Tylko do jutra można się zgłaszać do komisji wyborczych. PKW mówi o zarobkach

Tylko do jutra można się zgłaszać do komisji wyborczych. PKW mówi o zarobkach

Przezroczysta urna wyborcza
Przezroczysta urna wyborcza / Źródło: Fotolia / plprod
Tylko do piątku 12 czerwca można zgłaszać się do zasiadania w komisjach wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza podała, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć osoby, które zdecydują się m.in. liczyć głosy oddane w wyborach prezydenckich.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do piątku 12 czerwca możłiwe jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Kto może być członkiem komisji?

W komisji może zasiadać pełnoletni obywatel Polski, który najpóźniej 28 czerwca kończy 18 lat. Mowa o osobie, która nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu i praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. W komisji nie może zasiadać osoba ubezwłasnowolniona lub będąca komisarzem wyborczym lub kandydatem w wyborach. Nie może być to również osoba spokrewniona z kandydatem startującym w wyborach, pełnomocnik wyborczy oraz finansowy, urzędnik wyborczy, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Trzeba pamiętać o kluczowej zasadzie: można być członkiem obwodowej komisji wyborczej tylko na terenie województwa, w którym stale się mieszka (jest się tam wpisanym do rejestru wyborców).

Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z komitetem wyborczym albo zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy. Pełnomocnik komitetu wyborczego może zgłosić komitet wyborczy powołany w związku z wyborami zaplanowanymi na 10 maja.

Ile można zarobić w komisji?

Zgodnie z obowiązującą uchwałą PKW z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych, stawki dla członków komisji wyborczych są odgórnie ustalone. Dieta (netto) członka komisji wynosi 350 zł, zastępcy przewodniczącego komisji - 400 zł, z kolei przewodniczącego komisji - 500 zł. W przypadku konieczności zorganizowania drugiej tury wyborów prezydenckich, członkowie komisji otrzymają diety w takiej samej wysokości. Oznacza to, że za dwie tury mogą zarobić od 700 do nawet 1000 złotych na rękę.

Czytaj także:
Wybory prezydenckie. Kandydaci walczą o poparcie a internauci tworzą MEMY

Czytaj także