Profesorowie medycyny apelują o przesunięcie wyborów. „To przekracza możliwości państwa”

Profesorowie medycyny apelują o przesunięcie wyborów. „To przekracza możliwości państwa”

Wybory, zdjęcie ilustracyjne
Wybory, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / Dziurek
„Zorganizowanie skutecznej ochrony przed zakażeniem dla 300 tysięcy członków komisji wyborczej oraz kilkunastu milionów głosujących obywateli naszego kraju przekracza aktualne możliwości naszego państwa” – pisze 540 lekarzy i naukowców w liście skierowanym do prezydenta i premiera. Lekarze apelują o przesuniecie wyborów prezydenckich.

Pod skierowanym do prezydenta i premiera listem otwartym w sprawie przesunięcia z powodu epidemii w ciągu kilku dni podpisało się 540 osób z całej Polski. Wśród nich jest wielu znanych profesorów medycyny, lekarze psychiatrzy, genetycy, anestezjolodzy, kierownicy klinik, pediatrzy, diagności, kardiolodzy, interniści i chirurdzy różnych specjalizacji. List zainicjował prof. dr hab. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nasilająca się pandemia COVID-19 stwarza dla całego świata wyjątkowe zdrowotne i materialne zagrożenie. Liczba zakażonych osób w naszym kraju szybko wzrasta i przy obecnej tendencji w najbliższych tygodniach może osiągnąć poziom zakażeń występujący w krajach najbardziej dotkniętych tym nieszczęściem” – piszą lekarze. – „Zasoby polskiego systemu ochrony zdrowia są znacznie skromniejsze niż zamożnych państw Europy Zachodniej i mogą się okazać niewystarczające, by sprostać temu wyzwaniu” – podkreślają.

Sygnatariusze listu wskazują, że w obecnej sytuacji planowane na dzień 10 maja bieżącego roku wybory prezydenckie stwarzają „ogromne ryzyko zarówno dla członków komisji wyborczych, jak i wszystkich osób, które wezmą udział w tych wyborach”.

Zorganizowanie skutecznej ochrony przed zakażeniem dla 300 tysięcy członków komisji wyborczej oraz kilkunastu milionów głosujących obywateli naszego kraju przekracza aktualne możliwości naszego państwa” – czytamy w liście. „W placówkach ochrony zdrowia już obecnie brakuje środków ochrony osobistej. Ich uruchomienie na potrzeby wyborów dramatycznie pogłębiłoby te niedobory” – podkreślają lekarze.

W związku z tym apelują o przesunięcie wyborów. „Zwracamy się z usilnym apelem i prośbą o podjęcie przewidzianych w polskim systemie prawnym działań oraz postanowień umożliwiających przeprowadzenie wyborów prezydenckich w innym niż pierwotnie zaplanowano terminie i w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu obywateli” – czytamy w liście.

Czytaj też:
NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z wtorku 31 marca

Opracował:
Źródło: WPROST.pl
-
 4

Czytaj także