Ile osób będzie mogło być w lokalu wyborczym? MZ przedstawiło projekt dot. zasad bezpieczeństwa

Ile osób będzie mogło być w lokalu wyborczym? MZ przedstawiło projekt dot. zasad bezpieczeństwa

Urna wyborcza, zdjęcie ilustracyjne
Urna wyborcza, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Christian Schwier
Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych zasad bezpieczeństwa w wyborach prezydenckich w lokalu wyborczym będzie mogła przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m kw. Są też specjalne wytyczne dla członków komisji.

Projekt rozporządzenia dotyczący szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii dla członków obwodowych komisji wyborczych trafił w poniedziałek do konsultacji publicznych. Resort wyznaczył czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do środy, 10 czerwca.

Wybory w cieniu epidemii koronawirusa. Co zakłada projekt?

Projekt zakłada, że w lokalu wyborczym przebywać może jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe „na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej”. Należy też zapewnić wietrzenie lokalu przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut.

Stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej mają być rozmieszone z zachowaniem między nimi co najmniej 1,5 m odstępu. Jeżeli budynek, w którym odbywa się głosowanie wyposażony jest w instalację mechaniczną wywiewną lub grawitacyjną, powinna ona cały czas działać. Natomiast przy wejściu, w widocznym miejscu, powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców.

Wybory 2020. Dezynfekcja, środki ochrony osobistej, przyłbice

Przed przystąpieniem do pracy komisji wyborczej oraz nie rzadziej niż 6 razy w czasie trwania głosowania dezynfekowane muszą być również powierzchnie: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym.

Dodatkowo też, zgodnie z projektem, członkom obwodowej komisji wyborczej zapewnić należy odpowiednie środki ochrony osobistej. Są to jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej każdemu zmianę według potrzeb, płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję oraz przyłbice lub półmaski filtrujące FFP1 w liczbie zapewniającej każdemu członkowi tej komisji ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maski określonym lub zalecanym przez producenta.

Natomiast, jeśli członkowie będą używać przyłbic, to ich stanowisko pracy musi być odgrodzone od wyborców specjalną barierą wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrza. Górna jej krawędź musi znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej poziomu stołu. Nie ma jednak takiego obowiązku w przypadku, gdy członkowie komisji używać będą wyłącznie półmasek oraz „w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, właściwym wyłącznie dla głosowania korespondencyjnego”.

Powyższe zasady organizacji stanowisk pracy i ochrony osobistej nie obowiązują w obwodach głosowaniach utworzonych za granicą, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w danym kraju przepisy nie nakładają takich obostrzeń w przestrzeniach zamkniętych.

Przepisy wychodzą w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała

Czytaj też:
Hasło Trzaskowskiego to „oczywisty plagiat” hasła Lecha Kaczyńskiego? „Premia za refleks dla sztabowców Dudy”

 0

Czytaj także