Sondaż „Wprost”: Jak Polacy oceniają rolę kobiet w polityce?

Sondaż „Wprost”: Jak Polacy oceniają rolę kobiet w polityce?

Posłanki Lewicy
Posłanki Lewicy / Źródło: Twitter / @partiarazem
Zdaniem 68,9 proc. Polaków większy udział kobiet w polityce pozytywnie wpływa na jej jakość – wynika z sondażu, który pracownia United Surveys przygotowała dla „Wprost” z okazji Dnia Kobiet.

W najnowszej historii Polski kobiety odcisnęły spore piętno. Po 1989 roku trzykrotnie stawały na czele rządu Polski. Były to Hanna Suchocka, Ewa Kopacz i Beata Szydło. Nigdy w historii nie mieliśmy za to kobiety prezydenta, choć panie wielokrotnie ubiegały się o ten urząd. W Sejmie IX kadencji (lata 2019-2023) mamy 132 posłanki, co stanowi niemal 29 proc. obecnego składu izby niższej. Przy okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy sprawdzić, jak Polacy oceniają obecność kobiet w polityce. Wniosek jest jasny – pań powinno być więcej!

Jaki wpływ mają kobiety na politykę?

Pracownia United Surveys na zlecenie „Wprost” zapytała ankietowanych, na ile zgadzają się ze stwierdzeniem: „Większy udział kobiet w polityce pozytywnie wpływa na jej jakość”. Z tak postawioną tezą zdecydowanie zgadza się 28,9 proc. badanych, a odpowiedź „raczej tak” wskazało 40 proc. respondentów. To oznacza, że łącznie 68,9 proc. ankietowanych zauważa pozytywny wpływ kobiet.

Przeciwnego zdania jest niespełna 20 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 16,5 proc. osób, a „zdecydowanie nie” – 2,8 proc. Pozostałe 11,9 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Wyborcy PSL i Kukiza w stu procentach „za”, Konfederacja na „nie”

Pozytywny wpływ kobiet na politykę częściej zauważają wyborcy opozycji (łącznie 83 proc. badanych) niż Zjednoczonej Prawicy (52 proc.) oraz same kobiety (77 proc.) niż mężczyźni (63 proc.). Jako zdecydowanie pozytywną rolę kobiet w polityce widzi 50 proc. osób, które uważnie śledzą wszystko, co się w niej dzieje i tylko 3 proc. Polaków, którzy w ogóle nie interesują się polityką.

Najmniej osób doceniających wkład pań w jakość polityki znajdziemy wśród wyborców Konfederacji (łącznie 22 proc.), podczas gdy więcej o wiele więcej wśród elektoratu Lewicy (łącznie 98 proc.) i Koalicji Obywatelskiej (90 proc.) Co ciekawe, 100 procent pozytywnych głosów odnotowano wśród wyborców PSL i Kukiz’15, choć wśród nich przeważają odpowiedzi „raczej tak” – 79 proc. niż „zdecydowanie tak” – 21 proc.


Badanie zostało przeprowadzone dla „Wprost” przez United Surveys w dniu 05.03.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1000 osób.

Źródło: WPROST.pl
+
 8

Czytaj także