PKW opublikowała sprawozdanie z wyborów. Nie stwierdziła naruszeń, które mogły mieć wpływ na ich wynik

PKW opublikowała sprawozdanie z wyborów. Nie stwierdziła naruszeń, które mogły mieć wpływ na ich wynik

Konferencja Państwowej Komisji Wyborczej
Konferencja Państwowej Komisji Wyborczej / Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
„Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogły wywrzeć wpływ na wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w „Sprawozdaniu z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” opublikowanym przez PKW.

W poniedziałek 27 lipca Państwowa Komisja Wyborcza sporządziła „Sprawozdanie z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, które opublikowała na swojej stronie internetowej. W sprawozdaniu uwzględniono też wybory z 10 maja, w których nie odbyło się głosowanie. Dokument liczy łącznie 50 stron.

Dlaczego nie doszło do głosowania w wyborach 10 maja?

W części poświęconej wyborom zarządzonym na 10 maja, PKW dokładnie opisuje ciąg wydarzeń, które w rezultacie doprowadziły do nieodbycia się głosowania. Jednocześnie Komisja zapewnia, że sama „podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa”.

Komisja zwraca uwagę, że wprowadzone przed wyborami przepisy pozbawiły ją prawa do ustalenia wzoru kart wyborczych, co uniemożliwiło przeprowadzenie głosowania. „W dniu 10 maja 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę nr 129/2020 w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja stwierdziła, że jej podjęcie konieczne było w związku z nieprzeprowadzeniem głosowania w dniu 10 maja 2020 r. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 102 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695), która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r., zawieszone zostały m. in. kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart” – czytamy.

Z kolei nowe przepisy prawa, przewidujące głosowanie wyłącznie w formie korespondencyjnej zostały uchwalone 9 maja. „Fakt, że ustawa ta weszła w życie w przeddzień wyznaczonej daty wyborów spowodował, iż organy i podmioty w niej określone, odpowiedzialne m.in. za zapewnienie pakietów wyborczych oraz ich dostarczenie do wyborców, nie były w stanie zrealizować ciążących na nich obowiązków. Sprawiło to, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. nie odbyło się” – ocenia PKW.

PKW zwróciła też uwagę, że taka sytuacja „nie jest wprost uregulowana w obowiązujących przepisach prawa”. „Państwowa Komisja Wyborcza nie mogła zatem sporządzić protokołu głosowania, stwierdzić wyniku wyborów, a także sporządzić sprawozdania, które przekazuje się Marszałkowi Sejmu oraz Sądowi Najwyższemu, po podaniu do publicznej wiadomości wyników wyborów” – czytamy w sprawozdaniu. „Z uwagi na powyższe Państwowa Komisja Wyborcza uwzględniając całościowo istniejący stan prawny i faktyczny, na posiedzeniu w dniu 10 maja 2020 r., uznała jednogłośnie, że brak możliwości głosowania na kandydatów m.in. z uwagi na niedoręczenie wyborcom kart do głosowania równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów” – dodano.

Wybory 28 czerwca i 12 lipca

Jeśli chodzi z kolei o wybory zarządzone na 28 czerwca, PKW w sprawozdaniu bardzo szczegółowo opisała kolejne kroki, które zostały podjęte w celu ich organizacji. Wskazano też na wiele drobnych incydentów i uchybień, które ostatecznie nie miały zdaniem PKW wpływu na wynik wyborów.

Komisja poinformowała też o zgłaszanych problemach w związku z głosowaniem korespondencyjnym zarówno w Polsce, jak i za granicą. W sprawozdaniu stwierdzono jednak, że „prace obwodowych komisji wyborczych za granicą przebiegły sprawnie”.

Podsumowując sprawozdanie PKW uznało, że stwierdzone nieprawidłowości nie przesądziły o wyniku wyborów. „Na podstawie posiadanych dokumentów i uzyskanych informacji o przebiegu głosowania i wyborów w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogły wywrzeć wpływ na wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w sprawozdaniu.

Czytaj też:
Siostry zakonne głosowały w wyborach za podopieczne z domu opieki? Jest nagranie

Opracował:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także