IT i medycyna

IT i medycyna

MedStream Designer pozwala szpitalom szybko wyselekcjonować pacjentów do badań klinicznych i łączy przychodnie ze specjalistycznymi szpitalami.
Marta Szuma

MedStream Designer (MSD) to stosunkowo młode narzędzie informatyczne dla lekarzy i pracow ników sektora medycznego, powstałe w wyniku współpracy firmy informatycznej Transition Technologies z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Jego twórcom chodziło o to, aby stworzyć system, który pozwoli lekarzom i personelowi szpitalnemu przeszukiwać elektroniczne dane szpitalne i szybko wyłaniać pacjentów spełniających określone kryteria. Na ich znalezienie MSD potrzebuje jedynie od kilku sekund do paru minut. System umożliwia również monitorowanie ścieżki terapii, a lekarz może analizować schematy leczenia pacjenta.

– Unikalną funkcją tego systemu jest możliwość wprowadzania parametrów czasowych, z których wynika, jakie zajścia czy zdarzenia wystąpiły u pacjenta i w jakim cyklu czasowym. Tego typu raportów nie ma w żadnym systemie informatycznym – mówi Piotr Pecko, business development manager w Transition Technologies.

Badania kliniczne

MSD jest wyjątkowo przydatnym narzędziem wszędzie tam, gdzie kwalifikuje się pacjentów do badań medycznych. Działa wtedy jak wyszukiwarka odfiltrowująca pacjentów, którzy się do tego nadają.

– W wielu szpitalach wyszukiwanie pacjentów do takich badań polega na długotrwałych rozmowach z lekarzami, którzy ich znają i wiedzą, jak byli leczeni. MSD może skrócić poszukiwania z kilku tygodni do paru minut – twierdzi Piotr Pecko. Dlatego system jest szczególnie doceniany przez szpitale onkologiczne i kliniczne. Poza Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc korzystają z niego już: Centrum Onkologii – Instytut im. Marie Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem. Ale MedStream Designer to nie tylko pomoc dla szpitali. Transition właśnie wdraża ten system do regionalnej sieci POZ składającej się z ponad 30 placówek. Korzystają one z jednego systemu, ale nie są w stanie wymieniać się danymi. Ich zarząd musi więc wykonywać 30 raportów – dla każdej placówki oddzielnie. Transition tworzy dla nich narzędzie, które pozwoli przeanalizować kompleksowo wszystkie dane z placówek, zarówno pod kątem efektywności pracy lekarzy, jak i rozliczenia z nimi.

Opieka koordynowana

W lecznictwie coraz wyraźniej widać nowy trend – opiekę koordynowaną, która jest skupiona na tym, aby przekazywać informacje między przychodniami i szpitalami, żeby lekarz bez względu na miejsce, do którego trafi pacjent, wiedział, co się z nim wcześniej działo. Na przykład pacjenci po zakończeniu leczenia onkologicznego muszą się zgłaszać na wizyty kontrolne. Powinni się udawać do swojego ośrodka zdrowia, ale nie ma tam informacji o przebiegu leczenia, więc jeżdżą na kontrole do przychodni przyszpitalnej.

– Nasza firma prowadzi także projekt łączenia sieci POZ ze szpitalem onkologicznym. Jest unikatowy w kraju, bo powstanie narzędzie, które pozwoli na wymianę informacji między lekarzami rodzinnymi a specjalistami w szpitalu – mówi Rafał Ostap, project manager w Transition Technologies. – Chodzi o to, aby odciążyć leczenie specjalistyczne – wyjaśnia. Na rozwiązaniu MSD skorzystają także zarządzający szpitalem. Dyrektorzy placówek medycznych będą mogli dzięki niemu spojrzeć również na dane medyczne przez pryzmat kosztów i zobaczyć, ile kosztuje leczenie pacjenta w danej placówce.

Okładka tygodnika WPROST: 22/2019
Więcej możesz przeczytać w 22/2019 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0