadomienia. Resort poinformował również, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od listopada 2015 r. złożyła 350 zawiadomień do Prokuratury i CBA.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Z informacji uzyskanych od biura prasowego MSZ wynika, że w przypadku tego resortu tzw. audyt otwarcia przyczynił się do wzmocnienia systemu kontroli zarządczej, co znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. w wykrywaniu i przeciwdziałaniu uchybieniom oraz nieprawidłowościom. Na chwilę obecną MSZ złożyło 3 zawiadomienia do prokuratury, które dotyczyły procesów inwestycyjnych związanych z budową Ambasady RP w Berlinie, pozyskaniem nieruchomości znajdującej się przy ul. Bagatela 5 w Warszawie oraz wymianą nieruchomości pomiędzy MSZ a UW w sprawie nieruchomości znajdującej się przy ul. Tynieckiej 15/17 w Warszawie.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Nieco więcej, bo 8 zawiadomień trafiło do organów ścigania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Biuro prasowe resortu poinformowało jednak, że mając na uwadze dobro prowadzonych postępowań oraz chronione prawem dobro uczestników postępowań (w tym zasadę domniemania niewinności), ewentualna kwestia ich upublicznienia powinna być rozpatrywana dopiero na etapie postępowania sądowego, przez właściwy w sprawie sąd.

Ministerstwo Cyfryzacji

Jedno zawiadomienie po tzw. „raporcie otwarcia” złożyło Ministerstwo Cyfryzacji. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 20 stycznia 2010 roku do 4 kwietnia 2013 roku przy realizacji projektu „pl.ID polska ID karta”. Miało polegać ono na zamówieniu i niewykorzystaniu produktów nabytych przez Skarb Państwa w ramach postępowania. Tą sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Wprost.pl dowiedziało się również, że Centralny Ośrodek Informatyki, podległy ministerstwu cyfryzacji, złożył zawiadomienie w sprawie popełnienia przestępstwa przez poprzedniego dyrektora COI w związku z realizacją projektu budowy i wdrożenia systemu informatycznego „CEPiK 2.0” – sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Niewiele wynikło z zapowiedzi ministra infrastruktury i budownictwa, który finalnie złożył dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej na rzecz Grupy PKP oraz możliwych nieprawidłowości przy prywatyzacji PKP Energetyka. Dodatkowo, wspólnie z ministrem środowiska, minister Andrzej Adamczyk złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przygotowaniem i koordynacją realizacji inwestycji drogowych dotyczących budowy ekranów akustycznych. Minister złożył również zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w związku z budową autostrady A4 na odcinku Tarnów-Rzeszów.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do prokuratury cztery zawiadomienia. Dwa z nich dotyczyły nieprawidłowości przy informatyzacji. Kolejne było związane z nierzetelnym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Ostatnie z nich dotyczyło zaniechania obowiązków służbowych w związku z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 22 października 2015 roku dotyczącego opłat za czynności adwokackie i radców prawnych.

MSWiA

Dziesięć zawiadomień złożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczyły one m.in: nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych w ramach projektu pl.ID, czy w konkursie na logo i elementy identyfikacji wizualnej komisariatów policji, a także nieprawidłowości przy wydatkowaniu i rozliczaniu w 2015 roku przez pełnomocnika komendanta głównego środków finansowych przeznaczonych na działalność programu „Profilaktyka a Ty” (PaT). To ostatnie działanie miało doprowadzić do powstania szkody po stronie Komendy Głównej Policji. Resort dopatrzył się również nieprawidłowości polegających na powołaniu komisji przetargowej w związku z realizacją zamówienia publicznego na zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej.

Ministerstwo Środowiska

Trzynaście zawiadomień złożyło Ministerstwo Środowiska Dotyczyły one m.in. niewłaściwej realizacji umowy dotacji dla Fundacji Lux Veritatis na odwierty geotermalne, niewłaściwej ochrony Puszczy Białowieskiej, czy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z rozprzestrzenianiem się w kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Jak informuje zespół komunikacji medialnej resortu środowiska, w 11 przypadkach zostały wszczęte śledztwa i dochodzenia, w jednym przypadku odmówiono wszczęcia śledztwa, a ministerstwo wciąż czeka na decyzję w sprawie jednego zawiadomienia.

Minister koordynator ds. służb specjalnych

Najwięcej, bo 21 zawiadomień do prokuratury skierował minister koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński. Każde z tych zawiadomień było opatrzone klauzulą tajności lub poufności, dlatego też ich treść nie może być podawana do publicznej wiadomości. Jak na razie Prokuratura Krajowa nie ujawniła informacji na temat ewentualnych postępowań w sprawie skierowanych zawiadomień.

Pozostałe ministerstwa

Jak wynika z informacji uzyskanych od biur prasowych oraz rzeczników poszczególnych resortów, do tej pory pozostałe ministerstwa, w tym m.in. Kultury czy Finansów na podstawie audytu nie skierowały do prokuratury żadnych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po tzw. „raporcie otwarcia” także nie złożyły żadnych zawiadomień do prokuratury.

Pytania bez odpowiedzi

Mimo tego, że Wprost.pl zwróciło się do poszczególnych ministerstw w dniach 12-14 kwietnia tego roku, niektóre resorty do teraz nie odpowiedziały na nasze pytania. W tym gronie znalazły się ministerstwa: Edukacji Narodowej, Sportu, Obrony Narodowej, Rozwoju i Energii. Problemem było ustalenie, co dalej dzieje się z zawiadomieniami, które złożyło Ministerstwo Skarbu, będące obecnie w likwidacji. W 2016 roku była mowa o 4 wnioskach do prokuratury – obecnie, pomimo prób kontaktu z osobami zajmującymi się likwidacją resortu, nie dowiedzieliśmy się, jak wygląda sytuacja w rok po audycie.

Efekty

Po roku od audytu ciężko jest stwierdzić, by zakończył się on sukcesem. Mimo wielu zapowiedzi rozliczenia, na próżno szukać informacji o zakończeniu postępowania przez jedną z wielu prokuratur, do których trafiały zawiadomienia. Część z nich była kierowana do Prokuratury Krajowej, reszta – według informacji podawanych Wprost.pl przez resorty – głównie do prokuratur okręgowych. Ministerstwa nie nadzorują – co wielokrotnie podkreślały – efektów pracy prokuratur i nie mają wiedzy na temat tego, na jakim etapie są poszczególne postępowania.

Niecałe pół roku po audycie rządów PO-PSL na Wprost.pl pojawiło się podobne zestawienie związane z wynikami audytu. W porównaniu do informacji z września ubiegłego roku, można zauważyć, że zwiększyła się liczba zawiadomień złożonych przez ministra koordynatora ds. służb specjalnych (wówczas było ich 19, teraz – 21). Wzrosła też liczba zawiadomień z Ministerstwa Środowiska (z 6 do 13), a nowe złożyło np. Ministerstwo Cyfryzacji. Podsumowując: zawiadomień jest na pewno więcej niż 62, ale nie można oszacować ile dokładnie. Głównie za sprawą braku odpowiedzi z niektórych resortów, albo ze względu na to, że ministerstwa nie doprecyzowały, ile dokładnie ich złożyły.

Czytaj także:
Co najmniej 50 zawiadomień do prokuratury po audycie rządów PO-PSL. Dotyczą m.in Fundacji ojca Rydzyka i PKP

Czytaj także

 29
 • Krzesimir IP
  Pan Adamczyk czołowy kabaretysta, który nawet do pięt nie dorasta min. Bieńkowskiej nie mówiąc już o ministrze Sławomirze Nowaku. Czołowy matacz.
  • BRUDNY(poeta) IP
   Pani Premier Szydło - gdzie rozliczenia ? Czyż AWS przypomniała wam o czymś czego nie znamy ? WSTYD oj duży wstyd
   • obserwator IP
    No, a ja się pytam gdzie te rozliczenia? Bo na PiS to już są gotowe akty oskarżenie i prokuratorzy w blokach startowych. Tick Tack Tick Tack opozycja czeka do końca kadencji tylko.
    • Małgorzata IP
     Od rządów pisu tylko III Wojna Światowa może być gorsza
     • VA BANK IP
      PRAWO i SPRAWIEDLIWOSC ! 100 % poparcia polskiego spoleczwnstwa ! Podkreslam - Polaków !