Protesty wyborcze można składać do jutra. Kiedy decyzja o ważności wyborów?

Protesty wyborcze można składać do jutra. Kiedy decyzja o ważności wyborów?

Wybory prezydenckie w czasie pandemii koronawirusa
Wybory prezydenckie w czasie pandemii koronawirusa Źródło: Shutterstock / Daniel Jedzura
Druga tura wyborów prezydenckich została przeprowadzona w niedzielę 12 lipca. Po przeliczeniu 100 proc. głosów PKW poinformowała, że największe poparcie zdobył Andrzej Duda. Kiedy zapadnie decyzja o ważności wyborów?

„W dniu 13 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1238 ukazało się Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłoszenie wyniku wyborów otworzyło termin na wnoszenie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego” – podał SN w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej.

Protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP można wnieść na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. Można je zatem składać do 16 lipca 2020 roku. Protest wyborczy można złożyć osobiście w siedzibie SN do czwartku 16 lipca, w godzinach pracy urzędu. Protest może być nadany także w placówce Poczty Polskiej, a decydująca jest data stempla pocztowego.

Przepisy nie przewidują możliwości wnoszenia protestów przeciwko ważności wyborów w formie innej niż pisemna. Protest musi być złożony na piśmie podpisanym przez osobę wnoszącą protest. Niedopuszczalne jest więc np. wniesienie protestu przez e-mail lub za pośrednictwem ePUAP.

Kto może złożyć protest wyborczy?

Prawo wniesienia protestu przysługuje przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej, pełnomocnikowi wyborczemu oraz wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania (art. 82 § 4 i 5 kodeksu wyborczego). Protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną (np. wyborca nieumieszczony w spisie wyborców, partia polityczna, zastępca przewodniczącego właściwej komisji wyborczej, stowarzyszenie, organizacja, itd.) zostanie pozostawiony bez dalszego biegu.

Kiedy decyzja o ważności wyborów?

SN podał, że protest może dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania w pierwszej turze wyborów, jak również w czasie ponownego głosowania, które odbyło się 12 lipca. Do poniedziałku 3 sierpnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu ma czas na podjęcie uchwały ws. ważności wyboru prezydenta. Zaprzysiężenie prezydenta odbędzie się 6 sierpnia.

Czytaj też:
Będzie rekonstrukcja rządu? „Jesteśmy w trakcie analizowania wyniku wyborów”